จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ การใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นให้มีกลิ่นหอมแบบรวดเร็วทันใจ
ReadyPlanet.com
การใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ

                                   

ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอม-kasama จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย เป็นจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นส้วมเหม็น จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น โปรดระวังของปลอมมิจฉาชีพลอกเลียนแบบของเรา ทั้งเนื้อหาและสาระบนเว็บไซต์ของเรา

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น เจ้าแรกของประเทศไทย ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที ผู้พัฒนาจุลินทรีย์ให้มีกลิ่นหอม ตอบโจทย์การดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลาย

มีปัญหาห้องน้ำของท่านส่งกลิ่นเหม็น? กลิ่นเหม็นจากห้องน้ำโชยเข้าไปในห้องนอน? กลิ่นเหม็นจากห้องน้ำโชยเข้าไปในห้องทำงาน? ห้องน้ำในโรงแรมส่งกลิ่นเหม็น? ห้องน้ำในคอนโดมิเนียมส่งกลิ่นเหม็น? บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น? บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น? กองขยะส่งกลิ่นเหม็น? ฟาร์มปศุสัตว์ส่งกลิ่นเหม็น? แก้ไขได้ง่ายๆแบบธรรมชาติ ปลอดภัยไร้สารเคมีเจือปน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง ด้วยการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) ห้องน้ำกลิ่นหอมทันใจ เปลี่ยนกลิ่นเหม็นห้องน้ำเป็นกลิ่นหอมได้ทันที

ที่มาของจุลินทรีย์หอมดับกลิ่น : จุลินทรีย์หอมคาซาม่า 

โดยทั่วๆไปจุลินทรีย์จะไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาติ เพราะจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ มีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและชนิดไม่ใช้ออกซิเจน จุลินทรีย์ในโลกนี้มีหลากหลายสายพันธุ์ มีทั้งกลุ่มที่ให้ประโยชน์ กลุ่มที่ให้โทษ และกลุ่มที่เป็นกลาง มีอยู่กระจัดกระจายทั่วๆไปในธรรมชาติดิน น้ำ และอากาศ  กลุ่มที่ให้ประโยชน์มีอยู่รวมกันประมาณ 10% ของจุลินทีย์ทั้งหมดทุกๆชนิด  กลุ่มที่ให้โทษก็มีประมาณ 10% ของจุลินรีย์ทั้งหมด และกลุ่มที่เป็นกลาง ซึ่งเข้าร่วมกับกลุ่มใดก็ได้ในทั้ง 2 กลุ่มที่ก่าวมาจะมีมากที่สุดในธรรมชาติประมาณ 80%

ในส่วนของจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นของเรา(จุลินทรีย์หอมคาซาม่า) มีที่มาจากการที่เราได้พัฒนากลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็มเดิม ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในหลายๆด้านด้วยกันชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา  แต่ในที่นี้เราจะพัฒนาจุลินทรีย์อีเอ็มกลุ่มนี้มาใช้ประโยชน์ใน 2 เรื่องด้วยกัน คือ การนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ย่อยสลายของเสีย) และการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ต่างๆ จุลินทรีย์อีเอ็มต้นฉบับเดิมหรือที่มีจำหน่ายทั่วๆไป ถ้าเป็นชนิดน้ำจะมีกลิ่นเปรี้ยวหรือบางครั้งอาจมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว ซึ่งกลิ่นจากอีเอ็มมาจากกระบวนการหมักเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ด้วยโมลาส ซึ่งจะเกิดกลิ่นขึ้น กลิ่นจากอีเอ็มนี้ไม่เป็นที่ถูกใจของลูกค้าส่วนใหญ่ เราจึงได้ทำการปรับปรุงให้จุลินทรีย์อีเอ็มมีกลิ่นหอม จึงเป็นที่มาของจุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น ในนาม จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในปัจจุบัน เราเป็นผู้ผลิตจุลินทรีย์หอมเจ้าแรกของประเทศไทย ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้ในการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ต่างๆทุกๆชนิดที่มาจากสารอินทรีย์ เช่น กลิ่นห้องน้ำ กลิ่นจากฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด กลิ่นจากบ่อเกรอะ เป็นต้น ซึ่งเป็นธรรมชาติบำบัด 100% ไม่มีสารเคมีตกค้างใดๆในสิ่งแวดล้อม ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะและมลพิษในสิ่งแวดล้อม 

         

ปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลายที่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นได้

ต้องเป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากสารอินทรีย์หรืออินทรีย์วัตถุเท่านั้น จึงจะเป็นธรรมชาติบำบัดอย่างแท้จริง  กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่มนุษย์ไม่ชอบ ( ดม ) มีหลากหลายกลิ่นด้วยกัน ทั้งกลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นคาว กลิ่นเหม็นเปรียว กลิ่นสาป ฯลฯ ซึ่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่จะมาจากสารอินทรีย์แทบทั้งสิ้น  กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้จะสยบหรือพ่ายแพ้กลิ่นหอม ถ้าสิ่งหรือสารที่เข้าไปบำบัดนั้นมีกลิ่นหอม การใช้จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่น จะไม่ใช่การกลบกลิ่นเหมือนกรณีใช้สารเคมีซึ่งสามารถกลบกลิ่นได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น ไม่ใช่การบำบัดแบบธรรมชาติเหมือนกรณีใช้จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างไร?  

โดยเนื้อแท้ของจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นของเสียแล้ว เป็นหน้าที่ของจุลินทรีย์กลุ่มนี้โดยตรง ถ้าปราศจากจุลินทรีย์กลุ่มนี้แล้ว โลกใบนี้ก็จะเต็มไปด้วยของเสียและมลพิษมลภาวะทางกลิ่นจนล้นโลก ดังนั้น จุลินทรีย์กลุ่มนี้จึงมีคุณต่อโลกใบนี้ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่รวมตัวอยู่ในธรรมชาติ เราได้นำกลุ่มจุลินทรีย์แต่ละกลุ่มที่ให้ประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์มาทำการสังเคราะห์รวมกันให้อยู่ในสถานที่เดียวกัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นนั่นเอง เพื่อช่วยลดมลพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น  กลิ่นเน่าเหม็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดมาจากอินทรีย์วัตถุเหล่านี้ต้องถูกบำบัดหรือกำจัดโดยจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์เท่านั้นจึงจะตรงจุดและตรงกับปัญหาและสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไม่ใช่การใช้สารเคมีล้างหรือกลบกลิ่นที่เกิดขึ้นจากสารอินทรีย์ ซึ่งไม่ตรงจุดกับปัญหาที่เกิดขึ้น  กลิ่นที่เกิดจากสารเคมี ต้องใช้เคมีบำบัด แต่ถ้ากลิ่นนั้นเกิดจากสารอินทรีย์ ต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดหรือกำจัดกลิ่นจึงจะถูกต้อง  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากสารอินทรีย์ โดยทั่วๆไปจุลินทรีย์อีเอ็มหรืออีเอ็ม  ( EM )จะมีกลิ่นเปรี้ยวหรือเหม็นเปรี้ยว บางท่านจะไม่ชอบกลิ่นของจุลินทรีย์อีเอ็ม  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็คือจุลินทรีย์อีเอ็มที่เราได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งให้มีกลิ่นหอมเป็นที่ถูกใจลูกค้าที่ใช้ทุกๆท่าน ซึ่งชื่อหรือยี่ห้อก็บอกไว้ชัดเจนแล้วว่า จุลินทรีย์หอมคาซาม่า  จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น  จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น ใช้ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงต์ต่างๆกลิ่นจะหอมทันทีที่ใช้งาน ซึ่งไม่ใช่การกลบกลิ่นเหมือนกรณีการใช้สารเคมี แต่เป็นการบำบัดกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นแบบธรรมชาติบำบัด เป็นการกำจัดกลิ่นที่ต้นเหตุตามหลักวิทยาศาสตร์โดยตรง

คุณสมบัติของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama )

- บำบัดน้ำเน่าเสีย ( บำบัดน้ำเสีย )

