จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า มีกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ปลอดภัยไร้สารเคมีเจือปน
ReadyPlanet.com
ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น

     

มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น? ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น? แก้ไขได้ง่ายๆ ใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นห้องน้ำแบบธรรมชาติ 100% ไม่ต้องใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ห้องน้ำ ห้องน้ำกลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน

ปัญหากลิ่นจากห้องน้ำเป็นปัญหาที่พบมากที่สุด ทั้งบ้านเรือนทั่วๆไปและอาคารสำนักงานต่างๆ กลิ่นในห้องน้ำส่วนใหญ่จะเป็นที่มาจากของเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการใช้ห้องน้ำ ทั้งการปัสสาวะและอุจจาระและอื่นๆ ถึงแม้ว่าจะมีการทำความสะอาดแล้ว แต่อาจมีบางส่วนที่ทำความสะอาดไม่หมดและไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ หรือกรณีที่กลิ่นมาจากท่อน้ำทิ้ง( ฟลอร์เดรน )ในห้องน้ำหรือมาจากชักโครก ซึ่งเป็นไปได้ทั้งหมด และยังมีอีกจุดหนึ่งที่สร้างปัญหาอย่างมาก นั่นก็คือ บ่อเกรอะหรือบ่อส้วม ซึ่งเป็นบ่อรับของเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดที่ไปจากห้องน้ำห้องส้วม จะลงไปรวมกันที่บ่อเกรอะนี้ทั้งหมด ถ้าการเชื่อมต่อมีปัญหา กลิ่นจากบ่อเกรอะซึ่งมีสารพัดกลิ่นก็อาจย้อนกลับมาที่ห้องน้ำได้ เพราะกลิ่นจะมีน้ำหนักเบาลอยจากที่ต่ำ( คือบ่อเกรอะ )ขึ้นสู่ที่สูงคือห้องน้ำห้องส้วมที่เราใช้กันทุกๆวันนั่นเอง ยิ่งถ้ามีการต่อท่อน้ำทิ้งลงไปยังบ่อเกรอะ ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งโดยทั่วๆไปท่อน้ำทิ้งต้องแยกไปลงที่บ่อรับน้ำเสียต่างหาก( ต้องแยกคนละบ่อกับบ่อเกรอะ )ห้ามนำมารวมกันลงบ่อเกรอะเป็นอันขาด เพราะจะเกิดปัญหากลิ่นจากบ่อเกรอะจะลอยขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้งได้ตลอดเวลา หรือในบางครั้งเรากดชักโครก กลิ่นจะออกมาจากชักโครก ซึ่งเป็นกรณีที่กลิ่นลอยขึ้นมาจากบ่อเกรอะ เมื่อเรากดชักโครก กลิ่นก็จะฟุ้งกระจายทันที การแก้ปัญหาในเรื่องกลิ่นนี้ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้สารเคมีทำความสะอาดกัน ซึ่งก็ใช้ได้ แต่เป็นการชั่วครั้งชั่วคราว เป็นการทำความสะอาดกลิ่นเท่านั้น ไม่ใช่การดับกลิ่นบำบัดกลิ่นโดยตรง ถ้าการบำบัดกลิ่นดับกลิ่นโดยตรงแบบธรรมชาติบำบัด คือ ต้องใช้จุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์และมีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่นดับกลิ่นเท่านั้นจึงจะตรงจุด เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในธรรมชาติตลอดเวลา สาเหตุที่ส่งกลิ่นเหม็นก็เพราะปัญหาจุลินทรีย์บำบัดกลิ่นมีปริมาณน้อยกว่าของเสียที่เกิดขึ้นจริง จึงทำให้เกิดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นนั่นเอง

          

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป้นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา ทั้งการบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นดับกลิ่น เป็นจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ใช้ดับกลิ่นห้องน้ำจะได้ประโยชน์ 2 อย่างในเวลาเดียวกันทันที 1. คือ การบำบัดกลิ่นห้องน้ำหรือดับกลิ่นห้องน้ำ 2. คือ การบำบัดน้ำเสียในบ่อเกรอะและบ่อรับน้ำเสีย เพราะใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในห้องน้ำโดยการทำความสะอาดห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์ จะทำให้จุลินทรีย์เหล่านี้ลงไปรวมกันที่บ่อเกรอะและบ่อรับน้ำเสียทันที ซึ่งจุลินทรีย์ก็จะทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียย่อสลายของเสียอีกต่อหนึ่งในบ่อเกรอะและบ่อรับน้ำเสีย นี่คอประโยชน์ 2 ต่อที่ได้รับจากการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นห้องน้ำ

วิธีการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น

โดยการตวงจุลินทรีย์หอมคาซาม่าตามคำแนะนำที่ให้มา เททำความสะอาดตามโถส้วมหรือชักโครก พื้นห้องน้ำ และท่อน้ำทิ้งทุกๆจุดให้ทั่วถึง สามารถใช้ร่วมกับแชมพูได้ แต่ห้ามใช้ร่วมกับสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่าง เพราะอาจทำอันตรายต่อจุลินทรีย์ได้ จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่สารเคมีจึงต้องระมัดระวังอย่าให้โดนสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ สามารถใช้บ่อยๆได้ตามความต้องการ แต่อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อให้ระบบมีจุลินทรีย์บำบัดตลอดเวลา จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย เมื่อมันทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นแล้ว มันก็จะสลายตัวไปในธรรมชาติ โดยไม่มีสารตกค้างใดๆ จะไม่เหมือนกรณีการใช้สารเคมีที่มีสารตกค้างในธรรมชาติ การใช้จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นดับกลิ่น เป็นการเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลาในธรรมชาติ

  เราคือ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่าโดยตรง( ไม่ใช่ตัวแทน )จำหน่ายมามากกว่า 20 ปีแล้ว มีลูกค้ากระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ลูกค้าที่ใช้เป็นประจำและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันมากกว่า 80% เพราะจุลินทรีย์ของเรามีจุดเด่นที่มีกลิ่นหอมและเข้มข้นสูง ไม่เก่าเก็บ สามารถเก็บไว้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป( มีอาหารเลี้ยงเชื้อตลอดเวลา )เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า โปรดระวังของที่ลอกเลียนแบบและแอบอ้าง ซึ่งมีมิจฉาชีพที่ลอกเลียนแบบของเรา

  จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอนละ 20 ลิตร ( บรรจุจริง  21.50 ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2-4 วันทำการขนส่ง( ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้-ไกล )

มีปัญหาในเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิด คิดถึงและใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นแบบธรรมชาติ 100% ปลอดภัยไร้สารเคมีเจือปน         

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...