จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ ที่นี่..จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มหมูน้ำยาดับกลิ่นฟาร์มหมู จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ใช้ดับกลิ่นฟาร์มหมูดับกลิ่นขี้หมู กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งานดับกลิ่นในคอกหมู ฟาร์มหมูถูกร้องเรียน
ReadyPlanet.com
จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มหมู

        

ที่นี่...จำหน่ายน้ำยาดับกลิ่นฟาร์มหมู ฟาร์มสุกร จุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มหมูฟาร์มสุกร จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ใช้ดับกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมู ฟาร์มเลี้ยงสุกร ได้ประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นและการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มหมู กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน

กลิ่นเหม็นจากฟาร์มเลี้ยงหมู หรือฟาร์มเลี้ยงสุกร เป็นปัญหาใหญ่ที่ผู้ประกอบการเลี้ยงหมูต้องพบอย่างแน่นอน และติดตามมาด้วยการร้องเรียนจากชาวบ้านหรือชุมชนที่อยู่รอบๆฟาร์มเลี้ยงหมู เพราะมูลสุกรสร้างทั้งมลภาวะทางกลิ่น และน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกร ตามหลักการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรหรือเลี้ยงหมูจะต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียและมีระบบบำบัดกลิ่นจากฟาร์มเลี้ยงหมู

      

  ของเสียและน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงหมู 

ของเสียแทบทั้งหมดจากฟาร์มเลี้ยงหมูเลี้ยงสุกรจะเป็นสารอินทรีย์ หมักหมมเป็นเวลานานและรวมตัวกับออกซิเจนจะเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นในฟาร์มเลี้ยง กลิ่นส่วนใหญ่มาจากมูลหมูหรือขี้หมูและฉี่หมู ซึ่งกลิ่นค่อนข้างจะรุนแรงฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณรอบๆฟาร์ม ไม่เป็นที่ต้องการของคนสูดดม สร้างมลภาวะทางกลิ่นให้กับสิ่งแวดล้อม 

การดับกลิ่นขี้หมูหรือดับกลิ่นมูลสุกร

โดยหลักธรรมชาติบำบัดจะใช้จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นโดยเฉพาะ เพื่อไม่ให้กระทบกับสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะและมลพิษในสิ่งแวดล้อมโดยตรง ลูกค้าหลายๆท่านใช้อีเอ็ม ( em ) ในการดับกลิ่นขี้หมูหรือมูลสุกร แต่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ยังคงมีปัญหากลิ่นรุนแรงเหมือนเดิม จะใช้สารเคมีก็กลัวมีผลกระทบต่อสุขภาพของหมูที่เลี้ยง 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นฟาร์มหมู

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการดับกลิ่นกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆได้ดี โดยเฉพาะกลิ่นที่เกิดจากสารอินทรีย์ในฟาร์มเลี้ยงหมู ใช้ในฟาร์มเลี้ยงหมูจะมีกลิ่นหอมทันที วิธีการใช้จะมีคำแนะนำให้พร้อม ได้ประโยชน์ทั้งการดับกลิ่นและการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มหมู กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ทำให้หมูไม่เครียด สุขภาพจิตดี ใช้เป็นประจำกลิ่นจากฟาร์มหมูจะไม่รบกวนสิ่งแวดล้อม

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในฟาร์มหมู

ให้ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในฟาร์มหมูแบบบูรณาการทุกส่วน ซึ่งจะช่วยทั้งการดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มหมู

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) กำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นอะไรได้บ้าง?

 ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นทุกๆระบบ

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น 

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

 

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

เรา คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นฟาร์มหมู น้ำยาดับกลิ่นขี้หมู ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม ให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรี ทั้งการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มหมูและการดับกลิ่นกำจัดกลิ่นในฟาร์มหมูฟาร์มสุกร

                

มีปัญหาฟาร์มสุกรหรือฟาร์มหมูถูกร้องเรียน ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นฟาร์มหมู บำบัดน้ำเสียในฟาร์มหมู         

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...