ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ


ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับกรุงเทพฯ
ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
บำบัดน้ำเสียโรงแรมและรีสอร์ททุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
บำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงาน
บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


จำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น

                                       

ผู้ผลิตและจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ จำหน่ายอีเอ็มกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ จำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นหรืออีเอ็มกำจัดกลิ่นของเรามีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้ จะไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวเหมือนอีเอ็มทั่วๆไป เหมาะสำหรับกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นหรือดับกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดจากสารอินทรีย์

โดยทั่วๆไปอีเอ็มดับกลิ่นหรืออีเอ็มกำจัดกลิ่นจะมีกลิ่นออกเหม็นเปรี้ยวเหมือนกลิ่นซีอิ๊ว  แต่อีเอ็มดับกลิ่นของเราที่นี่จะมีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ดังนั้น จึงสามารถดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็วทันใจผู้ใช้งาน การเน่าเสียของสารอินทรีย์ ซึ่งมีทั้งพืชและสัตว์เกิดจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่ก่อโทษเข้าทำปฏิกิริยาในสารอินทรีย์จึงก่อให้เกิดการเน่าเหม็นเกิดขึ้น  ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหากลิ่นเน่าเหม็นเหล่านี้จึงต้องใช้จุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) ของเสียต่างๆที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น  กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย  กลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ  กลิ่นเหม็นในบ่อดักไขมัน  กลิ่นเหม็นตามพื้นตลาดสด  กลิ่นเหม็นในฟาร์มปศุสัตว์  ฟาร์มหมู  ฟาร์มไก่ เป็นต้น  กลิ่นเน่าเหม็นเหล่านี้สามารถใช้อีเอ็มบำบัดกลิ่นหรืออีเอ็มกำจัดกลิ่น อีเอ็มดับกลิ่นได้ทันที และอีเอ็มกำจัดกลิ่นของเราที่จำหน่ายที่นี่เป็นอีเอ็มชนิดมีกลิ่นหอม ซึ่งจะแตกต่างจากอีเอ็มทั่วๆไปที่มีกลิ่นออกเปรี้ยว

การใช้จุลินทรีย์อีเอ็มหรืออีเอ็ม ( EM ) ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลายที่เกิดจากอินทรีย์วัตถุ เป็นการแก้ปัญหาการดับกลิ่นที่ตรงจุดมากที่สุด ซึ่งไม่ใช่การกลบกลิ่นเหมือนกรณีการใช้สารเคมีดับกลิ่น กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการหมักหมมส่วนใหญ่มีที่มาจากสารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษทั้งหลายทำปฏิกิริยาในสารอินทรีย์จึงก่อให้เกิดการเน่าเสียและมีกลิ่นเน่าเหม็นเกิดขึ้นนั่นเอง ดังนั้น ในการกำจัดกลิ่นดังกล่าวจึงต้องใช้กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เข้าไปควบคุมเพื่อเปลี่ยนคุณสมบัติของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษไม่ให้แสดงผลหรือสันดาปในอินทรีย์วัตถุนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลให้ไม่มีสารเคมีตกค้างหรือปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เพราะจุลินทรีย์สามารถสลายตัวไปในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ง่าย โดยไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมใดๆ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ก็คือ กลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็มหรือ อีเอ็มหอมคาซาม่า ( emหอมคาซาม่า ) นั่นเอง จุลินทรีย์เป็นชื่อกลางของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ซึ่งจุลินทรีย์ในโลกนี้มีทั้งกลุ่มที่มีประโยชน์ กลุ่มที่เป็นกลาง และ กลุ่มที่มีโทษ  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพหลายๆด้านด้วยกัน ในที่นี้จะโฟกัสไปที่การนำไปใช้ประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดจากสารอินทรีย์ทั้งหมด  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถทำงานได้ทั้งในสภาวะไร้อากาศออกซิเจนและมีอากาศออกซิเจน และสามารถทำงานร่วมกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักได้เป็นอย่างดี จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็คือ กลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็มนั่นเอง ( Effective Microorganisms : EM ) และเราได้พัฒนาให้มีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติ เพราะโดยทั่วๆไปกระบวนการผลิต ( หมัก )และสังเคราะห์จุลินทรีย์อีเอ็มแล้วจะมีกลิ่นออกเหม็นเปรี้ยวเหมือนกลิ่นซีอิ้ว  ซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาของผู้ใช้หรือลูกค้ามักจะไม่ชอบกลิ่นของอีเอ็ม ดังนั้น เราจึงทำการพัฒนาปรับปรุงให้ถูกใจลูกค้าผู้ใช้มากขึ้น จึงออกมาเป็นอีเอ็มหอม หรือ emหอม ดังกล่าว ใช้ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นได้เป็นอย่างดี จะมีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งานดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่น

     

อีเอ็มหอม ( emหอม ) ยี่ห้อ คาซาม่า ของเรานอกจากใช้บำบัดน้ำเสียแล้วยังช่วยกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นเน่าเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียอีกต่อหนึ่ง อีเอ็มหอมคาซาม่าของเราจะมีความเข้มข้นและปริมาณจุลินทรีย์หนาแน่นสูง แข็งแรงไม่เก่าเก็บ

 อีเอ็มหอมคาซาม่าหรือจุลินทรีย์หอม-Kasama เป็นการรวมกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มาใช้งานหลักๆดังต่อไปนี้ .-

1. ใช้ในการบำบัดน้ำเสียตามแหล่งต่างๆ เช่น เติมบ่อบำบัดน้ำเสียทั้งบ่อปูนและบ่อดิน  เติมบ่อเกรอะ

2.  ใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ตามแหล่งต่างๆ  กลิ่นคาวจากพืชและสัตว์ กลิ่นเหม็นจากบ่อบำบัดน้ำเสีย กลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะ กลิ่นเหม็นจากฟาร์มสัตว์เลี้ยง ฯลฯ

อีเอ็มดับกลิ่นจุลินทรีย์หอม-Kasama เป็นกลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็มที่มีประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสีย และเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกริยาย่อยสลาย ทำงานย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้ทั้งในสภาวะไร้อากาศและมีอากาศออกซิเจน

 อีเอ็มกำจัดกลิ่นจุลินทรีย์หอม-Kasama เป็นการรวมกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มาใช้งานหลักๆดังต่อไปนี้ .-

1. ใช้ในการบำบัดน้ำเสียตามแหล่งต่างๆ เช่น เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย  เติมบ่อเกรอะ

2.  ใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ตามแหล่งต่างๆ  กลิ่นคาวจากพืชและสัตว์

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

สำหรับย่อยสลายของเสียในน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียในอาคารหรือโรงงาน ดับกลิ่นเหม็นบ่อบำบัดน้ำเสีย

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ , เติมบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

                    ฯ ล ฯ

เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า สำหรับบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ จุลินทรีย์หอม-Kasama ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าที่ต้องการนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นเน่าเหม็น ทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสียและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะ

จุลินทรีย์ของเราบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  แกลลอนละ  1,200 บาท

               จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

   

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น บำบัดน้ำเสียในตลาดสด ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามพื้นของตลาดสด ฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มเลี้ยงเป็ด ฟาร์มเลี้ยงไก่ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสุนัขและอื่นๆ