จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ ((( ที่นี่...ขายจุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น/จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น ))) จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอม ใช้บำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)ได้ทุกๆชนิดทุกๆประเภทที่เกิดจากสารอินทรีย์ เป็นจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม
ReadyPlanet.com
จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น/จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น

ขอบคุณทุกๆท่านที่กด แชร์ ( Share ) ให้กับจุลินทรีย์หอมคาซาม่า    

                

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) ผู้นำจุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น  ผู้นำจุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมลดกลิ่นทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ทั้งหลาย ใช้แล้วกลิ่นหอมทันทีไม่ต้องรอนาน จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นเจ้าแรกของประเทศไทย โปรดระวังของลอกเลียนแบบและมีผู้แอบอ้าง ของแท้ต้องที่นี่..เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

                       

ที่มาของจุลินทรีย์หอมดับกลิ่น/จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น

โดยทั่วๆไปจุลินทรีย์จะไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาติ เพราะจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ มีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน จุลินทรีย์ในโลกนี้มีหลากหลายสายพันธุ์ มีทั้งกลุ่มที่ให้ประโยชน์ กลุ่มที่ให้โทษ และกลุ่มที่เป็นกลาง มีอยู่กระจัดกระจายทั่วๆไปในธรรมชาติดิน น้ำ และอากาศ ในส่วนของจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นของเรามีที่มาจากการที่เราได้พัฒนากลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็ม ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในหลายๆด้านด้วยกัน  แต่ในที่นี้เราจะพัฒนาจุลินทรีย์อีเอ็มกลุ่มนี้มาใช้ประโยชน์ใน 2 เรื่องด้วยกัน คือ การนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสีย และการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ จุลินทรีย์อีเอ็มต้นฉบับเดิมหรือที่มีจำหน่ายทั่วๆไป ถ้าเป็นชนิดน้ำจะมีกลิ่นเปรี้ยวหรือบางเจ้าอาจมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว ซึ่งกลิ่นจากอีเอ็มมาจากกระบวนการหมักเชื้อจุลินทรีย์ด้วยโมลาสจะเกิดกลิ่นขึ้น กลิ่นจากอีเอ็มนี้ไม่เป็นที่ถูกใจของลูกค้าส่วนใหญ่ เราจึงได้ทำการปรับปรุงให้จุลินทรีย์อีเอ็มมีกลิ่นหอม จึงเป็นที่มาของจุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น ในนาม จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ในปัจจุบัน เราเป็นผู้ผลิตจุลินทรีย์หอมเจ้าแรกของประเทศไทย ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้ในการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆทุกๆชนิดที่มาจากสารอินทรีย์ เช่น กลิ่นห้องน้ำ กลิ่นจากฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด กลิ่นจากบ่อเกรอะ เป็นต้น 

กลิ่นมีที่มาหรือสาเหตุมาจากอะไร ? 

กลิ่นมีที่มาจากหลายแหล่ง เช่น กลิ่นที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ กลิ่นตัว กลิ่นพืช กลิ่นสัตว์ ซึ่งเป็นกลิ่นเฉพาะตัว กลิ่นสารเคมี กลิ่นจากการเกิดปฏิกิริยาของสารเคมี  กลิ่นจากสารอินทรีย์ ( ที่มาจากพืชและสัตว์ ) กลิ่นจากการทำปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ทำให้เกิดกิ่นขึ้น กลิ่นไม่พึงประสงค์เหล่านี้มีทั้ง กลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นคาว ฯลฯ  

ปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลายที่จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นได้

กลิ่นที่จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากำจัดได้ดีต้องเป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากสารอินทรีย์หรืออินทรีย์วัตถุเท่านั้น จึงจะเป็นธรรมชาติบำบัดอย่างแท้จริง  กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่มนุษย์ไม่ชอบ ( ดม ) มีหลากหลายกลิ่นด้วยกัน ทั้งกลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นคาว กลิ่นเหม็นเปรียว กลิ่นสาป ฯลฯ ซึ่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่จะมาจากสารอินทรีย์แทบทั้งสิ้น  กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้จะสยบหรือพ่ายแพ้กลิ่นหอม ถ้าสิ่งหรือสารที่เข้าไปบำบัดนั้นมีกลิ่นหอม การใช้จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่น จะไม่ใช่การกลบกลิ่นเหมือนกรณีใช้สารเคมีซึ่งสามารถกลบกลิ่นได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น การใช้สารเคมีไม่ใช่การบำบัดแบบธรรมชาติเหมือนกรณีใช้จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นจากสารอินทรีย์ ( ทั้งพืชและสัตว์ ) จากธรรมชาติของวัตถุนั้นๆ เช่น กลิ่นคาวปลา กลิ่นพืชผัก เป็นต้น และดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการทำปฏิกิริยากันของสารอินทรีย์ ( ทั้งพืชและสัตว์ ) หมักหมมกันเป็นเวลานานๆจึงทำให้เกิดกลิ่นขึ้น เช่น กลิ่นเน่าเหม็นของสัตว์และพืช กลิ่นเหม็นที่มาจากปฏิกิริยาของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษที่ทำให้อาหารบูด เน่าเหม็น หรือกลิ่นเน่าเหม็นในน้ำที่เน่าเสียก็มาจากจุลินทรีย์ที่ให้โทษกลุ่มนี้ การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์เหล่านี้จึงเป็นการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นแบบธรรมชาติและตรงจุดมากที่สุด ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ช่วยลดมลพิษและมลภาวะในเรื่องกลิ่นลงได้

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างไร? 

โดยเนื้อแท้ของจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นของเสียแล้ว เป็นหน้าที่ของจุลินทรีย์กลุ่มนี้โดยตรง ถ้าปราศจากจุลินทรีย์กลุ่มนี้แล้ว โลกใบนี้ก็จะเต็มไปด้วยของเสียและมลพิษมลภาวะทางกลิ่นจนล้นโลก ดังนั้น จุลินทรีย์กลุ่มนี้จึงมีคุณต่อโลกใบนี้ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่รวมตัวอยู่ในธรรมชาติ เราได้นำกลุ่มจุลินทรีย์แต่ละกลุ่มที่ให้ประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์มาทำการสังเคราะห์รวมกันให้อยู่ในสถานที่เดียวกัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นนั่นเอง เพื่อช่วยลดมลพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น  กลิ่นเน่าเหม็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดมาจากอินทรีย์วัตถุเหล่านี้ต้องถูกบำบัดหรือกำจัดโดยจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์เท่านั้นจึงจะตรงจุดและตรงกับปัญหาและสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไม่ใช่การใช้สารเคมีล้างหรือกลบกลิ่นที่เกิดขึ้นจากสารอินทรีย์ ซึ่งไม่ตรงจุดกับปัญหาที่เกิดขึ้น  กลิ่นที่เกิดจากสารเคมี ต้องใช้เคมีบำบัด แต่ถ้ากลิ่นนั้นเกิดจากสารอินทรีย์ ต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดหรือกำจัดกลิ่นจึงจะถูกต้อง  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากสารอินทรีย์ โดยทั่วๆไปจุลินทรีย์อีเอ็มหรืออีเอ็ม  ( EM )จะมีกลิ่นเปรี้ยวหรือเหม็นเปรี้ยว บางท่านจะไม่ชอบกลิ่นของจุลินทรีย์อีเอ็ม  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็คือจุลินทรีย์อีเอ็มที่เราได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งให้มีกลิ่นหอมเป็นที่ถูกใจลูกค้าที่ใช้ทุกๆท่าน ซึ่งชื่อหรือยี่ห้อก็บอกไว้ชัดเจนแล้วว่า จุลินทรีย์หอมคาซาม่า  จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น  จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น ใช้ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงต์ต่างๆกลิ่นจะหอมทันทีที่ใช้งาน ซึ่งไม่ใช่การกลบกลิ่นเหมือนกรณีการใช้สารเคมี แต่เป็นการบำบัดกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นแบบธรรมชาติบำบัด เป็นการกำจัดกลิ่นที่ต้นเหตุตามหลักวิทยาศาสตร์โดยตรง

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลายกลุ่มดังต่อไปนี้

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโชน์และมีประสิทธิภาพมารวมอยู่ในที่เดียวกัน มีจุลินทรีย์รวมอยู่ 5 แฟมิลี่ 10 จีนัส 80 สปีชีส์ ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria)  
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (photosybthetic bacteria; PSB) เป็นจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียพบกระจายอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ  บทบาทของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง มีความสำคัญในกระบวนการน ำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ (CO2 - assimilation) และการตรึงไนไตรเจน (nitrogen fixation) นอกจากนี ยังมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหารซึ่งสัตว์ขนาดเล็ก ปลา กุ้ง หอย และปู สามารถนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใช้เป็นอาหารได้ นอกจากนี้ ในน้ำเสียจากบ้านเรือนและน้ำเสียจากการทำปศุสัตว์สามารถบำบัดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria)  

3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตเจน (Nitrogen fixing bacteria)   
4. กลุ่มจุลินท
รีย์แอคทิโนมัยซีทส์ (Actenomycetes) 

 จุลินทรีย์กลุ่มนี้เป็นตัวทำการรีไซเคิลอินทรีย์วัตถุจากซากพืชซากสัตว์ ให้เป็นสารใหม่กลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมและเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในหลายด้าน
5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts)
 

 จุลินทรีย์หอม-Kasama เป็นการรวมกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มาใช้งานหลักๆดังต่อไปนี้ .-

1. ใช้ในการบำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด เช่น เติมในบ่อบำบัดน้ำเสีย  เติมบ่อเกรอะ เพื่อบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นในเวลาเดียวกัน

2.  ใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ตามแหล่งต่างๆ  กลิ่นคาวจากพืชและสัตว์

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) กำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นอะไรได้บ้าง?

ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นทุกๆระบบ

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น 

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

ที่นี่...ขายจุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น ( ไม่พึงประสงค์ ) จำหน่ายจุลินทรีย์หอมดับกลิ่น ( ไม่พึงประสงค์) ซึ่งกลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นต้องมีที่มาหรือสาเหตุมาจากอินทรีย์วัตถุเท่านั้น ( ไม่ใช่สารเคมี ) ถ้าใช้จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นที่เกิดจากสารเคมี ในบางกรณีอาจส่งผลให้จุลินทรีย์ตายได้ เพราะจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะถ้าสารเคมีนั้นๆมีฤทธิ์เป็นกรดหรือเป็นด่างที่มีฤทธิ์ทำลายล้างสูง ยิ่งเป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์โดยตรง แต่ถ้าสารเคมีนั้นๆไม่มีคุณสมบัติหรือมีฤทธิ์ทำอันตรายต่อจุลินทรีย์ก็สามารถอนุโลมใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นได้ แต่อาจจะไม่ตรงจุดตรงประเด็นสักเท่าไหร่  ทางที่ดีและเหมาะสมถูกต้องมากที่สุดก็คือ การแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดที่ต้นเหตุ หรือ การเกาให้ตรงกับจุดที่คันนั่นเอง

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น ราคา

จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น ราคา

ราคาจำหน่ายขนาด 20  ลิตร  แกลลอนละ  1,200  บาท

จัดส่งฟรีๆทั่วประเทศ  

 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม เป็นจุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นเน่าเหม็น เน้นความแข็งแกร่งและเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มสุนัข ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฯลฯ          

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...