จุลินทรีย์คาซาม่าพลัสเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งเพียวๆกำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ จุลินทรีย์กำจัดเชื้อโรคในบ่อเลี้ยงกุ้งกำจัดเชื้อโรคในบ่อเลี้ยงปลา
ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ


บำบัดน้ำเสียโรงแรมและรีสอร์ททุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
บำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงาน
บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


กำจัดเชื้อโรคในบ่อเลี้ยงกุ้ง

    

 

ไม่ใช่เพียงแค่การโฆษณา  แต่เป็นนวัตกรรมที่ทำได้จริงๆ ไม่มีความเสี่ยงและอันตรายรวมถึงผลกระทบใดๆต่อกุ้งและปลา เพราะเป็นธรรมชาติล้วนๆ ปลอดภัยไม่มีสารเคมีเจือปนใดๆทั้งสิ้น เป็นมิตรและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยตรง ปราบเชื้อโรคในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา

กำจัดเชื้อโรคในบ่อเลี้ยงกุ้ง กำจัดเชื้อโรคในบ่อเลี้ยงปลา โดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ  ( กำจัดเชื้อโดยวิธีชีวภาพธรรมชาติ 100% ) ช่วยให้กุ้งและปลามีสุขภาพดี มีภูมิต้านทานเชื้อโรคได้ดี

เชื้อโรคที่มีอยู่ในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลามากจากแหล่งใด ?

เชื้อโรคหรือแบคทีเรียกลุ่มที่ก่อโรคจะมีอยู่ทั่วๆไปตามพื้นดิน น้ำ และอากาศ รวมทั้งในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลาทุกๆแห่ง ในการเลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลานอกจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นน้ำ สภาพของน้ำ สภาวะอากาศ ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลาแล้ว ยังมีปัจจัยที่สำคัญมากๆอีกปัจจัยหนึ่งที่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลา นั่นก็คือเชื้อโรคที่เกิดขึ้นกับกุ้งและปลา ทำให้กุ้งและปลาที่เลี้ยงในบ่อตายได้ง่ายๆและอาจตายยกบ่อได้  เชื้อโรคที่เกิดขึ้นในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลามาจากจุดใด ?

แหล่งที่มาและพาหะเชื้อโรคในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลามาจากแหล่งต่อไปนี้ .-

1. จากดินในบ่อที่ใช้เลี้ยงกุ้งหรือปลา  เชื้อโรคหรือกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษมีอยู่ทั่วๆไปตามพื้นดิน น้ำ และอากาศแทบทุกแห่ง

2. จากน้ำ เชื้อโรคหรือแบคทีเรียที่ให้โทษก่อโรคจะอาศัยอยู่ในน้ำอีกแหล่งหนึ่ง โดยเฉพาะน้ำที่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกทั้งหลาย

3. จากอากาศ จุลินทรีย์ทุกๆกลุ่มมีอยู่ทั่วๆไปในอากาศ รวมทั้งจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่ก่อโรค 

4. พาหะจากแหล่งต่างๆ ทั้งพืชและสัตว์ สามารถเป็นพาหะนำเชื้อโรคมาติดต่อได้ทั้งนั้น รวมทั้งอาหารที่เลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลา เมื่อเกิดการเน่าเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลาก็สามารถก่อโรคได้ตลอดเวลาเช่นกัน  

นี่คือแหล่งที่มาของแบคทีเรียที่ก่อโรคในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลาส่วนใหญ่นิยมใช้สารเคมีในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคกุ้งและปลาเหล่านี้ จึงทำให้มีสารตกค้างในปลาและกุ้ง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคกุ้งและปลาที่ท่านเลี้ยง เราต้องการช่วยเกษตรกรลดความเสียหายในจุดนี้ ซึ่งถือเป็นความเสียหายที่สำคัญมากที่สุดในการเลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลา ถ้าปลอดโรคก็จะเห็นกำไรเพิ่มมากขึ้น และผู้บริโภคอย่างเราๆท่านๆซึ่งบริโภคกุ้งเป็นประจำก็ไม่ต้องเสี่ยงกับสารเคมีที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้งและการเลี้ยงปลา รับประทานกุ้งและปลาได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องไปกังวลเรื่องสารเคมีในกุ้งและปลาอีกต่อไป เรารู้และเข้าใจปัญหาหนักใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลาคือ ปัญหาเรื่องโรค เป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยาก แต่ก็สามารถควบคุมได้ด้วยวิธีชีวภาพไม่ใช้สารเคมีใดๆ

 

   จุลินทรีย์ คือ อะไร ??

จุลินทรีย์ ( Micro-organism  ) คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เป็นสัตว์เซลล์เดียว มีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน และมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วๆไปในธรรมชาติตาม ดิน น้ำ อากาศ จุลินทรีย์บนโลกใบนี้มีทั้งกลุ่มที่มีประโยชน์ มีโทษ และเป็นกลางตามภาพจำลองด้านบน

1.  จุลินทรีย์กลุ่มที่ให้ประโยชน์หรือกลุ่มที่มีประโยชน์ต่อพืชและสัตว์ จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะมีอยู่ในธรรมชาติประมาณ  10%  มีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนเป็นหลัก และชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่รักษ์โลก ไม่ให้โลกเต็มไปด้วยมลพิษและมลภาวะ

2.  จุลินทรีย์กลุ่มที่ให้โทษหรือจุลินทรีย์กลุ่มที่ก่อโรคต่างๆ มีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและชนดที่ไม่ใช้ออกซิเจน กลุ่มนี้ในธรรมชาติมีอยู่ประมาณ 10% ปัญหาการเกิดการเน่าเหม็น ของเสียต่างๆ โรคสัตว์และโรคพืชก็มาจากจุลินทรีย์กลุ่มนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มทำลายโลก

3.  จุลินทรีย์ที่เป็นกลาง จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะแสดงตัวเป็นกลางๆ เข้ากับกลุ่มใดก็ได้ในทั้ง 2 กลุ่มด้านบน มีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและชนิดไม่ใช้ออกซิเจน มีอยู่ในธรรมชาติมากที่สุดของจุลินทรีย์ทั้งหมดในโลกนี้คือประมาณ  80% เข้าได้กับทุกๆกลุ่ม ( ใน 2 กลุ่มด้านบน )

จุลินทรีย์เกี่ยวข้องอย่างไรกับการบำบัดน้ำเสีย ?

ในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆทั้งหมดทั้งมวลบนโลกใบนี้ ล้วนต้องพึ่งพาและอาศัยจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียเหล่านี้ทั้งสิ้น ยังไม่มีสิ่งใดมาทดแทนการย่อยสลายของเสียต่างๆแทนจุลินทรีย์ย่อยสลายได้ในปัจจุบันและคงตลอดไป ในการบำบัดน้ำเสียในทุกๆระบบต้องใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายเท่านั้น จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำเสียคือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นชนิดที่ใช้ออกซิเจนหรือชนิดไม่ใช้ออกซิเจน ( กลุ่มที่ 1 บน ) จุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์นี้ยังให้ประโยชน์ในหลายๆ ด้านด้วยกัน แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงการนำจุลินทรีย์กลุ่มนี้มาใช้งานในการบำบัดน้ำเสียการย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ซึ่งต้องพึ่งพาและอาศัยจุลินทรีย์กลุ่มนี้เป็นหลัก ของเสียต่างๆรวมถึงน้ำเสียไม่ล้นโลกในทุกวันนี้ก็มาจากผลงานของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียกลุ่มนี้เอง จุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์นี้ยังมีการแยกย่อยไปอีก 2 กลุ่มย่อยด้วยกัน คือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย  และกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย ซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มนี้สามารถอยู่ได้ทั้งในสภาวะไร้อากาศและมีอากาศออกซิเจน ในการบำบัดน้ำเสียต่อไปนี้จึงจะขอกล่าวถึงจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียทั้งสองกลุ่มนี้ เพราะในการบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบบำบัดต้องใช้งานจุลินทรีย์กลุ่มเหล่านี้เป็นหลัก

จุลินทรีย์ก่อโรคหรือแบคทีเรียก่อโรคอยู่ในกลุ่มใด ?

จุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่ก่อโรคจะอยู่ในกลุ่มของจุลินทรีย์ที่ให้โทษ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10% ของจุลินทรีย์โดยรวมทั้งหมด มีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยา ทำปฏิกิริยาก่อโรคได้ทั้งในพืชและสัตว์ทุกๆชนิด จุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่ก่อโรคในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลาก็คือกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์  

นวัตกรรมใหม่ในการเลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลาโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆในการกำจัดเชื้อโรค โดยวิธีชีวภาพบำบัดและกำจัดเชื้อแบบธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีใดๆตกค้างในกุ้งและปลา 

เราได้ค้นพบวิธีการกำจัดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคโดยไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ เป็นธรรมชาติ 100% กำจัดเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคโดยวิธีชีวภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคกุ้งและปลาที่เลี้ยง ไม่มีสารเคมีตกค้างในตัวกุ้งและปลาและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเลี้ยงกุ้งแบบเกษตรอินทรีย์ 100% ไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น ไม่ต้องเสี่ยงต่อสารเคมีตกค้างในร่างกายของผู้ที่บริโภคกุ้งและปลาที่เราเลี้ยง

การใช้จุลินทรีย์คาซาม่าในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา

การนำจุลินทรีย์คาซาม่าไปใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา ต้องใช้แบบบูรณาการทุกส่วน ทั้งในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย การกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา เทคนิคเหล่านี้ทั้งหมดกรุณาติดต่อเราโดยตรง เพราะอาจมีผู้ที่ต้องการลอกเลียนแบบนวัตกรรมของเราไปใช้และแอบอ้าง  ของจริงต้องจุลินทรีย์คาซาม่าเท่านั้น จุลินทรีย์อีเอ็มหรืออีเอ็มทั่วๆไป ไม่สามารถกำจัดเชื้อได้ เราได้พัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์คาซาม่าให้สามารถต้านเชื้อแบคทีเรียได้ ( แบคทีเรียที่ก่อโรค )  

เพราะเราเข้าใจเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลาที่เสี่ยงต่อการขาดทุน เพราะปัญหาโรคกุ้งในบ่อเลี้ยงกุ้งมีความเสี่ยงต่อการขาดทุน เราจะขยายผลนวัตกรรมให้ท่านนำไปใช้ได้จริงๆในการเลี้ยงกุ้งให้ปลอดโรคและกุ้งเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ด้วยการ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ในการเลี้ยงกุ้งแบบชีวภาพ นวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถจัดการโรคกุ้งได้แบบง่ายๆ ใช้ได้กับการเลี้ยงกุ้งทุกๆชนิด ทุกๆสายพันธุ์ในทุกๆท้องที่ ใช้ได้ดีกับบ่อเลี้ยงกุ้งหรือบ่อเลี้ยงปลาที่เป็นระบบปิดเท่านั้น กรณีเลี้ยงในกระชังสาธารณะจะไม่ค่อยได้ผลดีเท่าที่ควร เทคนิคการเลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลาให้ปลอดโรคนั้น คือ การทำเป็นและทำถึง ใช้จุลินทรีย์คาซาม่าเป็นและใช้จุลินทรีย์คาซาม่าถึง ใช้บ้างไม่ใช้บ้างหรือกรณีที่กลัวสิ้นเปลืองใช้เพียงเล็กน้อยจนเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อ 

   โทร. 081-335 2758

  Line ID : emkasama  

หมายเหตุ  :  เราต้องการเฉพาะเจ้าของบ่อเลี้ยงกุ้งหรือบ่อเลี้ยงปลามืออาชีพเท่านั้นในการนำจุลินทรีย์คาซาม่าเราไปจำหน่ายและใช้งานในการกำจัดเชื้อในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา เพื่อการสื่อสารจะเข้าใจได้ง่ายขึ้น ปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆได้อย่างถูกต้องในทุกๆขั้นตอนของการใช้ ใช้เป็นและใช้ถึง จึงจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ เราต้องการผู้ที่ทำจริงๆและทำถึงเท่านั้น จะได้ไม่เสียประโยชน์และเสียเวลาในการให้ความรู้และขั้นตอนต่างๆในการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่         

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...