จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ มีปัญหาส้วมเหม็นทำอย่างไร?แก้ไขอย่างไร?แก้ปัญหาส้วมเหม็นแบบง่ายๆใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นบำบัดกลิ่นส้วมที่ส่งกลิ่นเหม็น มีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน
ReadyPlanet.com
ส้วมเหม็นทำอย่างไรแก้ไขอย่างไร

    

มีปัญหาส้วมเหม็น? ส้วมส่งกลิ่นเหม็น? ส้วมมีกลิ่น? แก้ไขได้ง่ายๆแบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ห้องน้ำห้องส้วม ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นส้วม กลิ่นหอมทันทีที่เริ่มใช้งาน

ปัญหาส้วมเหม็นหรือส้วมมีกลิ่น ห้องน้ำมีกลิ่น ซึ่งกลิ่นที่เกิดขึ้นมีที่มาจากของเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในห้องน้ำห้องส้วมที่มีส้วมหรือชักโครกติดตั้งอยู่ ของเสียและสิ่งปฏิกูล( อุจจาระและปัสสาวะ )ที่เกิดขึ้นในห้องน้ำห้องส้วมล้วนเป็นสารอินทรีย์ทั้งหมด ซึ่งสารอินทรีย์ทุกๆชนิดจะถูกทำลายหรือย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่นเดียวกันกับกลิ่นที่เกิดขึ้น จุลินทรีย์จะเป็นตัวแปรสำคัญในการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นที่มาจากสารอินทรีย์เหล่านี้ แต่ถ้ากลิ่นนั้นๆมาจากสารเคมี ก็ต้องใช้สารเคมีดับกลิ่น แต่กลิ่นส่วนใหญ่เกิดจากสารอินทรีย์ สารอินทรีย์จะมาจากพืชและสัตว์ เช่นเดียวกับของเสียและสิ่งปฏิกูลในห้องน้ำห้องส้วมที่ไปจากมนุษย์ที่ทำให้เกิดกลิ่นขึ้น การดับกลิ่นบำบัดกลิ่นที่ปลอดภัยมากที่สุดและเป็นธรรมชาติก็คือ การใช้จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการดับกลิ่นบำบัดกลิ่น ซึ่งมีอยู่ทั่วๆไปในธรรมชาติ เนื่องจากของเสียและสิ่งปฏิกูลมีปริมาณมากกว่าปริมาณจุลินทรีย์ที่จะบำบัดได้ทัน จึงส่งผลทำให้เกิดปัญหาในเรื่องกลิ่นเหม็นขึ้นมาดังกล่าว ถ้าปริมาณจุลินทรีย์ในระบบมีมากเพียงพอกับปริมาณของเสีย ก็จะไม่เกิดปัญหาในเรื่องของกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมา

จุดที่มีปัญหากลิ่นส้วมหรือกลิ่นห้องน้ำเหม็น

1. ภายในห้องน้ำห้องส้วม จุดเกิดปัญหากลิ่น เช่น ชักโครก , ท่อน้ำทิ้ง , อ่างล้างมือ , โถปัสสาวะ( ถ้ามี ), ตามพื้นห้องน้ำ

2. ภายนอกตัวบ้านหรืออาคาร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นที่มาจากบ่อส้วมหรือบ่อเกรอะ

กลิ่นส้วมหรือกลิ่นจากห้องน้ำสามารถลอยเข้าไปภายในบ้านหรืออาคารได้ โดยเฉพาะในช่วงที่เปิดเครื่องปรับอากาศ( แอร์ )จะดึงกลิ่นเข้าไปในห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี ต้องทนทุกข์ทรมานดมกลิ่นส้วม ถ้ากลิ่นแรงมากอาจถึงขั้นทำให้ปวดศีรษะได้ ส่งผลต่อสุขภาพจิตหงุดหงิดได้ง่ายๆ

  การแก้ไขปัญหากลิ่นส้วมหรือกลิ่นจากห้องน้ำห้องส้วมที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

จะมี 2 ทางเลือกในการแก้ไขปัญหานี้ คือ 1. การใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติ และ 2. การใช้สารเคมีบางชนิดทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม ส่วนจะใช้วิธีการใดนั้น ให้ดูที่ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ห้องน้ำห้องส้วมและความสะดวกเป็นหลัก กรณีการใช้สารเคมีบางชนิด ให้เลือกสารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิต ไม่ควรใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและจุลินทรีย์ที่มีในระบบ เช่น โซดาไฟ , กรดซัลฟิวริก , กรดเกลือ เป็นต้น ซึ่งสารเคมีเหล่านี้จะมีผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจ และประการสำคัญก็คือ สารเคมีเหล่านี้จะไปทำลายจุลินทรีย์ในระบบตายเกลี้ยงได้ตลอดเวลา จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลถูกทำลายด้วยสารเคมีจำพวกกรดด่างที่มีฤทธิ์รุนแรง  สำหรับการใช้จุลินทรีย์จากธรรมชาติมาทำการบำบัดกลิ่นดับกลิ่น รวมถึงการย่อยสลายของเสียต่างๆจะเกิดขึ้นตลอดเวลา เพียงแต่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตา  เป็นปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นของกระบวนการย่อยสลายของเสีย ถ้าปริมาณจุลินทรีย์ในระบบมีมากเพียงพอกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นก็จะไม่เกิดปัญหาในเรื่องของกลิ่น เมื่อใดที่ระบบมีปริมาณจุลินทรีย์ที่มาบำบัดของเสียน้อย ก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของกลิ่นและของเสียล้นระบบทันที การใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดกลิ่นดับกลิ่นส้วมเหม็นห้องน้ำเหม็นค่อนข้างมีความปลอดภัยสูง ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีสารตกค้าง และปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ส่วนใหญ่จึงนิยมนำจุลินทรีย์มาแก้ไขปัญหาส้วมเหม็นห้องน้ำเหม็นดังกล่าว

จุลินทรีย์ดับกลิ่น : จุลินทรีย์หอมคาซาม่า 

โดยทั่วๆไปจุลินทรีย์จะไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาติ เพราะจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ มีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและชนิดไม่ใช้ออกซิเจน จุลินทรีย์ในโลกนี้มีหลากหลายสายพันธุ์ มีทั้งกลุ่มที่ให้ประโยชน์ กลุ่มที่ให้โทษ และกลุ่มที่เป็นกลาง มีอยู่กระจัดกระจายทั่วๆไปในธรรมชาติดิน น้ำ และอากาศ  กลุ่มที่ให้ประโยชน์มีอยู่รวมกันประมาณ 10% ของจุลินทีย์ทั้งหมดทุกๆชนิด  กลุ่มที่ให้โทษก็มีประมาณ 10% ของจุลินรีย์ทั้งหมด และกลุ่มที่เป็นกลาง ซึ่งเข้าร่วมกับกลุ่มใดก็ได้ในทั้ง 2 กลุ่มที่ก่าวมาจะมีมากที่สุดในธรรมชาติประมาณ 80%

ในส่วนของจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นของเรา(จุลินทรีย์หอมคาซาม่า) มีที่มาจากการที่เราได้พัฒนากลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็มเดิม ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในหลายๆด้านด้วยกันชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา  แต่ในที่นี้เราจะพัฒนาจุลินทรีย์อีเอ็มกลุ่มนี้มาใช้ประโยชน์ใน 2 เรื่องด้วยกัน คือ การนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ย่อยสลายของเสีย) และการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ต่างๆ จุลินทรีย์อีเอ็มต้นฉบับเดิมหรือที่มีจำหน่ายทั่วๆไป ถ้าเป็นชนิดน้ำจะมีกลิ่นเปรี้ยวหรือบางครั้งอาจมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว ซึ่งกลิ่นจากอีเอ็มมาจากกระบวนการหมักเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ด้วยโมลาส ซึ่งจะเกิดกลิ่นขึ้น กลิ่นจากอีเอ็มนี้ไม่เป็นที่ถูกใจของลูกค้าส่วนใหญ่ เราจึงได้ทำการปรับปรุงให้จุลินทรีย์อีเอ็มมีกลิ่นหอม จึงเป็นที่มาของจุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น ในนาม จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในปัจจุบัน เราเป็นผู้ผลิตจุลินทรีย์หอมเจ้าแรกของประเทศไทย ใช้แล้วมีกลิ่นหอมทันที จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้ในการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ต่างๆทุกๆชนิดที่มาจากสารอินทรีย์ เช่น กลิ่นห้องน้ำ กลิ่นจากฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด กลิ่นจากบ่อเกรอะ เป็นต้น ซึ่งเป็นธรรมชาติบำบัด 100% ไม่มีสารเคมีตกค้างใดๆในสิ่งแวดล้อม ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะและมลพิษในสิ่งแวดล้อม 

               

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า คือชื่อของจุลินทรีย์หอมดับกลิ่นบำบัดกลิ่นของเรา เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยเฉพาะการนำไปใช้ในการดับกลิ่น(บำบัดกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดและทุกๆประเภทที่เกิดจากสารอินทรีย์ ซึ่งเป็นธรรมชาติบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น) 100% ไม่ใช้สารเคมีและไม่มีสารเคมีเจือปนใดๆ เป็นจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่นำมาสังเคราะห์ขึ้นในห้องปฏิบัติการ โดยเน้นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์และมีคุณสมบัติในการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นได้ดี 

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

1. ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย(ย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย)ทุกๆระบบบำบัด หรือจากแหล่งต่างๆ เช่น ใช้เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย  เติมบ่อเกรอะเพื่อย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหลายในบ่อเกรอะ ทำให้ส้วมหรือบ่อเกรอะไม่เต็มง่าย ใช้ในการบำบัดน้ำเสียได้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ เพื่อเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีความสามารถในการย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียได้มากขึ้นและเร็วขึ้น 

2.  ใช้ประโยชน์ในการบำบัดกลิ่นดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดจากสารอินทรีย์ เช่น กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ตามแหล่งต่างๆ  กลิ่นคาวจากพืชและสัตว์

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) ดับกลิ่นใดได้บ้าง ?

- ดับกลิ่นเหม็นที่เกิดจากสารอินทรีย์ทุกๆชนิด ทั้งมาจากพืชและสัตว์ เช่น ไขมันและน้ำมันที่สะสมกันแล้วส่งกลิ่นเน่าเหม็น เป็นต้น

- ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น,  ดับกลิ่นปัสสาวะ ,  กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

- ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

- ดับกลิ่นส้วมเหม็น  ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น บ่อส้วมเหม็น  ฟอร์เดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น  ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

- ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด  ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

- ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด  เช่น ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

                      ฯ  ล  ฯ

ในการบำบัดกลิ่น กำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นของจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ถือว่าเป็นคุณสมบัติเด่นๆที่จุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆไม่มีคุณสมบัติข้อนี้ เปลี่ยนกลิ่นที่เน่าเหม็นให้มีกลิ่นหอมได้รวดเร็วและทันใจ ต้องใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเท่านั้น จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอม ใช้แล้วกลิ่นหอมทันที ใช้บำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ได้ทุกๆชนิดและทุกๆประเภทที่เกิดจากสารอินทรีย์โดยตรง เป็นธรรมชาติบำบัด 100% ไร้สารเคมีเจือปน ปลอดภัยต่อพืชและสัตว์ทุกชนิด

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น

ขนาดบรรจุแกลลอน 20  ลิตร( บรรจุจริง  21.50 ลิตร )

จุลินทรีย์ดับกลิ่น ราคา

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท 

จัดส่งฟรีๆทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2 - 4 วันทำการขนส่ง( ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้-ไกล )

ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นแบบมืออาชีพ ไม่ใช้สารเคมี ธรรมชาติ % ปรึกษาได้ที่นี่..  

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น ที่เน้นความเข้มข้นและหนาแน่นสูง ไม่มีเก่าเก็บ เป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม ดับกลิ่นเน่าเหม็นได้รวดเร็ว ประการสำคัญคือ กลิ่นหอมทันทีที่นำไปใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ หรือดับกลิ่นบ่อเกรอะ ดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็น หรือฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด เช่น ฟาร์มสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ฟาร์มสุนัข ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฯลฯ          

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...