จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ ที่นี่..จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันทีใช้ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นได้ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ เป็นการบำบัดกลิ่นดับกลิ่นแบบธรรมชาติบำบัด 100% ไม่มีสารเคมีเจือปนใดๆ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
ReadyPlanet.com
จุลินทรีย์ดับกลิ่น

ขอบคุณทุกๆท่านที่กด แชร์ ( Share )ให้กับจุลินทรีย์หอมคาซาม่า    

              

ที่นี่..จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น(บำบัดกลิ่น) จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอม ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ใช้ในการบำบัดกลิ่นดับกลิ่นกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆทุกชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ทั้งหลาย ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเท่านั้น ใช้ดับกลิ่นได้แม่นยำและรวดเร็วทันใจ กลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นฟาร์มปศุสัตว์ กลิ่นสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด ฯลฯ เป็นธรรมชาติบำบัด 100% ไม่มีสารเคมีเจือปนใดๆทั้งสิ้น

                 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นคืออะไร?

จุลินทรีย์คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก เป็นสัตว์เซลล์เดียว มีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและชนิดไม่ใช้ออกซิเจน มีหลากหลายสายพันธุ์บนโลกใบนี้ จุลินทรีย์มีทั้งกลุ่มที่ให้ประโยชน์ ให้โทษ และกลุ่มที่เป็นกลาง มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วๆไปในธรรมชาติดิน น้ำ และอากาศ  ในส่วนของจุลินทรีย์ดับกลิ่นจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ให้ประโยชน์ที่มีคุณสมบัติในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่น(บำบัดกลิ่น)โดยเฉพาะเท่านั้น ซึ่งจุลินทรีย์ทุกชนิดไม่สามารถดับกลิ่น(บำบัดกลิ่น)ได้ จะมีเพียงบางกลุ่มและบางสายพันธุ์เท่านั้นที่สามารถบำบัดกลิ่นได้(ดับกลิ่น)

กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆบางกลิ่นถือเป็นมลภาวะและมลพิษในสิ่งแวดล้อม และบางกลิ่นไม่พึงประสงค์จะเป็นมลพิษ เช่น กลิ่นก๊าซไข่เน่า ถ้าสูดดมเป็นเวลานานเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

จุลินทรีย์ดับกลิ่น(บำบัดกลิ่น)เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่น(กำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ต่างๆ โดยเฉพาะกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่มาจากสารอินทรีย์ จุลินทรีย์กลุ่มที่มีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่นนี้จะทำหน้าที่ดับกลิ่นได้ดี สารอินทรีย์ที่สะสมกันเป็นเวลานานๆแล้วเกิดการเน่าเหม็นขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากกระบวนการทำปฏิกิริยาของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษ เช่น อาหารเกิดการเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น ก็มาจากปฏิกิริยาของจุลินทรีย์ที่มีโทษกลุ่มนี้ กลิ่นที่เน่าเหม็นบางกรณีก็มีที่มาจากผลงานของกลุ่มนี้ด้วย ดังนั้น ในการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่น)แบบตรงจุดจึงต้องใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่น ซึ่งเป็นการดับกลิ่นและบำบัดกลิ่นแบบธรรมชาติ 100% ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรและรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลภาวะและมลพิษในสิ่งแวดล้อมโดยตรง

ในการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่น)โดยทั่วๆไปจะนิยมใช้สารเคมีกำจัดกลิ่น ซึ่งจะเป็นเพียงแค่การทำความสะอาดและกลบกลิ่นเพียงชั่วคราวเท่านั้น ไม่ใช่การบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นแบบธรรมชาติ ที่ตรงจุดจริงๆในการบำบัดกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากสารอินทรีย์ต่างๆต้องใช้จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นดับกลิ่น ซึ่งเป็นธรรมชาติบำบัดโดยตรง ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเคมีตกค้างในธรรมชาติ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า : จุลินทรีย์ดับกลิ่น 

    เราได้ทำการพัฒนาและต่อยอดของจุลินทรีย์อีเอ็มเดิมๆ ให้เป็นจุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นและความหนาแน่นแข็งแกร่งสูงขึ้น รวมถึงในเรื่องของการปรับปรุงพัฒนากลิ่นให้มีกลิ่นหอม ตรงกับความต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่ที่ต้องการนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น) ใช้แล้วให้มีกลิ่นหอมทันที จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจึงได้ทำในจุดนี้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าของเราให้ได้ใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอมในตัว จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นของเราเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ได้พัฒนาจุลินทรีย์ให้มีกลิ่นหอม

     

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) ถูกออกแบบมาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์หลักๆใน 2 เรื่องดังต่อไปนี้คือ

1. การนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งสามารถใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด

2. การนำไปใช้ในการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์

เราได้พัฒนาให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทั้งในด้านการบำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)ให้มีกลิ่นหอมตามความต้องการของผู้ใช้งาน จึงเป็นที่มาของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม ใช้งานแล้วจะมีกลิ่นหอมทันที ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดจากสารอินทรีย์ ใช้ในบ่อบำบัดน้ำเสียจะได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย และการบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสียที่อาจส่งกลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสียเกิดการเน่าเหม็นขึ้น ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นได้รวดเร็ว

ปัญหากลิ่นต่างๆในห้องน้ำ ( กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ )

ปัญหากลิ่นในห้องน้ำพบมากที่สุด โดยเฉพาะห้องน้ำสาธารณะ ( หนักที่สุด ) ส่วนรองลงมาก็คือ ห้องน้ำตามอาคาร บ้านเรือนทั่วๆไป ที่ลูกค้าปรึกษามากที่สุดก็คือ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ กลิ่นคาว กลิ่นยูเรีย ( กลิ่นปัสสาวะ ) กลิ่นชักโครก กลิ่นที่มาจากท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ ซึ่งกลิ่นไม่พึงประสงค์เหล่านี้ไม่มีใครปรารถนาที่จะดมแน่ๆ แต่ห้องน้ำต้องใช้บ่อยๆเป็นประจำทุกๆวัน หลายๆท่านที่หนักใจเพราะกลิ่นห้องน้ำ ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร ส่วนใหญ่จะหันไปพึ่งพาใช้สารเคมี ทั้งกรดและด่าง ซึ่งไม่เป้นผลดีต่อสุขภาพของผู้ใช้ห้องน้ำทุกๆคน ไอกรดและไอด่างจากสารเคมีที่ใช้สามารถทำลายสุขภาพโดยเฉพาะระบบหายใจ นอกจากทำลายสุขภาพผู้ใช้ห้องน้ำแล้ว อาจไปทำลายจุลินทรีย์ย่อยสลายในบ่อเกรอะและบ่อรับน้ำเสียจากห้องน้ำได้ตลอดเวลา  ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป้นอันตรายในห้องน้ำห้องส้วม 

กลินไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำมาจากจุดใด?

สำหรับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำมีหลากหลายกลิ่นด้วยกัน เช่น  กลิ่นเหม็นจากชักโครก กลิ่นคาวที่ติดตามพื้นห้องน้ำ กลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้ง ( ฟอร์เดรน ) กลิ่นฉี่ (ยูเรีย )หรือกลิ่นปัสสาวะ กลิ่นอับชื้นต่างๆเป็นต้น ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นเหล่านี้ ส่วนใหญ่ยังนิยมการใช้สารเคมีในการทำความสะอาดทั้งพื้นห้องน้ำ ชักโครกและตามจุดต่างๆของห้องน้ำ สารเคมีบางชนิดอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพระบบทางเดินหายใจได้ ถ้ามีการสูดดมเข้าไปอย่างต่อเนื่อง บรรดากลิ่นทั้งหมดทั้งมวลที่มีอยู่ในห้องน้ำ ส่วนใหญ่มาจากสารอินทรีย์ทั้งนั้น ซึ่งก็ไปจากผู้ใช้ห้องน้ำทุกๆคนนั่นเอง เพราะห้องน้ำส่วนใหญ่จะมีส้วมหรือชักโครกติดตั้งอยู่ในตัว เป็นสถานที่ปลดทุกข์ทั้งหนักทั้งเบา และกิจกรรมการอาบน้ำ ซักล้างต่างๆ จากกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้จะทำให้เกิดของเสียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นได้ กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำมาจากจุดใดบ้าง

1. กลิ่นจากชักโครกหรือโถส้วม จะมีสิ่งสกปรกและสิ่งปฏิกูลขนาดเล็กที่ติดเกาะอยู่ตามซอกของชักโครกหรือโถส้วม การทำความสะอาดอาจเข้าไปไม่ถึงทุกๆส่วน กลิ่นปัสสาวะและกลิ่นจากอุจจาระอาจติดเกาะอยู่ตามรอบๆชักโครกได้ ถึงแม้ว่ากดชักโครกไปแล้ว แต่อาจมีบางส่วนที่ติดค้างอยู่ตามส่วนต่างๆของชักโครก นอกจากนี้กลิ่นเหม็นจากชักโครกก็ยังมีที่มาจากกลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะตีกลับขึ้นมาทางชักโครกหรือโถส้วม เมื่อเรากดชักโครกของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆจะไหลลงไปรวมกันทั้งหมดที่บ่อเกรอะ ในบ่อเกรอะมีทั้งก๊าซไข่เน่าและกลิ่นเหม็น เมื่อมีการกดชักโครกกลิ่นเหล่านี้อาจตีกลับลอยขึ้นสู่ที่สูงผ่านท่อลำเลียงสิ่งปฏิกูลที่เชื่อมต่อเข้ากับชักโครก นี่คือที่มาของกลิ่นชักโครกเหม็นอีกจุดหนึ่งในห้องน้ำ กรณีเช่นนี้พบจากปัญหาของลูกค้าอยู่เป็นประจำ

2. กลิ่นจากท่อน้ำทิ้งหรือท่อระบายน้ำทิ้งในห้องน้ำ ( ฟอร์เดรน ) ห้องน้ำบางแห่งอาจมีจุดระบายน้ำทิ้งหลายจุด น้ำเสียและน้ำทิ้งจากการใช้น้ำในห้องน้ำจะไหลลงที่ท่อระบายน้ำทิ้งนี้ เพื่อลงไปรวมกันที่บ่อพักน้ำทิ้ง ( แยกจากบ่อเกรอะคนละบ่อกัน ) ของเสียต่างๆทั้งเศษของสบู่ แชมพูและอื่นๆก็จะไหลไปกับน้ำทิ้งตามท่อระบายน้ำ ของเสียบางส่วนอาจติดเกาะอยู่ตามท่อลำเลียงน้ำเสีย เมื่อสะสมกันเป็นเวลานานๆย่อมก่อให้เกิดปัญหากลิ่นขึ้นได้ นอกจากนี้กลิ่นจากท่อระบายน้ำทิ้งยังอาจมาจากบ่อพักน้ำเสีย ถ้ามีของเสียน้ำเน่าเหม็นในบ่อพักน้ำทิ้งจากห้องน้ำ กลิ่นเหล่านี้อาจระเหิดลอยขึ้นมาตามท่อลำเลียงที่ต่อเชื่อมเข้ากับท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ แต่ที่หนักที่สุดก็คือ ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำนิยมต่อเชื่อมรวมเข้ากับบ่อเกรอะ ซึ่งเท่ากับน้ำทิ้งในห้องน้ำทั้งหมดจะลงไปรวมกันในบ่อเกรอะ บ้านรุ่นเก่าจะมีลักษณะเช่นนี้ ซึ่งเท่ากับบ่อเกรอะเป็นจุดรับน้ำเสียจากห้องน้ำและส่วนอื่นๆทั้งหมด จะส่งผลให้บ่อเกรอะเต็มง่ายหรือส้วมเต็มง่าย ติดตามมาด้วยกลิ่นไม่พึงประสงค์ฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ รวมถึงล่องลอยขึ้นมาตามท่อระบายน้ำทิ้งตามจุดต่างๆ ( กรณีที่มีการต่อท่อน้ำทิ้งลงไปรวมกันลงที่บ่อเกรอะ ) ของห้องน้ำ ทั้งท่อระบายน้ำทิ้ง อ่างล้างมือและตามจุดต่างๆที่มีการเชื่อมต่อ นี่คือที่มาของกลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้งหรือท่อระบายน้ำทิ้งในห้องน้ำ กรณีที่ห้องน้ำติดกับห้องนอน เวลาเปิดแอร์ กลิ่นจากห้องน้ำจะเข้าไปในห้องนอนได้ง่ายๆ

3. กลิ่นปัสสาวะจากโถปัสสาวะหรือจากชักโครก ซึ่งเป็นกลิ่นยูเรียเป็นสารอินทรีย์ที่ออกมาจากร่างกายของเราทุกๆคน เป็นกลิ่นเฉพาะที่มีความฉุนอยู่ในตัว กลิ่นอาจตกค้างเรี่ยราดอยู่ตามพื้นห้องน้ำ ซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตา แต่จะรู้สึกได้ว่าเป็นกลิ่นปัสสาวะหรือกลิ่นฉี่

4. กลิ่นคาว มาจากสารอินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากมนุษย์เป็นหลัก เมื่อมีการใช้ห้องน้ำมากๆ อาจก่อให้เกิดกลิ่นคาวและกลิ่นสาปได้

นี่คือเรื่องราวของกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ จะเห็นได้ว่าที่มาของกลิ่นทั้งหมดในห้องน้ำเกิดขึ้นจากสารอินทรีย์ที่ไปจากตัวเราทุกๆคนและการใช้ของใช้ต่างๆรวมถึงกิจกรรมต่างๆในห้องน้ำ ในเมื่อบรรดากลิ่นไม่พึงประสงค์เหล่านี้มีที่มาจากสารอินทรีย์ ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาก็ต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายมาทำการบำบัดกลิ่นเหล่านี้ ซึ่งเป็นธรรมชาติบำบัดโดยตรง การใช้สารเคมีดับกลิ่นเป็นเพียงแค่การกลบกลิ่นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น แต่ถ้าบำบัดโดยตรงคือต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายเป็นขั้นตอนสุดท้าย และต้องใช้จุลินทรีย์กลุ่มที่มีคุณสมบัติในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นโดยเฉพาะ จึงจะสามารถกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆได้ในที่สุด

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ :  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

   จุลินทรีย์หอมคาซาม่าถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นรวมถึงการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่น ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที จึงตอบโจทย์และแก้ปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นได้ดี ใช้แล้วไม่ส่งผลเสียและผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ลดมลพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อม สลายตัวไปในธรรมชาติโดยไม่มีสารตกค้างใดๆ

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น

ให้ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจุดละประมาณ 1-2 ลิตร ทำความสะอาดห้องน้ำแบบบูรณาการทุกๆจุดดังต่อไปนี้คือ  ชักโครก , อ่างล้างมือ , โถปัสสาวะ ( ถ้ามี) พื้นห้องน้ำ , ท่อระบายน้ำทิ้งทุกจุด สามารถใช้ร่วมกับแชมพูทำความสะอาดห้องน้ำได้ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำจะช่วยให้ห้องน้ำสะอาด ไร้กลิ่นเหม็นกลิ่นคาว ช่วยกำจัดเชื้อในห้องน้ำ 

การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป้นสเปรย์ปรับอากาศในห้องน้ำ

โดยการตวงจุลินทรีย์หอมคาซาม่ามาพอประมาณเทลงในป๊อกกี้ แล้วเติมด้วยน้ำสะอาดให้เจือจาง นำไปใช้เป็นสเปรย์ปรับอากาศได้ทันที จะช่วยให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอม ลดเชื้อโรคในห้องน้ำ สามารถนำไปฉีดพ่นในช่องแอร์เพื่อกำจัดเชื้อโรคได้ 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ

ปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ? บ่อเกรอะเหม็นมาก? กลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะเข้าไปในห้องน้ำ? กลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะเข้าไปในห้องนอน? บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นมากๆจนสุขภาพจิตเสื่อมแล้ว? ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมานี้แก้ไขได้ง่ายๆโดยวิธีการธรรมชาติบำบัด ไม่ใช้สารเคมีให้มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมใดๆทั้งสิ้น ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม  

บ่อเกรอะคืออะไร ? 

บ่อเกรอะ คือ บ่อที่รองรับสิ่งปฏิกูลทั้งหมดที่ไปจากส้วมหรือชักโครกในห้องน้ำห้องส้วม อาจจะเป็นบ่อปูน หรือถังแซทสำเร็จรูปก็ได้ อาคาร บ้านเรือนทุกๆแห่งต้องมีบ่อเกรอะเพื่อรองรับของเสียและสิ่งปฏิกูล โดยหลักการที่ถูกต้อง บ่อเกรอะจะรับน้ำเสียและของเสียที่ไปจากส้วมหรือชักโครกเท่านั้นจึงจะไม่เกิดปัญหาส้วมเต็มง่ายและน้ำเสียล้นออกจากบ่อเกรอะทำให้เกิดปัญหากลิ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณได้  แต่ในความเป็นจริงแล้วอาคาร บ้านเรือนหลายๆแห่งจำนวนมาก แม้แต่บ้านที่ราคาแพงๆก็ยังมีการต่อท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ ( น้ำอาบและล้างมือซักล้างต่างๆ ) ลงไปรวมกันทั้งหมดที่บ่อเกรอะเพียงจุดเดียว ซึ่งจะสร้างปัญหาให้ในภายหลังได้ทุกเมื่อ ดังนั้น จึงต้องมีการแยกท่อน้ำทิ้งต่างๆออกจากบ่อเกรอะจึงจะไม่เกิดปัญหา บ่อเกรอะเป็นจุดที่อับอากาศ เต็มไปด้วยก๊าซพิษสูดดมเข้าไปถึงแก่ชีวิตได้ตลอดเวลา กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้ในบ่อเกรอะ เพราะไม่มีอากาศให้ใช้ดำรงชีพ  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องหากลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายสิ่งปฏิกูลทั้งหลายในบ่อเกรอะมาทดแทนจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนที่ทำงานย่อยสลายไม่ได้ 

        

บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นมาจากสาเหตุใด ?

ปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นก็มาจากสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ไปจากชักโครกหรือคอห่านที่ทุกๆคนปลดทุกข์ทั้งหนักทั้งเบานั่นเอง ยิ่งสะสมกันนานๆเข้ากลิ่นยิ่งทวีความรุนแรง ของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อเกรอะส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเหม็นง่าย ของเสียและสิ่งปฏิกูลเหล่านี้ทั้งหมดจะถูกย่อยสลายโดยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่มีอยู่ทั่วๆไปในธรรมชาติตามดิน น้ำ และอากาศ ในบ่อเกรอะจะมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายน้อย โดยเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนจะไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้ เพราะในบ่อเกรอะเป็นจุดอับอากาศ เต็มไปด้วยก๊าซพิษต่างๆ ดังนั้น จึงไม่ควรลงไปในบ่อเกรอะที่มีความลึก อาจถึงแก่ชีวิตได้ทุกเมื่อ เพราะไม่มีออกซิเจนหายใจ มีแต่ก๊าซพิษ จุลินทรีย์ย่อยสลายที่มีอยู่ในบ่อเกรอะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย แต่มีปริมาณน้อยมาก จึงต้องมีการเติมหรือเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียเข้าไปในบ่อเกรอะอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

     

ภาพบนเป็นภาพจำลองบ่อเกรอะที่รับของเสียไปจากชักโครกในห้องน้ำ และมีการต่อท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำหรือฟอร์เดรนไปลงที่บ่อเกรอะ ส่งผลให้กลิ่นจากบ่อเกรอะตีกลับขึ้นไปตามท่อลำเลียงน้ำทิ้งลอยขึ้นสู่ห้องน้ำได้เวลาที่กดชักโครก 

จะแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะได้อย่างไร ?

ในการแก้ไขปัญหากลิ่นบ่อเกรอะเหม็นทำได้ง่าย โดยใช้หลักธรรมชาติบำบัด นั่นคือ การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆและสิงปฏิกูล กลุ่มจุลินทรีย์ที่นำมาใช้งานนี้จะต้องเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายก็ได้ทั้งนั้น ของเสียและสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะมีมาก ก็ต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายมากตามไปด้วย ถ้าปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อเกรอะเกิดขึ้นสมบูรณ์ก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ แต่ที่ยังมีปัญหากลิ่นเหม็นอยู่ก็เพราะว่าปฏิกิริยาการย่อยสลายเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ สาเหตุมาจากการที่มีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียต่างๆมีปริมาณน้อยในบ่อเกรอะ ( ของเสียมีปริมาณมากกว่าจุลินทรีย์ที่จะทำการย่อยสลายได้ให้หมด ) เพราะในบ่อเกรอะเป็นจุดที่อับอากาศ ซึ่งเต็มไปด้วยทั้งมลภาวะทางกลิ่นและมลพิษก๊าซพิษต่างๆ กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนไม่สามารถเจริญเติบโตและดำรงชีพอยู่ได้ เพราะมีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเสียของบ่อเกรอะน้อยมากหรือแทบจะไม่มีออกซิเจนเลย ในบ่อเกรอะจึงมีจุลินทรีย์ย่อยสลายแบบเบาบาง ( มีน้อย ) สิ่งที่ติดตามมาก็คือ ปัญหากลิ่นเหม็นบ่อเกรอะนั่นเอง นี่คือ ที่มาของกลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะ ในการแก้ไขปัญหาจุลินทรีย์ย่อยสลายไม่พอก็ด้วยการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปในบ่อเกรอะโดยตรง ไม่ควรใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างที่มีฤทธิ์รุนแรง เพราะจะไปทำลายจุลินทรีย์ย่อยสลายในบ่อเกรอะตายยกบ่อได้ง่ายๆ

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ แก้ปัญหาและตอบโจทย์บ่อเกรอะเหม็น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสีย ( บำบัดน้ำเสีย )และสิ่งปฏิกูลทั้งหลายในบ่อเกรอะ ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย และยังมีคุณสมบัติที่เด่นๆอีกข้อคือ การดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ ซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆไม่มีคุณสมบัติในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำปฏิกิริยาทั้งการย่อยสลายของเสียต่างๆและการดับกลิ่นได้ทั้งในสภาวะไร้ออกซิเจนหรือมีออกซิเจนก็ได้  ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ทั้งการย่อยสลายของเสียต่างๆและการดับกลิ่นในเวลาเดียวกันในบ่อเกรอะ ซึ่งเป็นจุดที่อับอากาศหรืออากาศมีน้อย ซึ่งจะได้รับประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ การย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อเกรอะ ทำให้บ่อเกรอะไม่เต็มง่ายหรือส้วมไม่เต็มง่ายนั่นเอง รวมทั้งการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นบ่อเกรอะในเวลาเดียวกัน การเติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะสามารถเติมจากชักโครกหรือคอห่านได้ทันที ซึ่งจุลินทรีย์จะลงไปรวมกันที่บ่อเกรอะ เพื่อทำการย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อเกรอะรวมทั้งการดับกลิ่นกำจัดกลิ่นต่างๆในบ่อเกรอะ

       

ภาพบนเป็นปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าซึ่งจะได้ผลผลิตเป็น  น้ำ + พลังงาน + ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2 ) + ก๊าซมีเทน ( CH4 ) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ไม่ใช้ออกซิเจน

วิธีการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น

ให้เติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าลงในบ่อเกรอะโดยตรง หรือจะเติมผ่านชักโครกก็ได้ การใช้หรือการเติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าต่อครั้ง สำหรับบ้านเรือนทั่วๆไปประมาณ 3-5 ลิตร ( ขึ้นอยู่กับขนาดหรือปริมาตรความจุน้ำเสียของบ่อเกรอะ ) หรือมากกว่านี้ก็สามารถทำได้ ไม่มีผลเสียใดๆ แต่จะส่งผลดีต่อระบบบ่อเกรอะ จะทำให้ปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายมากยิ่งขึ้น หมั่นเติมอยู่เป็นประจำจะช่วยทั้งในเรื่องกลิ่นและส้วมไม่เต็มง่าย บ่อเกรอะที่มีขนาดใหญ่ต้องเพิ่มปริมาณตามความจุน้ำเสียของบ่อเกรอะเป็นเกณฑ์

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างไร? 

โดยเนื้อแท้ของจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นของเสียแล้ว เป็นหน้าที่ของจุลินทรีย์กลุ่มนี้โดยตรง ถ้าปราศจากจุลินทรีย์กลุ่มนี้แล้ว โลกใบนี้ก็จะเต็มไปด้วยของเสียและมลพิษมลภาวะทางกลิ่นจนล้นโลก ดังนั้น จุลินทรีย์กลุ่มนี้จึงมีคุณต่อโลกใบนี้ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่รวมตัวอยู่ในธรรมชาติ เราได้นำกลุ่มจุลินทรีย์แต่ละกลุ่มที่ให้ประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์มาทำการสังเคราะห์รวมกันให้อยู่ในสถานที่เดียวกัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นนั่นเอง เพื่อช่วยลดมลพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น  กลิ่นเน่าเหม็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดมาจากอินทรีย์วัตถุเหล่านี้ต้องถูกบำบัดหรือกำจัดโดยจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์เท่านั้นจึงจะตรงจุดและตรงกับปัญหาและสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไม่ใช่การใช้สารเคมีล้างหรือกลบกลิ่นที่เกิดขึ้นจากสารอินทรีย์ ซึ่งไม่ตรงจุดกับปัญหาที่เกิดขึ้น  กลิ่นที่เกิดจากสารเคมี ต้องใช้เคมีบำบัด แต่ถ้ากลิ่นนั้นเกิดจากสารอินทรีย์ ต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดหรือกำจัดกลิ่นจึงจะถูกต้อง  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากสารอินทรีย์ โดยทั่วๆไปจุลินทรีย์อีเอ็มหรืออีเอ็ม  ( EM )จะมีกลิ่นเปรี้ยวหรือเหม็นเปรี้ยว บางท่านจะไม่ชอบกลิ่นของจุลินทรีย์อีเอ็ม  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็คือจุลินทรีย์อีเอ็มที่เราได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งให้มีกลิ่นหอมเป็นที่ถูกใจลูกค้าที่ใช้ทุกๆท่าน ซึ่งชื่อหรือยี่ห้อก็บอกไว้ชัดเจนแล้วว่า จุลินทรีย์หอมคาซาม่า  จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น  จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น ใช้ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงต์ต่างๆกลิ่นจะหอมทันทีที่ใช้งาน ซึ่งไม่ใช่การกลบกลิ่นเหมือนกรณีการใช้สารเคมี แต่เป็นการบำบัดกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นแบบธรรมชาติบำบัด เป็นการกำจัดกลิ่นที่ต้นเหตุตามหลักวิทยาศาสตร์โดยตรง

จุลินทรีย์หอมหรือจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งคำว่า จุลินทรีย์เป็นชื่อกลาง ส่วนคำว่า  คาซาม่า จะเป็นชื่อแบรนด์หรือตราของจุลินทรีย์หอมของเรา จุลินทรีย์หอมคาซาม่าถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก  ลูกค้าจะไม่ชอบจุลินทรีย์อีเอ็มที่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว โดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติ  ดังนั้น  ทางร้านฯจึงทำการออกแบบให้จุลินทรีย์อีเอ็มมีกลิ่นหอมในตัว  ใช้งานแล้วมีกลิ่นหอมทันที  เราสังเคราะห์จุลินทรีย์อีเอ็มขึ้นจากหัวเชื้อโดยตรง ไม่มีการหมักจากพืชผักหรือเปลือกส้มเปลือกมะนาวใดๆ  เราโฟกัสไปที่การใช้งานในด้านการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นเป็นหลัก  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีการเก่าเก็บ ( จุลินทรีย์ที่เก่าเก็บเป็นเวลานานๆจากเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆ ทำให้ประสิทธิภาพลดลง ) ผ่านการตรวจสอบหรือคิวซีสดใหม่เสมอทุกๆแกลลอน บรรจุให้เกินปริมาณบรรจุทุกๆแกลลอน ( บรรจุเกิน 20 ลิตรทุกๆแกลลอน ) เราให้ทั้งคุณภาพและปริมาณเกินความคาดหมายของลูกค้าอย่างแน่นอน  จึงส่งผลให้ลูกค้าประจำมีเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ  บางรายเป็นลูกค้าประจำเกิน 10 ปีขึ้นไปก็มีหลายราย ซึ่งใช้เป็นประจำและต่อเนื่องมาโดยตลอด

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลายกลุ่มดังต่อไปนี้

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นการรวมกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโชน์และมีประสิทธิภาพมารวมอยู่ในที่เดียวกัน มีจุลินทรีย์รวมอยู่ 5 แฟมิลี่ 10 จีนัส 80 สปีชีส์ ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria)  
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (photosybthetic bacteria; PSB) เป็นจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียพบกระจายอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ  บทบาทของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง มีความสำคัญในกระบวนการน ำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ (CO2 - assimilation) และการตรึงไนไตรเจน (nitrogen fixation) นอกจากนี ยังมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหารซึ่งสัตว์ขนาดเล็ก ปลา กุ้ง หอย และปู สามารถนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใช้เป็นอาหารได้ นอกจากนี้ ในน้ำเสียจากบ้านเรือนและน้ำเสียจากการทำปศุสัตว์สามารถบำบัดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria) 

3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตเจน (Nitrogen fixing bacteria)   
4. กลุ่มจุลินท
รีย์แอคทิโนมัยซีทส์ (Actenomycetes) 

 จุลินทรีย์กลุ่มนี้เป็นตัวทำการรีไซเคิลอินทรีย์วัตถุจากซากพืชซากสัตว์ ให้เป็นสารใหม่กลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมและเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในหลายด้าน
5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts)
 

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นอะไรได้บ้าง ?

- ดับกลิ่นเหม็นที่เกิดจากสารอินทรีย์ทุกๆชนิด ทั้งมาจากพืชและสัตว์ เช่น ไขมันและน้ำมันที่สะสมกันแล้วส่งกลิ่นเน่าเหม็น เป็นต้น

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น  ฟอร์เดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

                      ฯ  ล  ฯ

ในการบำบัดกลิ่น(กำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่น)ของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าถือว่าเป็นคุณสมบัติเด่นๆที่จุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆไม่มีคุณสมบัติข้อนี้ เปลี่ยนกลิ่นที่เน่าเหม็นให้มีกลิ่นหอมได้รวดเร็วและทันใจ ต้องใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเท่านั้น จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอม

ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่น  จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ส่งกลิ่นเน่าเหม็น ซึ่งเป็นการบำบัดกลิ่นและกำจัดกลิ่นโดยวิธีธรรมชาติบำบัด ตรงจุดและตรงประเด็นมากที่สุด ไม่ใช่การกลบกลิ่นเหมือนกรณีการใช้สารเคมีกลบกลิ่นทั่วๆไป แต่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุดับกลิ่นที่ต้นเหตุโดยตรง จุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอม ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเท่านั้น โปรดระวังของปลอมที่ลอกเลียนแบบของเราหรือแอบอ้างเรา  ซึ่งเราไม่ได้อนุญาตให้ใครมาลอกเลียนแบบทั้งเนื้อหาสาระในเว็บไซต์ของเรา ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ มีโทษทางอาญาและแพ่ง ทั้งจำและปรับ

จุลินทรีย์ดับกลิ่น บรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร 

จุลินทรีย์ดับกลิ่น ราคา

จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น ราคา

ราคาจำหน่ายแกลลอนละ  1,200  บาท  

   จัดส่งฟรีๆทั่วประเทศ  

  

จุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นเน่าเหม็น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นของเราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มสุนัข ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฯลฯ         

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...