ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกรไทย
bulletกรุงไทย
bulletกรุงศรี
bulletไทยพาณิชย์
dot
เช็คเมล
dot
bulletYahoo
bulletHotmail
bulletGmail


จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

         

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ เป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของท่านด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอมในตัว ใช้แล้วกลิ่นหอมทันที ใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ ทั้งระบบเล็กและระบบใหญ่

การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

โดยทั่วๆไปบรรดาของเสียทั้งหมดบนโลกใบนี้ ซึ่งรวมถึงน้ำเสียทั้งหมดด้วย จะถูกย่อยสลายและบำบัดโดยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ ( ธรรมชาติบำบัด ) ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของจุลินทรีย์ย่อยสลาย ถ้าปราศจากจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียแล้ว ของเสียต่างๆคงจะล้นโลกไปแล้ว ของเสียและน้ำเสียต่างๆมาจาก  2  แหล่งด้วยกันคือ 

1. จากธรรมชาติสร้างขึ้น

2. จากมนุษย์สร้างขึ้น

บรรดาน้ำเสียส่วนใหญ่จะมาจากฝีมือมนุษย์สร้างขึ้นมากกว่ามาจากธรรมชาติสร้างขึ้น น้ำเสียถือเป็นมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เมื่อเกิดน้ำเสียขึ้นในจุดใดหรือแหล่งใด ต้องทำการบำบัดน้ำเสียนั้นๆให้เป็นน้ำดีก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะ เป็นกฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยตรง ถ้าเพิกเฉยถือว่าทำผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพราะ น้ำ คือ ชีวิต ทุกๆชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ถ้าขาดน้ำคือตายสถานเดียว  มนุษย์ไม่สามารถบริโภคน้ำเสียได้เหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นได้ อย่างที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า ในบรรดาของเสียทั้งหมดบนโลกใบนี้ ซึ่งรวมถึงน้ำเสียด้วย จะถูกบำบัดและย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติ แต่ปัญหาคือ น้ำเสียมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องจนจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติทำการบำบัดและย่อยสลายไม่ทันกับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริง จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียล้นระบบ ระบบล่มหรือระบบไม่สมบูรณ์ ซึ่งแล้วแต่จะเรียกกัน แต่สาเหตุหลักๆก็คือ ปริมาณของจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียไม่เพียงพอกับปริมาณของน้ำเสียจึงทำให้เกิดทั้งปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์และน้ำเน่าเสียมากขึ้นนั่นเอง ดังนั้น วิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดก็คือ การเติมหรือเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียเข้าไปในระบบบำบัดน้ำเสียนั่นเอง กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียมีทั้งประเภทใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายเป็นหลัก และกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย หรือที่เรารู้จักในนามกลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็ม ( Effective Microorganisms : EM ) เป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในหลายๆด้าน รวมทั้งการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียและการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ กลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็มสามารถทำงานร่วมกันกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน จึงทำให้กระบวนการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าปกติทั่วไป ดังนั้น การแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่สมบูรณ์จึงนิยมนำกลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็มมาทดแทนกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน ซึ่งสามารถทำงานได้ทันที ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย กำจัดกลิ่นได้ทันที ปริมาณของจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียจะแปรผันตรงกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น นั่นหมายความว่า ถ้าน้ำเสียมีปริมาณมากก็ต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง ถ้าปริมาณของจุลินทรีย์ในระบบมีปริมาณน้อยจะเกิดปัญหาขึ้นทันที ทั้งปัญหาในเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์และปัญหาน้ำเสียบำบัดไม่สมบูรณ์ ( ยังไม่ได้มาตรฐานน้ำดีหรือน้ำเสียยังไม่เปลี่ยนเป็นน้ำดี )

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย ขายจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียรวมถึงการกำจัดกลิ่นเน่าเหม็น ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) ซึ่งเหมาะกับน้ำเสียที่มีค่าออกซิเจนในน้ำเสียต่ำหรือแทบไม่มีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเสียเลย ( ค่า DO น้อยมากหรือแทบไม่มี ) ซึ่งจะส่งผลให้น้ำเสียวิกฤตมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียมีน้อยหรือแทบไม่มีเลยในน้ำเสียนั้น กลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อในน้ำเสียนั้นมีออกซิเจนที่มากพอสำหรับใช้ในการสันดาปย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย จึงเป็นที่มาของการเติมอากาศออกซิเจนลงไปในน้ำเสียนั่นเอง ซึ่งการบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่ในประเทศไทยนิยมวิธีการเติมอากาศ แต่ในบางกรณีหรือน้ำเสียในบางแห่ง ปริมาณน้ำเสียอาจจะมากกว่าปริมาณจุลินทรีย์ที่เข้าไปย่อยสลาย ซึ่งสังเกตได้จากค่าพารามิเตอร์ที่ยังคงไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ดังนั้น  จึงหาทางออกด้วยวิธีการเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจน ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) ซึ่งทำหน้าที่ได้คล้ายๆกันกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน และสามารถทำงานร่วมกันได้ทั้งสองกลุ่มในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียรวมไปถึงการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสีย ถ้าท่านกำลังหาจุลินทรีย์ไปบำบัดน้ำเสียอยู่ และต้องการให้มีกลิ่นหอม คิดถึงจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ตอบโจทย์การบำบัดน้ำเสีย ได้ประโยชน์อย่างน้อยที่สุด  2  ประการ คือ  

1. การบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียนั้นๆ 

2. การกำจัดกลิ่นไม่พังประสงค์ในน้ำเสียนั้นๆ หรือ การดับกลิ่นเน่าเหม็นในน้ำเสีย

บำบัดน้ำเสียอย่างไรให้ได้ผลดี ?

ในการบำบัดน้ำเสียให้ได้ผลดีนั้นต้องทำให้ถึง ทั้งการเติมจุลินทรีย์ให้กับระบบบำบัดต้องไม่น้อยหรือต้องมากกว่าปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจริงจึงจะได้ผลดีระบบจึงจะมีประสิทธิภาพ และต้องมีความต่อเนื่อง ( เติมจุลินทรีย์อย่างต่อเนื่องเมื่อปริมาณจุลินทรีย์ลดลง ) จะมีจุลินทรีย์บางส่วนที่จะสลายไปตามธรรมชาติ การเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์อยู่เรื่อยๆเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ถ้าต้องการให้ระบบบำบัดน้ำเสียสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้ได้ดี ถ้าเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศก็ให้เติมอากาศอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งจะเป็นการเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียระหว่างกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจน ( จุลินทรีย์อีเอ็ม หรือ em ) 

  

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาในทุกๆขั้นตอนมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสีย การกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ รวมถึงการย่อยสลายไขมันและน้ำมัน ฯลฯ

จุลินทรีย์ของเราบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

ราคาจำหน่าย ขนาด 20  ลิตร  แกลลอนละ  1,200  บาท 

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ) 

แจ้งให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านได้ทราบว่า

กรณีที่ท่านจะเดินทางไปรับจุลินทรีย์ที่หน้าร้านหรือเดินทางไปซื้อจุลินทรีย์ที่ร้าน กรุณาโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วัน เพื่อเราจะได้อยู่รอท่านและบริการท่านได้อย่างเต็มที่และท่านจะไม่พลาดการติดต่อ

 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสีย เป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มสุนัข ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฯลฯ