ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ


ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับกรุงเทพฯ
ใบเสนอราคาจุลินรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นสำหรับต่างจังหวัด
บำบัดน้ำเสียโรงแรมและรีสอร์ททุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
บำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงาน
บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม

       

ส้วมเต็ม!!! ส้วมเหม็น!!! ส้วมส่งกลิ่นเหม็น!!! ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ ทำให้สุขภาพจิตเสื่อมเครียด เพราะต้องสูดดมเอาแต่กลิ่นส้วมเหม็นเข้าปอดทุกวัน ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ง่ายๆด้วยวิธีแบบธรรมชาติบำบัด ปลอดภัยไร้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดับกลิ่นส้วมเหม็นบำบัดกลิ่นส้วมส่งกลิ่นเหม็นด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด ( ชีวภาพบำบัด )ด้วยการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอมในตัว สังเคราะห์ขึ้นมาจากจุลินทรีย์ที่มาจากธรรมชาติโดยตรง

   ปัญหาส้วมเหม็น และปัญหาส้วมเต็ม มาจากจุดใด ?

1. ปัญหาส้วมเหม็นหรือส้วมส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ปัญหากลิ่นส้วมมาจากของเสียและสิ่งปฏิกูลที่ไปจากส้วมหรือห้องน้ำที่มีส้วมในตัว ของเสียและสิ่งปฏิกูล(อุจจาระและปัสสาวะ)โดยเนื้อแท้ของมันก็มีกลิ่นเหม็นที่รุนแรงอยู่แล้ว ไม่มีใครชอบกลิ่นเหล่านี้แม้แต่ตัวเจ้ากลิ่นเอง จุดที่มีปัญหาของกลิ่นส้วมจะมีอยู่ด้วยกัน 2 จุดหลักๆ คือ ภายในส้วมหรือภายในห้องน้ำที่มีส้วมนั่งหรือชักโครก และจุดที่สองคือ บ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ ซึ่งเป็นบ่อที่รับของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดที่ไปจากชักโครกหรือโถส้วม จะลงไปรวมกันที่บ่อเกรอะ(บ่อส้วม) ทั้งกาก ตะกอนและตะกรันจำนวนมากหมักหมมรวมกันอยู่ในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ ยิ่งของเสียและสิ่งปฏิกูลมีมาก ปัญหากลิ่นยิ่งรุนแรงมากตามไปด้วยตามของเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้น ( นอกจากจะมีจุลินทรีย์ย่อยสลายและดับกลิ่นมากพอ )

1.1 กลิ่นส้วมเหม็นที่เกิดขึ้นภายในห้องส้วมหรือห้องน้ำที่มีส้วมในตัว มาจากบรรดาของเสียที่ตกค้างตามชักโครกหรือโถส้วม โถปัสสาวะ (ถ้ามี) ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตา แต่สามารถรับรู้ได้ด้วยจมูกดมกลิ่น กลิ่นที่เกิดขึ้นภายในห้องน้ำห้องส้วมก็มาจากกลิ่นอุจจาระและปัสสาวะนั่นเอง 

1.2 กลิ่นส้วมเหม็นที่มาจากบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ(ภาษาทางการ) ซึ่งบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะเป็นบ่อที่รองรับของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดทั้งมวลที่ไปจากชักโครกหรือโถส้วมจากห้องน้ำห้องส้วมที่เราใช้กัน ของเสียและสิ่งปฏิกูลปกติก็มีกลิ่นที่รุนแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อลงไปรวมกันในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะสะสมกันมากขึ้นเรื่อยๆก็มีสิทธิ์เต็มได้หรือส้วมเต็มนั่นเอง เพราะจุลินทรีย์ย่อยสลายที่มีอยู่ในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับของเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น จึงทำให้ส้วมเต็มนั่นเอง และติดตามมาด้วยกลิ่นเหม็นที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วย นี่คือที่มาของส้วมเหม็น ส้วมส่งกลิ่นเหม็นและส้วมเต็ม ดังนั้น จึงต้องมีการสูบส้วมอยู่เรื่อยๆเพื่อนำกาก ตะกอน ตะกรันนำไปกำจัดทิ้งหรือไปทำเป็นปุ๋ย ของเสียทั้งหมดเป็นสารอินทรีย์ที่ไปจากมนุษย์

   วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม ( ส้วมเหม็น )

ที่มาของส้วมเต็มหรือส้วมล้น หมายถึง ของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะมีมากเกินไปจนกระทั่งเต็มบ่อล้นออกจากบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณรอบบ่อ วิธีดับกลิ่นหรือบำบัดกลิ่นส้วมเต็มทำได้หลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะด้วยการนำของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะไปกำจัดทิ้งหรือนำไปทำเป็นปุ๋ยพืชแล้วจัดการทำความสะอาดบ่อซ้ำอีกครั้ง กลิ่นก็จะค่อยจางหายไป หรือการใช้สารเคมีบางชนิดดับกลิ่น แต่วิธีนี้อาจทำให้สารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม และอาจเป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะได้ ถ้าเป็นไปได้ก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีโดยไม่จำเป็น และอีกวิธีหนึ่งของการดับกลิ่นส้วมหรือบำบัดกลิ่นส้วม โดยการใช้วิธีการบำบัดแบบธรรมชาติบำบัดหรือชีวภาพบำบัด นั่นก็คือ การใช้จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่น ซึ่งปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตทุกชนิด อีกทั้งยังช่วยลดมลภาวะและมลพิษในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะโดยตรง ไม่มีสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม

     วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม ( ส้วมเหม็น )ด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น) เป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา(บำบัดกลิ่น) อยู่ได้ทั้งในสภาวะที่มีออกซิเจนและในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน โดยเฉพาะในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะซึ่งเป็นจุดที่อับอากาศและอุดมไปด้วยก๊าซพิษที่เป็นอันตราย ในการดับกลิ่นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่านั้น ถ้าให้ดีที่สุดควรสูบส้วมเอากาก ตะกอน ตะกรัน ของเสียทั้งหมดออกไปกำจัดทิ้งก่อน ซึ่งจุลินทรีย์จะอยู่ในบ่อส้วมได้นานขึ้น ( ไม่ไหลไปกับของเสียและน้ำเสียที่ล้นจากบ่อส้วม ) และใช้จุลินทรีย์ทำความสะอาดรอบๆบ่อส้วมจุดที่ส่งกลิ่นเหม็นทั้งหมด ( ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดบ่อส้วมและรอบๆบ่อส้วม ) จะทำให้บรรยากาศโดยรอบมีกลิ่นหอมแทนที่กลิ่นเหม็นจากบ่อส้วมทันที เป็นธรรมชาติบำบัดกลิ่นดับกลิ่น 100% ในการดับกลิ่นห้องน้ำห้องส้วมก็ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดทุกๆจุดตามคำแนะนำที่แนบมาให้

เราคือผู้ผลิตและจำหน่าย จุลินรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอม เจ้าแรกของประเทศไทย โปรดระวังของปลอมที่ลอกเลียนแบบของเรา ทั้งเนื้อหาและสาระต่างๆ ของจริงต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่าจากที่นี่เท่านั้น...เราไม่ได้อนุญาตให้ใครลอกเลียนแบบของเรา ผิดกฎหมายทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ทั้งจำและปรับ

  บำบัดน้ำเสียแบบมืออาชีพต้อง จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

  ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นแบบมืออาชีพต้อง จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา

จุลินทรีย์ดับกลิ่น ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ  แกลลอน  20  ลิตร  ( บรรจุจริง  21.50  ลิตร  )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ได้รับของภายใน 2-3  วันทำการขนส่ง

พร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรี ทั้งในเรื่องการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่น