จุลินทรีย์คาซาม่าพลัสเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งเพียวๆกำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ จำหน่ายจุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงปลาทุกๆแห่ง
ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ


บำบัดน้ำเสียโรงแรมและรีสอร์ททุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
บำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงาน
บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


จุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงปลา

      

ลดเสี่ยงขาดทุนปลาตายจากการได้รับสารพิษแอมโมเนียในน้ำในบ่อเลี้ยงปลาทุกๆแห่ง เพิ่มความปลอดภัยให้ปลา ด้วยจุลินทรีย์คาซาม่าพลัส จุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนียโดยเฉพาะ

จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส : จุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนีย กำจัดไนไตรท์ กำจัดไนเตรทในบ่อเลี้ยงปลาทุกๆแห่ง สังเคราะห์มาจากกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งโดยตรง มีประสิทธิภาพในการกำจัดสารพิษแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ไนโตรเจน และบำบัดน้ำเสียในน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลา

ในบ่อเลี้ยงปลา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบ่อดิน ปลาตายโดยไม่รู้สาเหตุ ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากสารพิษแอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ภัยเงียบและสารพิษที่เป็นอันตรายในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลาทุกๆแห่ง แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ มีอยู่ในบ่อเลี้ยงปลาทุกๆแห่งอย่างแน่นอน เพียงแต่บ่อไหนจะมีมากหรือมีน้อยกว่ากัน ถ้าบ่อไหนมีปริมาณแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงปลาเข้มข้นตั้งแต่ 1 ppm. ขึ้นไป ปลาก็จะเริ่มตายให้เห็นแล้ว สารพิษแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ จะทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลง ปลาต้องการออกซิเจนที่มากพอในการเจริญเติบโต ออกซิเจนในบ่อเลี้ยงปลาลด ปลาจะเริ่มอ่อนแอและลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อสูดเอาออกซิเจน ถ้าขาดออกซิเจนเป็นเวลานานๆ ปลาที่เลี้ยงตายยกบ่อได้ง่ายๆ

       

สารแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ในบ่อเลี้ยงปลามาจากไหน?

สารพิษแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงปลาก็เหมือนกับกรณีบ่อเลี้ยงกุ้ง ที่มาของแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ก็มาจากการให้อาหารปลา ขี้ปลา ของเสียต่างๆที่ปลาขับออกมาทางเหงือก และนอกจากนี้ก็ยังมีมาจากดินโคลนใต้บ่อเลี้ยงปลา( กรณีเลี้ยงบ่อดิน ) อาหารปลามีส่วนประกอบของสารอินทรีย์ที่เป็นโปรตีน( กรดอะมิโน )เมื่อละลายในน้ำก็จะสลายไปเป็นไนโดรเจน และไนโตรเจนก็จะแปรสภาพไปเป็นแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ตามลำดับ ในบรรยากาศมีไนโตรเจนมากที่สุด ในดินก็มีไนโตรเจน ดังนั้น การเกิดแอมโมเนียจึงเกิดขึ้นได้ง่ายๆ ดินโคลนใต้บ่อเลี้ยงปลาจะมีทั้งมีเทน ก๊าซไข่เน่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และแอมโมเนีย ทั้งหมดเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำได้ตลอดเวลา ถ้ากรณีมีความเข้มข้นสูงๆปลาตายได้ง่ายๆเพราะสูดดมเอาสารพิษเข้าไป

วิธีการกำจัดสารพิษแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงปลา

การใช้สารเคมีอาจเป็นอันตรายต่อปลาที่เลี้ยง และสารเคมีจะตกค้างในสิ่งแวดล้อม ทำให้ระบบนิเวศน์เสียหายในวงกว้างได้ ทางออกของการแก้ปัญหานี้จึงมาลงที่ การใช้สารชีวภาพมาบำบัดหรือกำจัดแอมโมเนีย ซึ่งจะมีความปลอดภัยสูง ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำทุกชนิดและสิ่งแวดล้อม สารชีวภาพในที่นี้ก็คือ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการกำจัดแอมโมเนียนั่นเอง จากการค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่า กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งมีประสิทธิภาพในการทำลายหรือกำจัดแอมโมเนียในน้ำได้ดี จึงมีการสังเคราะห์จุลินทรีย์กลุ่มนี้ขึ้นมา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการกำจัดสารพิษแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ต่อไป

  จะหาจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งนี้ได้ที่ไหน?

จุลินทรีย์กลุ่มไนตริฟลายอิ้งในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน อเมริกา เป็นต้น แต่ขณะนี้เราได้ทำการสังเคราะห์ขึ้นมาได้ประสบผลสำเร็จแล้ว ไม่ต้องนำเข้าให้เสียดุลการค้าอีกต่อไป ของเราจะมีราคาถูกกว่านำเข้าหลายเท่าตัว ประสิทธิภาพดีเยี่ยมแต่ราคาถูก เพราะเราได้สังเคราะห์กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งขึ้นมาทั้ง 2 สายพันธุ์ คือ ไนโตรแบคเตอร์( Nitrobacter Bacteria )และไนโตรโซโมแนส( Nitrosomonas Bacteria )รวมอยู่ใน จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส( Kasama Plus )ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ตัวใหม่ที่เราสังเคราะห์ขึ้น( ไม่ใช่จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นคนละตัวกัน )และไม่ใช่อีเอ็ม( EM )ที่มีต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่น เป็นจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามพื้นดินที่มีความสมบูรณ์ทั่วๆไป แต่อยู่แบบกระจัดกระจายไม่เป็นกลุ่ม

        

จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส( Kasama Plus )

เป็นจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์มาจากกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งโดยตรง เพื่อนำไปใช้ในการกำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท ไนโตรเจน( ลดค่า TKN ในน้ำเสีย )และบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำทุกๆชนิด 

ร้านบางกอกโปรดักส์ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์คาซาม่าพลัสโดยตรง( คนละตัวกับจุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น )ไม่ใช่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งการนำเข้าจากต่างประเทศของจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งจะมีราคาค่อนข้างสูง( ซีซีละ 30 - 50 บาท หรือ ลิตรละ 30,000 - 50,000 บาท )เราได้ทำการสังเคราะห์ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ได้จุลินทรีย์ที่มีความหนาแน่นและแอคทีฟสูง เราจะทำให้คนไทยได้ใช้ของถูกและดีมีประสิทธิภาพสูง 

จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  650   บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอนละ  1  ลิตร( 1000 ซีซี )

เปิดจำหน่ายตั้งแต่  ม.ค. 2566  เป็นต้นไป

เปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

ได้รับสินค้าภายใน  2-5 วันทำการขนส่ง ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้หรือไกล

         

โปรดระวังการแอบอ้างอุปโลกน์เอาอีเอ็ม( EM )ที่มีต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่น มาอุปโลกน์เป็นจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง ในอีเอ็มที่มาจากญี่ปุ่นโดยตรงจะไม่มีจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง แต่เป็นจุลินทรีย์ไนโตรฟิกซิ่ง( จุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจน )ไม่เหมาะสมในการนำไปใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา เพราะมันจะไปเพิ่มไนโตรเจนในน้ำ ซึ่งเท่ากับเพิ่มแอมโมเนียโดยอัตโนมัติ