ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกรไทย
bulletกรุงไทย
bulletกรุงศรี
bulletไทยพาณิชย์
dot
เช็คเมล
dot
bulletYahoo
bulletHotmail
bulletGmail


จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด

                                          

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าสำหรับบำบัดน้ำเสียในตลาดสด ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามพื้นตลาด ซึ่งจะมีทั้งเศษพืชผักและเศษเนื้อสัตว์นานาชนิดตกค้างและปนเปื้อนอยู่ตามพื้นตลาด นานๆเข้าจะเกิดการเน่าเสียและส่งกลิ่นเน่าเหม็นติดตามมา บ่อรับน้ำเสียของตลาดทั่วๆไปมักจะมีน้ำเสียค่อนข้างวิกฤต จุลินทรีย์สำหรับย่อยสลายและบำบัดน้ำเสียในน้ำมีน้อยมากๆหรือแทบไม่มีเลย จึงส่งผลทำให้น้ำเน่าเสียสะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จุลินทรีย์ในธรรมชาติที่ใช้ออกซิเจนในน้ำเสียนั้นๆไม่มีทำให้น้ำเสียนั้นๆไม่ได้รับการบำบัดให้เป็นน้ำดีก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะต่อไป

กับคำถาม ทำไมหรือจำเป็นอย่างไรจึงต้องใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม ( จุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย )ในการบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นเน่าเหม็นในตลาดสดทั่วๆไป ?

คำตอบ คือ ถ้าตลาดสดนั้นๆไม่มีของเสียและน้ำเสียเกิดขึ้นเลย ก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้จุลินทรีย์อีเอ็มหรือจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย  แต่ในความเป็นจริงแล้ว ของเสียและน้ำเสียในตลาดสดในแต่วันแต่ละเดือนมีปริมาณมาก จุลินทรีย์ย่อยสลายที่มีอยู่ในธรรมชาติ ( จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน )มีปริมาณไม่เพียงพอกับของเสียและน้ำเสียที่เกิดขึ้น จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนไม่สามารถเข้าไปย่อยสลายในน้ำเสียที่วิกฤตมาก เพราะในน้ำเสียนั้นๆแทบไม่มีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเลย ส่งผลให้จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายของเสียต่างๆไม่สามารถดึงออกซิเจนในน้ำเสียนั้นๆมาใช้ในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียต่างๆได้  ดังนั้น ทางออกในการแก้ไขปัญหานี้ก็คือการนำจุลินทรีย์อีเอ็มหรือจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนมาทำงานย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียทดแทนจุลินทรีย์ชนิดที่ใช้ออกซิเจนนั่นเอง จึงทำให้น้ำเสียและของเสียในตลาดสดถูกย่อยสลายได้ตามปกติ ไม่ว่าสถานประกอรใดๆไม่เว้นแม้กระทั่งตลาดสด จำเป็นต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียทั้งสิ้นตามกฎหมายกำหนดไว้

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่เราผลิตเป็นจุลินทรีย์อีเอ็มชนิดหอมไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่มีปัญหาในการบำบัดน้ำเสีย ปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น น้ำเน่าเหม็นในโรงงาน เป็นต้น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

-  สำหรับย่อยสลายของเสียในน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียในอาคารหรือโรงงาน ดับกลิ่นเหม็นบ่อบำบัดน้ำเสีย

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ , เติมบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

จุลินทรีย์ของเราบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)

         

แจ้งให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านได้ทราบว่า

กรณีที่ท่านจะเดินทางไปรับจุลินทรีย์ที่หน้าร้านหรือเดินทางไปซื้อจุลินทรีย์ที่ร้าน กรุณาโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วัน เพื่อเราจะได้อยู่รอท่านและบริการท่านได้อย่างเต็มที่และท่านจะไม่พลาดการติดต่อ

 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น บำบัดน้ำเสียในตลาดสด ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามพื้นของตลาดสด ฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มเลี้ยงเป็ด ฟาร์มเลี้ยงไก่ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสุนัขและอื่นๆ