ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกรไทย
bulletกรุงไทย
bulletกรุงศรี
bulletไทยพาณิชย์
dot
เช็คเมล
dot
bulletYahoo
bulletHotmail
bulletGmail


จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


emกำจัดกลิ่นเน่าเหม็น

                                    

ที่นี่..จำหน่าย emกำจัดกลิ่นเน่าเหม็น , ขาย emดับกลิ่นเน่าเหม็น , ขาย em ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยงทุกชนิด เปลี่ยนกลิ่นเหม็นให้เป็นกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ใช้ em หอมคาซาม่า หรือ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า บำบัดกลิ่นและดับกลิ่นได้ทันใจ ใช้น้ำยาอีเอ็มคาซาม่า   

EM หรือ em ย่อมาจาก  Effective  Microorganisms : EM  คือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและให้ประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียต่างๆและบำบัดน้ำเสียได้ดี เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ดังนั้น ถึงแม้น้ำเสียจะสกปรกแค่ไหนและไม่มีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเลยหรือ ค่า DO น้อยมากๆ จุลินทรีย์อีเอ็มกลุ่มนี้ก็สามารถทำงานย่อยสลายต่อไปได้ตามปกติ ซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่ต้องพึ่งพาอาศัยออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาเป็นหลักจึงจะทำงานได้ ในภาวะที่ไร้ออกซิเจนหรือออกซิเจนในน้ำเสียมีน้อยหรือแทบไม่มีเลย สามารถพึงกลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็ม ( em ) นี้ได้ ซึ่งการทำงานก็มีลักษณะคล้ายๆกันกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก ดังนั้น ไม่ว่าจะมีออกซิเจนในน้ำเสียหรือไม่มีออกซิเจนก็ตาม กลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็มกลุ่มนี้ก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถทำงานร่วมกันกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ถ้าระบบบำบัดน้ำเสียมีปัญหาทั้งในเรื่องน้ำเสียและกลิ่น จึงสามารถพึ่งพากลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็มได้

     

กลิ่นเน่าเหม็นต่างๆ โดยเฉพาะกลิ่นเน่าเหม็นที่มาจากสารอินทรีย์เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

คำตอบก็คือ กลิ่นเน่าเหม็นที่มาจากการหมักหมมของสารอินทรีย์เหล่านี้ เกิดขึ้นจากการทำปฏิกิริยาของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษอีกกลุ่มหนึ่ง การเน่าบูด เน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นของอาหารก็มีที่มาหรือสาเหตุมาจากจุลินทรีย์ที่ให้โทษกลุ่มนี้ ก่อให้เกิดทั้งกลิ่นเน่าเหม็นและเป็นมลภาวะและมลพิษรวมไปถึงอาหารที่เป็นพิษล้วนมาจากจุลินทรีย์กลุ่มให้โทษนี้ ในโลกใบนี้มีจุลินทรีย์หลากหลายกลุ่มด้วยกัน มีทั้งประเภทให้ประโยชน์ ประเภทให้โทษ และประเภทที่เป็นกลาง  มีอยู่ทั่วๆไปในธรรมชาติรวมทั้งภายในร่างกายของเราด้วย  สารอินทรีย์เมื่อหมักหมมกันเป็นเวลานานๆเข้าจะก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆจากการทำปฏิกิริยาของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษ โดยเฉพาะกลิ่นเน่าเหม็นก็มีที่มาจากสาเหตุนี้  ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหานี้ที่ตรงจุดและเป็นแบบธรรมชาติจริงๆจึงต้องใช้จุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์เหล่านี้ ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาสารเคมีที่เป็นอันตรายตกค้างหรือปนเปื้อนในธรรมชาติ เพราะจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากๆไม่ใช่สารเคมีใดๆ สลายได้เองในธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและมลภาวะใดๆ

        

เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) ซึ่งเป็น em กำจัดกลิ่น em ดับกลิ่น และสำหรับบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น ดับกลิ่นมูลสัตว์ ดับกลิ่นในโรงงาน ฯลฯ

emบำบัดน้ำเสีย, emกำจัดกลิ่น , emดับกลิ่น ในนามแบรนด์จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ผลิต ( สังเคราะห์ ) จากหัวเชื้อของจุลินทรีย์โดยตรง ไม่มีการหมักจากพืชหรือผักหรือเปลือกส้ม มะนาวหรือผลไม้อื่นๆ ดังนั้น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจึงมีความเข้มข้นสูง ไม่เก่าเก็บ มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียดีเยี่ยม ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ไม่มีสารเคมีเจือปน เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ 100% เป็นมิตรและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

em กำจัดกลิ่น หรือ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

-  ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ  เติมบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในบ่อเกรอะ

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

 

        

จุลินทรีย์ของเราบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

ราคาจำหน่าย ขนาด 20  ลิตร  แกลลอนละ  1,200  บาท

 

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ) 

แจ้งให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านได้ทราบว่า

กรณีที่ท่านจะเดินทางไปรับจุลินทรีย์ที่หน้าร้านหรือเดินทางไปซื้อจุลินทรีย์ที่ร้าน กรุณาโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วัน เพื่อเราจะได้อยู่รอท่านและบริการท่านได้อย่างเต็มที่และท่านจะไม่พลาดการติดต่อ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มสุนัข ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฯลฯ