จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ วิธีการกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG )ในการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น
ReadyPlanet.com
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ

      

ไขมัน( Fat ) น้ำมัน( Oil ) และ Grease( ไขมันหล่อลื่น ) รวมกันจึงเป็น FOG ( Fat Oil & Grease ) ไขมันและน้ำมันส่วนใหญ่จะมาจากพืชและสัตว์ เช่น ไขมันพืช ไขมันสัตว์ เป็นต้น ส่วน Grease จะเป็นประภทไขมันหล่อลื่นที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ขึ้น มีทั้งมาจากพืชและสัตว์และการสังเคราะห์ขึ้น เช่น น้ำมันขี้ผึ้ง น้ำมันอื่นๆที่มีความเหนียวข้น เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรม

สำหรับไขมัน น้ำมัน และไขมันหล่อลื่น( FOG )เมื่อออกสู่สิ่งแวดล้อมปะปนไปกับน้ำเสีย ถ้ามีปริมาณมากจะสร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมได้ ทำให้น้ำเน่าเสียมากขึ้น ออกซิเจนในน้ำลดลง ส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำทั้งพืชและสัตว์ อีกทั้งส่งผลกระทบต่อกลุ่มจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ในน้ำในธรรมชาติ ดังนั้น ก่อนปล่อยทิ้ง FOG ต้องทำการบำบัดหรือกำจัดให้เหลือน้อยที่สุดก่อนปล่อยทิ้ง โดยให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานของ FOG ที่กำหนดไว้ในค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง

การกำจัดหรือทำลาย FOG 

ในการกำจัดหรือทำลายไขมัน น้ำมัน ไขมันหล่อลื่น หรือ FOG นั้น มีหลายวิธีการด้วยกัน ทั้งวิธีการทางกายภาพ( ใช้เครื่องมือดักจับไขมัน ) ทางชีวภาพ( ใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย ) และทางเคมี( ใช้สารเคมีบำบัด ) แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีการกำจัด FOG ด้วยวิธีทางกายภาพแบบง่ายๆในเบื้องต้น ซึ่งสามารถนำวิธีการนี้ไปใช้ได้กับทุกๆแห่งที่มี FOG เจือปนอยู่ในน้ำเสีย โดยเฉพาะโรงครัวหรือโรงทำอาหาร หรือโรงงานที่ใช้วิตถุดิบที่มี FOG เจือปนอยู่ โดยทั่วๆไปการบำบัดน้ำเสียจากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะน้ำเสียที่มาจากโรงประกอบอาหารหรือโรงอาหารโรงครัว น้ำเสียจะมีทั้งไขมัน น้ำมัน ที่ถูกทิ้งออกมาพร้อมกับน้ำเสีย แต่ละแห่งจึงติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อทำการดักไขมันและน้ำมันไปกำจัดทิ้ง ซึ่งก็คือการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพในเบื้องต้น บ่อดักไขมันจะดักไขมันและน้ำมันได้เป็นเพียงบางส่วน( ส่วนน้อย ) ไขมันและน้ำมันส่วนใหญ่ยังคงไหลเข้าสู่ระบบบำบัด ดังนั้น จึงต้องมีการปรับเครื่องมือดักไขมันและน้ำมัน( นอกเหนือไปจากบ่อดักไขมัน ) วิธีการก็คือ ใช้ฟิลเตอร์กรองหยาบก่อนลงบ่อดักไขมัน และใช้ฟิลเตอร์กรองละเอียดอีกชั้นในจุดที่น้ำเสียจะออกจากบ่อดักไขมันเข้าสู่ระบบบำบัดรวม ถ้ามีบ่อดักไขมันสัก 2-3 บ่อได้ยิ่งเป็นการดีมาก จากการใช้กรองกรองหยาบในบ่อแรก ให้เพิ่มฟิลเตอร์กรองละเอียดมากขึ้นในบ่อที่ 2 และ 3 ก่อนที่น้ำเสียจะส่งต่อไปยังบ่อบำบัดรวม ซึ่งจะช่วยกำจัด FOG ได้อย่างมาก และหมั่นทำความสะอาดฟิลเตอร์บ่อยๆ เพราะอาจจะอุดตันได้ตลอดเวลา กำจัด FOG ออกจากระบบได้มากเท่าใดยิ่งเป็นผลดีต่อระบบำบัดน้ำเสีย เป็นการลดภาระการย่อยสลายของจุลินทรีย์โดยตรง ลดการล้มเหลวของระบบบำบัดบ่อยๆได้ ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสีย( ในบ่อเติมอากาศ )ไม่ถูกรบกวนทำให้ปริมาณลดลงโดย FOG เป็นผลดีต่อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียชนิดที่ใช้ออกซิเจนจะได้มีปริมาณออกซิเจนใช้งานได้เพียงพอ

     

ภาพบนเป็นตัวอย่างการวางระบบบ่อดักไขมันให้มีประสิทธิภาพ( ดัก FOG ให้ได้มากที่สุด )เพื่อลดปริมาณ FOG เข้าสู่ระบบบำบัดรวม ซึ่งเป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพเบื้องต้นแบบง่ายๆ การใช้ฟิลเตอร์กรองในแต่ละระดับ ตั้งแต่กรองหยาบในจุดแรก ผ่านไปกรองละเอียดขึ้นในจุดที่ 2 และกรองละเอียดขึ้นไปอีกในจุดที่ 3 และจุดสุดท้ายกรองละเอียดมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้ของเสียผ่านออกไปยังระบบบำบัดรวมลดลงได้มาก เป็นการลดภาระการทำงานหนักของระบบบำบัดโดยตรง นี้คือตัวอย่างการกำจัด FOG ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ ก่อนเข้าสู่การบำบัดด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบบำบัดรวมต่อไป

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสีย ซึ่งรวมทั้งการย่อยสลายไขมันและน้ำมัน( FOG )ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย เป็นปฏิกิริยาย่อยสลายชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน ย่อยสลายไขมันและน้ำมันได้ทันที ใช้ย่อยสลายไขมันและน้ำมันในบ่อดักไขมันได้ทุกๆบ่อดัก ได้ประโยชน์ทั้งการย่อยสลายไขมันและการดับกลิ่นไขมันที่ส่งกลิ่นเหม็นในเวลาเดียวกันทันที กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน เพราะจุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมในตัว

จุลินทรีย์ย่อยสลายไขมันและน้ำมัน ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอน  20  ลิตร ( บรรจุจริง  21.50  ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2-4 วันทำการขนส่ง ( ขึ้นอยู่กับระยะทางขนส่ง )         

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...