ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกรไทย
bulletกรุงไทย
bulletไทยพาณิชย์
dot
เช็คเมล
dot
bulletYahoo
bulletHotmail
bulletGmail


บำบัดน้ำเสียโรงแรมและรีสอร์ททุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
บำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงาน
บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น

        

มีปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นหรือ? กลิ่นเหม็นโชยมาจากบ่อเกรอะ? บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจ? ปัญหาเหล่านี้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าแก้ได้อย่างแน่นอน แก้ได้แบบตรงจุดและเป็นแบบธรรมชาติชีวภาพล้วนๆ

ปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนพบได้บ่อยๆ ทั้งอาคารบ้านเรือน สถานที่ต่างๆ อาคารสำนักงานหลายๆแห่ง โรงแรม รีสอร์ท คอนโดมิเนี่ยม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ฯลฯ บ่อเกรอะหรือบ่อส้วมเป็นบ่อที่รองรับของเสียสิ่งปฏิกูลต่างๆที่มาจากส้วมหรือชักโครกในห้องน้ำ ของเสียทุกๆอย่างจะลงไปรวมกันในบ่อเกรอะทั้งหมด บ่อเกรอะหรือบ่อส้วมอาจจะเป็นบ่อดิน บ่อปูน หรือถังแซทที่ฝังไว้ใต้ดิน ที่ถูกต้องบ่อเกรอะจะใช้รับของเสียจากชักโครกหรือโถส้วมหรือคอห่านเท่านั้น น้ำเสียจากการอาบน้ำ ซักผ้าหรือล้างมือ น้ำเสียที่ลงทางท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำต้องแยกเป็นอีกบ่อสำหรับรองรับน้ำเสียจากห้องน้ำ ( แยกบ่อรับน้ำเสียจากห้องน้ำออกจากบ่อเกรอะเป็นคนละบ่อ ) แต่ในความเป็นจริงแล้วในปัจจุบันยังนิยมต่อท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำลงรวมกันในบ่อเกรอะ เพราะง่ายไม่ต้องสร้างบ่อใหม่เพิ่ม ไม่เปลืองพื้นที่เพิ่ม  แต่ข้อเสียคือปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อเกรอะจะติดตามมา โดยเฉพาะช่วงกดชักโครกและช่วงฤดูฝน กลิ่นจากบ่อเกรอะจะลอยขึ้นสู่ที่สูง นั่นคือที่มาของกลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะ ยิ่งในบ่อเกรอะมีจุลินทรีย์ย่อยสลายและกำจัดกลิ่นไม่เพียงพอ กลิ่นไม่พึงประสงค์ยิ่งรุนแรงมากขึ้นตามปริมาณของเสียในบ่อเกรอะ ดังนั้น จึงควรหมั่นเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ( กรณีใช้บ่อรับน้ำเสียทั้งหมดร่วมกับบ่อเกรอะ) ในบ่อเกรอะจะมีจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้อากาศออกซิเจนมีปริมาณน้อย เพราะเป็นจุดที่อับอากาศออกซิเจน กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักจึงเจริญเติบโตได้น้อยมาก ของเสียมีจำนวนมากย่อยสลายได้ไม่ทัน จึงเกิดการเน่าเสียขึ้น ส่งกลิ่นเน่าเหม็นขึ้น

     

สาเหตุของบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นเป็นเพราะอะไร ?

บ่อเกรอะ คือ บ่อรับสิ่งปฏิกูลของเสียที่เป็นกากตะกอนทั้งหมดที่ไปจากชักโครกหรือคอห่าน ส้วมทุกๆชนิดจะลงไปรวมกันในบ่อเกรอะทั้งหมด โดยเฉพาะก้นบ่อ มีทั้งของแข็งแวนลอย ( ตะกรัน ) และของแข็งตกตะกอนก้นบ่อ ส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์สิ่งปฏิกูลทั้งหลายที่ไปจากมนุษย์ บ่อเกรอะเป็นแหล่งอับอากาศออกซิเจน ( ไม่ค่อยมีอากาศออกซิเจน ) จะอุดมไปด้วยก๊าซพิษต่างๆ ทั้งก๊าซไข่เน่า ก๊าซมีเทนและอื่นๆ บรรดาของเสียทั้งหมดในบ่อเกรอะเมื่อหมักหมมเป็นเวลานานๆจะเกิดปัญหาเน่าเสียเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นหรือกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะนั่นเอง  ของเสียทั้งหมดในบ่อเกรอะจะต้องถูกย่อยสลายและบำบัดโดยจุลินทรีย์ย่อยสลาย กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักไม่สามารถทำงานและดำรงชีพได้ในที่ไร้อากาศหรืออับอากาศออกซิเจน ดังนั้น จึงเกิดปัญหากลิ่นขึ้นมา

จะแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะได้อย่างไร ?

ดังที่กล่าวมาแล้วว่ากลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อเกรอะเกิดขึ้นจากสารอินทรีย์ที่หมักหมมอยู่ในบ่อเกรอะเป็นเวลานานๆและถูกกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์เหล่านี้ ( ไม่ใช่การย่อยสลายของเสีย แต่เป็นการทำให้เกิดของเสียและการเน่าเสียขึ้น ) การแก้ไขปัญหาโดยหลักธรรมชาติวิทยาจึงใช้กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียต่างๆและการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์เข้ามาควบคุมปฏิกิริยาจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษ ( ที่ทำให้เกิดปัญหากลิ่นและการเน่าเสียขึ้น ) เพื่อไม่ให้แสดงผล ( งดปฏิกิริยา ) กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นก็จะทำปฏิกิริยาแทนที่ เพื่อทำการย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นในบ่อเกรอะ นี่คือ หลักการทางวิทยาศาสตร์เป้นกระบวนการบำบัดโดยธรรมชาติวิทยา ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดตามหลักธรรมชาติวิทยา ในการกำจัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะต้องใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดหรือบำบัดกลิ่น ซึ่งจะมีกลุ่มจุลินทรีย์บางกลุ่มเท่านั้นที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียและการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นต่างๆได้  กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักไม่มีคุณสมบัติในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่น จึงเกิดปัญหากลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะขึ้นนั่นเอง 

แก้ปัญหากำจัดกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและการกำจัดกลิ่นโดยเฉพาะ ไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ดังนั้น ถึงแม้ในบ่อเกรอะไม่มีออกซิเจนใดๆเลย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็สามารถทำงานย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะได้ตามปกติ ซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนที่ไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ ( คุณสมบัติกำจัดกลิ่น ) จึงเป็นจุดเด่นในการบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  


  ทำไมต้องเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะ ? จำเป็นอย่างไร?

อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า บ่อเกรอะ คือ บ่อรับของเสียต่างๆที่ลงไปจากห้องน้ำห้องส้วม ทั้งอุจจาระและปัสสาวะสิ่งปฏิกูลต่างๆ ของเสียต่างๆทั้งหมดที่ลงไปในบ่อเกรอะจะถูกย่อยสลายโดยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียให้มีขนาดโมเลกุลของเสียเล็กลง ( เป็นสาเหตุให้บ่อเกรอะไม่เต็มง่าย ) ซึ่งจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ ส่วนใหญ่เป็นจุลินทรีย์ในธรรมชาติที่เข้าไปทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียต่างๆ แต่ปัญหาคือ ของเสียต่างๆในบ่อเกรอะจะมีปริมาณมากกว่าจุลินทรีย์ในธรรมชาติที่เข้ามาย่อยสลายเมื่อเปรียบเทียบกับของเสียที่เกิดขึ้นจริง และจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก ดังนั้น จึงเกิดปัญหาขึ้นที่บ่อเกรอะบ่อยๆ คือ ปัญหาจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียมีน้อยหรือแทบไม่มี ( เพราะขาดอากาศออกซิเจนละลายในน้ำเสียในบ่อเกรอะ ) จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนไม่สามารถทำงานย่อยสลายของเสียได้ ทำให้ของเสียล้นบ่อเกรอะ จึงตามมาด้วยปัญหาส้วมเต็มง่ายนั่นเอง บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว เหตุเพราะของเสียถูกย่อยสลายไม่หมดหรือย่อยสลายได้น้อยมากจึงเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นมา การแก้ไขปัญหานี้จึงต้องมีการเติมหรือเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลายของเสียลงในบ่อเกรอะให้มากพอที่จะย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะอย่างมีประสิทธิภาพได้ ถ้าไม่มีจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะหรือมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียน้อย นอกจากปัญหาของเสียและน้ำเสียล้นบ่อเกรอะแล้ว มลพิษด้านกลิ่นจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมรอบๆบ่อเกรอะ นี่คือ คำตอบที่ว่าทำไมต้องเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะและจำเป็นอย่างไร  การเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะควรเติมอย่างต่อเนื่องตามปริมาณมากหรือน้อยของของเสียที่เกิดขึ้นจริง เพราะจะมีจุลินทรีย์บางส่วนในบ่อเกรอะที่สลายไปตามธรรมชาติหมุนเวียนไปเรื่อยๆตามวัฎฎจักรของมัน ภาพด้านล่างเป็นกระบวนการเกิดปัญหากลิ่นในบ่อเกรอะลอยขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้งและชักโครก ( เวลากดชักโครกกลิ่นจะตีกลับขึ้นมา ) 

         

(((    คุณสมบัติของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  )))

1. การบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียโดยไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบ เหมาะสำหรับนำไปใช้บำบัดน้ำเสียในน้ำเสียที่เป็นจุดอับอากาศ ( ไม่มีออกซิเจนหรือออกซิเจนในน้ำเสียมีน้อย ) อยู่ได้ทั้งในสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบบำบัด 

2. การกำจัดกลิ่นหรือการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่เกิดจากสารอินทรีย์ ซึ่งคุณสมบัติในข้อนี้ไม่มีในกลุ่มจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆ

เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียรวมถึงการกำจัดกลิ่นได้ดี เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย ( Anaerobic  Bacteria ) เหมาะสำหรับบำบัดน้ำเสียและเติมบ่อเกรอะ จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น หรือบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจุลินทรีย์ที่เราจำหน่ายเป็นจุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นสูงและมีกลิ่นหอม ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาและการดำรงชีพ ดังนั้น จึงเป็นจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะแบบทรีอินวัน กล่าวคือ เติมจุลินทรีย์หอม-kasama ในแต่ละครั้งได้ประโยชน์อย่างน้อยที่สุด 3 อย่าง  อย่างแรกคือ ย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อเกรอะ อย่างที่สองคือบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ และอย่างที่สามคือการดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ กลิ่นเหม็นของบ่อเกรอะจะสลายกลายไปเป็นกลิ่นหอมกระจายไปทั่วบริเวณ ( กรณีที่ใช้ในปริมาณที่มากขึ้นกว่าปกติ ) ช่วยลดมลพิษและมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมโลกโดยตรง

      

วิธีแก้ปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น

ปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ? บ่อเกรอะเหม็นมาก? กลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะเข้าไปในห้องน้ำ? กลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะเข้าไปในห้องนอน? บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นมากๆจนสุขภาพจิตเสื่อมแล้ว? ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมานี้แก้ไขได้ง่ายๆโดยวิธีการธรรมชาติบำบัด ไม่ใช้สารเคมีให้มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมใดๆทั้งสิ้น ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม คือ 

บ่อเกรอะคืออะไร ? 

บ่อเกรอะ คือ บ่อที่รองรับสิ่งปฏิกูลทั้งหมดที่ไปจากส้วมหรือชักโครกในห้องน้ำห้องส้วม อาจจะเป็นบ่อปูน หรือถังแซทสำเร็จรูปก็ได้ อาคาร บ้านเรือนทุกๆแห่งต้องมีบ่อเกรอะเพื่อรองรับของเสียและสิ่งปฏิกูล โดยหลักการที่ถูกต้อง บ่อเกรอะจะรับน้ำเสียและของเสียที่ไปจากส้วมหรือชักโครกเท่านั้นจึงจะไม่เกิดปัญหาส้วมเต็มง่ายและน้ำเสียล้นออกจากบ่อเกรอะทำให้เกิดปัญหากลิ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณได้  แต่ในความเป็นจริงแล้วอาคาร บ้านเรือนหลายๆแห่งจำนวนมาก แม้แต่บ้านที่ราคาแพงๆก็ยังมีการต่อท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ ( น้ำอาบและล้างมือซักล้างต่างๆ ) ลงไปรวมกันทั้งหมดที่บ่อเกรอะเพียงจุดเดียว ซึ่งจะสร้างปัญหาให้ในภายหลังได้ทุกเมื่อ ดังนั้น จึงต้องมีการแยกท่อน้ำทิ้งต่างๆออกจากบ่อเกรอะ 

บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นมาจากสาเหตุใด ?

ปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นก็มาจากสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ไปจากชักโครกหรือคอห่านที่ทุกๆคนปลดทุกข์ทั้งหนักทั้งเบานั่นเอง ยิ่งสะสมกันนานๆเข้ากลิ่นยิ่งทวีความรุนแรง ของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อเกรอะส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเหม็นง่าย ของเสียและสิ่งปฏิกูลเหล่านี้ทั้งหมดจะถูกย่อยสลายโดยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่มีอยู่ทั่วๆไปในธรรมชาติตามดิน น้ำ และอากาศ

     

ภาพบนเป็นภาพจำลองบ่อเกรอะที่รับของเสียไปจากชักโครกในห้องน้ำ และมีการต่อท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำหรือฟอร์เดรนไปลงที่บ่อเกรอะ ส่งผลให้กลิ่นจากบ่อเกรอะตีกลับขึ้นไปตามท่อลำเลียงน้ำทิ้งลอยขึ้นสู่ห้องน้ำได้เวลาที่กดชักโครก 

จะแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะได้อย่างไร ?

ในการแก้ไขปัญหากลิ่นบ่อเกรอะเหม็นทำได้ง่าย โดยใช้หลักธรรมชาติบำบัด นั่นคือ การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆและสิงปฏิกูล กลุ่มจุลินทรีย์ที่นำมาใช้งานนี้จะต้องเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายก็ได้ทั้งนั้น ของเสียและสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะมีมาก ก็ต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายมากตามไปด้วย ถ้าปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อเกรอะเกิดขึ้นสมบูรณ์ก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ แต่ที่ยังมีปัญหากลิ่นเหม็นอยู่ก็เพราะว่าปฏิกิริยาการย่อยสลายเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ สาเหตุมาจากการที่มีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆมีปริมาณน้อยในบ่อเกรอะ ( ของเสียมีปริมาณมากกว่าจุลินทรีย์ที่จะทำการย่อยสลายได้ให้หมด ) เพราะในบ่อเกรอะเป็นจุดที่อับอากาศ ซึ่งเต็มไปด้วยทั้งมลภาวะทางกลิ่นและมลพิษก๊าซพิษต่างๆ กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนไม่สามารถเจริญเติบโตและดำรงชีพอยู่ได้ เพราะมีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเสียของบ่อเกรอะน้อยมากหรือแทบจะไม่มีออกซิเจนเลย ในบ่อเกรอะจึงมีจุลินทรีย์ย่อยสลายแบบเบาบาง ( มีน้อย ) สิ่งที่ติดตามมาก็คือ ปัญหากลิ่นเหม็นบ่อเกรอะนั่นเอง นี่คือ ที่มาของกลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะ ในการแก้ไขปัญหาจุลินทรีย์ย่อยสลายไม่พอก็ด้วยการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะโดยตรง ไม่ควรใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างที่มีฤทธิ์รุนแรง เพราะจะไปทำลายจุลินทรีย์ย่อยสลายในบ่อเกรอะตายยกบ่อได้ง่ายๆ

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า แก้ปัญหาและตอบโจทย์บ่อเกรอะเหม็น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป้นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสีย ( บำบัดน้ำเสีย ) ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย และยังมีคุณสมบัติที่เด่นๆอีกข้อคือ การดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ ซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆไม่มีคุณสมบัติในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำปฏิกิริยาทั้งการย่อยสลายของเสียต่างๆและการดับกลิ่นได้ทั้งในสภาวะไร้ออกซิเจนหรือมีออกซิเจนก็ได้  ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ทั้งการย่อยสลายของเสียต่างๆและการดับกลิ่นในเวลาเดียวกันในบ่อเกรอะ ซึ่งเป็นจุดที่อับอากาศหรืออากาศมีน้อย ซึ่งจะได้รับประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ การย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อเกรอะ ทำให้บ่อเกรอะไม่เต็มง่ายหรือส้วมไม่เต็มง่ายนั่นเอง รวมทั้งการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นบ่อเกรอะในเวลาเดียวกัน

       

ภาพบนเป็นปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าซึ่งจะได้ผลผลิตเป็น  น้ำ + พลังงาน + ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2 ) + ก๊าซมีเทน ( CH4 ) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ไม่ใช้ออกซิเจน

วิธีการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น

ให้เติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าลงในบ่อเกรอะโดยตรง หรือจะเติมผ่านชักโครกก็ได้ การใช้หรือการเติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าต่อครั้ง สำหรับบ้านเรือนทั่วๆไปประมาณ 3-5 ลิตร ( ขึ้นอยู่กับขนาดหรือปริมาตรความจุน้ำเสียของบ่อเกรอะ ) หรือมากกว่านี้ก็สามารถทำได้ ไม่มีผลเสียใดๆ แต่จะส่งผลดีต่อระบบบ่อเกรอะ จะทำให้ปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายมากยิ่งขึ้น หมั่นเติมอยู่เป็นประจำจะช่วยทั้งในเรื่องกลิ่นและส้วมไม่เต็มง่าย บ่อเกรอะที่มีขนาดใหญ่ต้องเพิ่มปริมาณตามความจุน้ำเสียของบ่อเกรอะเป็นเกณฑ์

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างไร? 

โดยเนื้อแท้ของจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นของเสียแล้ว เป็นหน้าที่ของจุลินทรีย์กลุ่มนี้โดยตรง ถ้าปราศจากจุลินทรีย์กลุ่มนี้แล้ว โลกใบนี้ก็จะเต็มไปด้วยของเสียและมลพิษมลภาวะทางกลิ่นจนล้นโลก ดังนั้น จุลินทรีย์กลุ่มนี้จึงมีคุณต่อโลกใบนี้ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่รวมตัวอยู่ในธรรมชาติ เราได้นำกลุ่มจุลินทรีย์แต่ละกลุ่มที่ให้ประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์มาทำการสังเคราะห์รวมกันให้อยู่ในสถานที่เดียวกัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นนั่นเอง เพื่อช่วยลดมลพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น  กลิ่นเน่าเหม็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดมาจากอินทรีย์วัตถุเหล่านี้ต้องถูกบำบัดหรือกำจัดโดยจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์เท่านั้นจึงจะตรงจุดและตรงกับปัญหาและสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไม่ใช่การใช้สารเคมีล้างหรือกลบกลิ่นที่เกิดขึ้นจากสารอินทรีย์ ซึ่งไม่ตรงจุดกับปัญหาที่เกิดขึ้น  กลิ่นที่เกิดจากสารเคมี ต้องใช้เคมีบำบัด แต่ถ้ากลิ่นนั้นเกิดจากสารอินทรีย์ ต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดหรือกำจัดกลิ่นจึงจะถูกต้อง  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากสารอินทรีย์ โดยทั่วๆไปจุลินทรีย์อีเอ็มหรืออีเอ็ม  ( EM )จะมีกลิ่นเปรี้ยวหรือเหม็นเปรี้ยว บางท่านจะไม่ชอบกลิ่นของจุลินทรีย์อีเอ็ม  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็คือจุลินทรีย์อีเอ็มที่เราได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งให้มีกลิ่นหอมเป็นที่ถูกใจลูกค้าที่ใช้ทุกๆท่าน ซึ่งชื่อหรือยี่ห้อก็บอกไว้ชัดเจนแล้วว่า จุลินทรีย์หอมคาซาม่า  จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น  จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น ใช้ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงต์ต่างๆกลิ่นจะหอมทันทีที่ใช้งาน ซึ่งไม่ใช่การกลบกลิ่นเหมือนกรณีการใช้สารเคมี แต่เป็นการบำบัดกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นแบบธรรมชาติบำบัด เป็นการกำจัดกลิ่นที่ต้นเหตุตามหลักวิทยาศาสตร์โดยตรง

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลายกลุ่มดังต่อไปนี้

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโชน์และมีประสิทธิภาพมารวมอยู่ในที่เดียวกัน มีจุลินทรีย์รวมอยู่ 5 แฟมิลี่ 10 จีนัส 80 สปีชีส์ ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria)  
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (photosybthetic bacteria; PSB) เป็นจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียพบกระจายอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ  บทบาทของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง มีความสำคัญในกระบวนการน ำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ (CO2 - assimilation) และการตรึงไนไตรเจน (nitrogen fixation) นอกจากนี ยังมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหารซึ่งสัตว์ขนาดเล็ก ปลา กุ้ง หอย และปู สามารถนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใช้เป็นอาหารได้ นอกจากนี้ ในน้ำเสียจากบ้านเรือนและน้ำเสียจากการทำปศุสัตว์สามารถบำบัดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria)  

3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตเจน (Nitrogen fixing bacteria)   
4. กลุ่มจุลินท
รีย์แอคทิโนมัยซีทส์ (Actenomycetes) 

 จุลินทรีย์กลุ่มนี้เป็นตัวทำการรีไซเคิลอินทรีย์วัตถุจากซากพืชซากสัตว์ ให้เป็นสารใหม่กลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมและเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในหลายด้าน
5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts)
 

 จุลินทรีย์หอม-Kasama เป็นการรวมกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มาใช้งานหลักๆดังต่อไปนี้ .-

1. ใช้ในการบำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด เช่น เติมในบ่อบำบัดน้ำเสีย  เติมบ่อเกรอะ เพื่อบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นในเวลาเดียวกัน

2.  ใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ตามแหล่งต่างๆ  กลิ่นคาวจากพืชและสัตว์

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) กำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นอะไรได้บ้าง?

 ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นทุกๆระบบ

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น 

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

เราคือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) โดยตรง จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย จัดจำหน่ายมามากกว่า 10 ปี เราจัดส่งให้ลูกค้าฟรีๆ ทั่วประเทศ โปรดระวังของลอกเลียนแบบหรือมีผู้แอบอ้าง ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการแก้ปัญหาบ่อเกรอะเหม็นฟรีๆ ต้องที่นี่..

บรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

ราคาจำหน่าย ขนาด 20  ลิตร  แกลลอนละ  1,200  บาท จัดส่งฟรีๆทั่วประเทศ

     

     ส่งฟรีทั่วประเทศ ส่งตรงถึงบ้านหรือที่ทำงานของท่านฟรีๆ

บ่อเกรอะเหม็น ส้วมเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหายทันใจ

 มีปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะเหม็น บ่อเกรอะเต็มง่าย ( ส้วมเต็มง่าย ) ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งเป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็น  เราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร