จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ ที่นี่..จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นปลาในล้งปลาทุกๆแห่ง เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นทุกๆชนิดและเป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจากทุกๆแหล่ง มีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน
ReadyPlanet.com
จุลินทรีย์ดับกลิ่นปลาในล้งปลาทุกๆแห่ง

           

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานทำปลาและล้งปลาทุกๆแห่ง

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า : จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม เป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม( จุลินทรีย์หอม 2 in 1 )ใช้ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในตัวเดียวกัน

ถ้าท่านคือผู้ประกอบการล้งปลาหรือเจ้าของล้งปลา (รวมไปถึงโรงงานผลิตปลากระป๋อง โรงงานที่ทำเกี่ยวกับปลาทุกชนิด) ท่านจะพบกับปัญหาต่างๆในล้งปลา ซึ่งล้งปลาทุกๆแห่งจะมีปัญหาอย่างน้อย 2 ประการดังต่อไปนี้ . - 

1. กลิ่นจากปลา ซึ่งมีทั้งกลิ่นคาวปลา กลิ่นคาวเลือดปลา กลิ่นเน่าเหม็นจากปลา ซึ่งปลาและกลิ่นจากปลาทั้งหมดมีเป็นสารอินทรีย์ การบำบัดกลิ่นที่ถูกต้องควรใช้ธรรมชาติบำบัด ซึ่งก็คือ การใช้จุลินทรีย์จากธรรมชาติมาบำบัด และบรรดาของเสียทั้งหมดในล้งปลาก็ต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดทั้งสิ้น  เพราะมีความปลอดภัยสูง ไม่มีผลเสียและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อมเหมือนกรณีการใช้สารเคมี

2. น้ำเสียจากการทำปลาในล้งปลา ซึ่งต้องใช้น้ำทำความสะอาดปลาในปริมาณที่มากในแต่ละวัน น้ำที่ผ่านการล้างและทำความสะอาดปลาจะมีทั้งเศษปลาเลือดปลาเจือปนอยู่ในน้ำที่ใช้ล้าง จึงออกมาเป็นน้ำเสีย ซึ่งต้องทำการบำบัดให้เป็นน้ำดีก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะ ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้

ล้งปลาหลายๆแห่งมีปัญหาถูกร้องเรียนจากชุมชนหรือบริเวณข้างเคียง ทั้งในเรื่องกลิ่นและน้ำเสียจากล้งปลา สร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม สุ่มเสี่ยงต่อการถูกปรับจากหน่วยงานราชการ เจ้าของล้งปลาต้องทำการแก้ไขปัญหาในทั้งสองเรื่องนี้ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ โดยการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาทั้งในเรื่องการดับกลิ่นและการบำบัดน้ำเสีย ในการแก้ปัญหาทั้งสองเรื่องนี้อาจต้องลงทุนบ้าง แต่ไม่ได้มากมายจนทำให้ล้งปลาต้องถึงกับขาดทุน เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการประกอบกิจการของล้งปลาโดยตรง ดังนั้น จึงต้องรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการแก้ปัญหาในล้งปลา

อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าล้งปลาทุกแห่งๆมีปัญหาในเรื่องน้ำเสียและกลิ่น ซึ่งเป็นปัญหาหลักๆของล้งปลาทุกๆแห่ง จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มีคุณสมบัติในการบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย )และดับกลิ่น( บำบัดกลิ่น )ในตัวเดียวกัน ทำปฏิกิริยาโดยไม่ใช้ออกซิเจน ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในล้งปลาได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างคือ การบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นในล้งปลาในเวลาเดียวกันทันที มีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน จึงเป็นจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียและจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นบำบัดกลิ่นในตัวเดียวกัน มีผู้ประกอบการล้งปลาหลายเจ้าที่เป็นลูกค้าใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าของเราเป็นประจำ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นจุลินทรีย์ที่มาจากธรรมชาติหลายสายพันธุ์ สังเคราะห์ขึ้นเพื่อให้ได้ปริมาณจุลินทรีย์จำนวนมากตามความต้องการ เพื่อนำไปใช้งานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการบำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักๆ เราจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าให้กับลูกค้าพร้อมกับให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทั้งสองเรื่อง คือ การบำบัดน้ำเสีย และการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )ในล้งปลา ซึ่งต้องวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขให้ตรงจุดและตรงประเด็น ปัญหาจึงจะหมดไป เราจะไม่แนะนำให้ลูกค้าใช้สารเคมีโดยไม่จำเป็น เพราะสารเคมีจะส่งผลเสียและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสิ่งมีชีวิต สารเคมีอาจตกค้างในสิ่งแวดล้อมไม่เป็นผลดีต่อพืชและสัตว์ทุกชนิด เราจะแนะนำให้ใช้จุลินทรีย์ที่มาจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นธรรมชาติบำบัด 100% ไม่ส่งผลเสียและผลกระทบใดๆต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยลดมลภาวะและมลพิษในสิ่งแวดล้อม ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในล้งปลา ราคา

จุลินทรีย์ดับกลิ่นในล้งปลา ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอน  20  ลิตร ( บรรจุจริง  21.50 ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2-4 วันทำการขนส่ง( ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้-ไกล )         

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...