ReadyPlanet.com
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
dot
Links พันธมิตรของเรา
dot
bulletเสื้อผ้าไซส์ใหญ่/เสื้อผ้าคนอ้วน
bulletร้านส่งดอกไม้ทั่วไทย
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกรไทย
bulletกรุงไทย
bulletกรุงศรี
bulletไทยพาณิชย์
dot
เช็คระบบการขนส่ง EMS
dot
bulletเช็คการส่งสินค้าในประเทศ
bulletไปรษณีย์ไทย
dot
เช็คเมล
dot
bulletYahoo
bulletHotmail
bulletGmail


ร้านแว่นตา,แว่นสายตา,ตัดแว่นตามตัดแว่นสายตา, สายตาสั้น, สายตายาว, สายตาเอียง, ซื้อแว่นตา, ตัดแว่น, แว่นตาราคาถูก
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


ทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?

                                    

หลายๆท่านคงมีคำถามค้างคาอยูในใจว่า ทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นเน่าเหม็นของน้ำเสียหรือห้องน้ำทั่วๆไป ไม่ใช้ไม่ได้หรือ? เพราะอะไร? มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนถึงต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย?

คำตอบของคำถามข้างต้น คือ จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ มีทั้งกลุ่มที่ให้ประโยชน์สูง ( กลุ่มจุลินทรีย์ย่อสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ทั้งชนิดใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายและกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย ) และบางกลุ่มก็ให้โทษสร้างปัญหาในน้ำเน่าเสีย อาหารที่บูดเน่าเป็นต้น ถ้าโลกนี้ขาดเสียซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียแล้ว โลกใบนี้ก็จะเต็มไปด้วยของเสียนานาชนิดจนล้นโลก ตัวที่ทำหน้าย่อยสลายของเสียต่างๆบนโลกใบนี้จึงเป็นหน้าที่ของจุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลายโดยตรงนั่นเอง และนี่คือ คำตอบที่ว่า ทำไมต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย

จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียต่างๆและบำบัดน้ำเสียยังแบ่งออกเป็น 2  กลุ่มดังนี้

1. จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการทำปฏิกิริยายย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มนี้มีอยู่แล้วในธรรมชาติ ปัจจัยหลักที่ใช้ในการสันดาปหรือการทำงานย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียที่ขาดไม่ได้เลยคือ ออกซิเจนที่ละลายในน้ำนั้นๆ ถ้าปราศจากออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนเลยในน้ำเสียนั้นๆ จุลินทรีย์กลุ่มนี้ก็ไม่สามารถทำงานย่อยสลายของเสียต่างๆและบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้ เช่น น้ำที่เน่าเสียมากๆ ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำเสียมีค่าเป็นศูนย์ ( ค่า DO เป็นศูนย์ ) จุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักก็ไม่สามารถเข้าไปทำการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียนั้นๆได้  ดังนั้น จึงต้องหาทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหานี้ เพื่อทำการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นให้เป็นน้ำดีก่อนที่จะปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ว่า น้ำเสียจากทุกๆแห่งต้องผ่านการบำบัดให้เป็นน้ำดีก่อนจึงจะปล่อยทิ้งออกสู่สาธารณะได้

2. จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ( จุลินทรีย์อีเอ็ม )ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียตัวช่วยในการบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นเน่าเหม็น ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียต่างๆและบำบัดน้ำเสีย ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มแรกที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย  แต่มีความเหมือนกันคือ ทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้เช่นกัน และจุดเด่นๆของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายแล้ว ยังมีความพิเศษตรงที่สามารถทำหน้าดับกลิ่นเน่าเหม็นได้อีกประการหนึ่ง

ถ้าถามต่อไปอีกว่า แล้วทำไมหรือมีความจำเป็นอย่างไรจึงต้องใช้จุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้ออกซิเจน ( จุลินทรีย์อีเอ็ม )ในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียให้สิ้นเปลือง ?

คำตอบของคำถามนี้ คือ ของเสียต่างๆและน้ำเสียจากหลากหลายแห่งที่เกิดขึ้นจริงมีปริมาณมากเกินกว่ากำลังที่กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติหรือกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียต่างๆจะทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียจำนวนมากได้อย่างสมบูรณ์และทันเวลา และน้ำเน่าเสียจากบางแหล่งวิกฤตมากถึงขนาดไม่มีออกซิเจนละลายในน้ำเสียนั้นๆเลย จึงส่งผลให้น้ำเสียนั้นไม่มีกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเข้าไปย่อยสลายและบำบัดน้ำเสียนั้นๆ ทำให้น้ำเน่าเสียมากยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาโดยการหาทางเลือกใหม่เพื่อให้การย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียเกิดขึ้นให้ได้ก่อนที่จะวิกฤตไปมากกว่านี้ นั่นคือ ต้องเติมหรือเพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) เข้าไปในระบบอย่างเร่งด่วน เพื่อทำการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบ

ทั้งกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย และกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) สามารถทำงานย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียร่วมกันได้เป็นอย่างดี เพียงแต่กลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ต้องมีออกซิเจนละลายในน้ำ(เสีย)อย่างเพียงพอจุลินทรีย์กลุ่มนี้จึงจะทำงานย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้ดี  แต่กลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) สามารถทำงานย่อยสลายของเสียต่างๆและบำบัดน้ำเสียได้ทั้งในสภาวะที่ไร้อากาศออกซิเจนในน้ำและมีออกซิเจนในน้ำ นี่คือ จุดแตกต่างของจุลินทรีย์ทั้งสองกลุ่มนี้ และจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้ออกซิเจน ( จุลินทรีย์อีเอ็ม )ในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายยังมีความพิเศษในการดับกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆได้อีกชั้นหนึ่ง

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่เราผลิตเป็นจุลินทรีย์อีเอ็มชนิดหอมไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่มีปัญหาในการบำบัดน้ำเสีย ปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น น้ำเน่าเหม็นในโรงงาน เป็นต้น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

-  สำหรับย่อยสลายของเสียในน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียในอาคารหรือโรงงาน ดับกลิ่นเหม็นบ่อบำบัดน้ำเสีย

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ , เติมบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

จุลินทรีย์ของเราบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)

         

แจ้งให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านได้ทราบว่า

กรณีที่ท่านจะเดินทางไปรับจุลินทรีย์ที่หน้าร้านหรือเดินทางไปซื้อจุลินทรีย์ที่ร้าน กรุณาโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วัน เพื่อเราจะได้อยู่รอท่านและบริการท่านได้อย่างเต็มที่และท่านจะไม่พลาดการติดต่อ

 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น บำบัดน้ำเสียในตลาดสด ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามพื้นของตลาดสด ฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มเลี้ยงเป็ด ฟาร์มเลี้ยงไก่ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสุนัขและอื่นๆ