ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกรไทย
bulletกรุงไทย
bulletกรุงศรี
bulletไทยพาณิชย์
dot
เช็คเมล
dot
bulletYahoo
bulletHotmail
bulletGmail


จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


บ่อเกรอะมีกลิ่นเหม็น

            

มีปัญหาบ่อเกรอะมีกลิ่นเหม็น? บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น? ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น? ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น? ท่อน้ำทิ้งส่งกลิ่นเหม็น? ชักโครกมีกลิ่นเหม็น? ส้วมส่งกลิ่นเหม็น?

ปัญหาบ่อเกรอะมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนพบเป็นประจำ ทั้งบ้านเรือนทั่วๆไป อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม รีสอร์ท โรงแรม ฯลฯ เพราะอาคารสถานที่ทุกๆแห่งต้องมีห้องน้ำห้องส้วมทั้งนั้น แน่นอนว่าปัญหาจากห้องน้ำที่ติดตามมาก็คือปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ทั้งกลิ่นกลิ่นเหม็น กลิ่นคาว

บ่อเกรอะเหม็นมีที่มาจากสาเหตุใด ?

เป็นที่ทราบกันดีว่าบ่อเกรอะเป็นแหล่งรวมของเสียที่มากจากห้องน้ำห้องส้วม เป็นจุดรองรับของเสียทั้งหมดในห้องน้ำ เมื่อของเสียสะสมกันนานวันเข้าก็จะเกิดปัญหากลิ่นเน่าเหม็นเกิดขึ้น นี่คือที่มาของกลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะ

จะกำจัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะได้อย่างไร?

ของเสียต่างๆบนโลกใบนี้ต้องอาศัยจุลินทรีย์ย่อยสลายในการบำบัดรวมถึงการกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นก็เช่นกัน จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติมีอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน คือ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หรือจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์  จุลินทรีย์ที่มีโทษหรือกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษ และกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นกลางที่พร้อมเข้าได้กับกลุ่มจุลินทรีย์ทุกๆกลุ่ม ในที่นี้จะขอกล่าวถึงกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ ซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มนี้มีทั้งประเภทใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียรวมถึงการกำจัดกลิ่น และกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและการกำจัดกลิ่นต่างๆ ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) ในบ่อเกรอะจะมีจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย แต่จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีออกซิเจนมากพอที่ละลายอยู่ในน้ำเสียในบ่อเกรอะ แต่โดยทั่วๆไปปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียในบ่อเกรอะมีน้อยมากๆหรือแทบไม่มีเลยในบางแห่ง จึงทำให้เกิดมลภาวะทางกลิ่นเหม็นขึ้นนั่นเอง ถ้ามีปริมาณจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเพียงพอจะไม่ทำให้เกิดกลิ่นขึ้น  ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหานี้ทางออกจึงนิยมหันมาพึ่งกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในน้ำมาแก้ปัญหา ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสีย บำบัดน้ำเสียและการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆได้ดีเหมือนกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน สามารถเพิ่มปริมาณได้ง่าย สังเคราะห์ขึ้นได้ง่าย

วิธีแก้ปัญหาบ่อเกรอะมีกลิ่นเหม็นด้วยการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

ด้วยการเติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าลงในชักโครกหรือคอห่าน หรือจะเติมตรงที่บ่อเกรอะก็ได้ จะเติมครั้งเดียวหรือทยอยเติมก็สามารถทำได้ ถ้ากลิ่นเหม็นแรงมากก็เติมปริมาณมากขึ้นตามปัญหา แต่ไม่ควรเติมน้อยจนเกินไป สามารถเติมมากและบ่อยครั้งได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานโดยไม่มีอันตรายใดๆเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) สำหรับบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น ดับกลิ่นมูลสัตว์ ดับกลิ่นในโรงงาน ฯลฯ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ผลิต ( สังเคราะห์ ) จากหัวเชื้อของจุลินทรีย์โดยตรง ไม่มีการหมักจากพืชหรือผักหรือเปลือกส้ม มะนาวหรือผลไม้อื่นๆ ดังนั้น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจึงมีความเข้มข้นและปริมาณจุลินทรีย์มีความหนาแน่นสูงและขยายตัวอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในภาชนะบรรจุ ไม่เก่าเก็บ มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียดีเยี่ยม ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ไม่มีสารเคมีเจือปน เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ 100% เป็นมิตรและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

-  ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ  เติมบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในบ่อเกรอะ

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

จุลินทรีย์ของเราบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

ราคาจำหน่าย ขนาด 20  ลิตร  แกลลอนละ  1,200  บาท

 

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ) 

แจ้งให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านได้ทราบว่า

กรณีที่ท่านจะเดินทางไปรับจุลินทรีย์ที่หน้าร้านหรือเดินทางไปซื้อจุลินทรีย์ที่ร้าน กรุณาโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วัน เพื่อเราจะได้อยู่รอท่านและบริการท่านได้อย่างเต็มที่และท่านจะไม่พลาดการติดต่อ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มสุนัข ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฯลฯ