ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ


ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับกรุงเทพฯ
ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
บำบัดน้ำเสียโรงแรมและรีสอร์ททุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
บำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงาน
บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


em ดับกลิ่นส้วม

    

                  

ที่นี่..จำหน่าย em ดับกลิ่นส้วม  em ดับกลิ่นห้องน้ำ em ดับกลิ่นบ่อเกรอะ  em ดับกลิ่นขยะ  em ดับกลิ่นฟาร์มสัตว์เลี้ยง ในนามแบรนด์ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า หรือ emหอมคาซาม่า มีปัญหาส้วมเหม็น? ส้วมส่งกลิ่นเหม็น?

   em ดับกลิ่นส้วม / อีเอ็มดับกลิ่นส้วม

em ที่มีกลิ่นหอม ต้อง em หอมคาซาม่า

ที่มาของ em ดับกลิ่นส้วม ( อีเอ็มดับกลิ่นส้วม ) พัฒนามาจาก em ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ได้ดีมากยิ่งขึ้น และได้พัฒนาให้มีกลิ่นหอม จึงกลายไปเป็น em หอม นำไปใช้ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆรวมทั้งนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ) เราได้สร้างแบรนด์ขึ้นมาใหม่ในนาม " จุลินทรีย์หอมคาซาม่า " ซึ่งก็ต่อยอดมาจากจุลินทรีย์อีเอ็มเดิมนั่นเองเพิ่มประโยชน์การนำไปใช้ได้มากยิ่งขึ้น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama )  มีที่มาจากจุลินทรีย์อีเอ็มหรือ em นั่นเอง เราได้พัฒนาให้การใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น จากกลิ่นเหม็นอมเปรี้ยว เราพัฒนาให้มีกลิ่นหอมตามความต้องการของลูกค้า ใช้ได้ดีทั้งการบำบัดน้ำเสียจากทุกๆแหล่ง และการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลาย โดยเฉพาะกลิ่นที่เกิดจากสารอินทรีย์ทั้งหลาย ( กลิ่นที่มาจากสารอินทรีย์ที่เป็นพืชหรือสัตว์ ) เช่น กลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะ ซึ่งมาจากห้องน้ำห้องส้วมที่มีการสะสมของสิ่งปฏิกูลทั้งหลายและเป็นสารอินทรีย์ที่ไปจากมนุษย์  กลิ่นหมักหมมที่เกิดจากพืชผักที่เน่าเหม็น เป็นต้น กลิ่นเหม็นจากบ่อบำบัดน้ำเสียก็จัดอยู่ในกลิ่นเหม็นที่เกิดจากสารอินทรีย์เช่นเดียวกัน 

   จุลินทรีย์หอมคาซาม่า หรือ emหอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการดับกลิ่นหรือ กำจัดกลิ่นโดยตรง ไม่ใช่การกลบกลิ่นชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกรณีการใช้สารเคมีกลบกลิ่น  ปฏิกิริยาจากการบำบัดกลิ่นของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะทำให้กลิ่นเน่าเหม็นหายไปในที่สุด ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์และเข้าไปควบคุมปฏิกิริยาของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษทำให้เกิดการเน่าเหม็นเกิดการเน่าเสีย  การเน่าเสียต่างๆและกลิ่นเน่าเหม็นส่วนใหญ่เกิดขึ้นมาจากปฏิกิริยาของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษกับสารอินทรีย์ ถ้าเราไปยับยั้งและไปควบคุมการเกิดปฏิกิริยาของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษได้ กลิ่นเน่าเหม็นต่างๆก็หายไปในที่สุด จุลินทรีย์ทั้งมีประโยชน์และให้โทษมีอยู่กระจัดกระจายอยู่ทั่วๆไปแทบจะทุกๆแห่ง  ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆเชิงชีวภาพด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลภาวะและมลพิษในสิ่งแวดล้อมโดยตรง

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมสำหรับบำบัดน้ำเสีย  จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มสุนัข ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฯลฯ 

มีปัญหาส้วมเหม็นห้องน้ำเหม็น? ส้วมส่งกลิ่นเหม็น ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น? ห้องน้ำมีกลิ่นคาว? ห้องน้ำเหม็นกลิ่นปัสสาวะ? ห้องน้ำมีกลิ่นฉุน? สารพัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำ แก้ไขได้ง่ายๆเรื่องปัญหากลิ่นทั้งหลายในห้องน้ำ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าตอบโจทย์แก้ปัญหาเรื่องกลิ่นห้องน้ำได้ทั้งหมดในจุดเดียว ปลอดภัยไร้สารเคมี

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำห้องส้วมพบมากที่สุด โดยเฉพาะห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะ ( หนักที่สุด ) ส่วนรองลงมาก็คือ ห้องน้ำห้องส้วมตามอาคาร บ้านเรือนทั่วๆไป ที่ลูกค้าปรึกษามากที่สุดก็คือ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำห้องส้วม กลิ่นคาว กลิ่นยูเรีย ( กลิ่นปัสสาวะ ) กลิ่นชักโครก กลิ่นที่มาจากท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำห้องส้วม ซึ่งกลิ่นไม่พึงประสงค์เหล่านี้ไม่มีใครปรารถนาที่จะดมแน่ๆ แต่ห้องน้ำห้องส้วมต้องใช้บ่อยๆเป็นประจำทุกๆวัน หลายๆท่านที่หนักใจเพราะกลิ่นห้องน้ำห้องส้วม ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร ส่วนใหญ่จะหันไปพึ่งพาใช้สารเคมี ทั้งกรดและด่าง ซึ่งไม่เป้นผลดีต่อสุขภาพของผู้ใช้ห้องน้ำห้องส้วมทุกๆคน ไอกรดและไอด่างจากสารเคมีที่ใช้สามารถทำลายสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ นอกจากทำลายสุขภาพผู้ใช้ห้องน้ำห้องส้วมแล้ว อาจไปทำลายจุลินทรีย์ย่อยสลายในบ่อเกรอะและบ่อรับน้ำเสียจากห้องน้ำห้องส้วมได้ตลอดเวลา  ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป้นอันตรายในห้องน้ำห้องส้วม 

กลินไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำและห้องส้วม

สำหรับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำห้องส้วมมีหลากหลายกลิ่นด้วยกัน เช่น  กลิ่นเหม็นจากชักโครก กลิ่นคาวที่ติดตามพื้นห้องน้ำห้องส้วม กลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้ง ( ฟอร์เดรน ) กลิ่นฉี่ (ยูเรีย )หรือกลิ่นปัสสาวะ กลิ่นอับชื้นต่างๆเป็นต้น ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นเหล่านี้ ส่วนใหญ่ยังนิยมการใช้สารเคมีในการทำความสะอาดทั้งพื้นห้องน้ำห้องส้วม ชักโครกและตามจุดต่างๆของห้องน้ำห้องส้วม สารเคมีบางชนิดอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพระบบทางเดินหายใจได้ ถ้ามีการสูดดมเข้าไปอย่างต่อเนื่อง บรรดากลิ่นทั้งหมดทั้งมวลที่มีอยู่ในห้องน้ำห้องส้วม ส่วนใหญ่มาจากสารอินทรีย์ทั้งนั้น ซึ่งก็ไปจากผู้ใช้ห้องน้ำห้องส้วมทุกๆคนนั่นเอง เพราะห้องน้ำห้องส้วมส่วนใหญ่จะมีส้วมหรือชักโครกติดตั้งอยู่ในตัว เป็นสถานที่ปลดทุกข์ทั้งหนักทั้งเบา และกิจกรรมการอาบน้ำ ซักล้างต่างๆ จากกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้จะทำให้เกิดของเสียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นได้ กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำห้องส้วมมาจากจุดใดบ้าง 

กลิ่นต่างๆในห้องน้ำห้องส้วม

1. กลิ่นจากชักโครกหรือโถส้วม จะมีสิ่งสกปรกและสิ่งปฏิกูลขนาดเล็กที่ติดเกาะอยู่ตามซอกของชักโครกหรือโถส้วม การทำความสะอาดอาจเข้าไปไม่ถึงทุกๆส่วน กลิ่นปัสสาวะและกลิ่นจากอุจจาระอาจติดเกาะอยู่ตามรอบๆชักโครกได้ ถึงแม้ว่ากดชักโครกไปแล้ว แต่อาจมีบางส่วนที่ติดค้างอยู่ตามส่วนต่างๆของชักโครก นอกจากนี้กลิ่นเหม็นจากชักโครกก็ยังมีที่มาจากกลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะตีกลับขึ้นมาทางชักโครกหรือโถส้วม เมื่อเรากดชักโครกของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆจะไหลลงไปรวมกันทั้งหมดที่บ่อเกรอะ ในบ่อเกรอะมีทั้งก๊าซไข่เน่าและกลิ่นเหม็น เมื่อมีการกดชักโครกกลิ่นเหล่านี้อาจตีกลับลอยขึ้นสู่ที่สูงผ่านท่อลำเลียงสิ่งปฏิกูลที่เชื่อมต่อเข้ากับชักโครก นี่คือที่มาของกลิ่นชักโครกเหม็นอีกจุดหนึ่งในห้องน้ำห้องส้วม กรณีเช่นนี้พบจากปัญหาของลูกค้าอยู่เป็นประจำ

2. กลิ่นจากท่อน้ำทิ้งหรือท่อระบายน้ำทิ้งในห้องน้ำห้องส้วม ( ฟอร์เดรน ) ห้องน้ำบางแห่งอาจมีจุดระบายน้ำทิ้งหลายจุด น้ำเสียและน้ำทิ้งจากการใช้น้ำในห้องน้ำห้องส้วมจะไหลลงที่ท่อระบายน้ำทิ้งนี้ เพื่อลงไปรวมกันที่บ่อพักน้ำทิ้ง ( แยกจากบ่อเกรอะคนละบ่อกัน ) ของเสียต่างๆทั้งเศษของสบู่ แชมพูและอื่นๆก็จะไหลไปกับน้ำทิ้งตามท่อระบายน้ำ ของเสียบางส่วนอาจติดเกาะอยู่ตามท่อลำเลียงน้ำเสีย เมื่อสะสมกันเป็นเวลานานๆย่อมก่อให้เกิดปัญหากลิ่นขึ้นได้ นอกจากนี้กลิ่นจากท่อระบายน้ำทิ้งยังอาจมาจากบ่อพักน้ำเสีย ถ้ามีของเสียน้ำเน่าเหม็นในบ่อพักน้ำทิ้งจากห้องน้ำห้องส้วม กลิ่นเหล่านี้อาจระเหิดลอยขึ้นมาตามท่อลำเลียงที่ต่อเชื่อมเข้ากับท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำห้องส้วม แต่ที่หนักที่สุดก็คือ ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำนิยมต่อเชื่อมรวมเข้ากับบ่อเกรอะ ซึ่งเท่ากับน้ำทิ้งในห้องน้ำห้องส้วมทั้งหมดจะลงไปรวมกันในบ่อเกรอะ บ้านรุ่นเก่าจะมีลักษณะเช่นนี้ ซึ่งเท่ากับบ่อเกรอะเป็นจุดรับน้ำเสียจากห้องน้ำห้องส้วมและส่วนอื่นๆทั้งหมด จะส่งผลให้บ่อเกรอะเต็มง่ายหรือส้วมเต็มง่าย ติดตามมาด้วยกลิ่นไม่พึงประสงค์ฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ รวมถึงล่องลอยขึ้นมาตามท่อระบายน้ำทิ้งตามจุดต่างๆ ( กรณีที่มีการต่อท่อน้ำทิ้งลงไปรวมกันลงที่บ่อเกรอะ ) ของห้องน้ำ ทั้งท่อระบายน้ำทิ้ง อ่างล้างมือและตามจุดต่างๆที่มีการเชื่อมต่อ นี่คือที่มาของกลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้งหรือท่อระบายน้ำทิ้งในห้องน้ำห้องส้วม กรณีที่ห้องน้ำห้องส้วมติดกับห้องนอน เวลาเปิดแอร์ กลิ่นจากห้องน้ำห้องส้วมจะเข้าไปในห้องนอนได้ง่ายๆ

3. กลิ่นปัสสาวะจากโถปัสสาวะหรือจากชักโครก ซึ่งเป็นกลิ่นยูเรียเป็นสารอินทรีย์ที่ออกมาจากร่างกายของเราทุกๆคน เป็นกลิ่นเฉพาะที่มีความฉุนอยู่ในตัว กลิ่นอาจตกค้างเรี่ยราดอยู่ตามพื้นห้องน้ำห้องส้วม ซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตา แต่จะรู้สึกได้ว่าเป็นกลิ่นปัสสาวะหรือกลิ่นฉี่

4. กลิ่นคาว มาจากสารอินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากมนุษย์เป็นหลัก เมื่อมีการใช้ห้องน้ำห้องส้วมมากๆ อาจก่อให้เกิดกลิ่นคาวและกลิ่นสาปได้

นี่คือเรื่องราวของกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำห้องส้วม จะเห็นได้ว่าที่มาของกลิ่นทั้งหมดในห้องน้ำห้องส้วมเกิดขึ้นจากสารอินทรีย์ที่ไปจากตัวเราทุกๆคนและการใช้ของใช้ต่างๆรวมถึงกิจกรรมต่างๆในห้องน้ำห้องส้วม ในเมื่อบรรดากลิ่นไม่พึงประสงค์เหล่านี้มีที่มาจากสารอินทรีย์ ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาก็ต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายมาทำการบำบัดกลิ่นเหล่านี้ ซึ่งเป็นธรรมชาติบำบัดโดยตรง การใช้สารเคมีดับกลิ่นเป็นเพียงแค่การกลบกลิ่นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น แต่ถ้าบำบัดโดยตรงคือต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายเป็นขั้นตอนสุดท้าย และต้องใช้จุลินทรีย์กลุ่มที่มีคุณสมบัติในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นโดยเฉพาะ จึงจะสามารถกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆได้ในที่สุด

   จุลินทรีย์หอมคาซาม่าถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นรวมถึงการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่น ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที จึงตอบโจทย์และแก้ปัญหาห้องน้ำห้องส้วมมีกลิ่นเหม็นได้ดี ใช้แล้วไม่ส่งผลเสียและผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ลดมลพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อม สลายตัวไปในธรรมชาติโดยไม่มีสารตกค้างใดๆ

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นส้วมเหม็น

ให้ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจุดละประมาณ 1-2 ลิตร ทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมแบบบูรณาการทุกๆจุดดังต่อไปนี้คือ  ชักโครก , อ่างล้างมือ , โถปัสสาวะ ( ถ้ามี) พื้นห้องน้ำ , ท่อระบายน้ำทิ้งทุกจุด สามารถใช้ร่วมกับแชมพูทำความสะอาดห้องน้ำได้ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมเป็นประจำจะช่วยให้ห้องน้ำห้องส้วมสะอาด ไร้กลิ่นเหม็นกลิ่นคาว ช่วยกำจัดเชื้อในห้องน้ำห้องส้วม 

การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป้นสเปรย์ปรับอากาศในห้องน้ำห้องส้วม

โดยการตวงจุลินทรีย์หอมคาซาม่ามาพอประมาณเทลงในป๊อกกี้ แล้วเติมด้วยน้ำสะอาดให้เจือจาง นำไปใช้เป็นสเปรย์ปรับอากาศได้ทันที จะช่วยให้ห้องน้ำห้องส้วมมีกลิ่นหอม ลดเชื้อโรคในห้องน้ำห้องส้วม สามารถนำไปฉีดพ่นในช่องแอร์เพื่อกำจัดเชื้อโรคได้ 

จุลินทรีย์หอม-Kasama เป็นการรวมกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มาใช้งานหลักๆดังต่อไปนี้ .-

1. ใช้ในการบำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด เช่น เติมในบ่อบำบัดน้ำเสีย  เติมบ่อเกรอะ เพื่อบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นในเวลาเดียวกัน

2.  ใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ตามแหล่งต่างๆ  กลิ่นคาวจากพืชและสัตว์

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) กำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นอะไรได้บ้าง?

 ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นทุกๆระบบ

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น ส้วมส่งกลิ่นเหม็น 

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อน้ำทิ้งหรือท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

เราคือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) โดยตรง จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย จัดจำหน่ายมามากกว่า 10 ปี เราจัดส่งให้ลูกค้าฟรีๆ ทั่วประเทศ โปรดระวังของลอกเลียนแบบหรือมีผู้แอบอ้าง ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการแก้ปัญหาบ่อเกรอะเหม็น ห้องน้ำมีกลิ่นฟรีๆ ต้องที่นี่..

บรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

em ดับกลิ่นส้วม ราคา

จำหน่าย ขนาด 20  ลิตร  แกลลอนละ  1,200  บาท จัดส่งฟรีๆทั่วประเทศ

     

ส่งฟรีทั่วประเทศ ส่งตรงถึงบ้านหรือที่ทำงานของท่าน

บ่อเกรอะเหม็น ห้องน้ำเหม็น ส้วมเหม็น

 ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหายทันใจ

 

                 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นเน่าเหม็นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มสุนัข ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฯลฯ