ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ


ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับกรุงเทพฯ
ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
บำบัดน้ำเสียโรงแรมและรีสอร์ททุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
บำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงาน
บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


ดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู

                   

มีปัญหาฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ? ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นมาก? ถูกร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู? แก้ไขได้ง่ายๆโดยวิธีธรรมชาติใช้จุลินทรีย์บำบัดไม่ส่งผลกระทบต่อหมูหรือสุกรที่เลี้ยงในฟาร์มเหมือนกรณีการใช้สารเคมีซึ่งจะตกค้างในตัวสุกร และสารเคมีที่ใช้เหล่านั้นอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายผู้ใช้  ใช้จุลินทรีย์หอม-Kasama บำบัดและกำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู กลิ่นหอมทันทีที่ใช้ในครั้งแรก พิสูจน์ได้ที่นี่..การใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ได้รับประโยชน์อย่างน้อยที่สุด 2 ประการอย่างแน่นอน คือ การบำบัดน้ำเสียในฟาร์มหมูและการกำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมูหรือดับกลิ่นเน่าเหม็นในฟาร์มหมู ฟาร์มหมูกลิ่นหอมทันใจทันทีที่ใช้

                

มีบ่อยมากขึ้นที่พบผู้ประกอบการฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านหรือฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงมาปรึกษาและสั่งซื้อจุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเรา เหตุเพราะถูกร้องเรียนจากชุมชนข้างเคียงฟาร์มหมูในเรื่องกลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมูที่ฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ ซึ่งก็คือมลพิษทางกลิ่นจากฟาร์มหมูนั่นเอง เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ประกอบการฟาร์มหมูที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม  กลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดขึ้นในฟาร์มหมูหรือฟาร์มสุกรเกิดจากการหมักหมมของมูลสุกรและฉี่สุกรเป็นส่วนใหญ่  ถึงแม้จะทำความสะอาดฟาร์มทุกวัน แต่ก็ยังมีกลิ่นเล็ดลอดออกมาอยู่ดี  ดังนั้นในการทำความสะอาดฟาร์มหมูและตัวของหมูเองจึงต้องใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติทำความสะอาด ซึ่งปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมี ไม่มีสารตกค้างในตัวของหมูเองและตกค้างในธรรมชาติ เพราะจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตมีหน้าที่ย่อยสลายของเสียต่างๆบนโลกใบนี้และจะสลายตัวไปตามธรรมชาติในที่สุด

  หลักการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นเหม็นหรือกำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์หมู

ต้องใช้แบบบูรณาการในทุกส่วน นั่นหมายความว่า ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง คือ ใช้ตั้งแต่การทำความสะอาดพื้นฟาร์มหมูในทุกๆจุด ล้างทำความสะอาดตัวของหมูเองไปจนถึงใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่ไหลลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียทุกๆบ่อที่มีในฟาร์มหมูนั้น  และใช้จุลินทรีย์ผสมกับน้ำสะอาด 50 ต่อ  50  สเปรย์ปรับอากาศภายในฟาร์มหมูให้ทั่วๆวันละครั้ง ซึ่งจะช่วยให้หมูไม่เครียดมากจนเกินไป  ในการใช้จุลินทรีย์แต่ละครั้งควรใช้ให้เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้น ถ้ากลิ่นเหม็นวิกฤตมากก็ควรเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ให้มากขึ้นตามไปด้วย ไม่ควรประหยัดจนเกินไป เพราะจะทำให้ไม่ได้ผลตามที่ต้องการคือการกำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมูและการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มหมู  ใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ในฟาร์มหมูได้ประโยชน์หลายอย่าง ทั้งการกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นและการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในฟาร์มหมูยังส่งผลให้หมูในฟาร์มมีสุขภาพดีห่างไกลจากการติดเชื้อโรคได้

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียหรือจุลินทรีย์อีเอ็มนั่นเอง แต่เป็นแบบมีกลิ่นหอม สังเคราะห์จากหัวเชื้อจุลินทรีย์ต้นฉบับโดยตรง ไม่ใช่หมักจากพืชผักหรือเปลือกส้มเปลือกสัปรด มีความเข้มข้นสูงและไม่เก่าเก็บ ใช้งานย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นได้ทันที สามารถใช้งานร่วมกับจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนได้เป็นอย่างดี จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียต่างๆได้ดีทั้งในสภาวะไร้อากาศออกซิเจนและมีอากาศออกซิเจน  ซึ่งจะแตกต่างจากจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ถ้าไม่มีออกซิเจนเพียงพอในน้ำเสียนั้นๆ จุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนนี้ก็ไม่สามารถทำงานย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่เราผลิตเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียรวมไปถึงการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น น้ำเน่าเหม็นในโรงงาน เป็นต้น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

-  สำหรับย่อยสลายของเสียในน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียในอาคารหรือโรงงาน ดับกลิ่นเหม็นบ่อบำบัดน้ำเสีย

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ , เติมบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

จุลินทรีย์ของเราบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

     ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา )

ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท    จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

    

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มเลี้ยงเป็ด ฟาร์มเลี้ยงไก่ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสุนัข