ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกรไทย
bulletกรุงไทย
bulletกรุงศรี
bulletไทยพาณิชย์
dot
เช็คเมล
dot
bulletYahoo
bulletHotmail
bulletGmail


จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นในรีสอร์ท

 

ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นในรีสอร์ท ในโรงแรม ในคอนโด ในอพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ ด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  RUN และ REBOOT ระบบบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียต่างๆและบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ รวมถึงการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ่อเกรอะ

อาคารสถานที่ก่อสร้างทุกๆแห่งย่อมมีห้องน้ำห้องส้วมสำหรับถ่ายหนักถ่ายเบา ดังนั้น อาคารทุกๆแห่งไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่มีห้องน้ำห้องส้วมจึงต้องมีบ่อเกรอะ เพื่อรองรับของเสียต่างๆที่ไปจากห้องน้ำทั้งหมด ยิ่งมีผู้คนจำนวนมากใช้ห้องน้ำ ของเสียต่างๆก็ยิ่งมีจำนวนมากเพิ่มตามจำนวนผู้ใช้ ในบ่อเกรอะจะมีจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียต่างๆและบำบัดน้ำเสียที่ไปจากห้องน้ำ แต่จุลินทรีย์ที่มีอยู่อาจมีปริมาณน้อยมากกว่าของเสียที่เกิดขึ้นจริง  และจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในบ่อเกรอะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียเป็นหลัก ดังนั้น ถ้าน้ำเสียในบ่อเกรอะวิกฤตมากๆ ( ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้น ) ออกซิเจที่ละลายอยู่ในน้ำเสียในบ่อเกรอะมีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย ( ค่า DO น้อย ) จึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โดยตรง ทำให้จุลินทรีย์มีจำนวนน้อย  ส่งผลต่อการย่อยสลายของเสียต่างๆไม่ทันกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น  การแก้ไขปัญหานี้จึงมองไปที่กลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) อีกทั้งยังสามารถสังเคราะห์ขึ้นมาได้ง่ายกว่ากลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน การทำงานของจุลินทรีย์ทั้งสองกลุ่มนี้คล้ายๆกัน คือ การย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย จุดเด่นๆอีกจุดหนึ่งของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาก็คือ การดับกลิ่นเน่าเหม็นในบ่อเกรอะได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น เมื่อเรารู้ว่าในบ่อเกรอะของเรามีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียมีปริมาณน้อยอย่างนี้  เราก็สามารถแก้ปัญหาในจุดนี้ได้ ด้วยการเติมหรือเพิ่มจุลินทรีย์อีเอ็ม ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทฺภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียรวมถึงการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดีทดแทนกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน ซึ่งมีปริมาณน้อยในบ่อเกรอะ จะส่งผลให้บ่อเกรอะมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้มากขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับจุลินทรีย์ทั้งสองกลุ่มทำงานร่วมกันในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ นี่คือเหตุและผลของการเติมหรือเพิ่มจุลินทรีย์อีเอ็มเข้าไปในระบบบ่อเกรอะ เพื่อให้บ่อเกรอะทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าปกติ

      

เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) สำหรับบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น ดับกลิ่นมูลสัตว์ ดับกลิ่นในโรงงาน ฯลฯ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ผลิต ( สังเคราะห์ ) จากหัวเชื้อของจุลินทรีย์โดยตรง ไม่มีการหมักจากพืชหรือผักหรือเปลือกส้ม มะนาวหรือผลไม้อื่นๆ ดังนั้น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจึงมีความเข้มข้นและปริมาณจุลินทรีย์มีความหนาแน่นสูงและขยายตัวอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในภาชนะบรรจุ ไม่เก่าเก็บ มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียดีเยี่ยม ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ไม่มีสารเคมีเจือปน เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ 100% เป็นมิตรและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

-  ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ  เติมบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในบ่อเกรอะ

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

จุลินทรีย์ของเราบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

ราคาจำหน่าย ขนาด 20  ลิตร  แกลลอนละ  1,200  บาท

 

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ) 

แจ้งให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านได้ทราบว่า

กรณีที่ท่านจะเดินทางไปรับจุลินทรีย์ที่หน้าร้านหรือเดินทางไปซื้อจุลินทรีย์ที่ร้าน กรุณาโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วัน เพื่อเราจะได้อยู่รอท่านและบริการท่านได้อย่างเต็มที่และท่านจะไม่พลาดการติดต่อ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มสุนัข ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฯลฯ