จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ ((( ที่นี่..จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นขยะ ))) กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ใช้ดับกลิ่นขยะได้ทันใจ
ReadyPlanet.com
จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นขยะ

    

                  

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่า : จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น

 จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็นใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที ดับกลิ่นขยะโดยวิธีชีวภาพธรรมชาติล้วนๆหรือธรรมชาติบำบัด ไม่ใช่สารเคมีกลบกลิ่น ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ  จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะ จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น จุลินทรีย์ย่อยสลายขยะ การย่อยสลายของขยะล้วนต้องพึ่งพาอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายทั้งสิ้น

ที่นี่...จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็น คือ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราจะมีกลิ่นหอม จะไม่เหมือนจุลินทรีย์อีเอ็มหรืออีเอ็ม ( em ) ทั่วๆไปตามท้องตลาด ใช้ฉีดพ่นหรือรดลงบนกองขยะจะมีกลิ่นหอมทันที โดยตามหลักธรรมชาติหรือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ บรรดาของเสียทั้งหมดในโลกนี้ ซึ่งรวมทั้งขยะและกลิ่นขยะจะถูกย่อยสลายและบำบัดกลิ่นโดยจุลินทรีย์ย่อยสลายในธรรมชาติ  แต่ในทุกวันนี้ปริมาณของเสียและขยะมีมากขึ้นเรื่อยๆจากกิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น ปริมาณของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ใช้ในการย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นมีปริมาณไม่เพียงพอกับของเสียที่เกิดขึ้นจริง  ดังนั้น ทางออกในการแก้ไขปัญหานี้ มนุษย์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสังเคราะห์กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและกำจัดของเสียบำบัดกลิ่นขึ้นมาทดแทนกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เพื่อทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียและบำบัดของเสียต่างๆในโลกนี้ ซึ่งรวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆรวมทั้งกลิ่นจากขยะ 

ขยะที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มีที่มาจากทั้งขยะจากสารเคมีและขยะจากอินทรีย์วัตถุ  มีทั้งธรรมชาติสร้างขึ้นเองและมนุษย์สร้างขึ้น แต่ขยะส่วนใหญ่จะเกิดจากฝีมือมนุษย์ และขยะส่วนใหญ่มาจากอินทรีย์วัตถุ เมื่อหมักหมมเป็นเวลานานๆกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีโทษจะเข้าทำปฏิกิริยาจึงส่งผลให้เกิดการเน่าเสียขึ้น รวมถึงสร้างปัญหาในเรื่องของกลิ่น ซึ่งรวมถึงกลิ่นขยะด้วย นี่ก็คือที่มาหรือสาเหตุของขยะส่งกลิ่นเน่าเหม็น การใช้ปูนขาวโรยแก้ปัญหาได้เพียงชั่วคราว เพราะเคมีบำบัดได้เพียงการกลบกลิ่นชั่วคราวเท่านั้น ปูนขาวจะไม่สามารถย่อยสลายของเสียและบำบัดกลิ่นได้โดยตรงเหมือนการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย  การย่อยสลายของเสียและการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากสารอินทรีย์เป็นหน้าที่โดยตรงของจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายและบำบัดกลิ่น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นขยะเหม็นที่มีกลิ่นหอม กำจัดกลิ่นเน่าเหม็นของขยะใช้ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ดับกลิ่นแบบชีวภาพธรรมชาติ 100%

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า( จุลินทรีย์หอม-kasama )มีที่มาอย่างไร ? 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า พัฒนามาจากจุลินทรีย์อีเอ็มหรืออีเอ็ม ( em )ทั่วๆไปนี่เอง เพียงแต่เราได้พัฒนาให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นในทุกๆมิติ ทั้งความหนาแน่นและความแกร่งของจุลินทรีย์ ฯลฯ ประการสำคัญคือเราได้พัฒนาให้มีกลิ่นหอมเหมาะสำหรับการใช้งานดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เพราะโดยทั่วไปจุลินทรีย์อีเอ็มจะมีกลิ่นออกไปทางเหม็นเปรี้ยวคล้ายกลิ่นซีอิ้ว ลูกค้าหลายๆท่านไม่ชอบกลิ่นของจุลินทรีย์อีเอ็ม แต่โดยเนื้อแท้ของจุลินทรีย์อีเอ็มแล้วจะไม่มีสีและไม่มีกลิ่นแต่ประการใด กลิ่นและสีที่เรารับรู้และเห็นนั้นก็คือสีและกลิ่นจากกากน้ำตาลที่เกิดจากปฏิกิริยาการสังเคราะห์ของจุลินทรีย์อีเอ็มนั่นเอง ดังนั้น ทางร้านบางกอกโปรดักส์เราจึงได้พัฒนาจุดด้อยของจุลินทรีย์อีเอ็มให้กลายไปเป็นจุดเด่นๆในหลายๆด้านด้วยกัน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่มากขึ้นนั่นเองจึงเป็นที่มาของ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า มีที่มาที่ไปเช่นนี้  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า หรือ จุลินทรีย์หอม เป็นคำนิยมที่ลูกค้านิยมใช้ค้นหาสินค้าของทางร้านฯ ในอินเตอร์เน็ตจากเว็บไซต์ของกูเกิ้ลนั่นเอง ( Google.co.th ) เป็นคำค้นหาแบบง่ายๆ แต่หาเจอง่ายและรวดเร็วมากที่สุดอีกคำหนึ่ง  ท่านลองใช้คำนี้หรือคีย์เวิร์ดนี้ คือ  จุลินทรีย์หอม หรือ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า   พิมพ์ลงไปในช่องคำค้นหาในเว็บไซต์ของ  Google.co.th  แล้วกดค้นหา  ท่านจะพบข้อมูลเว็บไซต์ของทางร้านฯขึ้นมาอันดับแรกๆหรืออันดับต้นๆในหน้าแรกทันที ซึ่งการค้นหาง่ายและรวดเร็วทันใจ เข้าสู่เว็บไซต์ของทางร้านฯได้ทันที ( Bangkokshow.com ) ตามข้อมูลด้านล่างนี้

ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าสำหรับบำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่และเชือดหมูดับกลิ่นเน่าเหม็นในโรงงานห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นลดกลิ่นห้องน้ำดับกลิ่นส้วมเหม็นลดกลิ่นส้วม ...

จุลินทรีย์มีทั้งประเภทมีประโยชน์ เป็นกลาง และกลุ่มที่มีโทษ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆด้านด้วยกัน  ในที่นี้จะโฟกัสเฉพาะไปที่การนำไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสีย การย่อยสลายของเสีย การดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลายที่เกิดจากสารอินทรีย์ เราได้พัฒนาจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพ ( จุลินทรีย์อีเอ็มหรือ EM )ให้มีกลิ่นหอมในสภาวะที่อยู่ในของเหลว จึงออกมาเป็นจุลินทรีย์หอมในที่สุด และสร้างเป็นชื่อหรือยี่ห้อของเราเป็น จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งคำว่า จุลินทรีย์เป็นชื่อกลาง ส่วนคำว่า  คาซาม่า จะเป็นชื่อแบรนด์หรือตรายี่ห้อของจุลินทรีย์หอมของเรา จุลินทรีย์หอมคาซาม่าถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก  ลูกค้าจะไม่ชอบจุลินทรีย์อีเอ็มที่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว โดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติ  ดังนั้น  ทางร้านฯจึงทำการพัฒนาและออกแบบให้จุลินทรีย์อีเอ็มมีกลิ่นหอมในตัว  ใช้งานแล้วมีกลิ่นหอมทันที  เราสังเคราะห์จุลินทรีย์อีเอ็มขึ้นจากหัวเชื้อโดยตรง ไม่มีการหมักจากพืชผักหรือเปลือกส้มเปลือก หรือเปลือกมะนาวใดๆ  เราโฟกัสไปที่การใช้งานในด้านการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นเป็นหลัก  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีการเก่าเก็บ ( จุลินทรีย์ที่เก่าเก็บเป็นเวลานานๆจากเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆ ทำให้ประสิทธิภาพลดลง ) ผ่านการตรวจสอบหรือคิวซีสดใหม่เสมอทุกๆแกลลอน บรรจุให้เกินปริมาณบรรจุทุกๆแกลลอน ( บรรจุเกิน 20 ลิตรทุกๆแกลลอน ) เราให้ทั้งคุณภาพและปริมาณเกินความคาดหมายของลูกค้าอย่างแน่นอน  จึงส่งผลให้ลูกค้าประจำมีเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ  บางรายเป็นลูกค้าประจำเกิน 10 ปีขึ้นไปก็มีหลายราย ซึ่งใช้เป็นประจำและต่อเนื่องมาโดยตลอด

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลายกลุ่มดังต่อไปนี้

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโชน์และมีประสิทธิภาพมารวมอยู่ในที่เดียวกัน มีจุลินทรีย์รวมอยู่ 5 แฟมิลี่ 10 จีนัส 80 สปีชีส์ ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria)  
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (photosybthetic bacteria; PSB) เป็นจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียพบกระจายอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ  บทบาทของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง มีความสำคัญในกระบวนการน ำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ (CO2 - assimilation) และการตรึงไนไตรเจน (nitrogen fixation) นอกจากนี ยังมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหารซึ่งสัตว์ขนาดเล็ก ปลา กุ้ง หอย และปู สามารถนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใช้เป็นอาหารได้ นอกจากนี้ ในน้ำเสียจากบ้านเรือนและน้ำเสียจากการทำปศุสัตว์สามารถบำบัดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria) 

3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตเจน (Nitrogen fixing bacteria)   
4. กลุ่มจุลินท
รีย์แอคทิโนมัยซีทส์ (Actenomycetes) 

 จุลินทรีย์กลุ่มนี้เป็นตัวทำการรีไซเคิลอินทรีย์วัตถุจากซากพืชซากสัตว์ ให้เป็นสารใหม่กลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมและเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในหลายด้าน
5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts)
 

 จุลินทรีย์หอม-Kasama เป็นการรวมกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มาใช้งานหลักๆดังต่อไปนี้ .-

1. ใช้ในการบำบัดน้ำเสียตามแหล่งต่างๆ เช่น เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย  เติมบ่อเกรอะ 

2.  ใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ตามแหล่งต่างๆ  กลิ่นคาวจากพืชและสัตว์

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

-  ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ  เติมบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในบ่อเกรอะ

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

จุลินทรีย์ของเราบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะ ราคา

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นขยะ ราคา

ราคาจำหน่าย ขนาด 20  ลิตร  แกลลอนละ  1,200  บาท 

 จัดส่งฟรีๆทั่วประเทศ  

  

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า   จุลินทรีย์หอมสำหรับบำบัดน้ำเสีย  จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มสุนัข ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฯลฯ         

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...