จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ มีปัญหาชักโครกเหม็นชักโครกส่งกลิ่นเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นแก้ไขได้ง่ายๆใช้ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหายทันใจมีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน
ReadyPlanet.com
ชักโครกเหม็นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น

 

มีปัญหาชักโครกส่งกลิ่นเหม็น? ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น? บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น? ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น? กลิ่นเหม็นในห้องน้ำลอยเข้าห้องนอน? กลิ่นเหม็นจากห้องน้ำลอยเข้าไปในห้องทำงาน? ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาแก้ไขได้ง่ายๆ ด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ปลอดภัยไม่มีสารเคมีเจือปนใดๆ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำพบเป็นประจำจากลูกค้าจำนวนมากที่มีปัญหานี้ กลิ่นเหล่านี้มาจากไหน? กลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำมีทั้งกลิ่นเหม็น กลิ่นคาว กลิ่นจากปัสสาวะ ซึ่งกลิ่นส่วนใหญ่จะมาจากการใช้ห้องน้ำหรือกิจกรรมต่างๆในห้องน้ำ โดยเฉพาะถ่ายหนักถ่ายเบา( อุจจาระและปัสสาวะ )บรรดาของเสียและสิ่งปฏิกูลเหล่านี้จะมีบางส่วนที่เกาะติดอยู่ตามส่วนต่างๆของห้องน้ำ โดยเฉพาะชักโครกอาจมีสิ่งปฏิกูลติดค้างอยู่ตามซอกของชักโครก และอีกจุดหนึ่งก็คือ ท่อน้ำทิ้งภายในห้องน้ำ ซึ่งจะมีของเสียทั้งสบู่แชมพูและอื่นๆไหลลงในจุดนี้ และอาจมีบางส่วนเกาะตามอยู่ตามท่อน้ำทิ้งนานๆเข้าทำให้มีกลิ่นขึ้นมาได้ อีกกรณีหนึ่งก็คือ มีการต่อท่อน้ำทิ้งลงไปที่บ่อเกรอะ เมื่อเรากดชักโครกกลิ่นก็จะลอยขึ้นสู่ที่สูงผ่านมาตามท่อน้ำทิ้งและชักโครกได้เช่นกัน กรณีนี้พบมากที่สุด จะเดินท่อใหม่ก็ทำได้ยาก ต้องทุบห้องน้ำใหม่ ซึ่งเป็นไปค่อนข้างยาก ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหานี้จึงนิยมใช้จุลินทรีย์มาบำบัดกลิ่นดับกลิ่นเหล่านี้ กลิ่นของเสียและสิ่งปฏิกูลในห้องน้ำทั้งหมดเป็นสารอินทรีย์ที่ไปจากมนุษย์ สารอินทรีย์ทั้งหมดจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในขั้นตอนสุดท้าย จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติมีปริมาณน้อยและอยู่แบบกระจัดกระจาย ในขณะที่ของเสียและสิ่งปฏิกูลมีปริมาณมาก ทำให้ไม่สมดุลกันจึงทำให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆขึ้นในห้องน้ำดังกล่าว การแก้ปัญหาส่วนใหญ่จะนิยมใช้สารเคมีกัน ซึ่งก็สามารถทำได้ แต่ปัญหาคือ มีสารเคมีตกค้างในห้องน้ำและในบ่อเกรอะ สารเคมีบางชนิดอาจเป็นตัวทำลายจุลินทรีย์ในบ่อเกรอะ( จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูล )โดยเฉพาะสารเคมีที่เป็นฤทธิ์เป็นกรดหรือเป็นด่างสูง ถ้าตกค้างในสิ่งแวดล้อมอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งจะแตกต่างจากการใช้จุลินทรีย์ เพราะจุลินทรีย์จะทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียต่างๆและบำบัดกลิ่นดับกลิ่น สารเคมีจะไม่สามารถย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลได้ ทำได้อย่างมากก็คือดับกลิ่นเพียงชั่วคราวเท่านั้น ดังนั้น บรรดาของเสียและสิ่งปฏิกูลที่เป็นสารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในห้องน้ำและทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆขึ้นในห้องน้ำ ทั้งกลิ่นเหม็น กลิ่นคาวต่างๆจะถูกบำบัดโดยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นหลัก

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มาจากธรรมชาติโดยตรง นำมารวบรวมไว้ในที่เดียวกัน ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายสายพันธุ์ เน้นไปที่การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นๆของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ดับกลิ่นได้รวดเร็ว มีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน

จุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

1. ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย(ย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย)ทุกๆระบบบำบัด หรือจากแหล่งต่างๆ เช่น ใช้เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย  เติมบ่อเกรอะเพื่อย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหลายในบ่อเกรอะ ทำให้ส้วมหรือบ่อเกรอะไม่เต็มง่าย ใช้ในการบำบัดน้ำเสียได้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ เพื่อเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีความสามารถในการย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียได้มากขึ้นและเร็วขึ้น 

2.  ใช้ประโยชน์ในการบำบัดกลิ่นดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดจากสารอินทรีย์ เช่น กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ตามแหล่งต่างๆ  กลิ่นคาวจากพืชและสัตว์

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) ดับกลิ่นใดได้บ้าง ?

- ดับกลิ่นเหม็นที่เกิดจากสารอินทรีย์ทุกๆชนิด ทั้งมาจากพืชและสัตว์ เช่น ไขมันและน้ำมันที่สะสมกันแล้วส่งกลิ่นเน่าเหม็น เป็นต้น

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น  ฟอร์เดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

                      ฯ  ล  ฯ

ในการบำบัดกลิ่น กำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ถือว่าเป็นคุณสมบัติเด่นๆที่จุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆไม่มีคุณสมบัติข้อนี้ เปลี่ยนกลิ่นที่เน่าเหม็นให้มีกลิ่นหอมได้รวดเร็วและทันใจ ต้องใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเท่านั้น จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอม ใช้แล้วกลิ่นหอมทันที ใช้บำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ได้ทุกๆชนิดและทุกๆประเภทที่เกิดจากสารอินทรีย์โดยตรง เป็นธรรมชาติบำบัด 100% ไร้สารเคมีเจือปน ปลอดภัยต่อพืชและสัตว์ทุกชนิด

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า

จุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น

ขนาดบรรจุ แกลลอน 20  ลิตร ( บรรจุจริง  21.50 ลิตร )

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท 

จัดส่งฟรีๆทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2 - 4 วันทำการขนส่ง( ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล-ไกล )

ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นทุกชนิดแบบมืออาชีพ ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  

  

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น ที่เน้นความเข้มข้นและหนาแน่นสูง ไม่มีเก่าเก็บ เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด เช่น ฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มสุนัข ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฯลฯ          

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...