จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ วิธีการบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะและการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อเกรอะด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสีย
ReadyPlanet.com
การบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ

   

                  

น้ำเสียในบ่อเกรอะต้องบำบัดหรือไม่ ?

เสียจากทุกๆแหล่ง ซึ่งรวมทั้งน้ำเสียจากบ่อเกรอะ ต้องทำการบำบัดเช่นกันก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม บ่อเกรอะคือบ่อรับของเสียและน้ำเสียรวมถึงสิ่งปฏิกูลต่างๆทั้งหมดที่มาจากห้องน้ำห้องส้วม ทั้งน้ำเสียจากการใช้งานในห้องน้ำและบรรดาอุจจาระปัสสาวะ ซึ่งมีกลิ่นเหม็นที่รุนแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทั้งหมดจะลงไปรวมกันที่บ่อเกรอะ หมักหมมกันทำให้เกิดมลภาวะคือกลิ่นเน่าเหม็นและมลพิษคือบรรดาก๊าซพิษต่างๆ ในบ่อเกรอะเป็นจุดที่อับอากาศ ออกซิเจนเบาบางหรือแทบจะไม่มีออกซิเจนเลย ดังนั้น กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักจึงอยู่ไม่ได้ ไม่สามารถเจริญเติบโตและดำรงชีพโดยไม่มีออกซิเจนได้ คงมีเฉพาะจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนทำการย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ แต่จุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจนกลุ่มนี้มีปริมาณน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น เราจึงเห็นบรรดาตะกรัน ( ตะกอนเบา ) ที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำในบ่อเกรอะจับตัวกันเป็นแผ่น ในบ่อเกรอะบางแห่งที่ไม่มีการสูบส้วมหรือสูบบ่อเกรอะเลยหรือนานๆสูบที จะเห็นบบรดาตะกรันรวมตัวกันเป็นแผ่นลอยอยู่เหนือผิวน้ำในบ่อเกรอะ เพราะจุลินทรีย์ย่อยสลายไม่ทัน สิ่งปฏิกูลมีมากจนเกินกำลังของจุลินทรีย์ที่จะย่อยสลายให้หมดไปในเวลาที่จำกัด ของเสียและสิ่งปฏิกูลมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนย่อยสลายไม่ทันดังกล่าว

การบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะทำอย่างไร ?

อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าในบ่อเกรอะมีของเสีย ทั้งน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆจำนวนมากในแต่ละวัน การบำบัดของเสียเหล่านี้หลักการเบื้องต้นคือ การแยกของเสียเหล่านี้นำไปกำจัดทิ้ง การสูบส้วมหรือสูบบ่อเกรอะก็คือ วิธีการบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะเบื้องต้นนั่นเอง กรณีที่บ่อเกรอะมีของเสียและสิ่งปฏิกูลจำนวนมากและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ควรสูบบ่อเกรอะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งหรือบ่อยกว่านี้ตามความเป็นจริง เพื่อนำเอาของเสียสิ่งปฏิกูลที่มีขนาดชิ้นใหญ่ออกจากบ่อเกรอะ การย่อยสลายของเสียชิ้นใหญ่ของจุลินทรีย์ต้องใช้เวลานานหลายๆเดือนหรือบางกรณีอาจเป็นปี เพื่อลดภาระหนักของจุลินทรีย์ย่อยสลาย จึงต้องนำของเสียและสิ่งปฏิกูลที่มีขนาดชิ้นใหญ่เหล่านี้ไปกำจัดทิ้ง นี่คือการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นในบ่อเกรอะ ส่วนการบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะขั้นต่อไปก็คือ การใช้ฟิลเตอร์กรองตะกอนละเอียดออกให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพในเบื้องต้นเช่นกัน ในบ่อเกรอะจะไม่สามารถติดตั้งเครื่องเติมอากาศได้ เพราะจะมีปัญหากลิ่นเน่าเหม็นในบ่อเกรอะฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ สร้างมลภาวะในเรื่องกลิ่น

ภาพบนเป็นโมเดลการบำบัดน้ำเสียของบ่อเกรอะตามหลักการที่ถูกต้อง ผ่านการบำบัดขั้นต้นทางกายภาพแล้ว จะนำไปบำบัดยังบ่อเติมอากาศที่ใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ใช้ออกซิเจน น้ำเสียจากบ่อเกรอะที่จะผ่านเข้าไปยังบ่อเติมอากาศต้องผ่านการกรองจากฟิลเตอร์ละเอียดก่อน  การเติมอากาศควรใช้วิธีการเติมอากาศจากใต้น้ำ ไม่ควรเติมบนผิวน้ำ เพราะกลิ่นจะฟุ้งกระจาย จะมีปัญหาในเรื่องกลิ่นมลภาวะทางกลิ่นอีก จากโมเดลข้างบน หลังจากน้ำเสียจากบ่อเกรอะผ่านการบำบัดในบ่อเติมอากาศแล้ว น้ำเสียส่วนนี้จะส่งต่อไปยังระบบบำบัดรวมต่อไป แต่ส่วนใหญ่จะไม่ใช้วิธีโมเดลข้างบนนี้ จะใช้วิธีต่อตรงน้ำเสียจากบ่อเกรอะเข้าไปยังบ่อรับน้ำเสียรวมของระบบบำบัดเลย หรือกรณีหนักกว่านั้นก็คือ ต่อน้ำเสียจากบ่อเกรอะเข้ากับบ่อเติมอากาศ ซึ่งจะมีปัญหามากมายที่ติดตามมา โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ และที่ปัญหาหนักที่สุดก็คือ ระบบบำบัดล้มเหลวได้ง่าย ค่า BOD , SS , TDS สูงลิ่ว เนื่องจากของเสียจากบ่อเกรอะมีทั้งตะกอนหนักตะกอนเบา ( ตะกรัน ) เข้าสู่บ่อเติมอากาศ ( กรณีที่ไม่มีฟิลเตอร์กรองหยาบและกรองละเอียด ) โมเดลข้างบนอาจมีปัญหาค่าใช้จ่ายเพิ่มในจุดเติมอากาศ แต่จะช่วยให้การบำบัดน้ำเสียจากบ่อเกรอะมีประสิทธิภาพดีกว่าการส่งน้ำเสียโดยไม่มีการบำบัดเข้าสู่บ่อรับน้ำเสียรวมของระบบบำบัดโดยตรง

 ในบ่อเกรอะจะมีสิ่งปฏิกูลที่เป็นสารอินทรีย์จำนวนมาก ( ที่มาจากอุจจาระและปัสสาวะ ) มีขนาดชิ้นใหญ่ ทั้งตะกอนหนัก ( Suspended  Solids : SS ) และตะกอนเบาหรือตะกรัน ( Settleable  Solids : SS ) ค่า BOD สูง เพราะมีสารอินทรีย์จำนวนมาก ดังนั้น ถ้าปล่อยของเสียทั้งหมดเหล่านี้เข้าไปในระบบบำบัดน้ำเสียรวมก็จะสร้างปัญหาให้กับระบบบำบัด  ระบบบำบัดล่มบ่อยๆ ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์เป็นประจำ 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ

เป็นที่รู้อยู่แล้วว่า ในบ่อเกรอะเป็นจุดที่อับอากาศ ออกซิเจนเบาบางหรือแทบจะไม่มีออกซิเจนเลย กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนจึงไม่สามารถดำรงชีพและเจริญเติบโตได้ เพราะไม่มีออกซิเจนหรืออกซิเจนมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนก็มีปริมาณน้อยในขณะที่ของเสียมีปริมาณมากย่อยสลายได้ไม่ทัน  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสีย ( บำบัดน้ำเสีย ) โดยไม่ใช้ออกซิเจน จึงจัดอยู่ในกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียที่ไม่ใช้ออกซิเจน เหมาะสำหรับนำมาใช้บำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะที่เป็นจุดอับอากาศ ซึ่งจะได้รับประโยชน์ทั้งในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในบ่อเกรอะในเวลาเดียวกันทันที จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด โดยเฉพาะในจุดที่กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเข้าไปไม่ถึง สามารถนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปทดแทนได้ทันที เป็นกำลังเสริมและเป้นกำลังหนุนในการบำบัดน้ำเสียให้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบบำบัด เป็นการเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรง

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า แก้ปัญหาและตอบโจทย์บ่อเกรอะเหม็น

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป้นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสีย ( บำบัดน้ำเสีย ) ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย และยังมีคุณสมบัติที่เด่นๆอีกข้อคือ การดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ ซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆไม่มีคุณสมบัติในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำปฏิกิริยาทั้งการย่อยสลายของเสียต่างๆและการดับกลิ่นได้ทั้งในสภาวะไร้ออกซิเจนหรือมีออกซิเจนก็ได้  ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ทั้งการย่อยสลายของเสียต่างๆและการดับกลิ่นในเวลาเดียวกันในบ่อเกรอะ ซึ่งเป็นจุดที่อับอากาศหรืออากาศมีน้อย ซึ่งจะได้รับประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ การย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อเกรอะ ทำให้บ่อเกรอะไม่เต็มง่ายหรือส้วมไม่เต็มง่ายนั่นเอง รวมทั้งการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นบ่อเกรอะในเวลาเดียวกัน

       

ภาพบนเป็นปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าซึ่งจะได้ผลผลิตเป็น  น้ำ + พลังงาน + ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2 ) + ก๊าซมีเทน ( CH4 ) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ไม่ใช้ออกซิเจน

วิธีการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น

ให้เติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าลงในบ่อเกรอะโดยตรง หรือจะเติมผ่านชักโครกก็ได้ การใช้หรือการเติมจุลินทรีย์หอมคาซาม่าต่อครั้ง สำหรับบ้านเรือนทั่วๆไปประมาณ 3-5 ลิตร ( ขึ้นอยู่กับขนาดหรือปริมาตรความจุน้ำเสียของบ่อเกรอะ ) หรือมากกว่านี้ก็สามารถทำได้ ไม่มีผลเสียใดๆ แต่จะส่งผลดีต่อระบบบ่อเกรอะ จะทำให้ปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายมากยิ่งขึ้น หมั่นเติมอยู่เป็นประจำจะช่วยทั้งในเรื่องกลิ่นและส้วมไม่เต็มง่าย บ่อเกรอะที่มีขนาดใหญ่ต้องเพิ่มปริมาณตามความจุน้ำเสียของบ่อเกรอะเป็นเกณฑ์

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างไร? 

โดยเนื้อแท้ของจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นของเสียแล้ว เป็นหน้าที่ของจุลินทรีย์กลุ่มนี้โดยตรง ถ้าปราศจากจุลินทรีย์กลุ่มนี้แล้ว โลกใบนี้ก็จะเต็มไปด้วยของเสียและมลพิษมลภาวะทางกลิ่นจนล้นโลก ดังนั้น จุลินทรีย์กลุ่มนี้จึงมีคุณต่อโลกใบนี้ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่รวมตัวอยู่ในธรรมชาติ เราได้นำกลุ่มจุลินทรีย์แต่ละกลุ่มที่ให้ประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์มาทำการสังเคราะห์รวมกันให้อยู่ในสถานที่เดียวกัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นนั่นเอง เพื่อช่วยลดมลพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น  กลิ่นเน่าเหม็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดมาจากอินทรีย์วัตถุเหล่านี้ต้องถูกบำบัดหรือกำจัดโดยจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์เท่านั้นจึงจะตรงจุดและตรงกับปัญหาและสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไม่ใช่การใช้สารเคมีล้างหรือกลบกลิ่นที่เกิดขึ้นจากสารอินทรีย์ ซึ่งไม่ตรงจุดกับปัญหาที่เกิดขึ้น  กลิ่นที่เกิดจากสารเคมี ต้องใช้เคมีบำบัด แต่ถ้ากลิ่นนั้นเกิดจากสารอินทรีย์ ต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดหรือกำจัดกลิ่นจึงจะถูกต้อง  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากสารอินทรีย์ โดยทั่วๆไปจุลินทรีย์อีเอ็มหรืออีเอ็ม  ( EM )จะมีกลิ่นเปรี้ยวหรือเหม็นเปรี้ยว บางท่านจะไม่ชอบกลิ่นของจุลินทรีย์อีเอ็ม  จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็คือจุลินทรีย์อีเอ็มที่เราได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งให้มีกลิ่นหอมเป็นที่ถูกใจลูกค้าที่ใช้ทุกๆท่าน ซึ่งชื่อหรือยี่ห้อก็บอกไว้ชัดเจนแล้วว่า จุลินทรีย์หอมคาซาม่า  จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น  จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น ใช้ในการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงต์ต่างๆกลิ่นจะหอมทันทีที่ใช้งาน ซึ่งไม่ใช่การกลบกลิ่นเหมือนกรณีการใช้สารเคมี แต่เป็นการบำบัดกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นแบบธรรมชาติบำบัด เป็นการกำจัดกลิ่นที่ต้นเหตุตามหลักวิทยาศาสตร์โดยตรง

 จุลินทรีย์หอม-Kasama เป็นการรวมกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มาใช้งานหลักๆดังต่อไปนี้ .-

1. ใช้ในการบำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด เช่น เติมในบ่อบำบัดน้ำเสีย  เติมบ่อเกรอะ เพื่อบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นในเวลาเดียวกัน

2.  ใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ตามแหล่งต่างๆ  กลิ่นคาวจากพืชและสัตว์

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) กำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นอะไรได้บ้าง?

 ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นทุกๆระบบ

- ดับกลิ่นบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น 

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  บ่อเกรอะเหม็น  ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

เราคือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) โดยตรง จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย จัดจำหน่ายมามากกว่า 10 ปี เราจัดส่งให้ลูกค้าฟรีๆ ทั่วประเทศ โปรดระวังของลอกเลียนแบบหรือมีผู้แอบอ้าง ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการแก้ปัญหาบ่อเกรอะเหม็นฟรีๆ ต้องที่นี่..

บรรจุแกลลอนขนาด 20  ลิตร มีเพียงขนาดเดียวคือ 20  ลิตรเท่านั้น

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะ ราคา

จุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ ราคา

ราคาจำหน่าย ขนาด 20  ลิตร  แกลลอนละ  1,200  บาท 

     ส่งฟรีทั่วประเทศ ส่งตรงถึงบ้านหรือที่ทำงานของท่าน

บ่อเกรอะเหม็น ส้วมเหม็น ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันใจ

 มีปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะเหม็น บ่อเกรอะเต็มง่าย ( ส้วมเต็มง่าย ) ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งเป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็น  เราเน้นความเข้มข้นสูง ไม่มีเก่าเก็บ ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์อย่างฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร         

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...