จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ ((( จำหน่ายจุลินทรีย์หอมขายจุลินทรีย์หอม : จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ))) จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นกำจัดกลิ่น ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด ใช้ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ เป็นจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม
ReadyPlanet.com
จุลินทรีย์หอม

            

ผู้นำจุลินทรีย์หอม จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น  จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย เจ้าตำหรับจุลินทรีย์หอมเจ้าแรกของประเทศไทยที่พัฒนาจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์อีเอ็มให้มีกลิ่นหอม คิดถึงจุลินทรีย์หอม คิดถึงจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) บำบัดกลิ่น(ดับกลิ่นกำจัดกลิ่น)และบำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบ ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)ในเวลาเดียวกันทันที โปรดระวังของลอกเลียนแบบและแอบอ้าง

                             

ถ้าท่านต้องการจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอมจริงๆ คิดถึง.....จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นอันดับแรก       
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น หรือ จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมใช้แล้วกลิ่นหอมทันทีไม่ต้องรอนาน บำบัดกลิ่น(ดับกลิ่นกำจัดกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ต่างๆได้ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

       

จุลินทรีย์หรือจุลชีพ ( Micro-organism ) เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเป็นสัตว์เซลล์เดียว การดำรงชีพมีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและชนิดไม่ใช้ออกซิเจนมีหลากหลายสายพันธุ์ มีทั้งประเภทมีประโยชน์ มีโทษและเป็นกลาง อาศัยอยู่ในธรรมชาติตามพื้นดิน น้ำ อากาศ กระจัดกระจายอยู่ทั่วๆไป 

การแบ่งกลุ่มจุลินทรีย์ในโลกนี้ออกเป็น 3  กลุ่ม ( ตามภาพจำลองด้านบน ) คือ

1. กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะให้ประโยชน์ต่อพืชและสัตว์ในหลายๆด้าน มีทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักและชนิดไม่ใช้ออกซิเจน กลุ่มที่มีประโยชน์นี้มีรวมๆกันในธรรมชาติประมาณ  10%

2.  กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีโทษหรือให้โทษ กลุ่มนี้จะเป็นจุลินทรีย์ทำลายโลก ทำลายและทำร้ายพืชและสัตว์ จุลินทรีย์ที่ก่อโรคก็คือจุลินทรีย์ในกลุ่มนี้ มีทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนและชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน มีอยู่ทั่วๆไปในธรรมชาติรวมๆกันประมาณ  10% 

3.  กลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นกลาง ไม่มีประโยชน์และไม่มีโทษใดๆ สามารถเข้าร่วมงานกับจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์หรือกลุ่มที่มีโทษได้ทั้งนั้น มีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน มีกระจัดกระจายอยู่ในธรรมชาติรวมๆกันประมาณ  80% มากที่สุดของจุลินทรีย์โดยรวม ( ทั้งหมดในโลกนี้ )

จุลินทรีย์หอม คืออะไร?

จุลินทรีย์หอมของเรา ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) จัดอยู่ในกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ชนิดไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งเราได้พัฒนามาจากจุลินทรีย์อีเอ็มหรืออีเอ็มเดิม ( EM ) ไปอีกชั้นหนึ่ง เราได้พัฒนาจุลินทรีย์กลุ่มนี้ให้มีกลิ่นหอม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย และการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่น โดยเนื้อแท้ของจุลินทรีย์จะไม่มีสี ไม่มีกลิ่นใดๆ เพราะจุลินทรีย์เป็นสัตว์เซลล์เดียวขนาดเล็กมาก เราจึงได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้เพิ่มคุณประโยชน์ให้มากขึ้นกว่าเดิม นั่นคือ มีกลิ่นหอม ซึ่งสามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดจากสารอินทรีย์ทั้งหลาย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะเข้าไปทำปฏิกิริยาบำบัดกลิ่นเหล่านี้ได้ดี จึงเป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้ทุกๆท่าน อีกทั้งยังมีความแข็งแกร่งและหนาแน่นทนทานต่อสิ่งแวดล้อมสูง ทำปฏิกิริยาได้ทั้งในสภาวะไร้ออกซิเจนและมีออกซิเจน หรือในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปกติ เช่น ค่า pH ในน้ำเสียต่ำมาก ( กรด ) หรือสูงมาก ( เบสหรือด่าง ) กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนไม่สามารถต้านทานสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ได้ ตายยกบ่อบำบัด แต่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมเช่นนี้ได้

โดยทั่วๆไปจุลินทรีย์อีเอ็ม หรือ อีเอ็ม ( EM  ) ที่ทุกท่านรู้จักจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวคล้ายๆกลิ่นซีอิ้ว ซึ่งเกิดจากกระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อด้วยโมลาส จึงทำให้เกิดกลิ่นเปรี้ยวขึ้นมา กรณีถ้าจุลินทรีย์อีเอ็มตายก็จะมีกลิ่นเหม็นแทนที่และห้ามนำไปใช้งาน ต้องฝังทิ้งและกลบดินสถานเดียวเท่านั้น ห้ามนำไปทิ้งลงแม่น้ำหรือท่อน้ำสาธารณะ เพราะเป็นของเสียและมลพิษมลภาวะในตัวเดียวกัน  จุลินทรีย์อีเอ็มถ้าไม่ตายจะมีประโยชน์หลายๆอย่าง  แต่ถ้าเป็นจุลินทรีย์อีเอ็มที่เสียหรือตายแล้วมีกลิ่นเหม็นจะนำมาซึ่งโทษ ซึ่งก็คือ เชื้อโรคดีๆนี่เอง ห้ามนำไปใช้งานอย่างเด็ดขาด เพราะจะเกิดโทษติดตามมา จะเห็นได้ว่า จุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราได้พัฒนาการต่อยอดมาจากจุลินทรีย์อีเอ็มเดิม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีเพิ่มคุณประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนำไปใช้ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์จะดับกลิ่นได้อย่างรวดเร็วและทันใจ มีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน

จุลินทรีย์หอมมีที่มาอย่างไร ? 

คำว่า  จุลินทรีย์หอม   เป็นคำนิยมที่ลูกค้านิยมใช้ค้นหาสินค้าของทางร้านฯ ในอินเตอร์เน็ตจากเว็บไซต์กูเกิ้ลนั่นเอง ( Google.co.th ) เป็นคำค้นหาแบบง่ายๆ และหาเจอง่ายรวดเร็วมากที่สุดอีกคำหนึ่ง  ท่านลองใช้คำนี้หรือคีย์เวิร์ดนี้ คือ  จุลินทรีย์หอม  พิมพ์ลงไปในช่องคำค้นหาในเว็บไซต์ของ  Google.co.th  แล้วกดค้นหา  ท่านจะพบข้อมูลเว็บไซต์ของทางร้านฯขึ้นมาอันดับแรกๆหรืออันดับต้นๆในหน้าแรกทันที ซึ่งการค้นหาง่ายและรวดเร็วทันใจ เข้าสู่เว็บไซต์ของทางร้านฯได้ทันที ( Bangkokshow.com และ kasamashop.com )

