จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ ((( จำหน่ายจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู )))
ReadyPlanet.com
ดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู

                   

มีปัญหาฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ? ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นมาก? ถูกร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู? แก้ไขได้ง่ายๆโดยวิธีธรรมชาติใช้จุลินทรีย์บำบัดไม่ส่งผลกระทบต่อหมูหรือสุกรที่เลี้ยงในฟาร์มเหมือนกรณีการใช้สารเคมีซึ่งจะตกค้างในตัวสุกร และสารเคมีที่ใช้เหล่านั้นอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายผู้ใช้  ใช้จุลินทรีย์หอม-Kasama บำบัดและกำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู กลิ่นหอมทันทีที่ใช้ในครั้งแรก พิสูจน์ได้ที่นี่..การใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ได้รับประโยชน์อย่างน้อยที่สุด 2 ประการอย่างแน่นอน คือ การบำบัดน้ำเสียในฟาร์มหมูและการกำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมูหรือดับกลิ่นเน่าเหม็นในฟาร์มหมู ฟาร์มหมูกลิ่นหอมทันใจทันทีที่ใช้

                

มีบ่อยมากขึ้นที่พบผู้ประกอบการฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านหรือฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงมาปรึกษาและสั่งซื้อจุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเรา เหตุเพราะถูกร้องเรียนจากชุมชนข้างเคียงฟาร์มหมูในเรื่องกลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมูที่ฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ ซึ่งก็คือมลพิษทางกลิ่นจากฟาร์มหมูนั่นเอง เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ประกอบการฟาร์มหมูที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม  กลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดขึ้นในฟาร์มหมูหรือฟาร์มสุกรเกิดจากการหมักหมมของมูลสุกรและฉี่สุกรเป็นส่วนใหญ่  ถึงแม้จะทำความสะอาดฟาร์มทุกวัน แต่ก็ยังมีกลิ่นเล็ดลอดออกมาอยู่ดี  ดังนั้นในการทำความสะอาดฟาร์มหมูและตัวของหมูเองจึงต้องใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติทำความสะอาด ซึ่งปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมี ไม่มีสารตกค้างในตัวของหมูเองและตกค้างในธรรมชาติ เพราะจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตมีหน้าที่ย่อยสลายของเสียต่างๆบนโลกใบนี้และจะสลายตัวไปตามธรรมชาติในที่สุด

  หลักการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นเหม็นหรือกำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์หมู

ต้องใช้แบบบูรณาการในทุกส่วน นั่นหมายความว่า ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง คือ ใช้ตั้งแต่การทำความสะอาดพื้นฟาร์มหมูในทุกๆจุด ล้างทำความสะอาดตัวของหมูเองไปจนถึงใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่ไหลลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียทุกๆบ่อที่มีในฟาร์มหมูนั้น  และใช้จุลินทรีย์ผสมกับน้ำสะอาด 50 ต่อ  50  สเปรย์ปรับอากาศภายในฟาร์มหมูให้ทั่วๆวันละครั้ง ซึ่งจะช่วยให้หมูไม่เครียดมากจนเกินไป  ในการใช้จุลินทรีย์แต่ละครั้งควรใช้ให้เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้น ถ้ากลิ่นเหม็นวิกฤตมากก็ควรเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ให้มากขึ้นตามไปด้วย ไม่ควรประหยัดจนเกินไป เพราะจะทำให้ไม่ได้ผลตามที่ต้องการคือการกำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมูและการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มหมู  ใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ในฟาร์มหมูได้ประโยชน์หลายอย่าง ทั้งการกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นและการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในฟาร์มหมูยังส่งผลให้หมูในฟาร์มมีสุขภาพดีห่างไกลจากการติดเชื้อโรคได้

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียหรือจุลินทรีย์อีเอ็มนั่นเอง แต่เป็นแบบมีกลิ่นหอม สังเคราะห์จากหัวเชื้อจุลินทรีย์ต้นฉบับโดยตรง ไม่ใช่หมักจากพืชผักหรือเปลือกส้มเปลือกสัปรด มีความเข้มข้นสูงและไม่เก่าเก็บ ใช้งานย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นได้ทันที สามารถใช้งานร่วมกับจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนได้เป็นอย่างดี จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียต่างๆได้ดีทั้งในสภาวะไร้อากาศออกซิเจนและมีอากาศออกซิเจน  ซึ่งจะแตกต่างจากจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ถ้าไม่มีออกซิเจนเพียงพอในน้ำเสียนั้นๆ จุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนนี้ก็ไม่สามารถทำงานย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่เราผลิตเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียรวมไปถึงการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น น้ำเน่าเหม็นในโรงงาน เป็นต้น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

-  สำหรับย่อยสลายของเสียในน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียในอาคารหรือโรงงาน ดับกลิ่นเหม็นบ่อบำบัดน้ำเสีย

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ , เติมบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

จุลินทรีย์ของเราบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

     ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา )

ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท    จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

    

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มเลี้ยงเป็ด ฟาร์มเลี้ยงไก่ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสุนัข           

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...