จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ จำหน่ายจุลินทรีย์ดับกลิ่นสุนัข / จุลินทรีย์ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด มีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ดับกลิ่นแบบธรรมชาติไม่มีสารเคมีเจือปนใดๆปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง
ReadyPlanet.com
ดับกลิ่นสุนัข / ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

    

มีปัญหากลิ่นสุนัข กลิ่นน้องหมา กลิ่นกรงสุนัข กลิ่นคอกสุนัข กลิ่นสัตว์เลี้ยง กลิ่นฉี่น้องหมา กลิ่นมูลสุนัข ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นเหล่านี้ กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงไม่มีสารเคมีเจือปนใดๆ ช่วยให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพจิตดี

ปัญหาเรื่องกลิ่นจากน้องหมาหรือกลิ่นสุนัข ทั้งกลิ่นฉี่ กลิ่นอึ ที่เจ้าของหลายๆท่านยังหนักใจ ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไร ใช้สารเคมีก็กลัวเป็นอันตรายกับน้องหมาที่เลี้ยง กลิ่นที่มาจากน้องหมาหรือกลิ่นสุนัข( ปัสสาวะและอุจจาระสุนัข )ทั้งหมดล้วนเป็นสารอินทรีย์ ในการบำบัดกลิ่นหรือดับกลิ่นเหล่านี้ที่เป็นธรรมชาติและปลอดภัยมากที่สุดก็คือ การใช้จุลินทรีย์จากธรรมชาติมาบำบัดหรือดับกลิ่นเหล่านี้ ซึ่งจะไม่เป็นอันตรายต่อสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด จุลินทรีย์จะเข้าไปทำปฏิกิริยาบำบัดกลิ่นดับกลิ่นและย่อยสลายบรรดาของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ที่มาจากสุนัขทั้งหมด เป็นกระบวนการทางธรรมชาติทั่วๆไป

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าให้ประโยชน์อะไรกับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ในหลายด้านนำมารวมไว้ในที่เดียวกัน มีคุณสมบัติที่เด่นๆคือ การดับกลิ่นบำบัดกลิ่นทุกๆชนิดที่กลิ่นนั้นๆมาจากสารอินทรีย์ทุกชนิด และยังมีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียต่างๆ( บำบัดของเสียย่อยสลายของเสีย )ที่มาจากสารอินทรีย์ทุกชนิดเช่นกัน เป็นจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมในตัว เหมาะสำหรับการนำไปดับกลิ่นบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิด ทั้งกลิ่นสุนัข กลิ่นที่ติดอยู่ตามคอกสุนัข กลิ่นที่ติดอยู่ตามกรงสุนัข และกลิ่นจากสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด นอกจากมีประโยชน์ในเรื่องของการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นและย่อยสลายของเสียแล้ว ยังช่วยกำจัดเชื้อโรคผิวหนังในสุนัขและสัตว์เลี้ยงอีกด้วย โดยไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆให้เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง สามารถใช้บ่อยๆได้ตามต้องการ ถึงแม้สัตว์เลี้ยงจะกินจุลินทรีย์เข้าไปก็ไม่มีอันตรายใดๆ เพราะจุลินทรีย์บางสายพันธุ์ก็มีอยู่ในตัวของสัตว์เลี้ยงอยู่แล้ว จึงไม่มีผลเสียใดๆต่อสัตว์เลี้ยง

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นสุนัข

โดยการผสมจุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับน้ำเปล่าลงในภาชนะ อัตราส่วน 50 : 50 ใช้อาบน้ำทำความสะอาดให้สุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆ สามารถใช้ร่วมกับแชมพูทุกชนิดได้ และใช้บ่อยได้ตามความต้องการโดยไม่มีอันตรายใดๆต่อสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด กรณีที่สุนัขเป็นผื่นคัน ไม่เกินสัปดาห์ผื่นคันก็จะหายไปจากตัวสุนัขโดยไม่ต้องใช้ยาใดๆ เป็นธรรมชาติ 100%

การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นกรงสุนัขและคอกสุนัข

ผสมจุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับน้ำเปล่า 50 : 50 ใช้ทำความสะอาดกรงสุนัขและคอกสุนัขได้ทันที สามารถใช้ผสมกับแชมพูได้ตามปกติ 

ข้อแนะนำเพิ่มเติมในการดูแลสุนัขในกรงหรือในคอก

เนื่องจากในกรงหรือในคอกสุนัขจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆจากสุนัขติดอยู่ตามกรงและตามคอกของสุนัข และกลิ่นเหล่านี้อาจวนเวียนอยู่บริเวณใกล้เคียงกับกรงสุนัขหรือตอกสุนัข  ให้ผสมจุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับน้ำเปล่า อัตราส่วนจุลินทรีย์ต่อน้ำเปล่า  70 : 30 เทลงในขวดสเปรย์ แล้วนำไปฉีดพ่นสเปรย์ที่กรงสุนัข คอกสุนัข และบริเวณรอบๆที่มีกลิ่นโฉยของสุนัข เพื่อปรับอากาศให้บรรยากาศดี จะส่งผลให้สุนัขมีสุขภาพจิตดีไม่หงุดหงิดบ่อย

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) ดับกลิ่นใดได้บ้าง ?

- ดับกลิ่นเหม็นที่เกิดจากสารอินทรีย์ทุกๆชนิด ทั้งมาจากพืชและสัตว์ เช่น ไขมันและน้ำมันที่สะสมกันแล้วส่งกลิ่นเน่าเหม็น เป็นต้น

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น  ฟอร์เดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

                      ฯ  ล  ฯ

ในการบำบัดกลิ่น กำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ถือว่าเป็นคุณสมบัติเด่นๆที่จุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆไม่มีคุณสมบัติข้อนี้ เปลี่ยนกลิ่นที่เน่าเหม็นให้มีกลิ่นหอมได้รวดเร็วและทันใจ ต้องใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเท่านั้น จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอม ใช้แล้วกลิ่นหอมทันที ใช้บำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ได้ทุกๆชนิดและทุกๆประเภทที่เกิดจากสารอินทรีย์โดยตรง เป็นธรรมชาติบำบัด 100% ไร้สารเคมีเจือปน ปลอดภัยต่อพืชและสัตว์ทุกชนิด

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น

ขนาดบรรจุแกลลอน 20  ลิตร ( บรรจุจริง 21.50 ลิตร )

จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น ราคา

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท 

จัดส่งฟรีๆทั่วประเทศ ได้รับของภายใน 2 - 4 วันทำการขนส่ง( ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้-ไกล )

ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงแบบมืออาชีพ ปรึกษาได้ที่นี่..          

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...