โดยเนื้อแท้ของจุลินทรีย์แล้วจะไม่มีสีและไม่มีกลิ่น เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ตาเปล่าไม่สามารถมองเห็นได้ จุลินทรีย์ในโลกนี้มีทั้งประเภทที่มีประโยชน์ เป็นกลาง และกลุ่มที่มีโทษ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆด้านด้วยกัน ใช้เป็นยาหรืออาหารก็ได้( นมเปรี้ยว ) ใช้ประโยชน์ในการย่อยสลายเป็นเรื่องปกติของจุลินทรีย์ที่มีหน้าที่ในด้านนี้โดยตรง กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในด้านการย่อยสลายมีอยู่ประมาณ 10% ของจุลินทรีย์ในโลกใบนี้ทั้งหมด มีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน จุลินทรีย์อีเอ็มก็จัดอยู่ในกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา เราได้พัฒนาจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพ ( จุลินทรีย์อีเอ็มหรือ EM )ให้มีกลิ่นหอมในสภาวะที่อยู่ในของเหลว จึงออกมาเป็นจุลินทรีย์หอมในที่สุด และสร้างเป็นชื่อหรือยี่ห้อของเราเป็น " จุลินทรีย์หอมคาซาม่า " ซึ่งคำว่า จุลินทรีย์เป็นชื่อกลาง ส่วนคำว่า  คาซาม่า จะเป็นชื่อแบรนด์หรือตรายี่ห้อของจุลินทรีย์หอมของเรา จุลินทรีย์หอมคาซาม่าถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก  ลูกค้าจะไม่ชอบจุลินทรีย์อีเอ็มที่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว โดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติ  ดังนั้น  ทางร้านฯจึงทำการพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องของกลิ่นให้จุลินทรีย์อีเอ็มมีกลิ่นหอมในตัว  ใช้งานแล้วมีกลิ่นหอมทันที  เราสังเคราะห์จุลินทรีย์อีเอ็มขึ้นจากหัวเชื้อโดยตรง ไม่มีการหมักจากพืชผักหรือเปลือกส้มเปลือกมะนาวใดๆ  เราโฟกัสไปที่การใช้งานในด้านการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นเป็นหลัก  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีการเก่าเก็บ ( จุลินทรีย์ที่เก่าเก็บเป็นเวลานานๆจากเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆ ทำให้ประสิทธิภาพลดลง ) ผ่านการตรวจสอบหรือคิวซีสดใหม่เสมอทุกๆแกลลอน บรรจุให้เกินปริมาณบรรจุทุกๆแกลลอน ( บรรจุเกิน 20 ลิตรทุกๆแกลลอน ) เราให้ทั้งคุณภาพและปริมาณเกินความคาดหมายของลูกค้าอย่างแน่นอน  จึงส่งผลให้ลูกค้าที่ใช้ประจำมีเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ  บางรายเป็นลูกค้าประจำเกิน 10 ปีขึ้นไปก็มีหลายราย ซึ่งใช้เป็นประจำและต่อเนื่องมาโดยตลอด

      

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นชนิดไม่ใช้อากาศออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา ( Anaerobic bacteria ) ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลายกลุ่มดังต่อไปนี้

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโชน์และมีประสิทธิภาพมารวมอยู่ในที่เดียวกัน มีจุลินทรีย์รวมอยู่ 5 แฟมิลี่ 10 จีนัส 80 สปีชีส์ ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria)  
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (photosybthetic bacteria; PSB) เป็นจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียพบกระจายอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ  บทบาทของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง มีความสำคัญในกระบวนการน ำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ (CO2 - assimilation) และการตรึงไนไตรเจน (nitrogen fixation) นอกจากนี ยังมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหารซึ่งสัตว์ขนาดเล็ก ปลา กุ้ง หอย และปู สามารถนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใช้เป็นอาหารได้ นอกจากนี้ ในน้ำเสียจากบ้านเรือนและน้ำเสียจากการทำปศุสัตว์สามารถบำบัดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria) 

3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตเจน (Nitrogen fixing bacteria)   
4. กลุ่มจุลินท
รีย์แอคทิโนมัยซีทส์ (Actenomycetes)

5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts)  

 จุลินทรีย์กลุ่มนี้เป็นตัวทำการรีไซเคิลอินทรีย์วัตถุจากซากพืชซากสัตว์ ให้สสารของเสียสลายไปในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในหลายๆด้านด้วยกัน นำไปใช้ทั้งการบำบัดน้ำเสีย การดับกลิ่น และทางการเกษตร

 จุลินทรีย์หอม-Kasama เป็นการรวมกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มาใช้งานหลักๆดังต่อไปนี้ .-

1. ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย(ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย)จากแหล่งต่างๆ ใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบบำบัด เพื่อเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งการบำบัดน้ำเสียขั้นตอนสุดท้าย ต้องใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียเท่านั้น โดยทั่วๆไประบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่จะนิยมใช้งานกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายชนิดที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก เพราะระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่จะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ การเติมอากาศลงในบ่อบำบัดก็เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำเสียและเพื่อให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนนำไปใช้ในการดำรงชีพและการเจริญเติบโตขยายเซลล์ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ถ้าปราศจากออกซิเจนแล้ว จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนจะไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้ ดังนั้น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะมาทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียทดแทนเติมเต็มในจุดอ่อนของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนที่ไม่สามารถทำงานย่อยสลายได้ เพราะขาดออกซิเจนหรือออกซิเจนในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย ซึ่งเป็นการเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

2.  ใช้ประโยชน์ในการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ต่างๆทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ เช่น กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ตามแหล่งต่างๆ  กลิ่นคาวจากพืชและสัตว์ จุลินทรีย์หอมคาซาม่ามีคุณสมบัติเด่นๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ โดยจุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะเข้าไปทำปฏิกิริยาบำบัดกลิ่นโดยตรง ( ไม่ใช่การกลบกลิ่นชั่วครั้งชั่วคราว ) ปฏิกิริยาจะคล้ายๆกันกับกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ( ย่อยสลายของเสีย ) ตามสมการด้านล่างนี้

 

ภาพบนเป็นโมเดลจำลองกระบวนการบำบัดน้ำเสียของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) ในการย่อยสลายและแปรสภาพของสสารต่างๆในน้ำเสียให้สลายกลายไปเป็นผลผลิตตามสมการด้านบน

การค้นหา จุลินทรีย์หอม ของเรา

ท่านสามารถค้นหาจุลินทรีย์หอมของเรา ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า) ได้ง่ายๆ โดยการเข้าไปในเว็บไซต์ของ Google.co.th แล้วใช้คำค้นหาตามด้านล่างนี้

คำ หรือ คีย์เวิร์ด ที่ใช้ค้นหาจุลินทรีย์หอมของเราในเว็บไซต์ของกูเกิ้ล ( Google.co.th ) ใช้ คำ ดังต่อไปนี้.-

1. จุลินทรีย์หอม

2. จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

3. จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย

4. จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น หรือ จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมลดกลิ่น

5. อีเอ็มหอม หรือ emหอม, อีเอ็มหอมดับกลิ่น , em หอมดับกลิ่น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

-  ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ  เติมบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในบ่อเกรอะ

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

ที่นี่...ขายจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น ( ไม่พึงประสงค์ ) จำหน่ายจุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น ( ไม่พึงประสงค์) ซึ่งกลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นต้องมีที่มาหรือสาเหตุมาจากอินทรีย์วัตถุเท่านั้น ( ไม่ใช่สารเคมี ) ถ้าใช้จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นที่เกิดจากสารเคมี ในบางกรณีอาจส่งผลให้จุลินทรีย์ตายได้ เพราะจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะถ้าสารเคมีนั้นๆมีฤทธิ์เป็นกรดหรือเป็นด่างที่มีฤทธิ์ทำลายล้างสูง ยิ่งเป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์โดยตรง แต่ถ้าสารเคมีนั้นๆไม่มีคุณสมบัติหรือมีฤทธิ์ทำอันตรายต่อจุลินทรีย์ก็สามารถอนุโลมใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นได้ แต่อาจจะไม่ตรงจุดตรงประเด็น

จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เจ้าแรกของประเทศไทยที่สร้างจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้มีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน โปรดระวังของลอกเลียนแบบและแอบอ้าง ของแท้ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเท่านั้น เราจำหน่ายมามากกว่า 10 ปีแล้ว มีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศ และเป็นลูกค้าที่ใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องมากกว่า 80% 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร 

จุลินทรีย์หอม ราคา

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอม  แกลลอนละ  1,200  บาท  

 จัดส่งฟรีๆทั่วประเทศ 

 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม จุลินทรีย์หอมสำหรับบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มสุนัข ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฯลฯ          

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...