ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกรไทย
bulletกรุงไทย
bulletกรุงศรี
bulletไทยพาณิชย์
dot
เช็คเมล
dot
bulletYahoo
bulletHotmail
bulletGmail


จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


จำหน่ายน้ำหมักชีวภาพ

 

ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์อีเอ็ม ( น้ำหมักชีวภาพ ) ชนิดเข้มข้นสูงในนามแบรนด์ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า สำหรับบำบัดน้ำเสีย เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นเหม็นบ่อบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นเหม็นห้องน้ำ ดับกลิ่นส้วมเหม็น ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน

จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หรือที่รู้จักกันในนามอีเอ็ม (  EM  :  Effective  Microoganisms  ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้ประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียต่างๆรวมทั้งน้ำเสียที่มาจากสารอินทรีย์ จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย สามารถทำการย่อยสลายได้ทันที ภาษาชาวบ้านเรียกจุลินทรีย์กลุ่มนี้ว่า น้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเกิดจากการหมักเพาะเชื้อในภาชนะปิดโดยเลี้ยงเชื้อด้วยโมลาสหรือกากน้ำตาลในเวลาที่เหมาะสมจึงสามารถเก็บมาใช้งานได้ ถ้าเพาะเลี้ยงไม่เป็นเชื้อก็ตายได้ ซึ่งจะเกิดโทษต้องทำลายทิ้งด้วยการฝังกลบดินไม่ควรทิ้งตามลำน้ำสาธารณะ ส่วนเชื้อจะแข็งแรงและเข้มข้นสูงนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยและกรรมวิธีการสังเคราะห์และเพาะเชื้อเป็นหลัก

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็เป็นน้ำหมักชีวภาพที่ทั่วไปเรียกกัน  น้ำหมักชีวภาพทั่วๆไป ( ที่ไม่ใช่ของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า )จะมีกลิ่นออกเหม็นเปรี้ยวซึ่งเกิดจากการหมักพืชผักหรือเปลือกส้มเปลือกมะนาว ซึ่งจะมีกลิ่นบูดเน่าจากพืชผักที่นำมาหมักรวมกัน  แต่ในส่วนของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง เราหมักหรือสังเคราะห์เพาะจุลินทรีย์จากหัวเชื้อของจุลินทรีย์ต้นฉบับโดยตรง ไม่มีการหมักจากพืชผักหรือเปลือกส้มเปลือกมะนาว ดังนั้น จุดนี้จึงเป็นจุดที่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราแตกต่างไปจากน้ำหมักชีวภาพทั่วๆไป และประการสำคัญคือ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราจะมีกลิ่นหอม ไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว ซึ่งเป็นจุดเด่นๆของเราที่ลูกค้าชอบเป็นพิเศษ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่เราผลิตเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียรวมไปถึงการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น น้ำเน่าเหม็นในโรงงาน เป็นต้น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

สำหรับย่อยสลายของเสียในน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียในอาคารหรือโรงงาน ดับกลิ่นเหม็นบ่อบำบัดน้ำเสีย

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ , เติมบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

จุลินทรีย์ของเราบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)

        

แจ้งให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านได้ทราบว่า

กรณีที่ท่านจะเดินทางไปรับจุลินทรีย์ที่หน้าร้านหรือเดินทางไปซื้อจุลินทรีย์ที่ร้าน กรุณาโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วัน เพื่อเราจะได้อยู่รอท่านและบริการท่านได้อย่างเต็มที่และท่านจะไม่พลาดการติดต่อ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นห้องน้ำ จุลินทรีย์ของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มเลี้ยงเป็ด ฟาร์มเลี้ยงไก่ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสุนัข