ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกรไทย
bulletกรุงไทย
bulletกรุงศรี
bulletไทยพาณิชย์
dot
เช็คเมล
dot
bulletYahoo
bulletHotmail
bulletGmail


จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


จุลินทรีย์อีเอ็ม/จุลินทรีย์ em ราคา

      

ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์อีเอ็ม , จุลินทรีย์ em  แบรนด์ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า สำหรับบำบัดน้ำเสีย และ กำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดจากสารอินทรีย์  จุลินทรีย์อีเอ็มของเราเป็นชนิดจุลินทรีย์อีเอ็มหอม ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันทีที่เริ่มใช้งาน ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์

จุลินทรีย์อีเอ็ม หรือ จุลินทรีย์ em ก็คือ การเรียกชื่อจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์แบบผสมรวมระหว่าง  จุลินทรีย์ + อีเอ็ม จึงออกมาเป็น จุลินรีย์อีเอ็ม หรือ จุลินทรีย์ em ในรูปแบบผสมกับภาษาอังกฤษ จึงเป็น จุลินทรีย์ em  ซึ่งก็คือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ ( Effective  Microorganisms : EM ) จุลินทรีย์อีเอ็มให้ประโยชน์หลายๆด้านด้วยกัน แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการนำจุลินทรีย์อีเอ็มไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์

      

จุลินทรีย์อีเอ็ม หรือ จุลินทรีย์ em บำบัดน้ำเสียอย่างไร?

น้ำเสียหรือของเสียต่างๆบนโลกใบนี้ล้วนต้องพึ่งพาอาศัยจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มนี้มีทั้งประเภทใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จะทำการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีในระดับหนึ่ง ของเสียจะถูกย่อยสลายให้มีโมเลกุลขนาดเล็กลงเรื่อยๆ เมื่อเติมออกซิเจนเข้าไปในน้ำที่ถูกบำบัดด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กลุ่มนี้ น้ำก็จะกลายเป็นน้ำดี ในการบำบัดน้ำเสียและการย่อยสลายของเสียต่างๆถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มนี้ ( กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ )

จุลินทรีย์อีเอ็ม หรือ จุลินทรีย์ em ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นบำบัดกลิ่นได้อย่างไร? 

กลิ่นไม่พึงประสงค์มีหลากหลายชนิดด้วยกัน ทั้งกลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นคาว  กลิ่นเปรี้ยว ฯลฯ  กลิ่นเน่าเหม็นเกิดจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีโทษหรือเชื้อโรคนั่นเองเข้าทำปฏิกิริยากับอินทรีย์วัตถุ ซึ่งอาจจะเป็นพืชหรือสัตว์เกิดการเน่าเสียหรือบูดเป็นของเสีย และเกิดปัญหากลิ่นขึ้น  การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดมากที่สุดก็คือ การแก้ปัญหาด้วยวิธีธรรมชาติ นั่นก็คือ การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายและบำบัดกลุ่มที่มีประโยชน์ เพื่อจัดการกับจุลินทรีย์กลุ่มที่ให้โทษ  อาจมีบางท่านแย้งว่า แล้วทำไมจุลินทรีย์อีเอ็มจึงมีกลิ่นออกเหม็นเปรี้ยว ในความเป็นจริงแล้ว จุลินทรีย์อีเอ็มเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากๆ ไม่มีสีและไม่มีกลิ่น  แต่ที่เราเห็นสีและกลิ่นนั้น คือ สีและกลิ่นของกากน้ำตาลและกลิ่นจากการหมักกากน้ำตาลเลี้ยงขยายเชื้อนั่นเอง นั่นคือที่มาของสีและกลิ่นของจุลินทรีย์อีเอ็ม

จุลินทรีย์อีเอ็มหอมคาซาม่าของเราได้พัฒนาไปอีกขั้น เพื่อแก้ปัญหาเรื่องกลิ่น ดังนั้น เราจึงพัฒนาให้มีกลิ่นหอม ซึ่งเหมาะกับการใช้งานเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า ตอบโจทย์ปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ทันที เรามีฐานลูกค้าที่ใช้เป็นประจำและต่อเนื่องตลอดมา บางรายมากกว่า 10 ปีขึ้นไป

เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) สำหรับบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น ดับกลิ่นมูลสัตว์ ดับกลิ่นในโรงงาน ฯลฯ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ผลิต ( สังเคราะห์ ) จากหัวเชื้อของจุลินทรีย์โดยตรง ไม่มีการหมักจากพืชหรือผักหรือเปลือกส้ม มะนาวหรือผลไม้อื่นๆ ดังนั้น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจึงมีความเข้มข้นสูง ไม่เก่าเก็บ มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียดีเยี่ยม ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ไม่มีสารเคมีเจือปน เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ 100% เป็นมิตรและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

-  ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ  เติมบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในบ่อเกรอะ

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

จุลินทรีย์อีเอ็ม ราคา / จุลินทรีย์ em ราคา

จุลินทรีย์ของเราบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

ราคาจำหน่าย ขนาด 20  ลิตร  แกลลอนละ  1,200  บาท

 

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ) 

แจ้งให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านได้ทราบว่า

กรณีที่ท่านจะเดินทางไปรับจุลินทรีย์ที่หน้าร้านหรือเดินทางไปซื้อจุลินทรีย์ที่ร้าน กรุณาโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วัน เพื่อเราจะได้อยู่รอท่านและบริการท่านได้อย่างเต็มที่และท่านจะไม่พลาดการติดต่อ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มสุนัข ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฯลฯ