ReadyPlanet.com
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
dot
Links พันธมิตรของเรา
dot
bulletเสื้อผ้าไซส์ใหญ่/เสื้อผ้าคนอ้วน
bulletร้านส่งดอกไม้ทั่วไทย
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกรไทย
bulletกรุงไทย
bulletกรุงศรี
bulletไทยพาณิชย์
dot
เช็คระบบการขนส่ง EMS
dot
bulletเช็คการส่งสินค้าในประเทศ
bulletไปรษณีย์ไทย
dot
เช็คเมล
dot
bulletYahoo
bulletHotmail
bulletGmail


จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


จำหน่ายน้ำหมักชีวภาพ

 

ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์อีเอ็ม ( น้ำหมักชีวภาพ ) ชนิดเข้มข้นสูงในนามแบรนด์ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า สำหรับบำบัดน้ำเสีย เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นเหม็นบ่อบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นเหม็นห้องน้ำ ดับกลิ่นส้วมเหม็น ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน

จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หรือที่รู้จักกันในนามอีเอ็ม (  EM  :  Effective  Microoganisms  ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้ประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียต่างๆรวมทั้งน้ำเสียที่มาจากสารอินทรีย์ จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย สามารถทำการย่อยสลายได้ทันที ภาษาชาวบ้านเรียกจุลินทรีย์กลุ่มนี้ว่า น้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเกิดจากการหมักเพาะเชื้อในภาชนะปิดโดยเลี้ยงเชื้อด้วยโมลาสหรือกากน้ำตาลในเวลาที่เหมาะสมจึงสามารถเก็บมาใช้งานได้ ถ้าเพาะเลี้ยงไม่เป็นเชื้อก็ตายได้ ซึ่งจะเกิดโทษต้องทำลายทิ้งด้วยการฝังกลบดินไม่ควรทิ้งตามลำน้ำสาธารณะ ส่วนเชื้อจะแข็งแรงและเข้มข้นสูงนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยและกรรมวิธีการสังเคราะห์และเพาะเชื้อเป็นหลัก

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็เป็นน้ำหมักชีวภาพที่ทั่วไปเรียกกัน  น้ำหมักชีวภาพทั่วๆไป ( ที่ไม่ใช่ของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า )จะมีกลิ่นออกเหม็นเปรี้ยวซึ่งเกิดจากการหมักพืชผักหรือเปลือกส้มเปลือกมะนาว ซึ่งจะมีกลิ่นบูดเน่าจากพืชผักที่นำมาหมักรวมกัน  แต่ในส่วนของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง เราหมักหรือสังเคราะห์เพาะจุลินทรีย์จากหัวเชื้อของจุลินทรีย์ต้นฉบับโดยตรง ไม่มีการหมักจากพืชผักหรือเปลือกส้มเปลือกมะนาว ดังนั้น จุดนี้จึงเป็นจุดที่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราแตกต่างไปจากน้ำหมักชีวภาพทั่วๆไป และประการสำคัญคือ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราจะมีกลิ่นหอม ไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว ซึ่งเป็นจุดเด่นๆของเราที่ลูกค้าชอบเป็นพิเศษ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่เราผลิตเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียรวมไปถึงการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น น้ำเน่าเหม็นในโรงงาน เป็นต้น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

สำหรับย่อยสลายของเสียในน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียในอาคารหรือโรงงาน ดับกลิ่นเหม็นบ่อบำบัดน้ำเสีย

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ , เติมบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

จุลินทรีย์ของเราบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)

        

แจ้งให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านได้ทราบว่า

กรณีที่ท่านจะเดินทางไปรับจุลินทรีย์ที่หน้าร้านหรือเดินทางไปซื้อจุลินทรีย์ที่ร้าน กรุณาโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วัน เพื่อเราจะได้อยู่รอท่านและบริการท่านได้อย่างเต็มที่และท่านจะไม่พลาดการติดต่อ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นห้องน้ำ จุลินทรีย์ของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มเลี้ยงเป็ด ฟาร์มเลี้ยงไก่ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสุนัข