ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกรไทย
bulletกรุงไทย
bulletกรุงศรี
bulletไทยพาณิชย์
dot
เช็คเมล
dot
bulletYahoo
bulletHotmail
bulletGmail


บำบัดน้ำเสียโรงแรมและรีสอร์ททุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
บำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงาน
บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


บ่อเกรอะมีกลิ่นเหม็น

            

มีปัญหาบ่อเกรอะมีกลิ่นเหม็น? บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น? ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น? ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น? ท่อน้ำทิ้งส่งกลิ่นเหม็น? ชักโครกมีกลิ่นเหม็น? ส้วมส่งกลิ่นเหม็น?

ปัญหาบ่อเกรอะมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนพบเป็นประจำ ทั้งบ้านเรือนทั่วๆไป อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม รีสอร์ท โรงแรม ฯลฯ เพราะอาคารสถานที่ทุกๆแห่งต้องมีห้องน้ำห้องส้วมทั้งนั้น แน่นอนว่าปัญหาจากห้องน้ำที่ติดตามมาก็คือปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ทั้งกลิ่นกลิ่นเหม็น กลิ่นคาว

บ่อเกรอะเหม็นมีที่มาจากสาเหตุใด ?

เป็นที่ทราบกันดีว่าบ่อเกรอะเป็นแหล่งรวมของเสียที่มากจากห้องน้ำห้องส้วม เป็นจุดรองรับของเสียทั้งหมดในห้องน้ำ เมื่อของเสียสะสมกันนานวันเข้าก็จะเกิดปัญหากลิ่นเน่าเหม็นเกิดขึ้น นี่คือที่มาของกลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะ

จะกำจัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะได้อย่างไร?

ของเสียต่างๆบนโลกใบนี้ต้องอาศัยจุลินทรีย์ย่อยสลายในการบำบัดรวมถึงการกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นก็เช่นกัน จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติมีอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน คือ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หรือจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์  จุลินทรีย์ที่มีโทษหรือกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษ และกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นกลางที่พร้อมเข้าได้กับกลุ่มจุลินทรีย์ทุกๆกลุ่ม ในที่นี้จะขอกล่าวถึงกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ ซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มนี้มีทั้งประเภทใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียรวมถึงการกำจัดกลิ่น และกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและการกำจัดกลิ่นต่างๆ ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) ในบ่อเกรอะจะมีจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย แต่จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีออกซิเจนมากพอที่ละลายอยู่ในน้ำเสียในบ่อเกรอะ แต่โดยทั่วๆไปปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียในบ่อเกรอะมีน้อยมากๆหรือแทบไม่มีเลยในบางแห่ง จึงทำให้เกิดมลภาวะทางกลิ่นเหม็นขึ้นนั่นเอง ถ้ามีปริมาณจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเพียงพอจะไม่ทำให้เกิดกลิ่นขึ้น  ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหานี้ทางออกจึงนิยมหันมาพึ่งกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในน้ำมาแก้ปัญหา ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสีย บำบัดน้ำเสียและการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆได้ดีเหมือนกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน สามารถเพิ่มปริมาณได้ง่าย สังเคราะห์ขึ้นได้ง่าย

    

สาเหตุของบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นเป็นเพราะอะไร ?

บ่อเกรอะ คือ บ่อรับสิ่งปฏิกูลของเสียที่เป็นกากตะกอนทั้งหมดที่ไปจากชักโครกหรือคอห่าน ส้วมทุกๆชนิดจะลงไปรวมกันในบ่อเกรอะทั้งหมด โดยเฉพาะก้นบ่อ มีทั้งของแข็งแวนลอย ( ตะกรัน ) และของแข็งตกตะกอนก้นบ่อ ส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์สิ่งปฏิกูลทั้งหลายที่ไปจากมนุษย์ บ่อเกรอะเป็นแหล่งอับอากาศออกซิเจน ( ไม่ค่อยมีอากาศออกซิเจน ) จะอุดมไปด้วยก๊าซพิษต่างๆ ทั้งก๊าซไข่เน่า ก๊าซมีเทนและอื่นๆ บรรดาของเสียทั้งหมดในบ่อเกรอะเมื่อหมักหมมเป็นเวลานานๆจะเกิดปัญหาเน่าเสียเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นหรือกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะนั่นเอง  ของเสียทั้งหมดในบ่อเกรอะจะต้องถูกย่อยสลายและบำบัดโดยจุลินทรีย์ย่อยสลาย กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักไม่สามารถทำงานและดำรงชีพได้ในที่ไร้อากาศหรืออับอากาศออกซิเจน ดังนั้น จึงเกิดปัญหากลิ่นขึ้นมา

จะแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะได้อย่างไร ?

ดังที่กล่าวมาแล้วว่ากลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะเกิดขึ้นจากสารอินทรีย์ที่หมักหมมอยู่ในบ่อเกรอะเป็นเวลานานๆและถูกกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์เหล่านี้ ( ไม่ใช่การย่อยสลายของเสีย แต่เป็นการทำให้เกิดของเสียและการเน่าเสียขึ้น ) การแก้ไขปัญหาโดยหลักธรรมชาติวิทยาจึงใช้กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียต่างๆและการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์เข้ามาควบคุมปฏิกิริยาจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษ ( ที่ทำให้เกิดปัญหากลิ่นและการเน่าเสียขึ้น ) เพื่อไม่ให้แสดงผล ( งดปฏิกิริยา ) กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นก็จะทำปฏิกิริยาแทนที่ เพื่อทำการย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นในบ่อเกรอะ นี่คือ หลักการทางวิทยาศาสตร์เป้นกระบวนการบำบัดโดยธรรมชาติวิทยา ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดตามหลักธรรมชาติวิทยา ในการกำจัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะต้องใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดหรือบำบัดกลิ่น ซึ่งจะมีกลุ่มจุลินทรีย์บางกลุ่มเท่านั้นที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียและการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นต่างๆได้  กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักไม่มีคุณสมบัติในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่น จึงเกิดปัญหากลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะขึ้นนั่นเอง 

แก้ปัญหากำจัดกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและการกำจัดกลิ่นโดยเฉพาะ ไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ดังนั้น ถึงแม้ในบ่อเกรอะไม่มีออกซิเจนใดๆเลย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็สามารถทำงานย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะได้ตามปกติ ซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนที่ไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ ( คุณสมบัติกำจัดกลิ่น ) จึงเป็นจุดเด่นในการบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  


  ทำไมต้องเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะ ? จำเป็นอย่างไร?

อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า บ่อเกรอะ คือ บ่อรับของเสียต่างๆที่ลงไปจากห้องน้ำห้องส้วม ทั้งอุจจาระและปัสสาวะสิ่งปฏิกูลต่างๆ ของเสียต่างๆทั้งหมดที่ลงไปในบ่อเกรอะจะถูกย่อยสลายโดยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียให้มีขนาดโมเลกุลของเสียเล็กลง ( เป็นสาเหตุให้บ่อเกรอะไม่เต็มง่าย ) ซึ่งจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ ส่วนใหญ่เป็นจุลินทรีย์ในธรรมชาติที่เข้าไปทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียต่างๆ แต่ปัญหาคือ ของเสียต่างๆในบ่อเกรอะจะมีปริมาณมากกว่าจุลินทรีย์ในธรรมชาติที่เข้ามาย่อยสลายเมื่อเปรียบเทียบกับของเสียที่เกิดขึ้นจริง และจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก ดังนั้น จึงเกิดปัญหาขึ้นที่บ่อเกรอะบ่อยๆ คือ ปัญหาจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียมีน้อยหรือแทบไม่มี ( เพราะขาดอากาศออกซิเจนละลายในน้ำเสียในบ่อเกรอะ ) จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนไม่สามารถทำงานย่อยสลายของเสียได้ ทำให้ของเสียล้นบ่อเกรอะ จึงตามมาด้วยปัญหาส้วมเต็มง่ายนั่นเอง บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว เหตุเพราะของเสียถูกย่อยสลายไม่หมดหรือย่อยสลายได้น้อยมากจึงเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นมา การแก้ไขปัญหานี้จึงต้องมีการเติมหรือเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลายของเสียลงในบ่อเกรอะให้มากพอที่จะย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะอย่างมีประสิทธิภาพได้ ถ้าไม่มีจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะหรือมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียน้อย นอกจากปัญหาของเสียและน้ำเสียล้นบ่อเกรอะแล้ว มลพิษด้านกลิ่นจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมรอบๆบ่อเกรอะ นี่คือ คำตอบที่ว่าทำไมต้องเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะและจำเป็นอย่างไร  การเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะควรเติมอย่างต่อเนื่องตามปริมาณมากหรือน้อยของของเสียที่เกิดขึ้นจริง เพราะจะมีจุลินทรีย์บางส่วนในบ่อเกรอะที่สลายไปตามธรรมชาติหมุนเวียนไปเรื่อยๆตามวัฎฎจักรของมัน ภาพด้านล่างเป็นกระบวนการเกิดปัญหากลิ่นในบ่อเกรอะ

         

(((    คุณสมบัติของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  )))

1. การบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียโดยไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบ เหมาะสำหรับนำไปใช้บำบัดน้ำเสียในน้ำเสียที่เป็นจุดอับอากาศ ( ไม่มีออกซิเจนหรือออกซิเจนในน้ำเสียมีน้อย ) อยู่ได้ทั้งในสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบบำบัด 

2. การกำจัดกลิ่นหรือการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่เกิดจากสารอินทรีย์ ซึ่งคุณสมบัติในข้อนี้ไม่มีในกลุ่มจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆ

เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียรวมถึงการกำจัดกลิ่นได้ดี เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย ( Anaerobic  Bacteria ) เหมาะสำหรับบำบัดน้ำเสียและเติมบ่อเกรอะ จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น หรือบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจุลินทรีย์ที่เราจำหน่ายเป็นจุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นสูงและมีกลิ่นหอม ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาและการดำรงชีพ ดังนั้น จึงเป็นจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะแบบทรีอินวัน กล่าวคือ เติมจุลินทรีย์หอม-kasama ในแต่ละครั้งได้ประโยชน์อย่างน้อยที่สุด 3 อย่าง  อย่างแรกคือ ย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะ อย่างที่สองคือบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ และอย่างที่สามคือการดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ กลิ่นเหม็นของบ่อเกรอะจะสลายกลายไปเป็นกลิ่นหอมกระจายไปทั่วบริเวณ ( กรณีที่ใช้ในปริมาณที่มากขึ้นกว่าปกติ ) ช่วยลดมลพิษและมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมโลกโดยตรง

วิธีแก้ปัญหาบ่อเกรอะมีกลิ่นเหม็นด้วยการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

ด้วยการเติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าลงในชักโครกหรือคอห่าน หรือจะเติมตรงที่บ่อเกรอะก็ได้ จะเติมครั้งเดียวหรือทยอยเติมก็สามารถทำได้ ถ้ากลิ่นเหม็นแรงมากก็เติมปริมาณมากขึ้นตามปัญหา แต่ไม่ควรเติมน้อยจนเกินไป สามารถเติมมากและบ่อยครั้งได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานโดยไม่มีอันตรายใดๆเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) สำหรับบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น ดับกลิ่นมูลสัตว์ ดับกลิ่นในโรงงาน ฯลฯ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ผลิต ( สังเคราะห์ ) จากหัวเชื้อของจุลินทรีย์โดยตรง ไม่มีการหมักจากพืชหรือผักหรือเปลือกส้ม มะนาวหรือผลไม้อื่นๆ ดังนั้น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจึงมีความเข้มข้นและปริมาณจุลินทรีย์มีความหนาแน่นสูงและขยายตัวอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในภาชนะบรรจุ ไม่เก่าเก็บ มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียดีเยี่ยม ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ไม่มีสารเคมีเจือปน เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ 100% เป็นมิตรและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

-  ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ  เติมบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในบ่อเกรอะ

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

จุลินทรีย์ของเราบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

ราคาจำหน่าย ขนาด 20  ลิตร  แกลลอนละ  1,200  บาท

 

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ) 

แจ้งให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านได้ทราบว่า

กรณีที่ท่านจะเดินทางไปรับจุลินทรีย์ที่หน้าร้านหรือเดินทางไปซื้อจุลินทรีย์ที่ร้าน กรุณาโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วัน เพื่อเราจะได้อยู่รอท่านและบริการท่านได้อย่างเต็มที่และท่านจะไม่พลาดการติดต่อ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มสุนัข ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฯลฯ