ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกรไทย
bulletกรุงไทย
bulletกรุงศรี
bulletไทยพาณิชย์
dot
เช็คเมล
dot
bulletYahoo
bulletHotmail
bulletGmail


จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


ขายจุลินทรีย์ย่อยสลายไขมันน้ำมันและกำจัดกลิ่น

                         

มีปัญหาเรื่องไขมัน น้ำมัน ที่อุดตันและส่งกลิ่นเน่าเหม็น โดยเฉพาะในตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ในครัวที่ทำอาหารบ่อยๆ โดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันจำนวนมาก เช่น หมู ไก่ ปลา เป็นต้น ไขมันเหล่านี้เมื่อรวมตัวจับกันเป็นก้อนก็จะสร้างปัญหาให้เกิดท่ออุดตันได้ง่ายๆ อีกทั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ทั้งกลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นหืนของไขมัน ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นแก้ไขได้ง่ายๆด้วยวิธีการธรรมชาติบำบัด ย่อยสลายไขมันด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ รวมถึงการกำจัดกลิ่นทั้งหลายที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด กลิ่นหอมทันทีที่ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ไม่ต้องรอนาน ตอบโจทย์บำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายไขมันและน้ำมัน กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลาย ครอบคลุมการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งหมด

 ปัญหาเรื่องไขมัน น้ำมัน กลิ่นไม่พึงประสงค์ในตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ครัวทำอาหาร พบเป็นประจำ ทั้งไขมันและน้ำมัน ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ ทั้งจากสัตว์และพืช ซึ่งจะต้องถูกย่อยสลายของเสียเหล่านี้ด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพในธรรมชาติ เพียงแต่ปัญหาคือ ในธรรมชาติปริมาณจุลินทรีย์ที่มีอยู่จริงอาจน้อยกว่าของเสียที่มาจากไขมันและน้ำมันที่ไปจากครัวทำอาหารและตลาดสด ซึ่งมีปริมาณจำนวนมากในแต่ละวัน ทำให้จุลินทรีย์ในธรรมชาติย่อยสลายและบำบัดกำจัดไม่ทัน มีบางส่วนที่ถูกทิ้งไปในสาธารณะ จึงส่งผลก่อให้เกิดมลภาวะและมลพิษทั้งน้ำเสียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆมากมาย วิธีการแก้ไขปัญหานี้จึงต้องเพิ่มช่องทางเลือกโดยการเติมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) ซึ่งทำหน้าที่ย่อยสลายไขมันและน้ำมันรวมถึงการกำจัดกลิ่นได้ดีเหมือนจุลินทรีย์ในธรรมชาติ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงมาไว้ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียต่างๆทั้งไขมันและน้ำมัน รวมไปถึงการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกชนิดที่เกิดมาจากสารอินทรีย์ทั้งหลาย สามารถกำจัดกลิ่นได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะกลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นคาวเลือด กลิ่นคาวปลา กลิ่นหืน ฯลฯ 

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลายกลุ่มดังต่อไปนี้

การสังเคราะห์จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโชน์และมีประสิทธิภาพมารวมอยู่ในที่เดียวกัน มีจุลินทรีย์รวมอยู่ 5 แฟมิลี่ 10 จีนัส 80 สปีชีส์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มดังต่อไปนี้

1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria)

2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria)

3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตเจน (Nitrogen fixing bacteria)
            4. กลุ่มจุลินทรีย์แอคทิโนมัยซีทส์ (Actenomycetes)
 
            5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts)  

เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) สำหรับบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น ย่อยสลายไขมันและน้ำมัน ดับกลิ่นมูลสัตว์ ดับกลิ่นในโรงงาน ฯลฯ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ผลิต ( สังเคราะห์ ) จากหัวเชื้อของจุลินทรีย์โดยตรง ไม่มีการหมักจากพืชหรือผักหรือเปลือกส้ม มะนาวหรือผลไม้อื่นๆ ดังนั้น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจึงมีความเข้มข้นสูง ไม่เก่าเก็บ มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียดีเยี่ยม ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ไม่มีสารเคมีเจือปน เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ 100% เป็นมิตรและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

-  ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ  เติมบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในบ่อเกรอะ

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

จุลินทรีย์ของเราบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

ราคาจำหน่าย ขนาด 20  ลิตร  แกลลอนละ  1,200  บาท

 

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ) 

แจ้งให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านได้ทราบว่า

กรณีที่ท่านจะเดินทางไปรับจุลินทรีย์ที่หน้าร้านหรือเดินทางไปซื้อจุลินทรีย์ที่ร้าน กรุณาโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วัน เพื่อเราจะได้อยู่รอท่านและบริการท่านได้อย่างเต็มที่และท่านจะไม่พลาดการติดต่อ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มสุนัข ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฯลฯ