ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกรไทย
bulletกรุงไทย
bulletกรุงศรี
bulletไทยพาณิชย์
dot
เช็คเมล
dot
bulletYahoo
bulletHotmail
bulletGmail


จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม

                                            

ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยมและย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นเหม็นจากห้องน้ำในคอนโดมิเนี่ยม ห้องน้ำลูกค้าในคอนโดมิเนี่ยมส่งกลิ่นเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) กลิ่นหอมทันใจไม่ต้องรอนาน

ทำไมคอนโดมิเนี่ยมต้องบำบัดน้ำเสีย? ไม่ต้องบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้หรือไม่?

คำตอบ คือ อาคารสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์ ออฟฟิศให้เช่า โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ จะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ กฎหมายสิ่งแวดล้อมระบุไว้ชัดเจนว่าต้องทำการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะสิ่งแวดล้อม มิเช่นนั้นผิดกฎหมาย จะเห็นได้ว่า ทุกๆอาคารจะมีการวางระบบรับน้ำเสียจากตัวอาคารและระบบบำบัดน้ำเสียแบบง่ายๆเบื้องต้น น้ำเสียแต่ละแห่งมีไม่เท่ากัน บางอาคารมีน้ำเสียจำนวนมาก บางอาคารมีจำนวนน้อย ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้คนที่อยู่ในอาคารที่ใช้น้ำในแต่ละวัน  ระบบบำบัดน้ำเสียในคอนโดมิเนี่ยมต้องสร้างระบบรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20% ของส่วนเกินระบบ  แต่ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ปริมาณน้ำเสียมีมากจนกระทั่งจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียที่มีอยู่ในธรรมชาติทำปฏิกิริยาย่อยสลายไม่ทันกับปริมาณของน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริง ส่งผลให้น้ำเสียที่บำบัดไม่สมบูรณ์เล็ดลอดออกสู่สาธารณะสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยรวม เกิดมลพิษน้ำเสียเกิดขึ้นในคูคลองและแม่น้ำ ซึ่งบางส่วนเรานำมาใช้อุปโภคและบริโภค เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นต้น คอนโดมิเนี่ยมเกิดขึ้นจำนวนมากมาย ทั้งในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯและในส่วนภูมิภาค ดังนั้น คอนโดมิเนี่ยมทุกแห่งจึงเป็นแหล่งผลิตน้ำเสียและของเสียอีกแห่งหนึ่ง ของเสียและน้ำเสียที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องได้รับการบำบัดให้เป็นน้ำดีก่อนจึงจะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะส่วนรวมได้ในทางกฎหมายกำหนดไว้เช่นนั้น  อย่างที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า น้ำเสียในคอนโดมิเนี่ยมมีเป็นจำนวนมากกว่าปริมาณของจุลินทรีย์ที่จะเข้าไปย่อยสลายและบำบัดให้เป็นน้ำดีทันทีได้แบบสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหานี้จึงต้องเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียเข้าไปในระบบ เพื่อให้การบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงไม่ได้ให้ความใส่ใจในเรื่องการบำบัดน้ำเสียเท่าที่ควร ดังนั้น น้ำเสียส่วนใหญ่จึงทะลักออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะ ทำให้เกิดการเน่าเหม็นส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วบริเวณที่น้ำเสียผ่าน สร้างมลภาวะให้กับสังคมส่วนรวม

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่เราผลิตเป็นจุลินทรีย์หอมออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่มีปัญหาในการบำบัดน้ำเสีย ปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น น้ำเน่าเหม็นในโรงงาน เป็นต้น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

-  สำหรับย่อยสลายของเสียในน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียในอาคารหรือโรงงาน ดับกลิ่นเหม็นบ่อบำบัดน้ำเสีย

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ , เติมบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

จุลินทรีย์ของเราบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)

         

แจ้งให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านได้ทราบว่า

กรณีที่ท่านจะเดินทางไปรับจุลินทรีย์ที่หน้าร้านหรือเดินทางไปซื้อจุลินทรีย์ที่ร้าน กรุณาโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วัน เพื่อเราจะได้อยู่รอท่านและบริการท่านได้อย่างเต็มที่และท่านจะไม่พลาดการติดต่อ

 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มเลี้ยงเป็ด ฟาร์มเลี้ยงไก่ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสุนัขและอื่นๆ