จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/ขายจุลินทรีย์ดับกลิ่น
ReadyPlanet.com
จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น/ขายจุลินทรีย์ดับกลิ่น

      

จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นกำจัดกลิ่น : จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

ขายจุลินทรีย์ดับกลิ่นกำจัดกลิ่น : จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

บรรดากลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดในโลกนี้ ล้วนอาศัยและพึ่งพาจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นทั้งสิ้น เช่นเดียวกันกับการบำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียทุกๆชนิดในโลกนี้ก็ล้วนพึ่งพาอาศัยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เช่นเดียวกัน จะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กลุ่มหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่นกำจัดกลิ่น )โดยเฉพาะกลิ่นต่างๆที่มีที่มาจากสารอินทรีย์ที่เป็นพืชและสัตว์ทุกๆชนิด เราจึงนำเอาคุณสมบัติเด่นๆเหล่านี้ของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์บรรจุไว้ในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเรา เพื่อนำไปใช้ในการดับกลิ่นกำจัดกลิ่นต่างๆ ถ้านำไปใช้ในบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น ก็จะได้รับประโยชน์สองต่อคือ การดับกลิ่นกำจัดกลิ่นน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียในน้ำเสียทันที

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นอะไรได้บ้าง?

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นที่เกิดจากสารอินทรีย์ได้ทุกๆชนิด สารอินทรีย์คือสารที่มาจากพืชและสัตว์ ในส่วนของสารเคมีจะดับกลิ่นได้ในบางกรณีเท่านั้น และต้องเป็นสารเคมีที่ไม่ทำลายจุลินทรีย์ เพราะจุลินทรีย์เป็นสัตว์ ไม่ใช่สารเคมี

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ดับกลิ่นส้วมเหม็น

- ดับกลิ่นชักโครกเหม็น ดับกลิ่นโถปัสสาวะ

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น

- ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นขยะเหม็น

- ดับกลิ่นฟาร์มหมูที่ส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์ทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ฯลฯ

     ฯ ล ฯ

จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นกำจัดกลิ่นอย่างไร?

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอนละ  20 ลิตร มีขนาดเดียว แต่บรรจุจริง 21.50 ลิตร

จัดส่งฟรีๆทั่วประเทศ ได้รับของภายใน 2-4 วันทำการขนส่ง โดยขนส่งเอกชน

รับประกันการได้รับของ  100%  หากไม่ได้รับของ จัดส่งให้ใหม่ทันที