ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกรไทย
bulletกรุงไทย
bulletกรุงศรี
bulletไทยพาณิชย์
dot
เช็คเมล
dot
bulletYahoo
bulletHotmail
bulletGmail


จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


อีเอ็มหอมบำบัดน้ำเสีย/emหอมบำบัดน้ำเสีย

         

จำหน่ายอีเอ็มหอมบำบัดน้ำเสีย  ขายemหอมบำบัดน้ำเสีย  emหอมบำบัดน้ำเสีย สำหรับใช้ในการบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบให้มีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้ ในนามแบรนด์หรือยี่ห้อ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม ตอบโจทย์การบำบัดน้ำเสียในทุกๆระบบการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสีย

อีเอ็มหรือ em หรือ จุลินทรีย์อีเอ็ม จุลินทรีย์em ชื่อทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นตัวเดียวกันทั้งหมด ซึ่งจุลินทรีย์em เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในหลายๆด้านด้วยกัน ในที่นี้จะกล่าวถึงการนำไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียในทุกๆระบบ ซึ่งจุลินทรีย์อีเอ็มสามารถทำได้ดี ส่วนจะดีมากน้อยเพียงใดยังขึ้นอยู่กับปัจจัยที่อยู่ในจุลินทรีย์อีเอ็มอีกด้วย ความเข้มข้นและความหนาแน่นของจุลินทรีย์ ใหม่หรือเก่าเก็บ กระบวนการผลิตหรือสังเคราะห์จุลินทรีย์ ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีส่วนสำคัญและเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของจุลินทรีย์อีเอ็มทั้งสิ้น 

อีเอ็มหอมบำบัดน้ำเสีย ( emหอมบำบัดน้ำเสีย )

โดยทั่วๆไปจุลินทรีย์อีเอ็มหรือ EM กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในด้านการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียจะไม่มีสีและไม่มีกลิ่นใดๆ เพราะจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากมองด้วยสายตาเปล่าไม่เห็น ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรส ในส่วนที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลเข้มและกลิ่นเป็นสีและกลิ่นที่มาจากสีและกลิ่นจากกากน้ำตาล  นี่คือที่มาของสีและกลิ่นในจุลินทรีย์อีเอ็มหรืออีเอ็ม ( em )

อีเอ็มหอมบำบัดน้ำเสียมีที่มาอย่างไร?

อีเอ็มหอมบำบัดน้ำเสีย มีที่มาจากการพัฒนาจุลินทรีย์อีเอ็มของเราให้มีกลิ่นหอมแทนกลิ่นเดิมของจุลินทรีย์อีเอ็มที่มีกลิ่นออกเหม็นเปรี้ยว ซึ่งลูกค้าไม่ชอบกลิ่นของจุลินทรีย์อีเอ็ม ดังนั้น เราจึงได้พัฒนาจุดด้อยนี้ให้จุลินทรีย์อีเอ็มหรืออีเอ็มออกมามีกลิ่นหอม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์บำบัดน้ำเสียและการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลาย

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า มีที่มาจากจุลินทรีย์อีเอ็มหรืออีเอ็มทั่วๆไป เพียงแต่เราได้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพและมีจุดเด่นๆเพิ่มมากขึ้นกว่าของเดิม ทั้งมีกลิ่นหอม ความหนาแน่นของปริมาณจุลินทรีย์ให้มีความหนาแน่นและเข้มข้นสูงมากขึ้น เพื่อประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและการบำบัดน้ำเสียรวมไปถึงการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆทำได้ดีมากขึ้น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบางครั้งลูกค้าก็เรียกว่า อีเอ็มหอมบำบัดน้ำเสีย หรือ emหอมบำบัดน้ำเสีย  นี่คือที่มาของ อีเอ็มหอมบำบัดน้ำเสีย ยี่ห้อ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ของเรา

 อีเอ็มหอมคาซาม่าหรือจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) เป็นการรวมกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์นำไปใช้งานหลักๆดังต่อไปนี้ .-

1. ใช้ในการบำบัดน้ำเสียตามแหล่งต่างๆ เช่น เติมบ่อบำบัดน้ำเสียทั้งบ่อปูนและบ่อดิน  เติมบ่อเกรอะ

2.  ใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ตามแหล่งต่างๆ  กลิ่นคาวจากพืชและสัตว์ กลิ่นเหม็นจากบ่อบำบัดน้ำเสีย กลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะ กลิ่นเหม็นจากฟาร์มสัตว์เลี้ยง ฯลฯ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama )หรืออีเอ็มหอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

-  สำหรับย่อยสลายของเสียในน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียในอาคารหรือโรงงาน ดับกลิ่นเหม็นบ่อบำบัดน้ำเสีย

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ , เติมบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

                    ฯ ล ฯ

เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า หรืออีเอ็มหอมคาซาม่า ( อีเอ็มหอม-Kasama ) สำหรับบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ อีเอ็มหอมคาซาม่าหรือจุลินทรีย์หอม-Kasama ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าที่ต้องการนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นเน่าเหม็น ทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสียและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะ

จุลินทรีย์ของเราบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)

         

แจ้งให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านได้ทราบว่า

กรณีที่ท่านจะเดินทางไปรับจุลินทรีย์ที่หน้าร้านหรือเดินทางไปซื้อจุลินทรีย์ที่ร้าน กรุณาโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วัน เพื่อเราจะได้อยู่รอท่านและบริการท่านได้อย่างเต็มที่และท่านจะไม่พลาดการติดต่อ

     

อีเอ็มหอมคาซาม่าหรือจุลินทรีย์หอมคาซาม่า อีเอ็มหอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น บำบัดน้ำเสียในตลาดสด ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามพื้นของตลาดสด ฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มเลี้ยงเป็ด ฟาร์มเลี้ยงไก่ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสุนัขและอื่นๆ