จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ ดูวิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ดับกลิ่นบ่ส้วมเหม็นแบบธรรมชาติด้วยการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นบำบัดกลิ่นในบ่อเกรอะบ่อส้วม จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม ใช้ดับกลิ่นบ่อเกรอะได้ประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย
ReadyPlanet.com
วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น

               

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมปราบกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ปราบกลิ่นส้วมเหม็น ปราบกลิ่นเหม็นจากอุจจาระและปัสสาวะในห้องน้ำ กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ได้ประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นและการบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ ย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อเกรอะ ทำให้บ่อเกรอะและส้วมไม่เต็มง่าย

วิธีแก้ปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น(บ่อส้วมส่งกลิ่นเหม็น)

ปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ? บ่อเกรอะเหม็นมาก? กลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะเข้าไปในห้องน้ำ? กลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะเข้าไปในห้องนอน? บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นมากๆจนสุขภาพจิตเสื่อมแล้ว? ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมานี้แก้ไขได้ง่ายๆโดยวิธีการธรรมชาติบำบัด ไม่ใช้สารเคมีให้มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมใดๆทั้งสิ้น ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม  

บ่อเกรอะหรือบ่อส้วมคืออะไร ? 

บ่อเกรอะหรือบ่อส้วม คือ บ่อที่รองรับสิ่งปฏิกูลทั้งหมดที่ไปจากส้วมหรือชักโครกในห้องน้ำห้องส้วม อาจจะเป็นบ่อปูน หรือถังแซทสำเร็จรูปก็ได้ อาคาร บ้านเรือนทุกๆแห่งต้องมีบ่อเกรอะเพื่อรองรับของเสียและสิ่งปฏิกูล โดยหลักการที่ถูกต้อง บ่อเกรอะจะรับน้ำเสียและของเสียที่ไปจากส้วมหรือชักโครกเท่านั้นจึงจะไม่เกิดปัญหาส้วมเต็มง่ายและน้ำเสียล้นออกจากบ่อเกรอะทำให้เกิดปัญหากลิ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณได้  แต่ในความเป็นจริงแล้วอาคาร บ้านเรือนหลายๆแห่งจำนวนมาก แม้แต่บ้านที่ราคาแพงๆก็ยังมีการต่อท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ ( น้ำอาบและล้างมือซักล้างต่างๆ ) ลงไปรวมกันทั้งหมดที่บ่อเกรอะเพียงจุดเดียว ซึ่งจะสร้างปัญหาให้ในภายหลังได้ทุกเมื่อ ดังนั้น จึงต้องมีการแยกท่อน้ำทิ้งต่างๆออกจากบ่อเกรอะจึงจะไม่เกิดปัญหา บ่อเกรอะเป็นจุดที่อับอากาศ เต็มไปด้วยก๊าซพิษสูดดมเข้าไปถึงแก่ชีวิตได้ตลอดเวลา กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้ในบ่อเกรอะ เพราะไม่มีอากาศให้ใช้ดำรงชีพ  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องหากลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายสิ่งปฏิกูลทั้งหลายในบ่อเกรอะมาทดแทนจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนที่ทำงานย่อยสลายไม่ได้ 

        

บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น(บ่อส้วมส่งกลิ่นเหม็น)มาจากสาเหตุใด ?

ปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นก็มาจากสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ไปจากชักโครกหรือคอห่านที่ทุกๆคนปลดทุกข์ทั้งหนักทั้งเบานั่นเอง ยิ่งสะสมกันนานๆเข้ากลิ่นยิ่งทวีความรุนแรง ของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อเกรอะส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเหม็นง่าย ของเสียและสิ่งปฏิกูลเหล่านี้ทั้งหมดจะถูกย่อยสลายโดยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่มีอยู่ทั่วๆไปในธรรมชาติตามดิน น้ำ และอากาศ ในบ่อเกรอะจะมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายน้อย โดยเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนจะไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้ เพราะในบ่อเกรอะเป็นจุดอับอากาศ เต็มไปด้วยก๊าซพิษต่างๆ ดังนั้น จึงไม่ควรลงไปในบ่อเกรอะที่มีความลึก อาจถึงแก่ชีวิตได้ทุกเมื่อ เพราะไม่มีออกซิเจนหายใจ มีแต่ก๊าซพิษ จุลินทรีย์ย่อยสลายที่มีอยู่ในบ่อเกรอะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย แต่มีปริมาณน้อยมาก จึงต้องมีการเติมหรือเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียเข้าไปในบ่อเกรอะอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

     

ภาพบนเป็นภาพจำลองบ่อเกรอะที่รับของเสียไปจากชักโครกในห้องน้ำ และมีการต่อท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำหรือฟอร์เดรนไปลงที่บ่อเกรอะ ส่งผลให้กลิ่นจากบ่อเกรอะตีกลับขึ้นไปตามท่อลำเลียงน้ำทิ้งลอยขึ้นสู่ห้องน้ำได้เวลาที่กดชักโครก 

จะแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะได้อย่างไร ?

ในการแก้ไขปัญหากลิ่นบ่อเกรอะเหม็นทำได้ง่าย โดยใช้หลักธรรมชาติบำบัด นั่นคือ การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆและสิงปฏิกูล กลุ่มจุลินทรีย์ที่นำมาใช้งานนี้จะต้องเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายก็ได้ทั้งนั้น ของเสียและสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะมีมาก ก็ต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายมากตามไปด้วย ถ้าปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อเกรอะเกิดขึ้นสมบูรณ์ก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ แต่ที่ยังมีปัญหากลิ่นเหม็นอยู่ก็เพราะว่าปฏิกิริยาการย่อยสลายเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ สาเหตุมาจากการที่มีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆมีปริมาณน้อยในบ่อเกรอะ ( ของเสียมีปริมาณมากกว่าจุลินทรีย์ที่จะทำการย่อยสลายได้ให้หมด ) เพราะในบ่อเกรอะเป็นจุดที่อับอากาศ ซึ่งเต็มไปด้วยทั้งมลภาวะทางกลิ่นและมลพิษก๊าซพิษต่างๆ กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนไม่สามารถเจริญเติบโตและดำรงชีพอยู่ได้ เพราะมีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเสียของบ่อเกรอะน้อยมากหรือแทบจะไม่มีออกซิเจนเลย ในบ่อเกรอะจึงมีจุลินทรีย์ย่อยสลายแบบเบาบาง ( มีน้อย ) สิ่งที่ติดตามมาก็คือ ปัญหากลิ่นเหม็นบ่อเกรอะนั่นเอง นี่คือ ที่มาของกลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะ ในการแก้ไขปัญหาจุลินทรีย์ย่อยสลายไม่พอก็ด้วยการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะโดยตรง ไม่ควรใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างที่มีฤทธิ์รุนแรง เพราะจะไปทำลายจุลินทรีย์ย่อยสลายในบ่อเกรอะตายยกบ่อได้ง่ายๆ

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า แก้ปัญหาและตอบโจทย์บ่อเกรอะเหม็น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป้นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสีย ( บำบัดน้ำเสีย )และสิ่งปฏิกูลทั้งหลายในบ่อเกรอะ ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย และยังมีคุณสมบัติที่เด่นๆอีกข้อคือ การดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ ซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆไม่มีคุณสมบัติในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำปฏิกิริยาทั้งการย่อยสลายของเสียต่างๆและการดับกลิ่นได้ทั้งในสภาวะไร้ออกซิเจนหรือมีออกซิเจนก็ได้  ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ทั้งการย่อยสลายของเสียต่างๆและการดับกลิ่นในเวลาเดียวกันในบ่อเกรอะ ซึ่งเป็นจุดที่อับอากาศหรืออากาศมีน้อย ซึ่งจะได้รับประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ การย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อเกรอะ ทำให้บ่อเกรอะไม่เต็มง่ายหรือส้วมไม่เต็มง่ายนั่นเอง รวมทั้งการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นบ่อเกรอะในเวลาเดียวกัน การเติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะสามารถเติมจากชักโครกหรือคอห่านได้ทันที ซึ่งจุลินทรีย์จะลงไปรวมกันที่บ่อเกรอะ เพื่อทำการย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อเกรอะรวมทั้งการดับกลิ่นกำจัดกลิ่นต่างๆในบ่อเกรอะ

       

ภาพบนเป็นปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าซึ่งจะได้ผลผลิตเป็น  น้ำ + พลังงาน + ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2 ) + ก๊าซมีเทน ( CH4 ) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ไม่ใช้ออกซิเจน

วิธีการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น(บ่อส้วมเหม็น)

ให้เติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าลงในบ่อเกรอะโดยตรง หรือจะเติมผ่านชักโครกก็ได้ การใช้หรือการเติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าต่อครั้ง สำหรับบ้านเรือนทั่วๆไปประมาณ 3-5 ลิตร ( ขึ้นอยู่กับขนาดหรือปริมาตรความจุน้ำเสียของบ่อเกรอะ ) หรือมากกว่านี้ก็สามารถทำได้ ไม่มีผลเสียใดๆ แต่จะส่งผลดีต่อระบบบ่อเกรอะ จะทำให้ปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายมากยิ่งขึ้น หมั่นเติมอยู่เป็นประจำจะช่วยทั้งในเรื่องกลิ่นและส้วมไม่เต็มง่าย บ่อเกรอะที่มีขนาดใหญ่ต้องเพิ่มปริมาณตามความจุน้ำเสียของบ่อเกรอะเป็นเกณฑ์

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างไร? 

โดยเนื้อแท้ของจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นของเสียแล้ว เป็นหน้าที่ของจุลินทรีย์กลุ่มนี้โดยตรง ถ้าปราศจากจุลินทรีย์กลุ่มนี้แล้ว โลกใบนี้ก็จะเต็มไปด้วยของเสียและมลพิษมลภาวะทางกลิ่นจนล้นโลก ดังนั้น จุลินทรีย์กลุ่มนี้จึงมีคุณต่อโลกใบนี้ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่รวมตัวอยู่ในธรรมชาติ เราได้นำกลุ่มจุลินทรีย์แต่ละกลุ่มที่ให้ประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์มาทำการสังเคราะห์รวมกันให้อยู่ในสถานที่เดียวกัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นนั่นเอง เพื่อช่วยลดมลพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น  กลิ่นเน่าเหม็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดมาจากอินทรีย์วัตถุเหล่านี้ต้องถูกบำบัดหรือกำจัดโดยจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์เท่านั้นจึงจะตรงจุดและตรงกับปัญหาและสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไม่ใช่การใช้สารเคมีล้างหรือกลบกลิ่นที่เกิดขึ้นจากสารอินทรีย์ ซึ่งไม่ตรงจุดกับปัญหาที่เกิดขึ้น  กลิ่นที่เกิดจากสารเคมี ต้องใช้เคมีบำบัด แต่ถ้ากลิ่นนั้นเกิดจากสารอินทรีย์ ต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดหรือกำจัดกลิ่นจึงจะถูกต้อง  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากสารอินทรีย์ โดยทั่วๆไปจุลินทรีย์อีเอ็มหรืออีเอ็ม  ( EM )จะมีกลิ่นเปรี้ยวหรือเหม็นเปรี้ยว บางท่านจะไม่ชอบกลิ่นของจุลินทรีย์อีเอ็ม  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็คือจุลินทรีย์อีเอ็มที่เราได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งให้มีกลิ่นหอมเป็นที่ถูกใจลูกค้าที่ใช้ทุกๆท่าน ซึ่งชื่อหรือยี่ห้อก็บอกไว้ชัดเจนแล้วว่า จุลินทรีย์หอมคาซาม่า  จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น  จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น ใช้ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงต์ต่างๆกลิ่นจะหอมทันทีที่ใช้งาน ซึ่งไม่ใช่การกลบกลิ่นเหมือนกรณีการใช้สารเคมี แต่เป็นการบำบัดกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นแบบธรรมชาติบำบัด เป็นการกำจัดกลิ่นที่ต้นเหตุตามหลักวิทยาศาสตร์โดยตรง

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลายกลุ่มดังต่อไปนี้

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโชน์และมีประสิทธิภาพมารวมอยู่ในที่เดียวกัน มีจุลินทรีย์รวมอยู่ 5 แฟมิลี่ 10 จีนัส 80 สปีชีส์ ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria)  
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (photosybthetic bacteria; PSB) เป็นจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียพบกระจายอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ  บทบาทของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง มีความสำคัญในกระบวนการน ำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ (CO2 - assimilation) และการตรึงไนไตรเจน (nitrogen fixation) นอกจากนี ยังมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหารซึ่งสัตว์ขนาดเล็ก ปลา กุ้ง หอย และปู สามารถนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใช้เป็นอาหารได้ นอกจากนี้ ในน้ำเสียจากบ้านเรือนและน้ำเสียจากการทำปศุสัตว์สามารถบำบัดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria)  

3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตเจน (Nitrogen fixing bacteria)   
4. กลุ่มจุลินท
รีย์แอคทิโนมัยซีทส์ (Actenomycetes) 

 จุลินทรีย์กลุ่มนี้เป็นตัวทำการรีไซเคิลอินทรีย์วัตถุจากซากพืชซากสัตว์ ให้เป็นสารใหม่กลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมและเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในหลายด้าน
5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts)
 

 จุลินทรีย์หอม-Kasama เป็นการรวมกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มาใช้งานหลักๆดังต่อไปนี้ .-

1. ใช้ในการบำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด เช่น เติมในบ่อบำบัดน้ำเสีย  เติมบ่อเกรอะ เพื่อบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นในเวลาเดียวกัน

2.  ใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ตามแหล่งต่างๆ  กลิ่นคาวจากพืชและสัตว์

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) กำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นอะไรได้บ้าง?

 ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นทุกๆระบบ

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น  ส้วมเหม็น

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

เราคือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) โดยตรง จุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย จัดจำหน่ายมามากกว่า 10 ปี เราจัดส่งให้ลูกค้าฟรีๆ ทั่วประเทศ โปรดระวังของลอกเลียนแบบหรือมีผู้แอบอ้าง ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการแก้ปัญหาบ่อเกรอะเหม็นฟรีๆ ต้องที่นี่..

บรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร (มีเพียงขนาดเดียว)

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท      

     ส่งฟรีทั่วประเทศ ส่งตรงถึงบ้านหรือที่ทำงานของท่านฟรีๆ

มีปัญหาบ่อเกรอะเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น บ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมส่งกลิ่นเหม็น ส้วมมีกลิ่นเหม็น แก้ไขได้ง่ายๆ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันใจ 

       

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มสุนัข ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฯลฯ         

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...