จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
ReadyPlanet.com
จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

     

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ในแบรนด์จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด ทั้งชนิดเติมอากาศและชนิดไม่เติมอากาศ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย )ปฏิกิริยาในการบำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียส่วนใหญ่จะไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโลกนี้มีทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนและชนิดไม่ใช้ออกซิเจน การเติมอากาศลงในน้ำเสีย นอกจากเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำเสียแล้ว อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ เพื่อให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสีย( บำบัดน้ำเสีย )ชนิดที่ใช้ออกซิเจนนำไปใช้งาน ทั้งการดำรงค์ชีพ ขยายเซลล์ และในการออกซิไดซ์ของเสียในน้ำเสีย นี่คือเหตุผลของการเติมอากาศลงในน้ำเสีย

     

ภาพบนเป็นปฏิกิริยาการบำบัดน้ำเสียของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสีย ทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนและชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งผลของปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียจะได้ผลลัพธ์เหมือนกัน คือ น้ำ + พลังงาน + ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามสมการด้านบน และจุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียให้ดีมากยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งบรรจุลงในจุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งจะมีคุณสมบัติและมีประสิทธิภาพในการกำจัดไนโตรเจน แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ หรือการลดค่าไนโตรเจนในน้ำเสียนั่นเอง( ลดค่า TKN ในน้ำเสีย )ซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มอื่นจะไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ เราได้พัฒนาจุลินทรีย์หอมคาซาม่าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสีย จุลินทรีย์ของเราจะไม่เหมือนจุลินทรีย์อีเอ็มที่จำหน่ายตามท้องตลาดทั่วๆไป เราสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นโดยเฉพาะเท่านั้น ไม่ได้โฟกัสในทางการเกษตรเหมือนอีเอ็มที่จำหน่ายในท้องตลาด เป็นคนละตัวกันและคนละสายพันธุ์ จุลินทรีย์ของเราจะไม่มีจุลินทรีย์ไนโตรฟิกชิ่ง( Nitrofixing Bacteria )ซึ่งไนโตรฟิกชิ่งคือจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนในดินหรือในน้ำ เหมาะสำหรับการเกษตรดีที่สุด เพราะจะช่วยตรึงไนโตรเจนในดิน แต่ถ้านำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย จะส่งผลทำให้ค่าไนโตรเจนในน้ำเสียเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการบำบัดน้ำเสีย

   ร้านบางกอกโปรดักส์ ผู้ผลิตและจำหน่ายบำบัดน้ำเสียโดยตรงมาตั้งแต่ปี 2544 ( ในระบบออนไลน์ )จนถึงปัจจุบัน มีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่วนบุคคล การผลิตจุลินทรีย์ของเราสังเคราะห์ขึ้นจากหัวเชื้อจุลินทรีย์โดยตรง ไม่มีการหมักพืชผักหรือเปลือกส้มเปลือกมะนาว ทุกอย่างตามหลักวิชาการทั้งสิ้น ผ่านการคิวซีทุกขั้นตอน ราคาจำหน่ายเป็นราคาตั้งแต่เริ่มแรกที่เราจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่ปี 2544 ปัจจุบันก็เป็นราคาเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

ขนาดบรรจุจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย แกลลอน 20 ลิตร ( บรรจุจริง 21.50 ลิตร )

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย แกลลอนละ  1,200  บาท

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2-4 วันทำการขนส่ง โดยขนส่งเอกชน

รับประกันการได้รับของจริง 100% กรณีไม่ได้รับ ส่งให้ใหม่ทันที