ReadyPlanet.com
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
dot
Links พันธมิตรของเรา
dot
bulletเสื้อผ้าไซส์ใหญ่/เสื้อผ้าคนอ้วน
bulletร้านส่งดอกไม้ทั่วไทย
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกรไทย
bulletกรุงไทย
bulletกรุงศรี
bulletไทยพาณิชย์
dot
เช็คระบบการขนส่ง EMS
dot
bulletเช็คการส่งสินค้าในประเทศ
bulletไปรษณีย์ไทย
dot
เช็คเมล
dot
bulletYahoo
bulletHotmail
bulletGmail


ร้านแว่นตา,แว่นสายตา,ตัดแว่นตามตัดแว่นสายตา, สายตาสั้น, สายตายาว, สายตาเอียง, ซื้อแว่นตา, ตัดแว่น, แว่นตาราคาถูก
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น

                                          

เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตลูกชิ้นทุกชนิด

สำหรับโรงงานลูกชิ้นหรือโรงงานผลิตลูกชิ้น ไม่ว่าลูกชิ้นปลาหรือลูกชิ้นเนื้อ ลูกชิ้นหมู เศษของลูกชิ้นเมื่อแช่หรือผสมอยู่ในน้ำเป็นเวลานานๆจะเกิดการเน่าเหม็นขึ้น น้ำที่ปนเปื้อนเนื้อสัตว์ที่นำมาผลิตลูกชิ้นก็จะกลายเป็นน้ำเสีย ดังนั้น น้ำที่ออกจากไลน์ผลิตในโรงงานลูกชิ้นจะมีค่าน้ำเสียสูงมากๆ รวมทั้งกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆ กลิ่นคาวที่ปนเปื้อนมากับน้ำที่ใช้ล้างและทำความสะอาดลูกชิ้น จะปล่อยทิ้งลงสูสิ่งแวดล้อมเลยไม่ได้ ถือว่าผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม ต้องได้รับการบำบัดที่ถูกต้องก่อน เพื่อให้น้ำเสียจากโรงงานลูกชิ้นนั้นๆกลายเป็นน้ำดีก่อนจึงจะปล่อยออกสู่สาธารณะส่วนรวมได้และถูกต้องตามกฎหมาย  แต่ในความเป็นจริงแล้วมีผู้ประกอบการหรือเจ้าของโรงงานลูกชิ้นเพียงไม่กี่รายที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมส่วนรวม ไม่ให้น้ำเสียที่มีแหล่งที่มาจากโรงงานลูกชิ้นของตนรั่วไหลออกสู่สาธารณะโดยไม่ผ่านการบำบัดก่อน ซึ่งค่อนข้างจะหายากผู้ประการโรงงานลูกชิ้นเช่นนี้ ส่วนใหญ่จะถูกร้องเรียนจากผู้คนหรือชาวบ้านที่อยู่รอบๆโรงงาน เพราะกลิ่นเน่าเหม็นจากน้ำเสียที่ปล่อยลงตามคูคลองธรรมชาติ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับน้ำดีที่มีอยู่ในธรรมชาติให้กลายไปเป็นน้ำเสียเกิดมลภาวะการเน่าเหม็นขึ้นในน้ำ นำมาซึ่งมลพิษต่อสังคมส่วนรวม

อย่างที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า น้ำเสียในโรงงานลูกชิ้นต้องได้รับการบำบัดก่อน เพื่อให้น้ำเสียที่เกิดขึ้นในโรงงานลูกชิ้นนั้นกลายไปเป็นน้ำดีก่อนที่จะปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมต่อไป มิเช่นนั้นแล้วถือว่าผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยตรง  ในโรงงานลูกชิ้นส่วนใหญ่จะมีค่าน้ำเสีย ค่า BOD , COD , SS  สูงมาก โดยเฉพาะค่า SS ( Suspended  Solids ) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจำพวกเศษเนื้อลูกชิ้นที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสียจึงส่งผลทำให้ค่า SS สูงมาก

การกำจัดหรือการบำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้นต้องทำอย่างไร?

ถ้าเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบง่ายๆ ( แบบบ่อเติมอากาศและบ่อเติมจุลินทรีย์ ) และมีพื้นที่รับน้ำเสียที่มากพอกับปริมาณน้ำเสีย บ่อเติมอากาศ และบ่อพักน้ำดีก่อนปล่อยทิ้ง ซึ่งไม่ว่าโรงงานลูกชิ้นจะมีระบบบำบัดน้ำเสียแบบใดก็ตาม แต่ทุกแบบล้วนต้องใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียทั้งสิ้น  กรณีที่โรงงานลูกชิ้นมีพื้นที่โรงงานมาก มีการปลูกต้นไม้รอบๆโรงงาน อาจนำน้ำในบ่อพักที่ 3 เป็นต้นไปนำไปรดน้ำต้นไม้ได้ เป็นการใช้ประโยชน์นำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือ อาจนำมารีไซเคิลใช้ล้างพื้นทำความสะอาดโรงงานก็ได้ แต่ไม่ควรนำมาล้างทำความสะอาดลูกชิ้น

แน่นอนว่าน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้นมีสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียนั้น ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเศษเล็กๆของชิ้นเนื้อที่นำมาผลิตลูกชิ้น ดังนั้น ต้องได้รับการบำบัดให้สมบูรณ์ก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สาธารณะ เนื่องจากในน้ำเสียในโรงงานผลิตลูกชิ้นมีสิ่งปนเปื้อนมากกว่าน้ำเสียทั่วๆไป ในการนำไปบำบัดและย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียนั้นต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายและบำบัดน้ำเสีย  ซึ่งจุลินทรีย์ย่อยสลายที่มีอยู่ในธรรมชาติ ( จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายและบำบัดน้ำเสีย )ในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานลูกชิ้นอาจจะไม่เพียงพอกับปริมาณของน้ำเสียและของเสียที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจริงเช่นนั้น ดังนั้น  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มหรือเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในระบบบำบัดน้ำเสียนั้นๆให้มีปริมาณจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นและเพียงพอกับปริมาณของน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเติมหรือเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์เข้าไปในระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง ตราบใดที่น้ำเสียในโรงงานผลิตลูกชิ้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) จุลินทรีย์หอมคาซาม่าถูกออกแบบมาตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่มีปัญหาในการบำบัดน้ำเสีย ปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น น้ำเน่าเหม็นในโรงงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล เป็นต้น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

-  สำหรับย่อยสลายของเสียในน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียในอาคารสถานที่ต่างๆหรือโรงงานทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล ดับกลิ่นเหม็นบ่อบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นเน่าเหม็นน้ำที่เน่าเสียต่างๆ

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ , เติมบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

จุลินทรีย์ของเราบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)

         

แจ้งให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านได้ทราบว่า

กรณีที่ท่านจะเดินทางไปรับจุลินทรีย์ที่หน้าร้านหรือเดินทางไปซื้อจุลินทรีย์ที่ร้าน กรุณาโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วัน เพื่อเราจะได้อยู่รอท่านและบริการท่านได้อย่างเต็มที่และท่านจะไม่พลาดการติดต่อ

 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้นทั่วๆไป จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มเลี้ยงเป็ด ฟาร์มเลี้ยงไก่ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสุนัขและอื่นๆ