จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า : จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจุลินทรีย์ดับกลิ่นกำจัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอม ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด ใช้ดับกลิ่นกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน
ReadyPlanet.com
จุลินทรีย์หอมคาซาม่า : จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจุลินทรีย์ดับกลิ่นกำจัดกลิ่น

ขอบคุณทุกๆท่านที่กด แชร์ ( Share ) ให้กับจุลินทรีย์หอมคาซาม่า     

               

  จุลินทรีย์หอมคาซาม่า( จุลินทรีย์หอม kasama )

       จุลินทรีย์หอม 2 in 1

เป็นจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม ใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้ .-

1. เป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ) ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด บำบัดน้ำเสียจากทุกๆแหล่ง

2. ใช้เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่น( บำบัดกลิ่น )ไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดทุกๆประเภทที่กลิ่นนั้นๆมีที่มาหรือสาเหตุมาจากสารอินทรีย์ทุกๆชนิด ( จากพืชและสัตว์ )

   เป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายสายพันธุ์จากธรรมชาตินำมารวมกันไว้ในที่เดียวกัน( สังเคราะห์ )เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย( บำบัดน้ำเสีย ) ในน้ำเสียจะมีออกซิเจนละลายอยู่หรือไม่มีออกซิเจนละลายอยู่เลย จุลินทรีย์หอมคาซาม่าก็สามารถทำหน้าที่ย่อยสลายของเสีย( บำบัดน้ำเสีย )ได้ตามปกติ ไม่มีผลกระทบใดๆ ซึ่งจะแตกต่างไปจากกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักที่ขาดออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียไม่ได้ ถ้าน้ำเสียนั้นๆไม่มีออกซิเจนละลายอยู่เลย กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนจะดำรงชีพอยู่ไม่ได้( ตายยกบ่อบำบัด ) โดยทั่วๆไปจุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย )จะมีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่มหรือ 2 ชนิด คือ จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนหรือชนิดที่ใช้ออกซิเจน( ในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ) และจุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนหรือชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน ในการบำบัดน้ำเสียจะเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ทั้ง 2 กลุ่มหรือ 2 ชนิดนี้เท่านั้น

  การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์

ในขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียโดยจุลินทรีย์ย่อยสลาย จะเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ย่อยสลาย 2 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน และกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน มีจุลินทรีย์ทั้งสองกลุ่มนี้ที่เกี่ยวข้องและใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ส่วนจุลินทรีย์หอมคาซาม่าจัดอยู่ในกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน  การบำบัดน้ำเสียในปัจจุบันแทบจะทุกๆระบบบำบัด จะนิยมใช้งานกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนมากที่สุด เหตุผลเพราะสามารถดึงมาใช้งานได้ง่ายๆจากธรรมชาติ แต่ก็มีจุดอ่อนหลายๆจุดด้วยกัน ต้องออกแบบระบบบำบัดให้เอื้อต่อการรวมกลุ่มและดำรงชีพ สิ่งแวดล้อมในระบบต้องไม่มีปัญหาส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนนี้

   จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะเข้าไปช่วยเสริมการบำบัดน้ำเสียในจุดที่จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนเข้าไปไม่ถึง เช่น บ่อบำบัดน้ำเสียมีขนาดลึก ออกซิเจนกระจายไปไม่ถึงก้นบ่อ หรือกรณีที่น้ำเสียนั้นๆมีปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียต่ำ ( ค่า DO ต่ำ ) ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน ยิ่งถ้าน้ำเสียนั้นๆไม่มีออกซิเจนเลย กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนตายยกบ่อได้ตลอดเวลา ซึ่งรับรู้ได้จากกลิ่นเน่าเหม็นของน้ำเสียที่รุนแรงและน้ำเสียมีสีดำ หรือกรณีที่น้ำเสียนั้นๆมีค่า pH ต่ำมากหรือสูงมาก จะส่งผลกระทบทำให้จุลินทรีย์ย่อยสลายกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนตายยกบ่อได้เช่นกัน จุดอ่อนเหล่านี้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถตอบโจทย์ทดแทนกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนได้ทันที เพราะจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ไม่ว่าน้ำเสียจะมีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนเลยก็สามารถทำงานย่อยสลายของเสียได้ตามปกติ หรือกรณีที่ค่า pH เปลี่ยนแปลงมากๆก็สามารถทนแรงต้านทานต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ได้ ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย( บำบัดน้ำเสีย ) จึงเป็นตัวทดแทนที่ดีในการบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และยังสามารถทำงานย่อยสลายร่วมกันกับกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนได้เป็นอย่างดี ไม่มีผลกระทบหรือผลเสียใดๆต่อการบำบัดน้ำเสีย มีแต่ช่วยเสริมให้ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

      จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียมีน้อย จะทำให้การบำบัดน้ำเสียทำได้น้อยตามปริมาณของจุลินทรีย์ย่อยสลาย ซึ่งจะรับรู้ได้ผ่านค่ามาตรฐานน้ำทิ้งบางค่าหรือหลายๆค่าไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด จะทำให้รู้ว่าประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียเริ่มมีปัญหาในหลายๆด้าน ทั้งค่าออกซิเจนในน้ำเสียมีค่าต่ำ อาหารของจุลินทรีย์มีน้อย ฯลฯ จึงส่งผลให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเจริญเติบโตลดน้อยลง น้ำเสียมีปริมาณมากในขณะที่จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียมีปริมาณน้อย ซึ่งไม่สมดุลกันจึงทำให้เกิดปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว การแก้ไขปัญหานี้ด้วยการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายเข้าไปในระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ว่าจุเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนหรือกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้ทั้งนั้น เพื่อให้ของเสียถูกย่อยสลายให้ได้มากที่สุด จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในจุดนี้ ทำงานย่อยสลายของเสียแบบคู่ขนานกันไปกับกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน ซึ่งเป็นปฏิกิริยาการบำบัดซ้ำ( Double  Treatment ) ของเสียในน้ำเสียจะถูกย่อยสลายโดยกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนที่มีในระบบบำบัดและถูกย่อยสลายจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจน( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) ตามปฏิกิริยาสมการจำลองด้านล่างนี้

      

ภาพบนเป็นปฏิกิริยาการบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย )ของจุลินทรีย์ย่อยสลาย 2 กลุ่ม ด้านบน( สีฟ้า )เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน ส่วนด้านล่าง( สีเขียวอ่อน )เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจนในที่นี้คือ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียทั้งสองกลุ่มจะได้ผลลัพธ์คล้ายๆกัน 

   เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่น( บำบัดกลิ่น )

จุลินทรีย์หอมคาซาม่านอกจากมีคุณสมบัติเด่นๆในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียดังที่กล่าวมาแล้ว ยังมีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )ไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่กลิ่นนั้นๆมีที่มาหรือสาเหตุมาจากสารอินทรีย์หรืออินทรีย์วัตถุ( ที่มาจากพืชและสัตว์ทุกๆชนิด )การบำบัดกลิ่นโดยจุลินทรีย์จากธรรมชาติถือเป็นธรรมชาติบำบัดที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับโลกใบนี้ การเกิดกลิ่นก็เป็นปฏิกิรยาทางเคมีระหว่างสารอินทรีย์กับสารตัวอื่นๆ กรณีของการเกิดกลิ่นเน่าเหม็นจากการบูดเน่าของอาหาร เป็นปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างสารอินทรีย์ที่เป็นอาหารกับจุลินทรีย์กลุ่มที่ให้โทษ จึงทำให้ของเสียเกิดการบูดเน่าดังกล่าวขึ้น กลิ่นไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่มาจากสารอินทรีย์ ดังนั้นในการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )เหล่านี้จึงต้องใช้จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่นเข้าทำการบำบัด แต่ถ้ากลิ่นนั้นๆมาจากสารเคมีก็ควรใช้สารเคมีในการบำบัด ซึ่งจะตรงจุดและตรงประเด็นของการแก้ไขปัญหาในเรื่องกลิ่น

เนื่องจากจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม ใช้ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆจะมีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน การนำไปใช้ในการบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นจะครอบคลุมกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหมดที่เกิดมาจากสารอินทรีย์ตามที่กล่าวมา เช่น กลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นคาวเลือด กลิ่นคาวปลา กลิ่นมูลสัตว์ ฯลฯ ปฏิกิริยาการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเกิดขึ้นเหมือนกันกับกรณีการบำบัดน้ำเสีย

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นอะไรได้บ้าง ?

- ดับกลิ่นเหม็นที่เกิดจากสารอินทรีย์ทุกๆชนิด ทั้งมาจากพืชและสัตว์ เช่น ไขมันและน้ำมันที่สะสมกันแล้วส่งกลิ่นเน่าเหม็น เป็นต้น

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น  ฟอร์เดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

      เราคือผู้ลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าโดยตรง จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกของประเทศไทย โปรดระวังของปลอมที่ลอกเลียนแบบของเรา ของแท้ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเจ้าตำรับจุลินทรีย์หอมดั้งเดิมเท่านั้น 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา

จุลินทรีย์ดับกลิ่น ราคา

ราคาจำหน่ายแกลลอนละ  1,200  บาท 

ขนาดบรรจุแกลลอน  20  ลิตร ( บรรจุจริง  21.50  ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน  2-3  วันทำการขนส่ง         

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...