จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ เกี่ยวกับจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
ReadyPlanet.com
จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

       

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า( จุลินทรีย์หอม Kasama )เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน 2 เรื่องหลักๆดังต่อไปนี้คือ

1. บำบัดน้ำเสีย ( เป็นจุลินทรีย์ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด )

2. ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ( เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นกำจัดกลิ่น )

ที่มาของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า( จุลินทรีย์หอม Kasama )

เริ่มแรกจัดทำขึ้นเมื่อปี 2540 เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียในครัวเรือนในช่วงแรกๆ ต่อมามีเพื่อนบ้านขอซื้อจึงได้จำหน่ายอย่างเป็นทางการในปี 2544 โดยจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น มีลูกค้าติดตามเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เราได้พัฒนาจุลินทรีย์หอมคาซาม่ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าและสิ่งแวดล้อมโลก ลดมลพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์หอมคาซาม่าถือว่าเป็นจุลินทรีย์รักษ์โลกก็ว่าได้ ในปี 2565 เราได้บรรจุกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งทั้งสองสายพันธุ์เพิ่มลงไปในจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เพื่อแก้ปัญหาค่าไนโตรเจนในน้ำสูงหรือลดค่า TKN ในน้ำเสียนั่นเอง เป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมโดยตรง ในขณะที่เราจำหน่ายในราคาเดิมตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบันก็ไม่มีการปรับราคาเพิ่มใดๆทั้งสิ้น ทั้งที่จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งถ้านำเข้าจากต่างประเทศจะมีราคาแพงมาก ซีซีละ 30-50 บาท หรือลิตรละ 30,000-50,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ จึงมีราคาแพง แต่ปัจจุบันเราสังเคราะห์ประสบผลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว และได้บรรจุลงในจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งมีอยู่ด้วยกัน 2 สายพันธุ์ คือ

1. ไนโตรแบคเตอร์ ( Nitrobacter ) 

2. ไนโตรโซโมแนส( Nitrosomonas ) 

คุณสมบัติเด่นๆของจุลินทรีย์กลุ่มนี้คือ กำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียได้ดี กำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ ในน้ำเสียได้ดี จึงเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได้ดีอีกกลุ่มหนึ่ง จุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพงมาก และค่อนข้างจะหายากในท้องตลาด ดังนั้น เราจึงสังเคราะห์ขึ้นมาเอง ไม่ต้อไปพึ่งพาจากต่างประเทศที่มีราคาแพง ปัญหาค่า TKN สูงพบบ่อยๆ ทั้งจากโรงงาน คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงานทั่วๆไป เราน่าจะเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่จำหน่ายจุลินทรีย์ลดค่า TKN โดยตรง มีกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งที่ลดค่า TKN โดยตรง ดังนั้น จุลินทรีย์ของเราจึงไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครในท้องตลาด เพราะเราคัดสรรเอาเฉพาะตัวที่มีประสิทธิภาพและตรงสเปคกับการบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นเท่านั้น เราไม่เน้นในเรื่องของการเกษตร เราเน้นใน 2 เรื่อง คือบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นเท่านั้น

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

ขนาดบรรจุจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย แกลลอน 20 ลิตร ( บรรจุจริง 21.50 ลิตร )

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย แกลลอนละ  1,200  บาท

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2-4 วันทำการขนส่ง โดยขนส่งเอกชน

รับประกันการได้รับของจริง 100% กรณีไม่ได้รับ ส่งให้ใหม่ทันที