ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ
dot
ธนาคาร
dot
bulletกรุงเทพ
bulletกสิกรไทย
bulletกรุงไทย
bulletกรุงศรี
bulletไทยพาณิชย์
dot
เช็คเมล
dot
bulletYahoo
bulletHotmail
bulletGmail


บำบัดน้ำเสียโรงแรมและรีสอร์ททุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
บำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงาน
บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


ปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม(EM)ไม่เป็น

 

ปัญหาการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มหรือ EM ไม่เป็น และ ไม่เหมาะสมในการนำไปใช้  การใช้เป็นและใช้ถึงจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม

พบบ่อยๆกับปัญหาการนำจุลินทรีย์อีเอ็มหรือ EM ไปใช้ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมหรือการใช้ EM ไม่เป็นนั่นเอง ซึ่งเกิดมาจากการขาดความรู้และความเข้าใจในสิ่งที่นำไปใช้ ( EM ) ทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่าย รวมไปถึงผู้ที่นำไปใช้ในงานด้านต่างๆ ซึ่งยังไม่เข้าในสิ่งที่กำลังนำไปใช้งาน  จุลินทรีย์อีเอ็มหรือ EM เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ในหลายๆด้านด้วยกัน โดยเฉพาะการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการบำบัดน้ำเสียให้เป้นน้ำดี และการนำไปใช้ใช้ประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ด้วยคุณสมบัติเด่นๆในสองจุดนี้ ( บำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่น ) จึงมีการนำจุลินทรีย์อีเอ็มไปใช้งานแบบตามเวรตามกรรมโดยที่ไม่รู้และไม่เข้าใจว่า ผลลัพธ์ที่ติดตามมาจากการนำจุลินทรีย์อีเอ็มไปใช้งานจะเกิดผลดีหรือผลเสียมากน้อยแค่ไหน ต้องเข้าใจว่ากลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็มเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์จริง  ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรวมไปถึงผู้ที่นำจุลินทรีย์อีเอ็มไปใช้ต้องมีความรู้และความเข้าใจในสิ่งที่นำไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด 

ประเภทของจุลินทรีย์อีเอ็มหรือ EM

1.  จุลินทรีย์อีเอ็มหรือ EM ที่เป็นของเหลว หรืออีเอ็มชนิดน้ำ เป็นอีเอ็มน้ำที่เป็นต้นกำเนิดของอีเอ็มชนิดผงและอีเอ็มบอล เลี้ยงเชื้อในน้ำโดยมีกากน้ำตาลเป้นอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อขยายเซลล์หรือเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ให้มากขึ้น จุลินทรีย์จะมีการขยายตัวอยู่ตลอดระยะเวลาที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ ทำให้เชื้อเพิ่มขึ้นในปริมาณมาก เช่น เชื้อขยายเซลล์ของมันเองจาก 1 เซลล์ ( ตัว ) แบ่งเซลล์ได้อีก  100 เซลล์ (ตัว ) เป็นต้น จุลินทรีย์อีเอ็มเป็นสัตว์เซลล์เดียว ดำรงชีพได้ดีในสภาวะไร้อากาศ ( ขยายตัวได้ดี ) สลายไปในธรรมชาติได้เหมือนกับกลุ่มจุลินทรีย์อื่นๆ

2.  จุลินทรีย์อีเอ็มที่เป็นของแข็งชนิดผง หรืออีเอ็มผง มีที่มาจากแบบชนิดน้ำที่นำมาแปรเปลี่ยนรูปให้เป็นแบบชนิดผง เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการบรรจุและขนส่งการเก็บรักษา ต้องอยู่ในสูญญากาศเท่านั้นจึงจะไม่เสื่อมง่ายๆ เป็นจุลินทรีย์ที่ต้องพักตัวอยู่นิ่งๆในสภาวะแวดล้อมที่เป็นของแข็งในลักษณะผง แทบจะไม่มีการขยายเซลล์ เพราะข้อจำกัดในเรื่องสภาวะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในสภาวะของแข็งที่เป็นผง  ต้องนำไปละลายน้ำระยะเวลาหนึ่งจึงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ จุดอ่อนของจุลินทรีย์ผงก็คือ ความหนาแน่นของปริมาณจุลินทรีย์มีน้อยกว่าแบบน้ำ ไม่ค่อยแข็งแกร่งเนื่องจากการพักตัวอยู่ในสภาวะของแข็ง

3.   จุลินทรีย์ที่เป็นของแข็งแบบก้อนหรืออีเอ็มบอล ที่เป็นก้อนกลม เป้นจุลินทรีย์ที่มีต้นกำเนิมาจากจุลินทรีย์ชนิดน้ำอีกต่อหนึ่ง เป็นการประยุกต์ใช้งานจุลินทรีย์อีเอ็มให้ครอบคลุมในหลายๆด้าน เช่น นำไปใช้เป็นปุ๋ยในพื้นที่การเกษตรที่มีบริเวณกว้าง หรือ ที่พบบ่อยๆก็คือ การนำอีเอ็มบอลไปโยนตามห้วย หนอง คลอง บึง เพื่อใช้บำบัดน้ำเสีย ซึ่งสะดวกและรวดเร็วง่าย อีเอ็มบอลหรือจุลินทรีย์ก้อนมีส่วนผสมของแกลบ รำข้าว ดิน เพื่อทำเป็นก้อน เป็นปุ๋ยบำรุงพืชน้ำหรือบำรุงดิน  ถ้ามีการนำไปใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียในทั้ง 6 ระบบบำบัดอาจสร้างปัญหาได้ ( ยกเว้นระบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ ) โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ AS ซึ่งเป็นระบบบำบัดที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน ( มากกว่า 90% ) จะสร้างปัญหาให้กับระบบทันที  ทั้งแกลบ รำข้าว ดิน ในอีเอ็มบอลจะทำให้ค่า BOD , COD , SS , TDS , FOG และอื่นๆ สูงขึ้นทันที ( ตามปริมาณการใช้ ) ทั้งสารอินทรีย์และของแข็ง ( แกลบ รำ ดิน ) จะเจือปนอยู่ในน้ำเสีย เพิ่มสิ่งสกปรกเจือปนให้กับน้ำเสียขึ้นอีก น้ำเน่าเสียได้ง่ายๆ ในขณะที่ความหนาแน่นและปริมาณจุลินทรีย์ในอีเอ็มบอลมีน้อย ( เมื่อเปรียบเทียบกับอีเอ็มชนิดน้ำ ) การขยายตัวหรือแบ่งเซลล์เกิดขึ้นน้อย เพราะอยู่ในสภาวะที่เป้นของแข็ง นี่คือ จุดอ่อนของจุลินทรีย์แบบก้อนหรืออีเอ็มบอล

    สรุป

ทั้งจุลินทรีย์ชนิดน้ำ ชนิดผง และชนิดก้อนหรืออีเอ็มบอล ก็มีจุดแข็งจุดอ่อนที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใดหรือในเรื่องใด เหมาะสมหรือไม่ จะได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด สิ่งเหล่านี้ต้องนำมาคิดและวิเคราะห์ให้กระจ่างรอบด้าน ดังนั้น ในการนำจุลินทรีย์อีเอ็มแต่ละชนิดไปใช้งานในแต่ละด้านจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จะนำไปใช้กับอะไร ? ใช้มากแค่ไหน ? ไม่ควรใช้กับสิ่งใด ? ใช้แบบใด ? ฯลฯ ถ้าใช้เป็นและใช้ถึงก็จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปใช้งาน  อย่าลืมว่าสิ่งของบางอย่างให้ประโยชน์ได้ ขณะเดียวกันก็สามารถให้โทษได้เช่นกัน ถ้านำไปใช้ไม่เป็นและไม่เข้าใจการใช้งานหรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่กำลังนำไปใช้นั้น 

 

         

รู้ลึก และรู้จริง ในเรื่องของการนำจุลินทรีย์อีเอ็มไปประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ และการนำไปใช้ในการกำจัดกลิ่น ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ที่นี่..ที่เดียวเท่านั้น เราให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรีๆ ทั้งในด้านทางเทคนิคระบบบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสียให้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์กำหนด  ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อจุลินทรีย์หอมคาซาม่าจากเราเป็นประจำเท่านั้น ไม่มีค่าที่ปรึกษาตลอดชีพใดๆทั้งสิ้นต้องที่นี่...เท่านั้น