ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ


ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับกรุงเทพฯ
ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
บำบัดน้ำเสียโรงแรมและรีสอร์ททุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
บำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงาน
บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


จุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย

                        

ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น จุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย ในนามแบรนด์ จุลินทรีย์หอม-Kasama เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สำหรับการบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นน้ำที่เน่าเหม็นหรือกำจัดกลิ่นน้ำเน่าเหม็นน้ำเน่าเสียจากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น ท่อระบายน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะที่ส่งกลิ่นเหม็น บ่อรับน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น

น้ำเน่าเหม็น น้ำเน่าเสีย ส่วนใหญ่เกิดจากการปนเปื้อนสารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำ เมื่อสะสมเป็นเวลานานจึงทำให้เกิดการเน่าเสียในน้ำนั้น น้ำจึงส่งกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมา จึงเป็นหน้าที่ของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายของเสียที่อยู่ในน้ำนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ( กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย ) แต่ในบางครั้งเกิดปัญหาขึ้นจากการที่น้ำเน่าเสียนั้นมีปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเน่าเสียนั้นน้อยเกินไป ( ค่า DO ต่ำมาก ) จึงส่งผลให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียไม่สามารถทำงานได้ เพราะไม่มีออกซิเจนหรือมีออกซิเจนน้อยจึงส่งผลให้มีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายน้อยตามไปด้วย ( กลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนแปรผันตามปริมาณของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสีย ) ดังนั้น วิธีการแก้ไขปัญหานี้จึงนิยมเติมกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนลงไปในน้ำเสีย ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) เพื่อทำการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียเหมือนกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน กลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็มสามารถทำงานย่อยสลายของเสียต่างๆในสภาวะไร้อากาศออกซิเจนได้เป็นอย่างดี หรือทำงานย่อยสลายของเสียในสภาวะที่มีอากาศก็ได้ และทำงานร่วมกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนก็ได้เช่นกัน  ดังนั้น ในการดับกลิ่นน้ำที่เน่าเสียมีกลิ่นเหม็นจึงนิยมใช้วิธีการบำบัดแบบธรรมชาติ ( ใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย ) ซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง ไม่มีสารเคมีตกค้างในธรรมชาติ ซึ่งจะแตกต่างไปจากการใช้สารเคมีบำบัดกลิ่นเน่าเหม็นหรือดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น

ปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลายที่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นได้

ต้องเป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากสารอินทรีย์หรืออินทรีย์วัตถุเท่านั้น จึงจะเป็นธรรมชาติบำบัดอย่างแท้จริง  กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่มนุษย์ไม่ชอบ ( ดม ) มีหลากหลายกลิ่นด้วยกัน ทั้งกลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นคาว กลิ่นเหม็นเปรียว กลิ่นสาป ฯลฯ ซึ่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่จะมาจากสารอินทรีย์แทบทั้งสิ้น  กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้จะสยบหรือพ่ายแพ้กลิ่นหอม ถ้าสิ่งหรือสารที่เข้าไปบำบัดนั้นมีกลิ่นหอม การใช้จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่น จะไม่ใช่การกลบกลิ่นเหมือนกรณีใช้สารเคมีซึ่งสามารถกลบกลิ่นได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น ไม่ใช่การบำบัดแบบธรรมชาติเหมือนกรณีใช้จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างไร?  

โดยเนื้อแท้ของจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นของเสียแล้ว เป็นหน้าที่ของจุลินทรีย์กลุ่มนี้โดยตรง ถ้าปราศจากจุลินทรีย์กลุ่มนี้แล้ว โลกใบนี้ก็จะเต็มไปด้วยของเสียและมลพิษมลภาวะทางกลิ่นจนล้นโลก ดังนั้น จุลินทรีย์กลุ่มนี้จึงมีคุณต่อโลกใบนี้ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่รวมตัวอยู่ในธรรมชาติ เราได้นำกลุ่มจุลินทรีย์แต่ละกลุ่มที่ให้ประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์มาทำการสังเคราะห์รวมกันให้อยู่ในสถานที่เดียวกัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นนั่นเอง เพื่อช่วยลดมลพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น  กลิ่นเน่าเหม็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดมาจากอินทรีย์วัตถุเหล่านี้ต้องถูกบำบัดหรือกำจัดโดยจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์เท่านั้นจึงจะตรงจุดและตรงกับปัญหาและสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไม่ใช่การใช้สารเคมีล้างหรือกลบกลิ่นที่เกิดขึ้นจากสารอินทรีย์ ซึ่งไม่ตรงจุดกับปัญหาที่เกิดขึ้น  กลิ่นที่เกิดจากสารเคมี ต้องใช้เคมีบำบัด แต่ถ้ากลิ่นนั้นเกิดจากสารอินทรีย์ ต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดหรือกำจัดกลิ่นจึงจะถูกต้อง  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากสารอินทรีย์ โดยทั่วๆไปจุลินทรีย์อีเอ็มหรืออีเอ็ม  ( EM )จะมีกลิ่นเปรี้ยวหรือเหม็นเปรี้ยว บางท่านจะไม่ชอบกลิ่นของจุลินทรีย์อีเอ็ม  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็คือจุลินทรีย์อีเอ็มที่เราได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งให้มีกลิ่นหอมเป็นที่ถูกใจลูกค้าที่ใช้ทุกๆท่าน ซึ่งชื่อหรือยี่ห้อก็บอกไว้ชัดเจนแล้วว่า จุลินทรีย์หอมคาซาม่า  จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น  จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น ใช้ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงต์ต่างๆกลิ่นจะหอมทันทีที่ใช้งาน ซึ่งไม่ใช่การกลบกลิ่นเหมือนกรณีการใช้สารเคมี แต่เป็นการบำบัดกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นแบบธรรมชาติบำบัด เป็นการกำจัดกลิ่นที่ต้นเหตุตามหลักวิทยาศาสตร์โดยตรง

จุลินทรีย์หอม-Kasama เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสีย และเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกริยาย่อยสลาย ทำงานย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้ทั้งในสภาวะไร้อากาศและมีอากาศออกซิเจน

 จุลินทรีย์หอม-Kasama เป็นการรวมกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มาใช้งานหลักๆดังต่อไปนี้ .-

1. ใช้ในการบำบัดน้ำเสียตามแหล่งต่างๆ เช่น เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย  เติมบ่อเกรอะ

2.  ใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ตามแหล่งต่างๆ  กลิ่นคาวจากพืชและสัตว์

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

สำหรับย่อยสลายของเสียในน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียในอาคารหรือโรงงาน ดับกลิ่นเหม็นบ่อบำบัดน้ำเสีย

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ , เติมบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

                    ฯ ล ฯ

เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า สำหรับบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ จุลินทรีย์หอม-Kasama ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าที่ต้องการนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นเน่าเหม็น ทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสียและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะ

จุลินทรีย์ของเราบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  แกลลอนละ  1,200 บาท

                      จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

    

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น บำบัดน้ำเสียในตลาดสด ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามพื้นของตลาดสด ฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มเลี้ยงเป็ด ฟาร์มเลี้ยงไก่ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสุนัขและอื่นๆ