จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ ((( ดูวิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม ))) แบบธรรมชาติ 100% ด้วยการใช้จุลินทรีย์จากธรรมชาติดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นส้วมเหม็น ซึ่งเป้นธรรมชาติบำบัด ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมที่มีกลิ่นหอมในตัว กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน
ReadyPlanet.com
วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม

       

ส้วมเต็ม!!! ส้วมเหม็น!!! ส้วมส่งกลิ่นเหม็น!!! ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ ทำให้สุขภาพจิตเสื่อมเครียด เพราะต้องสูดดมเอาแต่กลิ่นส้วมเหม็นเข้าปอดทุกวัน ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ง่ายๆด้วยวิธีแบบธรรมชาติบำบัด ปลอดภัยไร้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดับกลิ่นส้วมเหม็นบำบัดกลิ่นส้วมส่งกลิ่นเหม็นด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด ( ชีวภาพบำบัด )ด้วยการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอมในตัว สังเคราะห์ขึ้นมาจากจุลินทรีย์ที่มาจากธรรมชาติโดยตรง

   ปัญหาส้วมเหม็น และปัญหาส้วมเต็ม มาจากจุดใด ?

1. ปัญหาส้วมเหม็นหรือส้วมส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ปัญหากลิ่นส้วมมาจากของเสียและสิ่งปฏิกูลที่ไปจากส้วมหรือห้องน้ำที่มีส้วมในตัว ของเสียและสิ่งปฏิกูล(อุจจาระและปัสสาวะ)โดยเนื้อแท้ของมันก็มีกลิ่นเหม็นที่รุนแรงอยู่แล้ว ไม่มีใครชอบกลิ่นเหล่านี้แม้แต่ตัวเจ้ากลิ่นเอง จุดที่มีปัญหาของกลิ่นส้วมจะมีอยู่ด้วยกัน 2 จุดหลักๆ คือ ภายในส้วมหรือภายในห้องน้ำที่มีส้วมนั่งหรือชักโครก และจุดที่สองคือ บ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ ซึ่งเป็นบ่อที่รับของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดที่ไปจากชักโครกหรือโถส้วม จะลงไปรวมกันที่บ่อเกรอะ(บ่อส้วม) ทั้งกาก ตะกอนและตะกรันจำนวนมากหมักหมมรวมกันอยู่ในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ ยิ่งของเสียและสิ่งปฏิกูลมีมาก ปัญหากลิ่นยิ่งรุนแรงมากตามไปด้วยตามของเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้น ( นอกจากจะมีจุลินทรีย์ย่อยสลายและดับกลิ่นมากพอ )

1.1 กลิ่นส้วมเหม็นที่เกิดขึ้นภายในห้องส้วมหรือห้องน้ำที่มีส้วมในตัว มาจากบรรดาของเสียที่ตกค้างตามชักโครกหรือโถส้วม โถปัสสาวะ (ถ้ามี) ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตา แต่สามารถรับรู้ได้ด้วยจมูกดมกลิ่น กลิ่นที่เกิดขึ้นภายในห้องน้ำห้องส้วมก็มาจากกลิ่นอุจจาระและปัสสาวะนั่นเอง 

1.2 กลิ่นส้วมเหม็นที่มาจากบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ(ภาษาทางการ) ซึ่งบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะเป็นบ่อที่รองรับของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดทั้งมวลที่ไปจากชักโครกหรือโถส้วมจากห้องน้ำห้องส้วมที่เราใช้กัน ของเสียและสิ่งปฏิกูลปกติก็มีกลิ่นที่รุนแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อลงไปรวมกันในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะสะสมกันมากขึ้นเรื่อยๆก็มีสิทธิ์เต็มได้หรือส้วมเต็มนั่นเอง เพราะจุลินทรีย์ย่อยสลายที่มีอยู่ในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับของเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น จึงทำให้ส้วมเต็มนั่นเอง และติดตามมาด้วยกลิ่นเหม็นที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วย นี่คือที่มาของส้วมเหม็น ส้วมส่งกลิ่นเหม็นและส้วมเต็ม ดังนั้น จึงต้องมีการสูบส้วมอยู่เรื่อยๆเพื่อนำกาก ตะกอน ตะกรันนำไปกำจัดทิ้งหรือไปทำเป็นปุ๋ย ของเสียทั้งหมดเป็นสารอินทรีย์ที่ไปจากมนุษย์

   วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม ( ส้วมเหม็น )

ที่มาของส้วมเต็มหรือส้วมล้น หมายถึง ของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะมีมากเกินไปจนกระทั่งเต็มบ่อล้นออกจากบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณรอบบ่อ วิธีดับกลิ่นหรือบำบัดกลิ่นส้วมเต็มทำได้หลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะด้วยการนำของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะไปกำจัดทิ้งหรือนำไปทำเป็นปุ๋ยพืชแล้วจัดการทำความสะอาดบ่อซ้ำอีกครั้ง กลิ่นก็จะค่อยจางหายไป หรือการใช้สารเคมีบางชนิดดับกลิ่น แต่วิธีนี้อาจทำให้สารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม และอาจเป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะได้ ถ้าเป็นไปได้ก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีโดยไม่จำเป็น และอีกวิธีหนึ่งของการดับกลิ่นส้วมหรือบำบัดกลิ่นส้วม โดยการใช้วิธีการบำบัดแบบธรรมชาติบำบัดหรือชีวภาพบำบัด นั่นก็คือ การใช้จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่น ซึ่งปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตทุกชนิด อีกทั้งยังช่วยลดมลภาวะและมลพิษในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะโดยตรง ไม่มีสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม

     วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม ( ส้วมเหม็น )ด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น) เป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา(บำบัดกลิ่น) อยู่ได้ทั้งในสภาวะที่มีออกซิเจนและในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน โดยเฉพาะในบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะซึ่งเป็นจุดที่อับอากาศและอุดมไปด้วยก๊าซพิษที่เป็นอันตราย ในการดับกลิ่นส้วมเหม็นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่านั้น ถ้าให้ดีที่สุดควรสูบส้วมเอากาก ตะกอน ตะกรัน ของเสียทั้งหมดออกไปกำจัดทิ้งก่อน ซึ่งจุลินทรีย์จะอยู่ในบ่อส้วมได้นานขึ้น ( ไม่ไหลไปกับของเสียและน้ำเสียที่ล้นจากบ่อส้วม ) และใช้จุลินทรีย์ทำความสะอาดรอบๆบ่อส้วมจุดที่ส่งกลิ่นเหม็นทั้งหมด ( ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดบ่อส้วมและรอบๆบ่อส้วม ) จะทำให้บรรยากาศโดยรอบมีกลิ่นหอมแทนที่กลิ่นเหม็นจากบ่อส้วมทันที เป็นธรรมชาติบำบัดกลิ่นดับกลิ่น 100% ในการดับกลิ่นห้องน้ำห้องส้วมก็ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าทำความสะอาดทุกๆจุดตามคำแนะนำที่แนบมาให้

เราคือผู้ผลิตและจำหน่าย จุลินรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอม เจ้าแรกของประเทศไทย โปรดระวังของปลอมที่ลอกเลียนแบบของเรา ทั้งเนื้อหาและสาระต่างๆ ของจริงต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่าจากที่นี่เท่านั้น...เราไม่ได้อนุญาตให้ใครลอกเลียนแบบของเรา ผิดกฎหมายทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ทั้งจำและปรับ

  บำบัดน้ำเสียแบบมืออาชีพต้อง จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

  ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นแบบมืออาชีพต้อง จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา

จุลินทรีย์ดับกลิ่น ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ  แกลลอน  20  ลิตร  ( บรรจุจริง  21.50  ลิตร  )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ได้รับของภายใน 2-3  วันทำการขนส่ง

พร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาฟรี ทั้งในเรื่องการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่น         

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...