ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกรไทย
bulletกรุงไทย
bulletกรุงศรี
bulletไทยพาณิชย์
dot
เช็คเมล
dot
bulletYahoo
bulletHotmail
bulletGmail


บำบัดน้ำเสียโรงแรมและรีสอร์ททุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
บำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงาน
บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


จุลินทรีย์หอม

                           

ผู้นำจุลินทรีย์หอม  จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น  จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย เจ้าตำหรับจุลินทรีย์หอมเจ้าแรกของประเทศไทยที่พัฒนาจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์อีเอ็มที่มีกลิ่นหอม คิดถึงจุลินทรีย์หอม คิดถึงจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama )

ถ้าท่านต้องการจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอมจริงๆ คิดถึง.....จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นอันดับแรก       
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น หรือ จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมย่อยสลายไขมันและน้ำมันจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมใช้แล้วกลิ่นหอมทันทีไม่ต้องรอนาน กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดีเยี่ยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

       

จุลินทรีย์หรือจุลชีพ ( Micro-organism ) เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเป็นสัตว์เซลล์เดียว การดำรงชีพมีทั้งประเภทใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนมีหลากหลายสายพันธุ์ มีทั้งประเภทมีประโยชน์ มีโทษและเป็นกลาง อาศัยอยู่ในธรรมชาติตามพื้นดิน น้ำ อากาศ กระจัดกระจายอยู่ทั่วๆไป  การแบ่งกลุ่มจุลินทรีย์ในโลกนี้ออกเป็น 3  กลุ่ม ( ตามภาพจำลองด้านบน ) คือ

1. กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะให้ประโยชน์ต่อพืชและสัตว์ในหลายๆด้าน มีทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักและชนิดไม่ใช้ออกซิเจน กลุ่มที่มีประโยชน์นี้มีรวมๆกันในธรรมชาติประมาณ  10%

2.  กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีโทษหรือให้โทษ กลุ่มนี้จะเป็นจุลินทรีย์ทำลายโลก ทำลายและทำร้ายพืชและสัตว์ จุลินทรีย์ที่ก่อโรคก็คือจุลินทรีย์ในกลุ่มนี้ มีทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนและชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน มีอยู่ทั่วๆไปในธรรมชาติรวมๆกันประมาณ  10% 

3.  กลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นกลาง ไม่มีประโยชน์และไม่มีโทษใดๆ สามารถเข้าร่วมงานกับจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์หรือกลุ่มที่มีโทษได้ทั้งนั้น มีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน มีกระจัดกระจายอยู่ในธรรมชาติรวมๆกันประมาณ  80% มากที่สุดของจุลินทรีย์โดยรวม ( ทั้งหมดในโลกนี้ )

จุลินทรีย์หอม คืออะไร?

จุลินทรีย์หอม จัดอยู่ในกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ชนิดไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งเราได้พัฒนามาจากจุลินทรีย์อีเอ็มหรืออีเอ็ม ( EM ) อีกชั้นหนึ่ง เราได้พัฒนาจุลินทรีย์กลุ่มนี้ให้มีกลิ่นหอม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย และการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่น โดยเนื้อแท้ของจุลินทรีย์จะไม่มีสีไม่มีกลิ่นใดๆ เพราะจุลินทรีย์เป็นสัตว์ขนาดเล็ก เราจึงพัฒนาจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้เพิ่มประโยชน์ให้มากขึ้นกว่าเดิม นั่นคือ มีกลิ่นหอม ซึ่งสามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดจากสารอินทรีย์ทั้งหลาย จุลินทรีย์หอมจะเข้าไปทำปฏิกิริยาบำบัดกลิ่นเหล่านี้ได้ดี จึงเป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้ทุกๆท่าน

โดยทั่วๆไปจุลินทรีย์อีเอ็ม หรือ อีเอ็ม ( EM  ) ที่ทุกท่านรู้จักจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวคล้ายๆกลิ่นซีอิ้ว ( ถ้าหมักจากกากน้ำตาลอย่างเดียว ) ถ้าจุลินทรีย์อีเอ็มตายก็จะมีกลิ่นเหม็นแทนที่และห้ามนำไปใช้งาน ต้องฝังทิ้งและกลบดินสถานเดียวเท่านั้น ห้ามนำไปทิ้งลงแม่น้ำหรือท่อน้ำสาธารณะ เพราะเป็นของเสียและมลพิษมลภาวะในตัวเดียวกัน  จุลินทรีย์อีเอ็มถ้าไม่ตายจะมีประโยชน์หลายๆอย่าง  แต่ถ้าเป็นจุลินทรีย์อีเอ้มที่เสียหรือตายแล้วมีกลิ่นเหม็นจะนำมาซึ่งโทษ ซึ่งก็คือ เชื้อโรคดีๆนี่เอง ห้ามนำไปใช้งานอย่างเด็ดขาด เพราะจะเกิดโทษติดตามมา

จุลินทรีย์หอมมีที่มาอย่างไร ? 

คำว่า  จุลินทรีย์หอม   เป็นคำนิยมที่ลูกค้านิยมใช้ค้นหาสินค้าของทางร้านฯ ในอินเตอร์เน็ตจากเว็บไซต์กูเกิ้ลนั่นเอง ( Google.co.th ) เป็นคำค้นหาแบบง่ายๆ แต่หาเจอง่ายและรวดเร็วมากที่สุดอีกคำหนึ่ง  ท่านลองใช้คำนี้หรือคีย์เวิร์ดนี้ คือ  จุลินทรีย์หอม  พิมพ์ลงไปในช่องคำค้นหาในเว็บไซต์ของ  Google.co.th  แล้วกดค้นหา  ท่านจะพบข้อมูลเว็บไซต์ของทางร้านฯขึ้นมาอันดับแรกๆหรืออันดับต้นๆในหน้าแรกทันที ซึ่งการค้นหาง่ายและรวดเร็วทันใจ เข้าสู่เว็บไซต์ของทางร้านฯได้ทันที

โดยเนื้อแท้ของจุลินทรีย์แล้วจะไม่มีสีและไม่มีกลิ่น เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ตาเปล่าไม่สามารถมองเห็นได้ จุลินทรีย์มีทั้งประเภทมีประโยชน์ เป็นกลาง และกลุ่มที่มีโทษ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆด้านด้วยกัน ใช้เป็นยาก็ได้ ใช้ประโยชน์ในการย่อยสลายเป็นเรื่องปกติของจุลินทรีย์ที่มีหน้าที่ในด้านนี้โดยตรง เราได้พัฒนาจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพ ( จุลินทรีย์อีเอ็มหรือ EM )ให้มีกลิ่นหอมในสภาวะที่อยู่ในของเหลว จึงออกมาเป็นจุลินทรีย์หอมในที่สุด และสร้างเป็นชื่อหรือยี่ห้อของเราเป็นจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งคำว่า จุลินทรีย์เป็นชื่อกลาง ส่วนคำว่า  คาซาม่า จะเป็นชื่อแบรนด์หรือตรายี่ห้อของจุลินทรีย์หอมของเรา จุลินทรีย์หอมคาซาม่าถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก  ลูกค้าจะไม่ชอบจุลินทรีย์อีเอ็มที่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว โดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติ  ดังนั้น  ทางร้านฯจึงทำการพัฒนาและออกแบบให้จุลินทรีย์อีเอ็มมีกลิ่นหอมในตัว  ใช้งานแล้วมีกลิ่นหอมทันที  เราสังเคราะห์จุลินทรีย์อีเอ็มขึ้นจากหัวเชื้อโดยตรง ไม่มีการหมักจากพืชผักหรือเปลือกส้มเปลือกมะนาวใดๆ  เราโฟกัสไปที่การใช้งานในด้านการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นเป็นหลัก  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีการเก่าเก็บ ( จุลินทรีย์ที่เก่าเก็บเป็นเวลานานๆจากเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆ ทำให้ประสิทธิภาพลดลง ) ผ่านการตรวจสอบหรือคิวซีสดใหม่เสมอทุกๆแกลลอน บรรจุให้เกินปริมาณบรรจุทุกๆแกลลอน ( บรรจุเกิน 20 ลิตรทุกๆแกลลอน ) เราให้ทั้งคุณภาพและปริมาณเกินความคาดหมายของลูกค้าอย่างแน่นอน  จึงส่งผลให้ลูกค้าประจำมีเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ  บางรายเป็นลูกค้าประจำเกิน 10 ปีขึ้นไปก็มีหลายราย ซึ่งใช้เป็นประจำและต่อเนื่องมาโดยตลอด

