จุลินทรีย์คาซาม่าพลัสเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งเพียวๆกำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ จุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนียในตู้เลี้ยงปลา : จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส เป็นจุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ไนโตรเจนโดยเฉพาะและบำบัดน้ำเสียในตู้เลี้ยงปลาสวยงาม กำจัดแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงกุ้ง กำจัดแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงปลาทุกๆแห่ง
ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ


บำบัดน้ำเสียโรงแรมและรีสอร์ททุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
บำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงาน
บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


จุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนียในตู้เลี้ยงปลา

           

ลดเสี่ยงปลาตายในตู้เลี้ยงปลาสวยงาม เพิ่มความปลอดภัยให้ปลาสวยงาม ด้วยจุลินทรีย์คาซาม่าพลัส

ในตู้เลี้ยงปลาสวยงาม ไม่ควรใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปลาสวยงาม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส : เป็นจุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนียในตู้เลี้ยงปลา กำจัดไนเตรท กำจัดไนไตรท์ และกำจัดไนโตรเจนโดยเฉพาะ(บำบัดน้ำเสียในตู้เลี้ยงปลา ) สังเคราะห์มาจากกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง( Nitriflying )ทั้งสองสายพันธุ์( Nitrobacter และ Nitrosomonas )มีความเข้มข้นและความหนาแน่นแอคทีฟสูงเป็นพิเศษ

     

แอมโมเนีย( Ammonia )เป็นสารเคมีที่มีพิษสูง มีสูตรทางเคมีคือ NH3 เป็นสารที่ประกอบไปด้วยไนโตรเจน 1 อะตอม( N )และไฮโดรเจน 3 อะตอม( H )ละลายน้ำได้ดี แอมโมเนียมีที่มาจากการแปรสภาพของไนโตรเจน และไนโตรเจนมีที่มาจากทั้งไนโตรเจนในบรรยากาศและไนโตรเจนที่อยู่ในสารอินทรีย์จำพวกโปรตีน( กรดอะมีโน )เมื่อละลายในน้ำก็จะแปรสภาพไปเป็นสารแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์และไนตรัสออกไซด์ตามลำดับ       

แอมโมเนียในตู้เลี้ยงปลาเกิดขึ้นได้อย่างไร?

แอมโมเนียที่เกิดขึ้นในตู้เลี้ยง มีที่มาจากการให้อาหารปลา ซึ่งอาหารปลาเป็นสารอินทรีย์จำพวกโปรตีน( กรดอะมีโน )ของเสียที่เป็นขี้ปลาก็เป็นแหล่งแอมโมเนีย ของเสียต่างๆที่ขับออกจากปลา รวมทั้งเศษพืชในตู้เลี้ยงปลา แอมโมเนียมเป็นสารประกอบของโปรตีน และส่วนหนึ่งมาจากก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศที่ละลายในน้ำ จึงแปรสภาพกลายไปเป็นแอมโมเนีย ไนไตรท์ และไนเตรท ตามลำดับ กรณีที่ไม่มีจุลินทรีย์ชนิดที่กำจัดแอมโมเนียได้ ให้เปลี่ยนน้ำตู้ปลาบ่อยๆเพื่อกำจัดของเสียออกจากน้ำในตู้เลี้ยงปลา เพราะหัวใจของการเลี้ยงปลาสวยงามคือ คุณภาพน้ำที่ใช้เลี้ยงปลา ถ้าน้ำเสียมีสารพิษปนเปื้อน( แอมโมเนีย ) ปลาที่เลี้ยงก็ตายได้ตลอดเวลา สาเหตุส่วนหนึ่งที่ปลาตายในตู้เลี้ยงปลาโดยไม่ทราบสาเหตุ นอกจากติดเชื้อก็คือ สารพิษจากแอมโมเนีย นั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นภัยเงียบที่อันตรายของการเลี้ยงปลาสวยงาม ที่หลายๆท่านอาจมองข้ามในจุดนี้

      

  สารตัวใดที่สามารถกำจัดแอมโมเนียได้ดี?

ถ้ากล่าวถึงสารกำจัดแอมโมเนีย ส่วนใหญ่จะมองไปที่สารเคมี ซึ่งสารเคมีบางชนิดก็สามารถกำจัดแอมโมเนียได้เช่นกัน แต่ปัญหาคือสารเคมีตกค้างในตู้เลี้ยงปลา เป็นอันตรายต่อปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆได้ ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์จึงได้ทำการค้นคว้าวิจัยหาสารที่สามารถกำจัดแอมโมเนียที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ จึงมาสรุปลงที่จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ และไนโตรเจนได้ดี จุลินทรีย์กลุ่มนี้ถือว่าเป็นสารธรรมชาติ ที่ไม่มีผลกระทบใดๆต่อพืชและสัตว์ทุกๆชนิด( ไม่ใช่สารเคมี )กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งเป็นจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติตามพื้นดิน แต่อยู่แบบกระจัดกระจาย การนำจุลินทรีย์เหล่านี้มาใช้งาน จำเป็นต้องทำการสั่งเคราะห์ให้มีปริมาณจุลินทรีย์ให้ได้มากตามที่ต้องการ จึงจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

      

จุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนียในตู้เลี้ยงปลา( จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส )

จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส สังเคราะห์มาจากกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง 2 สายพันธุ์ ดังนี้.- 

1. ไนโตรแบคเตอร์ ( Nitrobacter )

2. ไนโตรโซโมแนส ( Nitrosomonas )

ในจุลินทรีย์คาซาม่าจะมีจุลินทรีย์เพียง 2 สายพันธุ์นี้เท่านั้น จะมีความแตกต่างจากจุลินทรีย์อีเอ็มทั่วๆไป( ที่มาจากญี่ปุ่น )ซึ่งอีเอ็มที่มาจากญี่ปุ่นจะไม่มีจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง จะมีก็เฉพาะจุลินทรีย์ไนโตรฟิกซิ่ง( ตรึงไนโตรเจน )เท่านั้น และจุลินทรีย์คาซาม่าพลัสก็เป็นจุลินทรีย์คนละตัวกับจุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่ใช้บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น

ร้านบางกอกโปรดักส์ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์คาซาม่าพลัสโดยตรง( คนละตัวกับจุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น )ไม่ใช่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งการนำเข้าจากต่างประเทศของจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งจะมีราคาค่อนข้างสูง( ซีซีละ 30 - 50 บาท หรือ ลิตรละ 30,000 - 50,000 บาท )เราได้ทำการสังเคราะห์ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ได้จุลินทรีย์ที่มีความหนาแน่นและแอคทีฟสูง เราจะทำให้คนไทยได้ใช้ของถูกและดีมีประสิทธิภาพสูง

จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  650   บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอนละ  1  ลิตร( 1000 ซีซี )

เปิดจำหน่ายตั้งแต่  ม.ค. 2566  เป็นต้นไปหรืออาจเร็วกว่านี้

(   เปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ จองก่อนได้สิทธิ์ก่อน )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

ได้รับสินค้าภายใน  2-5 วันทำการขนส่ง ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้หรือไกล

  

หรือสแกน QR CODE จากด้านบน

โปรดระวังการแอบอ้างอุปโลกน์เอาอีเอ็ม( EM )ที่มีต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่น มาอุปโลกน์เป็นจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง ในอีเอ็มที่มาจากญี่ปุ่นโดยตรงจะไม่มีจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง แต่เป็นจุลินทรีย์ไนโตรฟิกซิ่ง( จุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจน )ไม่เหมาะสมในการนำไปใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา เพราะมันจะไปเพิ่มไนโตรเจนในน้ำ ซึ่งเท่ากับเพิ่มแอมโมเนียโดยอัตโนมัติ