ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกรไทย
bulletกรุงไทย
bulletกรุงศรี
bulletไทยพาณิชย์
dot
เช็คเมล
dot
bulletYahoo
bulletHotmail
bulletGmail


จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น/จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น

      

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ผู้นำจุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น  ผู้นำจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นทุกชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ทั้งหลาย ใช้แล้วกลิ่นหอมทันทีไม่ต้องรอนาน เจ้าแรกของประเทศไทย

ที่นี่...ขายจุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น ( ไม่พึงประสงค์ ) จำหน่ายจุลินทรีย์หอมดับกลิ่น ( ไม่พึงประสงค์) ซึ่งกลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นต้องมีที่มาหรือสาเหตุมาจากอินทรีย์วัตถุเท่านั้น ( ไม่ใช่สารเคมี ) ถ้าใช้จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นที่เกิดจากสารเคมี ในบางกรณีอาจส่งผลให้จุลินทรีย์ตายได้ เพราะจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะถ้าสารเคมีนั้นๆมีฤทธิ์เป็นกรดหรือเป็นด่างที่มีฤทธิ์ทำลายล้างสูง ยิ่งเป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์โดยตรง แต่ถ้าสารเคมีนั้นๆไม่มีคุณสมบัติหรือมีฤทธิ์ทำอันตรายต่อจุลินทรีย์ก็สามารถอนุโลมใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นได้ แต่อาจจะไม่ตรงจุดตรงประเด็นสักเท่าไหร่  ทางที่ดีและเหมาะสมถูกต้องมากที่สุดก็คือ การแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดที่ต้นเหตุ หรือ การเกาให้ตรงกับจุดที่คันนั่นเอง

ปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลายที่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นได้

ต้องเป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากสารอินทรีย์หรืออินทรีย์วัตถุเท่านั้น จึงจะเป็นธรรมชาติบำบัดอย่างแท้จริง  กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่มนุษย์ไม่ชอบ ( ดม ) มีหลากหลายกลิ่นด้วยกัน ทั้งกลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นคาว กลิ่นเหม็นเปรียว กลิ่นสาป ฯลฯ ซึ่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่จะมาจากสารอินทรีย์แทบทั้งสิ้น  กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้จะสยบหรือพ่ายแพ้กลิ่นหอม ถ้าสิ่งหรือสารที่เข้าไปบำบัดนั้นมีกลิ่นหอม การใช้จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่น จะไม่ใช่การกลบกลิ่นเหมือนกรณีใช้สารเคมีซึ่งสามารถกลบกลิ่นได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น ไม่ใช่การบำบัดแบบธรรมชาติเหมือนกรณีใช้จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างไร? 

โดยเนื้อแท้ของจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นของเสียแล้ว เป็นหน้าที่ของจุลินทรีย์กลุ่มนี้โดยตรง ถ้าปราศจากจุลินทรีย์กลุ่มนี้แล้ว โลกใบนี้ก็จะเต็มไปด้วยของเสียและมลพิษมลภาวะทางกลิ่นจนล้นโลก ดังนั้น จุลินทรีย์กลุ่มนี้จึงมีคุณต่อโลกใบนี้ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่รวมตัวอยู่ในธรรมชาติ เราได้นำกลุ่มจุลินทรีย์แต่ละกลุ่มที่ให้ประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์มาทำการสังเคราะห์รวมกันให้อยู่ในสถานที่เดียวกัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นนั่นเอง เพื่อช่วยลดมลพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น  กลิ่นเน่าเหม็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดมาจากอินทรีย์วัตถุเหล่านี้ต้องถูกบำบัดหรือกำจัดโดยจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์เท่านั้นจึงจะตรงจุดและตรงกับปัญหาและสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไม่ใช่การใช้สารเคมีล้างหรือกลบกลิ่นที่เกิดขึ้นจากสารอินทรีย์ ซึ่งไม่ตรงจุดกับปัญหาที่เกิดขึ้น  กลิ่นที่เกิดจากสารเคมี ต้องใช้เคมีบำบัด แต่ถ้ากลิ่นนั้นเกิดจากสารอินทรีย์ ต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดหรือกำจัดกลิ่นจึงจะถูกต้อง  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากสารอินทรีย์ โดยทั่วๆไปจุลินทรีย์อีเอ็มหรืออีเอ็ม  ( EM )จะมีกลิ่นเปรี้ยวหรือเหม็นเปรี้ยว บางท่านจะไม่ชอบกลิ่นของจุลินทรีย์อีเอ็ม  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็คือจุลินทรีย์อีเอ็มที่เราได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งให้มีกลิ่นหอมเป็นที่ถูกใจลูกค้าที่ใช้ทุกๆท่าน ซึ่งชื่อหรือยี่ห้อก็บอกไว้ชัดเจนแล้วว่า จุลินทรีย์หอมคาซาม่า  จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น  จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น ใช้ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงต์ต่างๆกลิ่นจะหอมทันทีที่ใช้งาน ซึ่งไม่ใช่การกลบกลิ่นเหมือนกรณีการใช้สารเคมี แต่เป็นการบำบัดกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นแบบธรรมชาติบำบัด เป็นการกำจัดกลิ่นที่ต้นเหตุตามหลักวิทยาศาสตร์โดยตรง

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลายกลุ่มดังต่อไปนี้

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโชน์และมีประสิทธิภาพมารวมอยู่ในที่เดียวกัน มีจุลินทรีย์รวมอยู่ 5 แฟมิลี่ 10 จีนัส 80 สปีชีส์ ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria)  
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (photosybthetic bacteria; PSB) เป็นจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียพบกระจายอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ  บทบาทของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง มีความสำคัญในกระบวนการน ำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ (CO2 - assimilation) และการตรึงไนไตรเจน (nitrogen fixation) นอกจากนี ยังมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหารซึ่งสัตว์ขนาดเล็ก ปลา กุ้ง หอย และปู สามารถนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใช้เป็นอาหารได้ นอกจากนี้ ในน้ำเสียจากบ้านเรือนและน้ำเสียจากการทำปศุสัตว์สามารถบำบัดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria)   

 

3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตเจน (Nitrogen fixing bacteria)   
4. กลุ่มจุลินท
รีย์แอคทิโนมัยซีทส์ (Actenomycetes) 

 จุลินทรีย์กลุ่มนี้เป็นตัวทำการรีไซเคิลอินทรีย์วัตถุจากซากพืชซากสัตว์ ให้เป็นสารใหม่กลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมและเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในหลายด้าน
5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts)
 

 จุลินทรีย์หอม-Kasama เป็นการรวมกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มาใช้งานหลักๆดังต่อไปนี้ .-

1. ใช้ในการบำบัดน้ำเสียตามแหล่งต่างๆ เช่น เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย  เติมบ่อเกรอะ

 

2.  ใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ตามแหล่งต่างๆ  กลิ่นคาวจากพืชและสัตว์

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) กำจัดกลิ่นอะไรได้บ้าง?

ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นทุกๆระบบ

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น 

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นของเราบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

ราคาจำหน่าย ขนาด 20  ลิตร  แกลลอนละ  1,200  บาท

 

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ) 

แจ้งให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านได้ทราบว่า

กรณีที่ท่านจะเดินทางไปรับจุลินทรีย์หอมที่หน้าร้านหรือเดินทางไปซื้อจุลินทรีย์ที่ร้าน กรุณาโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วัน เพื่อเราจะได้อยู่รอท่านและบริการท่านได้อย่างเต็มที่และท่านจะไม่พลาดการติดต่อ

 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มสุนัข ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฯลฯ