ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกรไทย
bulletกรุงไทย
bulletกรุงศรี
bulletไทยพาณิชย์
dot
เช็คเมล
dot
bulletYahoo
bulletHotmail
bulletGmail


บำบัดน้ำเสียโรงแรมและรีสอร์ททุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
บำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงาน
บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


สารบำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็น

     

จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียถือว่าเป็นสารบำบัดน้ำเสีย เพราะเป็นสารจากธรรมชาติมีอยู่เดิมแล้วในธรรมชาติ สารบำบัดน้ำเสียมีทั้งสารเคมีและสารชีวภาพคือจุลินทรีย์ ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะสารบำบัดน้ำเสียที่เป็นจุลินทรีย์เท่านั้น และเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียต่างๆรวมถึงการขจัดกลิ่นเน่าเหม็นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เหล่านี้มีทั้งประเภทใช้ออกซิเจนและประเภทไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียรวมถึงการกำจัดกลิ่น กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มีอยู่แล้วในธรรมชาติที่มีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม แต่อาจจะอยู่แบบกระจัดกระจายตามแหล่งต่างๆจุดละเล็กจุดละน้อย  ดังนั้น เราจึงต้องหาวิธีให้มันรวมกลุ่มกันในปริมาณมากๆตามที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสีย เราจึงต้องออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสมกับการรวมตัวกันของจุลินทรีย์ เพราะระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบล้วนมีวัตถุประสงค์ต้องการดึงจุลินทรีย์ในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียรวมถึงการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์เมื่อละลายอยู่ในน้ำนานๆก็จะทำให้เกิดน้ำเสียขึ้นและอาจติดตามมาด้วยกลิ่นไม่พึงประสงค์ จึงเป็นหน้าที่ของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายโดยตรง ถ้าเราดึงปริมาณจุลินทรีย์ได้มากเท่าใดก็จะส่งผลดีต่อระบบบำบัดน้ำเสียให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น กระบวนการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียทำได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น น้ำเสียก็จะถูกบำบัดให้เป็นน้ำดีได้ นี่คือความสำคัญของจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสีย สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์แต่ละชนิดจุลินทรีย์จะใช้เวลาย่อยสลายไม่เหมือนกัน เพราะจุลินทรีย์มีขนาดเล็ก แต่ของเสียบางชนิดมีขนาดใหญ่ ดังนั้น จึงต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานขึ้น ถ้าโลกใบนี้ปราศจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นี้ โลกใบนี้ก็จะเต็มไปด้วยของเสียจนล้นโลกอย่างแน่นอน

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียรวมถึงการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เป็นการรวมตัวไว้ในจุดเดียวกันของจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์

 จุลินทรีย์หอม Kasama เป็นการรวมกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มาใช้งานหลักๆดังต่อไปนี้ .-

1. ใช้ในการบำบัดน้ำเสียตามแหล่งต่างๆ เช่น เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย  เติมบ่อเกรอะ 

2.  ใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ตามแหล่งต่างๆ  กลิ่นคาวจากพืชและสัตว์

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

-  ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะ , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ  เติมบ่อเกรอะเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในบ่อเกรอะ

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

จุลินทรีย์ของเราบรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

ราคาจำหน่าย ขนาด 20  ลิตร  แกลลอนละ  1,200  บาท 

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ) 

แจ้งให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านได้ทราบว่า

กรณีที่ท่านจะเดินทางไปรับจุลินทรีย์ที่หน้าร้านหรือเดินทางไปซื้อจุลินทรีย์ที่ร้าน กรุณาโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วัน เพื่อเราจะได้อยู่รอท่านและบริการท่านได้อย่างเต็มที่และท่านจะไม่พลาดการติดต่อ

 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมสำหรับบำบัดน้ำเสีย  จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มสุนัข ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฯลฯ