จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ จุลินทรีย์ลดค่าTKNในน้ำเสีย
ReadyPlanet.com
จุลินทรีย์ลดค่าTKNในน้ำเสีย

     

ค่า TKN ในน้ำเสียคืออะไร ?

TKN ย่อมาจาก Total Kjeldahl Nitrogen เป็นค่าไนโตรเจน( N )ซึ่งอยู่ในรูปของทีเคอ็นหมายถึง ปริมาณไนโตรเจนและสารอินทรีย์ไนโตรเจน รวมทั้งแอมโมเนียไนโตรเจน ตรวจวิเคราะห์โดยวิธี Kjeldalh and Titration สารอินทรีย์ไนโตรเจนจะถูกย่อยสลายเปลี่ยนไปเป็นแอมโมเนีย ไนไตรท์ ไตเตรท ปัญหาค่า TKN เกินมาตรฐานพบบ่อยๆ โดยเฉพาะน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์เจือปนและปนเปื้อนมากๆ( ค่า BOD สูง )ไนโตรเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสีย ส่วนหนึ่งจะมาจากโปรตีน( กรดอะมิโน )ที่อยู่ในสารอินทรีย์ทั้งหลาย โดยเฉพาะในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วม สิ่งปฏิกูลส่วนใหญ่ในบ่อเกรอะหรือบ่อส้วม จะเป็นสารอินทรีย์ที่มีโปรตีนสูง ยิ่งบริโภคเนื้อมากๆ โปรตีนในบ่อเกรอะยิ่งเพิ่มมาก

จุลินทรีย์สำหรับลดค่า TKN ในน้ำเสียโดยเฉพาะคือ กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง ( Nitriflying Bacteria ) ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 สายพันธุ์ คือ Nitrobacter Bacteria และ Nitrosomonas จะใช้สายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งหรือทั้งสองสายพันธุ์ก็ได้ และเราก็ได้นำจุลินทรีย์กลุ่มไนตริฟลายอิ้งทั้งสองสายพันธุ์นำมาสังเคราะห์รวมกันไว้ใน จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งมีอยู่ด้วยกัน 2 สายพันธุ์ คือ

1. ไนโตรแบคเตอร์ ( Nitrobacter ) 

2. ไนโตรโซโมแนส( Nitrosomonas )

คุณสมบัติเด่นๆของจุลินทรีย์กลุ่มนี้คือ กำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียได้ดี กำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ในน้ำเสียได้ดี จึงเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได้ดีอีกกลุ่มหนึ่ง จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพงมาก และค่อนข้างจะหายากในท้องตลาด ดังนั้น เราจึงสังเคราะห์ขึ้นมาเอง ไม่ต้อไปพึ่งพาจากต่างประเทศที่มีราคาแพง ปัญหาค่า TKN สูงพบบ่อยๆ ทั้งจากโรงงาน คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงานทั่วๆไป เราน่าจะเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่จำหน่ายจุลินทรีย์ลดค่า TKN โดยตรง มีกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งที่ลดค่า TKN โดยตรง ดังนั้น จุลินทรีย์ของเราจึงไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครในท้องตลาด เพราะเราคัดสรรเอาเฉพาะตัวที่มีประสิทธิภาพและตรงสเปคกับการบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นเท่านั้น เราไม่เน้นในเรื่องของการเกษตร เราเน้นใน 2 เรื่อง คือบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นเท่านั้น

ปฏิกิริยากำจัดไนโตรเจน( ลดค่า TKN )

    

ปฏิกิริยากำจัดไนโตรเจน แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์

    

ปฏิกิริยาการเกิดไนโตรเจน

    

ปฏิกิริยากำจัดแอมโมเนีย

    

มีปัญหาน้ำเสียมีค่า TKN สูง นึกถึงจุลินทรีย์หอมคาซาม่าทันที

จำหน่ายจุลินทรีย์ลดค่า TKN

ขายจุลินทรีย์ลดค่า TKN

ขนาดบรรจุจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย แกลลอน 20 ลิตร ( บรรจุจริง 21.50 ลิตร )

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์ลดค่า TKN แกลลอนละ  1,200  บาท

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2-4 วันทำการขนส่ง โดยขนส่งเอกชน

รับประกันการได้รับของจริง 100% กรณีไม่ได้รับ ส่งให้ใหม่ทันที