      

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นชนิดไม่ใช้อากาศออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา ( Anaerobic bacteria ) ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลายกลุ่มดังต่อไปนี้

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโชน์และมีประสิทธิภาพมารวมอยู่ในที่เดียวกัน มีจุลินทรีย์รวมอยู่ 5 แฟมิลี่ 10 จีนัส 80 สปีชีส์ ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria)  
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (photosybthetic bacteria; PSB) เป็นจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียพบกระจายอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ  บทบาทของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง มีความสำคัญในกระบวนการน ำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ (CO2 - assimilation) และการตรึงไนไตรเจน (nitrogen fixation) นอกจากนี ยังมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหารซึ่งสัตว์ขนาดเล็ก ปลา กุ้ง หอย และปู สามารถนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใช้เป็นอาหารได้ นอกจากนี้ ในน้ำเสียจากบ้านเรือนและน้ำเสียจากการทำปศุสัตว์สามารถบำบัดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria) 

3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตเจน (Nitrogen fixing bacteria)   
4. กลุ่มจุลินท
รีย์แอคทิโนมัยซีทส์ (Actenomycetes) 

 จุลินทรีย์กลุ่มนี้เป็นตัวทำการรีไซเคิลอินทรีย์วัตถุจากซากพืชซากสัตว์ ให้เป็นสารใหม่กลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมและเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในหลายด้าน
5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts)
 

 จุลินทรีย์หอม-Kasama เป็นการรวมกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มาใช้งานหลักๆดังต่อไปนี้ .-

1. ใช้ในการบำบัดน้ำเสียตามแหล่งต่างๆ เช่น เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย  เติมบ่อเกรอะ 

2.  ใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ตามแหล่งต่างๆ  กลิ่นคาวจากพืชและสัตว์

คำ หรือ คีย์เวิร์ด ที่ใช้ค้นหาจุลินทรีย์หอมของเราในเว็บไซต์ของกูเกิ้ล ( Google.co.th ) ใช้ คำ ดังต่อไปนี้.-

1. จุลินทรีย์หอม

2. จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

3. จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย

4. จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น หรือ จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น

5. อีเอ็มหอม หรือ emหอม

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

-  ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ  เติมบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในบ่อเกรอะ

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

ที่นี่...ขายจุลินทรีย์หอมดับกลิ่น ( ไม่พึงประสงค์ ) จำหน่ายจุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น ( ไม่พึงประสงค์) ซึ่งกลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นต้องมีที่มาหรือสาเหตุมาจากอินทรีย์วัตถุเท่านั้น ( ไม่ใช่สารเคมี ) ถ้าใช้จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นที่เกิดจากสารเคมี ในบางกรณีอาจส่งผลให้จุลินทรีย์ตายได้ เพราะจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะถ้าสารเคมีนั้นๆมีฤทธิ์เป็นกรดหรือเป็นด่างที่มีฤทธิ์ทำลายล้างสูง ยิ่งเป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์โดยตรง แต่ถ้าสารเคมีนั้นๆไม่มีคุณสมบัติหรือมีฤทธิ์ทำอันตรายต่อจุลินทรีย์ก็สามารถอนุโลมใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นได้ แต่อาจจะไม่ตรงจุดตรงประเด็น

จุลินทรีย์ของเราบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

ราคาจำหน่าย ขนาด 20  ลิตร  แกลลอนละ  1,200  บาท 

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ) 

แจ้งให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านได้ทราบว่า

กรณีที่ท่านจะเดินทางไปรับจุลินทรีย์ที่หน้าร้านหรือเดินทางไปซื้อจุลินทรีย์ที่ร้าน กรุณาโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วัน เพื่อเราจะได้อยู่รอท่านและบริการท่านได้อย่างเต็มที่และท่านจะไม่พลาดการติดต่อ

 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมสำหรับบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มสุนัข ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฯลฯ