ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกรไทย
bulletกรุงไทย
bulletกรุงศรี
bulletไทยพาณิชย์
dot
เช็คเมล
dot
bulletYahoo
bulletHotmail
bulletGmail


จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น/จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น

                        

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น เจ้าแรกของประเทศไทย ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที ผู้พัฒนาจุลินทรีย์ให้มีกลิ่นหอม ตอบโจทย์การดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลาย

มีปัญหาห้องน้ำของท่านส่งกลิ่นเหม็น? กลิ่นเหม็นจากห้องน้ำโชยเข้าไปในห้องนอน? กลิ่นเหม็นจากห้องน้ำโชยเข้าไปในห้องทำงาน? ห้องน้ำในโรงแรมส่งกลิ่นเหม็น? ห้องน้ำในคอนโดมิเนียมส่งกลิ่นเหม็น? บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น? บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น? กองขยะส่งกลิ่นเหม็น? ฟาร์มปศุสัตว์ส่งกลิ่นเหม็น? แก้ไขได้ง่ายๆแบบธรรมชาติ ปลอดภัยไร้สารเคมีเจือปน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง ด้วยการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) ห้องน้ำกลิ่นหอมทันใจ เปลี่ยนกลิ่นเหม็นห้องน้ำเป็นกลิ่นหอมได้ทันที

ที่นี่..จำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์หอมสำหรับดับกลิ่นกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นห้องน้ำเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น กองขยะส่งกลิ่นเหม็น ฟาร์สัตว์เลี้ยงส่งกลิ่นเหม็น หรือที่ลูกค้าชอบเรียกกันว่า น้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นที่มีอยู่ในธรรมชาติ เราได้ทำการสังเคราะห์ขึ้นเพื่อให้ได้ปริมาณที่มากและเข้มข้นสูง ช่วยดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆที่เกิดจากสารอินทรีย์ จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นห้องน้ำของเราจะมีกลิ่นหอม ซึ่งจุลินทรีย์อีเอ็มหรืออีเอ็มโดยทั่วๆไปจะมีกลิ่นคล้ายกลิ่นซีอิ้วเปรี้ยวออกไปทางกลิ่นเหม็น ซึ่งลูกค้าแทบทุกรายไม่ชอบกลิ่นจุลินทรีย์อีเอ็มหรือ em ดังนั้น เราจึงได้พัฒนาในเรื่องของกลิ่นจุลินทรีย์อีเอ็มและในเรื่องอื่นๆเพื่อให้ได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้น เพราะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างต้องพัฒนาให้ก้าวหน้าไปตามวันเวลาที่หมุนไป  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็เช่นเดียวกันเน้นใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น ของเสียทุกๆอย่างในโลกใบนี้ต้องอาศัยหรือพึ่งพาจุลินทรีย์ในการบำบัดและย่อยสลายทั้งสิ้นไม่มีเว้นแม้กระทั่งสารเคมีในขั้นตอนสุดท้ายก็ต้องอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายเป้นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการย่อยสลายในธรรมชาติ เช่นเดียวกันกับกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆก็หนีไม่พ้นเป็นงานของจุลินทรีย์ที่เป็นผู้ทำหน้าที่โดยตรงในการบำบัดเช่นกัน  สารเคมีทำหน้าที่ได้เพียงแค่กลบกลิ่นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น แต่ขั้นตอนสุดท้ายจริงๆก็หนีไม่พ้นหน้าที่ของจุลินทรีย์ในการบำบัดกลิ่นหรือกำจัดกลิ่น

ที่มาหรือสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ มีที่มาจาก  2  ทางด้วยกันดังนี้.-

1. จากสารอินทรีย์หรืออินทรีย์วัตถุบนโลกใบนี้

2. จากสารเคมีที่อยู่ในโลกใบนี้

กลิ่นไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่จะมาจากอินทรีย์วัตถุเป็นหลัก  รองลงมาจะมาจากสารเคมีทั้งจากธรรมชาติสร้างขึ้นและมนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมาใช้งาน  ดังนั้น ในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์เหล่านี้จึงดูที่ต้นตอที่มาของกลิ่นว่ามาจากแหล่งใดและสาเหตุใด จากสารอินทรีย์หรือสารเคมี แล้วลงมือแก้ไขตามความเป็นจริง ถ้ากลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นๆมาจากสารอินทรีย์ก็ให้ใช้จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นนั้นๆ แต่ถ้ากลิ่นนั้นๆมาจากสารเคมี ก็ให้ใช้เคมีบำบัด ซึ่งจะตรงจุดและตรงประเด็นตามหลักการทางวิทยาศาสตร์  กลิ่นไม่พึงประสงค์ถือว่าเป็นมลพิษและมลภาวะทางอากาศ ถ้าสูดดมเข้าไปมากๆอาจเสียชีวิตได้ทุกเมื่อ เป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีใครปรารถนา

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์จะเข้าไปทำปฏิกิริยารวมตัวกับอนุภาคของกลิ่น ซึ่งมองด้วยสายตาไม่เห็น และไปเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นเน่าเหม็น ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษเป็นหลักการทำให้กลุ่มจุลินทรีย์หมดสภาพในการแสดงปฏิกิริยาจะทำให้ปัญหาเรื่องกลิ่นลดลงและหายไปในที่สุด ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ไม่ใช่การกลบกลิ่นเหมือนกรณีใช้สารเคมีล้างทำความสะอาด ซึ่งไม่ทำให้กลิ่นหายไปหรือสลายไปอย่างสมบูรณ์แบบเหมือนกรณีการใช้จุลินทรีย์บำบัดกลิ่น ปริมาณการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในการกำจัดกลิ่นแต่ละชนิดก็แตกต่างกันออกไป  ใช้มากหรือใช้น้อยโดยการใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ใช้มากไม่มีปัญหาใดๆแต่ไม่ควรจะใช้น้อยจนเกินไป ซึ่งอาจแก้ไขปัญหาได้น้อยตามการใช้ก็เป็นได้ ควรใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหา

                                

  จุดเด่นๆของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama )

- ผลิตจากหัวเชื้อจุลินทรีย์โดยตรง ไม่ใช่ผลิตจากการหมักพืชผักหรือมะกรูดมะนาว เปลือกส้ม ซึ่งไม่เหมาะกับการบำบัดน้ำเสีย

- เป็นจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม เข้มข้นสูง แข็งแรง  ไม่เก่าเก็บ ย่อยสลายของเสียและน้ำเสียได้ทันที ไม่ต้องรอนานเหมือนจุลินทรีย์ผงหรือจุลินทรีย์ก้อน ( อีเอ็มบอล )

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นได้รวดเร็วทันใจ มีกลิ่นหอมทันที บำบัดน้ำเน่าเสียได้ดี

- เปลี่ยนกลิ่นเน่าเหม็นให้เป็นกลิ่นหอมได้รวดเร็วและทันใจ

- ใช้ประโยชน์ทั้งการย่อยสลายของเสีย ( บำบัดน้ำเสีย ) และดับกลิ่นเน่าเหม็นจากการเน่าเสียของสารอินทรีย์ 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น หนึ่งเดียวในประเทศไทย ใช้ปุ๊บ หอมปั๊บทันที ใช้ได้ดีกับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่มาจากอินทรีย์วัตถุที่ไม่ใช่สารเคมี ซึ่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่จะมาจากกลิ่นจากสารอินทรีย์แทบทั้งสิ้น

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)

ไม่ต้องใช้สารเคมีในการดับกลิ่นห้องน้ำ เพราะจะทำให้สารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อมสาธารณะและอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจต่อผู้ใช้ห้องน้ำ  มาใช้จุลินทรีย์ตามธรรมชาติปลอดภัยไร้สารเคมีเจือปน ส่งผลดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม