จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ชีวภาพที่มีประโยชน์ในการกำจัดเชื้อในฟาร์มเลี้ยงหมู นอกจากการบำบัดกลิ่นดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู เป็นคุณสมบัติที่เด่นๆอีกข้อหนึ่งโยไม่มีการใช้ยาหรือสารเคมีใดๆ
ReadyPlanet.com
กำจัดเชื้อในฟาร์มเลี้ยงหมู

        

ถ้าท่านคือเจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมู เจ้าของคอกหมู ลองศึกษาความรู้ต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์กับท่านโดยตรง ทั้งการเพิ่มผลผลิตและการรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูแบบมืออาชีพ

  แน่นอนว่าปัญหาในฟาร์มเลี้ยงหมูหรือโรงเลี้ยงหมู คอกหมูมีหลายเรื่อง เช่น ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ทั้งกลิ่นมูลหมูที่เหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนจากชุมชน หรือ ของเสียจากมูลหมูไม่มีที่กำจัดทิ้ง ส่งกลิ่นเน่าเหม็น สร้างมลพิษและมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม  ต่อมาก็เป็นเรื่องสุขอนามัยของหมูในฟาร์มหรือในโรงเลี้ยงหมู ซึ่งหมูต้องอยู่กับสิ่งปฏิกูลที่เป็นมูลของตัวเอง การหมักหมมของสิ่งปฏิกูลต่างๆทำให้หมูหรือสุกรเกิดความเครียดได้ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของหมูเอง ทั้งการเจริญเติบโดและโรคภัยไข้เจ็บ อย่าลืมหมูเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนมนุษย์ มีชีวิตและจิตใจเช่นกัน มีความเครียดเช่นกัน เพียงแต่เป็นสัตว์ชั้นต่ำเท่านั้น ดังนั้น จึงต้องสร้างสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ให้เขาเป็นอย่างดี สถานที่สะอาดถูกสุขอนามัย จัดการและกำจัดในเรื่องของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆในโรงเลี้ยงหมูไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนทั้งหมูและคนรอบๆโรงเลี้ยงหมู เมื่อบริหารจัดการทั้งในเรื่องของกลิ่นและของเสียสิ่งปฏิกูลต่างๆในฟาร์มเลี้ยงหมูได้ออกมาเป็นอย่างดีแล้ว สิ่งที่ควรจัดการต่อไปก็คือ การจัดการในเรื่องของเชื้อโรคในฟาร์มเลี้ยงหมู ในฟาร์มเลี้ยงหมูมีสารพัดเชื้อ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเพาะเชื้อก็ว่าได้ มีทั้งเชื้อดีและเชื้อไม่ดี ( จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และจุลินทรีย์ที่ก่อโรคให้โทษ ) แหล่งสกปรกจะอุดมไปด้วยเชื้อไม่ดีหรือเชื้อที่ให้โทษก่อโรคจะมีมาก ดังนั้น หมูที่เลี้ยงจึงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ก่อโรคเหล่านี้ ในฟาร์มเลี้ยงหมูอาจจะมีทั้งเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งทั้งสองเชื้อนี้จะมีความแตกต่างกัน เชื้อไวรัสเป็นกรดโปรตีนที่สามารถเพิ่มตัวเองได้รวดเร็ว ส่วนเชื้อแบคทีเรียจะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ มีทั้งประเภทเชื้อดีมีประโยชน์ต่อพืชและสัตว์ เชื้อที่ให้โทษต่อพืชและสัตว์ ( ก่อโรค ) และเชื้อที่เป็นกลาง เชื้อไวรัสต้องใช้วัคซีนเท่านั้น  ส่วนเชื้อแบคทีเรียสามารถใช้สารที่มากำจัดได้หลายอย่าง ทั้งสารชีวภาพ ( จุลินทรีย์ ) สารเคมี เป็นต้น

 เชื้อก่อโรคในฟาร์มเลี้ยงหมู

เชื้อที่ก่อโรคในฟาร์มเลี้ยงหมู ส่วนใหญ่มาจากเชือแบคทีเรีย จากการหมักหมมของสิ่งปฏิกูลและของเสียต่างๆ ก่อให้เกิดเชื้อก่อโรคเจริญเติบโตได้ดี หมูที่มีภูมิต้านทานน้อยก็จะติดเชื้อได้ง่าย เพราะเชื้อมีกระจายเต็มไปทั่วในฟาร์มเลี้ยงหมู โดยเฉพาะฟาร์มที่ดูแลในเรื่องของความสะอาดยังไม่สมบูรณ์ 100% ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่ก็จะใช้ยาหรือสารเคมีในการกำจัดเชื้อ ข้อดีคือได้ผลรวดเร็ว แต่มีข้อเสียก็คือ มีสารเคมีตกค้างในเนื้อหมูหรือเนื้อสุกร สารเคมีบางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเนื้อหมูได้ นอกจากจะเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยแล้ว อาจทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ต้นทุนสูงขึ้น และอาจกระทบต่อสุขภาพผู้เลี้ยงได้ตลอดเวลา

เลี้ยงหมูแบบมืออาชีพด้วยวิธีชีวภาพ

การเลี้ยงแบบอินทรีย์ชีวภาพ ไม่ใช้สารเคมีใดๆ เป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงหมูยุคใหม่ที่ใส่ใจในสุขภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ทั้งของผู้เลี้ยงและผู้บริโภคเนื้อหมู ช่วยเพิ่มผลิตผลิต ลดเชื้อก่อโรคในโรงเลี้ยงหมู โดยการนำจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มาใช้กำจัดจุลินทรีย์ที่ก่อโรคหรือให้โทษ จะช่วยให้สิ่งแวดล้อมและหมูปลอดภัย ไม่มีสารตกค้างในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและในร่างกายของหมูที่เลี้ยง จุลินทรีย์เป็นสารธรรมชาติที่สลายตัวไปในธรรมชาติได้ 

การใช้จุลินทรีย์ชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงหมูแบบบูรณาการทุกส่วน

สำหรับจุลินทรีย์ที่จะนำมาใช้ในฟาร์มเลี้ยงหมูนั้น จะต้องเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในแต่ละเรื่องเท่านั้น เช่น มีคุณสมบัติในการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นในฟาร์มเลี้ยงหมู มีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียต่างๆในฟาร์มเลี้ยงหมู ( บำบัดของเสียและน้ำเสีย ) มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนคุณสมบัติของเชื้อตรงกันข้าม ( กำจัดเชื้อ ) เป็นต้น จะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพียงบางสายพันธุ์เท่านั้นที่มีคุณสมบัติในแต่ละด้านเหล่านี้ ดังนั้น จึงต้องมีการคัดเลือกสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่เหมาะสมมาใช้ในฟาร์มเลี้ยงหมูจึงจะได้ประโยชน์ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดติดตามมา ผู้เลี้ยงหมูหรือเจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมูควรมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวนี้

จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการเลี้ยงหมูแบบชีวภาพ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในหลายๆด้าน หลากหลายสายพันธุ์นำมาสังเคราะห์ไว้ในที่เดียวกัน เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา มีคุณสมบัติในด้านการบำบัดน้ำเสีย(ย่อยสลายของเสีย) การดับกลิ่น(บำบัดกลิ่น)ที่เกิดจากสารอินทรีย์ทุกชนิด รวมถึงมีคุณสมบัติในด้านการกำจัดเชื้อที่ก่อโทษ ส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นดับกลิ่นไม่พึงประสงค์เป็นหลัก เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่มาจากธรรมชาติ แล้วนำมาสังเคราะห์ขึ้นในห้องปฏิบัติการ จนกระทั่งขยายผลนำไปใช้ประโยชน์ไปสู่ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เราได้พัฒนาจุลินทรีย์อีเอ็มเดิมๆให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น โดยให้มีความแข็งแกร่งและความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนได้ปรับปรุงในเรื่องของกลิ่นให้มีกลิ่นหอม ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปใช้ในการบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดจากสารอินทรีย์ทุกชนิด เราจะแนะนำวิธีการใช้จุลินทรีย์ของเราแบบบูรณาการทุกภาคส่วนในฟาร์มเลี้ยงหมูให้กับเกษตรผู้เลี้ยงหมูได้เข้าใจวิธีการที่ถูกต้องในการเลี้ยงหมูแบบชีวภาพหรือแบบธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆเลย ปรึกษาเราได้ที่นี่...

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอน  20  ลิตร  ( บรรจุจริง  21.50  ลิตร  )

  จัดส่งฟรีถึงที่ทั่วประเทศ พร้อมให้คำแนะนำฟรีตลอดการใช้งาน         

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...