จุลินทรีย์คาซาม่าพลัสเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งเพียวๆกำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ ที่นี่..จำหน่ายจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน
ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ


บำบัดน้ำเสียโรงแรมและรีสอร์ททุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
บำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงาน
บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


จุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ

          

ที่นี่..จำหน่ายจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น emดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งานต้อง จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเท่านั้น ( ระวังของลอกเลียนแบบ ) 

มีปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน บ่อเกรอะเต็มง่าย บ่อเกรอะเหม็นไปทั่วบริเวณบ้าน กลิ่นเหม็นบ่อเกรอะลอยขึ้นไปในห้องนอนหรือห้องน้ำในบ้าน ใช้จุลินทรีย์หอม-kasama เติมบ่อเกรอะ ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียและการกำจัดกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะหรือดับกลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะโดยตรง เป็นวิธีการบำบัดแบบธรรมชาติวิทยา

     

สาเหตุของบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นเป็นเพราะอะไร ?

บ่อเกรอะ คือ บ่อรับสิ่งปฏิกูลของเสียที่เป็นกากตะกอนทั้งหมดที่ไปจากชักโครกหรือคอห่าน ส้วมทุกๆชนิดจะลงไปรวมกันในบ่อเกรอะทั้งหมด โดยเฉพาะก้นบ่อ มีทั้งของแข็งแวนลอย ( ตะกรัน ) และของแข็งตกตะกอนก้นบ่อ ส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์สิ่งปฏิกูลทั้งหลายที่ไปจากมนุษย์ บ่อเกรอะเป็นแหล่งอับอากาศออกซิเจน ( ไม่ค่อยมีอากาศออกซิเจน ) จะอุดมไปด้วยก๊าซพิษต่างๆ ทั้งก๊าซไข่เน่า ก๊าซมีเทนและอื่นๆ บรรดาของเสียทั้งหมดในบ่อเกรอะเมื่อหมักหมมเป็นเวลานานๆจะเกิดปัญหาเน่าเสียเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นหรือกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะนั่นเอง  ของเสียทั้งหมดในบ่อเกรอะจะต้องถูกย่อยสลายและบำบัดโดยจุลินทรีย์ย่อยสลาย กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักไม่สามารถทำงานและดำรงชีพได้ในที่ไร้อากาศหรืออับอากาศออกซิเจน ดังนั้น จึงเกิดปัญหากลิ่นขึ้นมา

จะแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะได้อย่างไร ?

ดังที่กล่าวมาแล้วว่ากลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะเกิดขึ้นจากสารอินทรีย์ที่หมักหมมอยู่ในบ่อเกรอะเป็นเวลานานๆและถูกกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์เหล่านี้ ( ไม่ใช่การย่อยสลายของเสีย แต่เป็นการทำให้เกิดของเสียและการเน่าเสียขึ้น ) การแก้ไขปัญหาโดยหลักธรรมชาติวิทยาจึงใช้กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียต่างๆและการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์เข้ามาควบคุมปฏิกิริยาจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษ ( ที่ทำให้เกิดปัญหากลิ่นและการเน่าเสียขึ้น ) เพื่อไม่ให้แสดงผล ( งดปฏิกิริยา ) กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นก็จะทำปฏิกิริยาแทนที่ เพื่อทำการย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นในบ่อเกรอะ นี่คือ หลักการทางวิทยาศาสตร์เป้นกระบวนการบำบัดโดยธรรมชาติวิทยา ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดตามหลักธรรมชาติวิทยา ในการกำจัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะต้องใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดหรือบำบัดกลิ่น ซึ่งจะมีกลุ่มจุลินทรีย์บางกลุ่มเท่านั้นที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียและการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นต่างๆได้  กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักไม่มีคุณสมบัติในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่น จึงเกิดปัญหากลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะขึ้นนั่นเอง 

แก้ปัญหากำจัดกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและการกำจัดกลิ่นโดยเฉพาะ ไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ดังนั้น ถึงแม้ในบ่อเกรอะไม่มีออกซิเจนใดๆเลย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็สามารถทำงานย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะได้ตามปกติ ซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนที่ไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ ( คุณสมบัติกำจัดกลิ่น ) จึงเป็นจุดเด่นในการบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  


  ทำไมต้องเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะ ? จำเป็นอย่างไร?

อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า บ่อเกรอะ คือ บ่อรับของเสียต่างๆที่ลงไปจากห้องน้ำห้องส้วม ทั้งอุจจาระและปัสสาวะสิ่งปฏิกูลต่างๆ ของเสียต่างๆทั้งหมดที่ลงไปในบ่อเกรอะจะถูกย่อยสลายโดยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียให้มีขนาดโมเลกุลของเสียเล็กลง ( เป็นสาเหตุให้บ่อเกรอะไม่เต็มง่าย ) ซึ่งจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ ส่วนใหญ่เป็นจุลินทรีย์ในธรรมชาติที่เข้าไปทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียต่างๆ แต่ปัญหาคือ ของเสียต่างๆในบ่อเกรอะจะมีปริมาณมากกว่าจุลินทรีย์ในธรรมชาติที่เข้ามาย่อยสลายเมื่อเปรียบเทียบกับของเสียที่เกิดขึ้นจริง และจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก ดังนั้น จึงเกิดปัญหาขึ้นที่บ่อเกรอะบ่อยๆ คือ ปัญหาจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียมีน้อยหรือแทบไม่มี ( เพราะขาดอากาศออกซิเจนละลายในน้ำเสียในบ่อเกรอะ ) จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนไม่สามารถทำงานย่อยสลายของเสียได้ ทำให้ของเสียล้นบ่อเกรอะ จึงตามมาด้วยปัญหาส้วมเต็มง่ายนั่นเอง บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว เหตุเพราะของเสียถูกย่อยสลายไม่หมดหรือย่อยสลายได้น้อยมากจึงเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นมา การแก้ไขปัญหานี้จึงต้องมีการเติมหรือเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลายของเสียลงในบ่อเกรอะให้มากพอที่จะย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะอย่างมีประสิทธิภาพได้ ถ้าไม่มีจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะหรือมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียน้อย นอกจากปัญหาของเสียและน้ำเสียล้นบ่อเกรอะแล้ว มลพิษด้านกลิ่นจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมรอบๆบ่อเกรอะ นี่คือ คำตอบที่ว่าทำไมต้องเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะและจำเป็นอย่างไร  การเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะควรเติมอย่างต่อเนื่องตามปริมาณมากหรือน้อยของของเสียที่เกิดขึ้นจริง เพราะจะมีจุลินทรีย์บางส่วนในบ่อเกรอะที่สลายไปตามธรรมชาติหมุนเวียนไปเรื่อยๆตามวัฎฎจักรของมัน ภาพด้านล่างเป็นกระบวนการเกิดปัญหากลิ่นในบ่อเกรอะ

         

(((    คุณสมบัติของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  )))

1. การบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียโดยไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบ เหมาะสำหรับนำไปใช้บำบัดน้ำเสียในน้ำเสียที่เป็นจุดอับอากาศ ( ไม่มีออกซิเจนหรือออกซิเจนในน้ำเสียมีน้อย ) อยู่ได้ทั้งในสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบบำบัด 

2. การกำจัดกลิ่นหรือการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่เกิดจากสารอินทรีย์ ซึ่งคุณสมบัติในข้อนี้ไม่มีในกลุ่มจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆ

เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียรวมถึงการกำจัดกลิ่นได้ดี เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย ( Anaerobic  Bacteria ) เหมาะสำหรับบำบัดน้ำเสียและเติมบ่อเกรอะ จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น หรือบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจุลินทรีย์ที่เราจำหน่ายเป็นจุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นสูงและมีกลิ่นหอม ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาและการดำรงชีพ ดังนั้น จึงเป็นจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะแบบทรีอินวัน กล่าวคือ เติมจุลินทรีย์หอม-kasama ในแต่ละครั้งได้ประโยชน์อย่างน้อยที่สุด 3 อย่าง  อย่างแรกคือ ย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะ อย่างที่สองคือบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ และอย่างที่สามคือการดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ กลิ่นเหม็นของบ่อเกรอะจะสลายกลายไปเป็นกลิ่นหอมกระจายไปทั่วบริเวณ ( กรณีที่ใช้ในปริมาณที่มากขึ้นกว่าปกติ ) ช่วยลดมลพิษและมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมโลกโดยตรง

จุลินทรีย์ของเราบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร ( มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น )

จุลินทรีย์ใส่บ่อเกรอะ ราคา

จุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ ราคา

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  แกลลอนละ  1,200 บาท

                จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

    

มีปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะเหม็น บ่อเกรอะเต็มง่าย ( ส้วมเต็มง่าย ) ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งเป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็น  เราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร         

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...