ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกรไทย
bulletกรุงไทย
bulletกรุงศรี
bulletไทยพาณิชย์
dot
เช็คเมล
dot
bulletYahoo
bulletHotmail
bulletGmail


จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


จุลินทรีย์หอมเติมบ่อเกรอะ

                     

มีปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น? บ่อเกรอะเต็มง่าย? บ่อเกรอะไม่เคยเติมจุลินทรีย์ลงในระบบเลย? ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ กำจัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ และช่วยย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะ ลดของเสียในบ่อเกรอะ ( ช่วยลดการเต็มง่ายของบ่อเกรอะ ) 

เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าสำหรับเติมบ่อเกรอะ จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ในบ่อเกรอะจะมีจุลินทรีย์ชนิดที่ใช้ออกซิเจนอยู่ในปริมาณที่ไม่มากพอกับของเสียที่เกิดขึ้นจริง เพราะค่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียในบ่อเกรอะมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย ( ค่า DO ต่ำ ) ดังนั้น ของเสียต่างๆที่ลงไปในบ่อเกรอะจึงเกิดการเน่าส่งกลิ่นเหม็นขึ้น เหตุเพราะจุลินทรีย์ย่อยสลายในบ่อเกรอะมีน้อยและย่อยสลายของเสียต่างๆไม่ทันกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจริง การแก้ปัญหานี้จึงต้องมีการเติมหรือเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ลงไปในระบบ ( ลงในบ่อเกรอะ ) เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะให้ทันกับของเสียต่างๆที่เกิดขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายให้ดีขึ้นสมบูรณ์มากขึ้น ถ้าการย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะสมบูรณ์ บ่อเกรอะก็จะไม่เต็มง่ายและไม่ส่งกลิ่นเหม็น ตามปกติต้องหมั่นเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะเรื่อยๆ เพื่อการย่อยสลายของเสียต่างๆไม่ขาดตอนและต่อเนื่อง เพราะจะมีจุลินทรีย์บางส่วนที่สลายไปตามธรรมชาติ ดังนั้น จึงต้องมีการเติมจุลินทรีย์ลงในระบบเรื่อยๆ เป็นระยะๆ แปรผันตรงตามปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น

ทำไมต้องเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะอย่างต่อเนื่อง

อย่างที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า ในบ่อเกรอะจะมีของเสียจำนวนมาก เป็นจุดศูนย์รวมของเสียทั้งหมดที่มาจากชักโครกในห้องน้ำห้องส้วมลงมารวมกันที่บ่อเกรอะ ของเสียต่างๆทั้งหมดในบ่อเกรอะโดยทั่วๆไปจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ย่อยสลายที่มีอยู่ในธรรมชาติ ( ในบ่อเกรอะ ) แต่ปริมาณจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติในบ่อเกรอะมีปริมาณน้อยกว่าของเสียที่เกิดขึ้นจริง ( จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในบ่อเกรอะเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย ) ดังนั้น จุลินทรีย์ที่มีอยู่จึงย่อยสลายของเสียที่เกิดขึ้นไม่ทัน เพราะปริมาณจุลินทรีย์ในบ่อเกรอะมีน้อยมาก จึงทำให้เกิดปัญหาทั้งกลิ่นเหม็นและบ่อเกรอะเต็มง่าย ( ของเสียล้น )  วิธีการแก้ไขหรือแก้ปัญหานี้จึงต้องอาศัยจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อให้ได้ปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียที่มากขึ้นตามที่ต้องการ เพื่อให้การย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บ่อเกรอะไม่เต็มง่ายและลดกลิ่นเหม็นต่างๆในบ่อเกรอะ ซึ่งเป็นการเลียนแบบธรรมชาติบำบัด การเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ย่อยสลายลงในบ่อเกรอะจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะได้ดีมากขึ้น บ่อเกรอะจะเต็มช้าลง  โดยทั่วๆไปจะต้องสูบบ่อเกรอะ 6 เดือนครั้ง หรือปีละ 2  ครั้งนั่นเอง ( กรณีที่มีของเสียมากหรือใช้ห้องน้ำค่อนข้างหนักจำนวนผู้ใช้ห้องน้ำมาก ) ห้องน้ำห้องส้วมที่มีผู้ใช้น้อยย่อมทำให้บ่อเกรอะเต็มยากขึ้น

จุดเด่นๆของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama  )จุลินทรีย์หอมเติมบ่อเกรอะ

- ผลิตจากหัวเชื้อจุลินทรีย์โดยตรง ไม่ใช่ผลิตจากการหมักพืชผักหรือมะกรูดมะนาว เปลือกส้ม ซึ่งไม่เหมาะกับการบำบัดน้ำเสีย

- เป็นจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม เข้มข้นสูง แข็งแรง  ไม่เก่าเก็บ ย่อยสลายของเสียและน้ำเสียได้ทันที ไม่ต้องรอนานเหมือนจุลินทรีย์ผงหรือจุลินทรีย์ก้อน ( อีเอ็มบอล )

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นได้รวดเร็วทันใจ มีกลิ่นหอมทันที บำบัดน้ำเน่าเสียได้ดี

- เปลี่ยนกลิ่นเน่าเหม็นให้เป็นกลิ่นหอมได้รวดเร็วและทันใจ

- ใช้ประโยชน์ทั้งการย่อยสลายของเสีย ( บำบัดน้ำเสีย ) และดับกลิ่นเน่าเหม็นจากการเน่าเสียของสารอินทรีย์ 

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)