- ดับกลิ่นเหม็นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ดับกลิ่นส้วมเหม็น

- ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด เช่น ฟาร์มสุกร ( ฟาร์มหมู ) ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฟาร์มสุนัข ฯลฯ

การใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ในการดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ดับกลิ่นส้วมเหม็น

1. ตวงจุลินทรีย์หอม-kasama ประมาณ 6-8  ลิตร ( ไม่ผสมน้ำ )

2. เทจุลินทรีย์หอม-kasama ลงในชักโครก  2-3 ลิตร  และเทลงในท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำแต่ละจุดประมาณ 2-3 ลิตร

3. นำจุลินทรีย์หอม-kasama ประมาณ 2-3 ลิตร ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำให้ทั่วๆ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่ง

ให้ปฏิบัติตามข้อ 1-3  แล้วจัดการล้างออกหรือทำความสะอาดอีกครั้งด้วยน้ำสะอาดทั่วไป จะทำให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอมแทนที่กลิ่นเหม็นทันที  ให้ปฏิบัติต่อเนื่องกันไม่ต่ำกว่า 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นปฏิบัติตามข้อ 1-3 อาทิตย์ละครั้งก็พอ

     

มีปัญหาห้องน้ำเหม็น? ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น? ห้องน้ำมีกลิ่นคาว? ห้องน้ำเหม็นกลิ่นปัสสาวะ? ห้องน้ำมีกลิ่นฉุน? สารพัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำ แก้ไขได้ง่ายๆเรื่องปัญหากลิ่นทั้งหลายในห้องน้ำ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าตอบโจทย์แก้ปัญหาเรื่องกลิ่นห้องน้ำได้ทั้งหมดในจุดเดียว ปลอดภัยไร้สารเคมี

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำพบมากที่สุด โดยเฉพาะห้องน้ำสาธารณะ ( หนักที่สุด ) ส่วนรองลงมาก็คือ ห้องน้ำตามอาคาร บ้านเรือนทั่วๆไป ที่ลูกค้าปรึกษามากที่สุดก็คือ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ กลิ่นคาว กลิ่นยูเรีย ( กลิ่นปัสสาวะ ) กลิ่นชักโครก กลิ่นที่มาจากท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ ซึ่งกลิ่นไม่พึงประสงค์เหล่านี้ไม่มีใครปรารถนาที่จะดมแน่ๆ แต่ห้องน้ำต้องใช้บ่อยๆเป็นประจำทุกๆวัน หลายๆท่านที่หนักใจเพราะกลิ่นห้องน้ำ ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร ส่วนใหญ่จะหันไปพึ่งพาใช้สารเคมี ทั้งกรดและด่าง ซึ่งไม่เป้นผลดีต่อสุขภาพของผู้ใช้ห้องน้ำทุกๆคน ไอกรดและไอด่างจากสารเคมีที่ใช้สามารถทำลายสุขภาพโดยเฉพาะระบบหายใจ นอกจากทำลายสุขภาพผู้ใช้ห้องน้ำแล้ว อาจไปทำลายจุลินทรีย์ย่อยสลายในบ่อเกรอะและบ่อรับน้ำเสียจากห้องน้ำได้ตลอดเวลา  ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป้นอันตรายในห้องน้ำห้องส้วม 

กลินไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำ

สำหรับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำมีหลากหลายกลิ่นด้วยกัน เช่น  กลิ่นเหม็นจากชักโครก กลิ่นคาวที่ติดตามพื้นห้องน้ำ กลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้ง ( ฟอร์เดรน ) กลิ่นฉี่ (ยูเรีย )หรือกลิ่นปัสสาวะ กลิ่นอับชื้นต่างๆเป็นต้น ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นเหล่านี้ ส่วนใหญ่ยังนิยมการใช้สารเคมีในการทำความสะอาดทั้งพื้นห้องน้ำ ชักโครกและตามจุดต่างๆของห้องน้ำ สารเคมีบางชนิดอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพระบบทางเดินหายใจได้ ถ้ามีการสูดดมเข้าไปอย่างต่อเนื่อง บรรดากลิ่นทั้งหมดทั้งมวลที่มีอยู่ในห้องน้ำ ส่วนใหญ่มาจากสารอินทรีย์ทั้งนั้น ซึ่งก็ไปจากผู้ใช้ห้องน้ำทุกๆคนนั่นเอง เพราะห้องน้ำส่วนใหญ่จะมีส้วมหรือชักโครกติดตั้งอยู่ในตัว เป็นสถานที่ปลดทุกข์ทั้งหนักทั้งเบา และกิจกรรมการอาบน้ำ ซักล้างต่างๆ จากกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้จะทำให้เกิดของเสียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นได้ กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำมาจากจุดใดบ้าง

1. กลิ่นจากชักโครกหรือโถส้วม จะมีสิ่งสกปรกและสิ่งปฏิกูลขนาดเล็กที่ติดเกาะอยู่ตามซอกของชักโครกหรือโถส้วม การทำความสะอาดอาจเข้าไปไม่ถึงทุกๆส่วน กลิ่นปัสสาวะและกลิ่นจากอุจจาระอาจติดเกาะอยู่ตามรอบๆชักโครกได้ ถึงแม้ว่ากดชักโครกไปแล้ว แต่อาจมีบางส่วนที่ติดค้างอยู่ตามส่วนต่างๆของชักโครก นอกจากนี้กลิ่นเหม็นจากชักโครกก็ยังมีที่มาจากกลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะตีกลับขึ้นมาทางชักโครกหรือโถส้วม เมื่อเรากดชักโครกของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆจะไหลลงไปรวมกันทั้งหมดที่บ่อเกรอะ ในบ่อเกรอะมีทั้งก๊าซไข่เน่าและกลิ่นเหม็น เมื่อมีการกดชักโครกกลิ่นเหล่านี้อาจตีกลับลอยขึ้นสู่ที่สูงผ่านท่อลำเลียงสิ่งปฏิกูลที่เชื่อมต่อเข้ากับชักโครก นี่คือที่มาของกลิ่นชักโครกเหม็นอีกจุดหนึ่งในห้องน้ำ กรณีเช่นนี้พบจากปัญหาของลูกค้าอยู่เป็นประจำ

2. กลิ่นจากท่อน้ำทิ้งหรือท่อระบายน้ำทิ้งในห้องน้ำ ( ฟอร์เดรน ) ห้องน้ำบางแห่งอาจมีจุดระบายน้ำทิ้งหลายจุด น้ำเสียและน้ำทิ้งจากการใช้น้ำในห้องน้ำจะไหลลงที่ท่อระบายน้ำทิ้งนี้ เพื่อลงไปรวมกันที่บ่อพักน้ำทิ้ง ( แยกจากบ่อเกรอะคนละบ่อกัน ) ของเสียต่างๆทั้งเศษของสบู่ แชมพูและอื่นๆก็จะไหลไปกับน้ำทิ้งตามท่อระบายน้ำ ของเสียบางส่วนอาจติดเกาะอยู่ตามท่อลำเลียงน้ำเสีย เมื่อสะสมกันเป็นเวลานานๆย่อมก่อให้เกิดปัญหากลิ่นขึ้นได้ นอกจากนี้กลิ่นจากท่อระบายน้ำทิ้งยังอาจมาจากบ่อพักน้ำเสีย ถ้ามีของเสียน้ำเน่าเหม็นในบ่อพักน้ำทิ้งจากห้องน้ำ กลิ่นเหล่านี้อาจระเหิดลอยขึ้นมาตามท่อลำเลียงที่ต่อเชื่อมเข้ากับท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ แต่ที่หนักที่สุดก็คือ ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำนิยมต่อเชื่อมรวมเข้ากับบ่อเกรอะ ซึ่งเท่ากับน้ำทิ้งในห้องน้ำทั้งหมดจะลงไปรวมกันในบ่อเกรอะ บ้านรุ่นเก่าจะมีลักษณะเช่นนี้ ซึ่งเท่ากับบ่อเกรอะเป็นจุดรับน้ำเสียจากห้องน้ำและส่วนอื่นๆทั้งหมด จะส่งผลให้บ่อเกรอะเต็มง่ายหรือส้วมเต็มง่าย ติดตามมาด้วยกลิ่นไม่พึงประสงค์ฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ รวมถึงล่องลอยขึ้นมาตามท่อระบายน้ำทิ้งตามจุดต่างๆ ( กรณีที่มีการต่อท่อน้ำทิ้งลงไปรวมกันลงที่บ่อเกรอะ ) ของห้องน้ำ ทั้งท่อระบายน้ำทิ้ง อ่างล้างมือและตามจุดต่างๆที่มีการเชื่อมต่อ นี่คือที่มาของกลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้งหรือท่อระบายน้ำทิ้งในห้องน้ำ กรณีที่ห้องน้ำติดกับห้องนอน เวลาเปิดแอร์ กลิ่นจากห้องน้ำจะเข้าไปในห้องนอนได้ง่ายๆ

3. กลิ่นปัสสาวะจากโถปัสสาวะหรือจากชักโครก ซึ่งเป็นกลิ่นยูเรียเป็นสารอินทรีย์ที่ออกมาจากร่างกายของเราทุกๆคน เป็นกลิ่นเฉพาะที่มีความฉุนอยู่ในตัว กลิ่นอาจตกค้างเรี่ยราดอยู่ตามพื้นห้องน้ำ ซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตา แต่จะรู้สึกได้ว่าเป็นกลิ่นปัสสาวะหรือกลิ่นฉี่

4. กลิ่นคาว มาจากสารอินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากมนุษย์เป็นหลัก เมื่อมีการใช้ห้องน้ำมากๆ อาจก่อให้เกิดกลิ่นคาวและกลิ่นสาปได้

นี่คือเรื่องราวของกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ จะเห็นได้ว่าที่มาของกลิ่นทั้งหมดในห้องน้ำเกิดขึ้นจากสารอินทรีย์ที่ไปจากตัวเราทุกๆคนและการใช้ของใช้ต่างๆรวมถึงกิจกรรมต่างๆในห้องน้ำ ในเมื่อบรรดากลิ่นไม่พึงประสงค์เหล่านี้มีที่มาจากสารอินทรีย์ ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาก็ต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายมาทำการบำบัดกลิ่นเหล่านี้ ซึ่งเป็นธรรมชาติบำบัดโดยตรง การใช้สารเคมีดับกลิ่นเป็นเพียงแค่การกลบกลิ่นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น แต่ถ้าบำบัดโดยตรงคือต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายเป็นขั้นตอนสุดท้าย และต้องใช้จุลินทรีย์กลุ่มที่มีคุณสมบัติในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นโดยเฉพาะ จึงจะสามารถกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆได้ในที่สุด

   จุลินทรีย์หอมคาซาม่าถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นรวมถึงการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่น ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที จึงตอบโจทย์และแก้ปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นได้ดี ใช้แล้วไม่ส่งผลเสียและผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ลดมลพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อม สลายตัวไปในธรรมชาติโดยไม่มีสารตกค้างใดๆ

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น

ให้ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจุดละประมาณ 1-2 ลิตร ทำความสะอาดห้องน้ำแบบบูรณาการทุกๆจุดดังต่อไปนี้คือ  ชักโครก , อ่างล้างมือ , โถปัสสาวะ ( ถ้ามี) พื้นห้องน้ำ , ท่อระบายน้ำทิ้งทุกจุด สามารถใช้ร่วมกับแชมพูทำความสะอาดห้องน้ำได้ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำจะช่วยให้ห้องน้ำสะอาด ไร้กลิ่นเหม็นกลิ่นคาว ช่วยกำจัดเชื้อในห้องน้ำ 

การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป้นสเปรย์ปรับอากาศในห้องน้ำ

โดยการตวงจุลินทรีย์หอมคาซาม่ามาพอประมาณเทลงในป๊อกกี้ แล้วเติมด้วยน้ำสะอาดให้เจือจาง นำไปใช้เป็นสเปรย์ปรับอากาศได้ทันที จะช่วยให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอม ลดเชื้อโรคในห้องน้ำ สามารถนำไปฉีดพ่นในช่องแอร์เพื่อกำจัดเชื้อโรคได้ 

จุลินทรีย์หอม-Kasama เป็นการรวมกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มาใช้งานหลักๆดังต่อไปนี้ .-

1. ใช้ในการบำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด เช่น เติมในบ่อบำบัดน้ำเสีย  เติมบ่อเกรอะ เพื่อบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นในเวลาเดียวกัน

2.  ใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ตามแหล่งต่างๆ  กลิ่นคาวจากพืชและสัตว์

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) กำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นอะไรได้บ้าง?

 ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นทุกๆระบบ

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น 

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อน้ำทิ้งหรือท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

ที่นี่..จำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์หอมสำหรับดับกลิ่นกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นห้องน้ำเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น กองขยะส่งกลิ่นเหม็น ฟาร์สัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น หรือที่ลูกค้าชอบเรียกกันว่า น้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นที่มีอยู่ในธรรมชาติ เราได้ทำการสังเคราะห์ขึ้นเพื่อให้ได้ปริมาณที่มากและเข้มข้นสูง ช่วยดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆที่เกิดจากสารอินทรีย์ จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นห้องน้ำของเราจะมีกลิ่นหอม ซึ่งจุลินทรีย์อีเอ็มหรืออีเอ็มโดยทั่วๆไปจะมีกลิ่นคล้ายกลิ่นซีอิ้วเปรี้ยวออกไปทางกลิ่นเหม็น ซึ่งลูกค้าแทบทุกรายไม่ชอบกลิ่นจุลินทรีย์อีเอ็มหรือ em ดังนั้น เราจึงได้พัฒนาในเรื่องของกลิ่นจุลินทรีย์อีเอ็มและในเรื่องอื่นๆเพื่อให้ได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้น เพราะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างต้องพัฒนาให้ก้าวหน้าไปตามวันเวลาที่หมุนไป  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็เช่นเดียวกันเน้นใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น ของเสียทุกๆอย่างในโลกใบนี้ต้องอาศัยหรือพึ่งพาจุลินทรีย์ในการบำบัดและย่อยสลายทั้งสิ้นไม่มีเว้นแม้กระทั่งสารเคมีในขั้นตอนสุดท้ายก็ต้องอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายเป้นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการย่อยสลายในธรรมชาติ เช่นเดียวกันกับกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆก็หนีไม่พ้นเป็นงานของจุลินทรีย์ที่เป็นผู้ทำหน้าที่โดยตรงในการบำบัดเช่นกัน  สารเคมีทำหน้าที่ได้เพียงแค่กลบกลิ่นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น แต่ขั้นตอนสุดท้ายจริงๆก็หนีไม่พ้นหน้าที่ของจุลินทรีย์ในการบำบัดกลิ่นหรือกำจัดกลิ่น

เราคือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) โดยตรง จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย จัดจำหน่ายมามากกว่า 10 ปี เราจัดส่งให้ลูกค้าฟรีๆ ทั่วประเทศ โปรดระวังของลอกเลียนแบบหรือมีผู้แอบอ้างจากเรา ซึ่งเราไม่อนุญาตให้ใครมาลอกเลียนแบบทั้งเนื้อหาสาระต่างๆในเว็บไซต์ของเรา ผิดกฎหมายทั้งอาญาและแพ่ง มีโทษทั้งจำและปรับ 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น(บำบัดกลิ่น) ราคา

ราคาจำหน่าย  แกลลอนละ  1,200  บาท 

ขนาดบรรจุแกลลอน 20  ลิตร 

 จัดส่งฟรีๆทั่วประเทศ พร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิด     

     ส่งฟรีทั่วประเทศ ตรงถึงบ้านหรือที่ทำงานของท่านฟรีๆ

บ่อเกรอะเหม็น ห้องน้ำเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหายทันใจ 

                 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มสุนัข ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฯลฯ          

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...