ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกรไทย
bulletกรุงไทย
bulletกรุงศรี
bulletไทยพาณิชย์
dot
เช็คเมล
dot
bulletYahoo
bulletHotmail
bulletGmail


บำบัดน้ำเสียโรงแรมและรีสอร์ททุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
บำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงาน
บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

       

ที่นี่...ขายจุลินทรีย์ , ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย , จำหน่ายจุลินทรีย์ , จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย , จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น , จุลินทรีย์ดับกลิ่น ชนิดหอมใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที สำหรับบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่น

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น จุลินทรีย์ดับกลิ่น ในนามแบรนด์  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม Kasama ) เป็นจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที จึงเหมาะสำหรับนำไปบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะได้รับประโยชน์ในหลายๆด้านในเวลาเดียวกัน ทั้งการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียต่างๆ และการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ในน้ำเสียนั้นๆ

         

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนมาใช้ในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ผลจากกระบวนการย่อยสลายจะได้ผลลัพธ์ตามภาพบน ระบบบำบัดน้ำเสียของประเทศไทยส่วนใหญ่ ( มากกว่า 90% ) จะเป็นระบบแบบเติมอากาศ AS ( Activated  Sludge ) ตามภาพด้านล่าง

         

 ผลลัพธ์จากกระบวนการบำบัดน้ำด้วยจุลินทรีย์แบบใช้อากาศ ( ระบบ AS ) ภาพล่าง

         

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศก็มีจุดอ่อน คือ จุดที่เติมอากาศ ( บ่อเติมอากาศ ) ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาในจุดนี้เป็นหลัก บ่อปฏิกิริยาเติมอากาศเป็นจุดที่มีการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียเกิดขึ้นมากที่สุดในระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS เติมอากาศ และตัวจักรสำคัญในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียก็คือ จุลินทรีย์ย่อยสลาย นั่นเอง ทุกๆระบบบำบัดน้ำเสียล้วนอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียทั้งสิ้น วัตถุประสงค์ของการเติมออกซิเจนลงไปในน้ำเสียในบ่อเติมอากาศ เพื่อนำออกซิเจนไปให้กลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโตและขยายเซลล์เพื่อย่อยสลายของเสียที่เกิดขึ้น ถ้าไม่มีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเสียนั้นๆ จุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนนี้ก็ไม่สามารถเจริญเติบโตและย่อยสลายของเสียในน้ำเสียนั้นๆได้  จุดอ่อนของระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศจึงอยู่ในจุดนี้เอง เติมอากาศได้ไม่ทั่วถึงทั้งบ่อก็มีปัญหา จุลินทรีย์ย่อยสลายมีไม่เพียงพอกับปริมาณน้ำเสียก็มีปัญหา เครื่องเติมอากาศกำลังวัตต์หรือกำลังแรงม้าต่ำก็มีปัญหา ( เติมอากาศได้ไม่มากพอ ) บางแห่งไม่มีแม้กระทั่งเครื่องเติมอากาศเลยก็มี เครื่องเติมอากาศเสียก็มีปัญหา ฯลฯ เหล่านี้คือจุดอ่อนและปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ AS จึงเป็นที่มาของการนำกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายมาทดแทนเพื่อเสริมการย่อยสลายให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าในระบบบำบัดน้ำเสียนั้นๆจะมีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนเลยก็ตาม จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็สามารถทำงานย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้ตามปกติโดยไม่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนในน้ำเลย ( เหมือนกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน ) จึงสามารถเติมเต็มและเสริมประสิทธิภาพการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาจุลินทรีย์ย่อยสลายมีปริมาณน้อย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถเติมได้ในทุกๆบ่อบำบัดตามที่ต้องการไม่มีผลกระทบใดๆต่อระบบบำบัดมีแต่ช่วยให้ระบบบำบัดมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายได้ดีมากยิ่งขึ้น 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสียได้ประโยชน์อะไรบ้าง ?

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะเข้าไปย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เจือปนหรือปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสียนั้นๆ เหมือนกรณีการย่อยสลายสารอินทรีย์ของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก ผลจากการย่อยสลายของเสียจะทำให้ค่า  BOD, SS , TDS , FOG ลดลง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายของระบบบำบัดน้ำเสียให้ดีมากยิ่งขึ้น การย่อยสลายของเสียในน้ำเสียได้มากขึ้นและเร็วขึ้นกว่าปกติของระบบบำบัดเดิม ส่งผลให้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ง่ายขึ้น ปฏิกิริยาในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะไม่ไปดึงหรือแย่งออกซิเจนในน้ำเสียจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก นอกจากไม่แย่งออกซิเจนจากลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนแล้ว ในบางครั้งยังสร้างออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนอีกด้วย ( จุลินทรีย์สายพันธุ์ที่สังเคราะห์แสงให้ออกซิเจนในน้ำ ) และยังให้อาหารเสริมกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนอีกต่างหาก คือ N และ P จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียแบบคู่ขนานไปกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนได้เป็นอย่างดี ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อระบบบำบัดและสิ่งแวดล้อมโดยรวม จัดอยู่ในกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ต่อโลกและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์นี้ ( ทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและชนิดไม่ใช้ออกซิเจน) จะมีอยู่ในธรรมชาติประมาณ 10% เท่านั้น ดังนั้น จึงต้องมีการสังเคราะห์ ( รวบรวมให้อยู่ในที่เดียวกัน ) ขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เฉพาะด้านดังกล่าว จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจัดอยู่ในกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย เป็นกลุ่มที่ให้ประโยชน์ต่อโลกและสิ่งแวดล้อม สังเคราะห์ขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียได้ง่ายกว่ากลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก  จุดเด่นๆของจุลินทรีย์หอมคาซาม่านอกจากการบำบัดน้ำเสียแล้วยังมีคุณสมบัติในการกำจัดกลิ่นหรือการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้

           

เราคือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าโดยตรงถึงมือผู้ใช้งานโดยตรง จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสังเคราะห์จากหัวเชื้อจุลินทรีย์ต้นฉบับโดยตรง มีความเข้มข้นและความหนาแน่นของปริมาณจุลินทรีย์สูง ไม่มีเก่าเก็บ มีความแอคทีฟสูง ทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้ทันที

ราคาจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ปกติแกลลอนละ  1,200 บาท

เดินทางไปซื้อที่สำนักงานราคาพิเศษ  แกลลอนละ  1,000  บาท

จะซื้อกี่แกลลอนก็ได้ แต่ต้องโทร.นัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปซื้อ

กรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้ จัดส่งขั้นต่ำตั้งแต่  5  แกลลอนขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )

ปริมณฑลใกล้ๆ ( สมุทรปราการ , นนทบุรี , ปทุมธานี ) ใช้ราคาต่างจังหวัด ( กรุณาโทร.สอบถาม )

สำหรับต่างจังหวัด

ส่งขั้นต่ำที่  6 แกลลอนขึ้นไป  แกลลอนละ  1,200 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ) 

        

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร