ReadyPlanet.com
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
dot
Links พันธมิตรของเรา
dot
bulletเสื้อผ้าไซส์ใหญ่/เสื้อผ้าคนอ้วน
bulletร้านส่งดอกไม้ทั่วไทย
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกรไทย
bulletกรุงไทย
bulletกรุงศรี
bulletไทยพาณิชย์
dot
เช็คระบบการขนส่ง EMS
dot
bulletเช็คการส่งสินค้าในประเทศ
bulletไปรษณีย์ไทย
dot
เช็คเมล
dot
bulletYahoo
bulletHotmail
bulletGmail


จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด

                                          

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าสำหรับบำบัดน้ำเสียในตลาดสด ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามพื้นตลาด ซึ่งจะมีทั้งเศษพืชผักและเศษเนื้อสัตว์นานาชนิดตกค้างและปนเปื้อนอยู่ตามพื้นตลาด นานๆเข้าจะเกิดการเน่าเสียและส่งกลิ่นเน่าเหม็นติดตามมา บ่อรับน้ำเสียของตลาดทั่วๆไปมักจะมีน้ำเสียค่อนข้างวิกฤต จุลินทรีย์สำหรับย่อยสลายและบำบัดน้ำเสียในน้ำมีน้อยมากๆหรือแทบไม่มีเลย จึงส่งผลทำให้น้ำเน่าเสียสะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จุลินทรีย์ในธรรมชาติที่ใช้ออกซิเจนในน้ำเสียนั้นๆไม่มีทำให้น้ำเสียนั้นๆไม่ได้รับการบำบัดให้เป็นน้ำดีก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะต่อไป

กับคำถาม ทำไมหรือจำเป็นอย่างไรจึงต้องใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม ( จุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย )ในการบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นเน่าเหม็นในตลาดสดทั่วๆไป ?

คำตอบ คือ ถ้าตลาดสดนั้นๆไม่มีของเสียและน้ำเสียเกิดขึ้นเลย ก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้จุลินทรีย์อีเอ็มหรือจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย  แต่ในความเป็นจริงแล้ว ของเสียและน้ำเสียในตลาดสดในแต่วันแต่ละเดือนมีปริมาณมาก จุลินทรีย์ย่อยสลายที่มีอยู่ในธรรมชาติ ( จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน )มีปริมาณไม่เพียงพอกับของเสียและน้ำเสียที่เกิดขึ้น จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนไม่สามารถเข้าไปย่อยสลายในน้ำเสียที่วิกฤตมาก เพราะในน้ำเสียนั้นๆแทบไม่มีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเลย ส่งผลให้จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายของเสียต่างๆไม่สามารถดึงออกซิเจนในน้ำเสียนั้นๆมาใช้ในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียต่างๆได้  ดังนั้น ทางออกในการแก้ไขปัญหานี้ก็คือการนำจุลินทรีย์อีเอ็มหรือจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนมาทำงานย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียทดแทนจุลินทรีย์ชนิดที่ใช้ออกซิเจนนั่นเอง จึงทำให้น้ำเสียและของเสียในตลาดสดถูกย่อยสลายได้ตามปกติ ไม่ว่าสถานประกอรใดๆไม่เว้นแม้กระทั่งตลาดสด จำเป็นต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียทั้งสิ้นตามกฎหมายกำหนดไว้

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่เราผลิตเป็นจุลินทรีย์อีเอ็มชนิดหอมไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่มีปัญหาในการบำบัดน้ำเสีย ปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น น้ำเน่าเหม็นในโรงงาน เป็นต้น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

-  สำหรับย่อยสลายของเสียในน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียในอาคารหรือโรงงาน ดับกลิ่นเหม็นบ่อบำบัดน้ำเสีย

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ , เติมบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

จุลินทรีย์ของเราบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)

         

แจ้งให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านได้ทราบว่า

กรณีที่ท่านจะเดินทางไปรับจุลินทรีย์ที่หน้าร้านหรือเดินทางไปซื้อจุลินทรีย์ที่ร้าน กรุณาโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วัน เพื่อเราจะได้อยู่รอท่านและบริการท่านได้อย่างเต็มที่และท่านจะไม่พลาดการติดต่อ

 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น บำบัดน้ำเสียในตลาดสด ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามพื้นของตลาดสด ฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มเลี้ยงเป็ด ฟาร์มเลี้ยงไก่ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสุนัขและอื่นๆ