จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้เพิ่มกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งลดค่า TKN แอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ ดูวิธีการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นน้ำเน่าเสียน้ำเน่าเหม็นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและจุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นน้ำเน่าเสียน้ำเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์
ReadyPlanet.com
วิธีการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นน้ำเน่าเสียน้ำเน่าเหม็น

            

มีปัญหากลิ่นเน่าเหม็นจากน้ำเสีย? น้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น? น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น? ปัญหาทั้งหมดนี้แก้ไขได้ง่ายๆด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์โดยตรง โดยการใช้จุลินทรีย์มาบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นดับกลิ่นเน่าเหม็นของน้ำเสียเหล่านี้ เพื่อลดมลพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นโดยตรง กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน เพราะเป็นจุลินทรีย์หอมบำบัดกลิ่นดับกลิ่นโดยตรง

น้ำเสียหรือน้ำที่เน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น เกิดจากการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกในน้ำ โดยเฉพาะสารอินทรีย์ที่มาจากพืชและสัตว์ทุกชนิด เมื่อหมักหมมอยู่ในน้ำเป็นเวลานานๆจะทำให้เกิดภาวะน้ำเสียและส่งกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นได้ ในการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นของน้ำเสียจะต้องทำการบำบัดน้ำเสียให้เป้นน้ำดีก่อน แล้วกลิ่นก็จะลดลงและหายไปในที่สุด กระบวนการบำบัดจำเป็นต้องพึงพาและอาศัยกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียและกลุ่มจุลินทรีย์บำบัดกลิ่นดับกลิ่น ซึ่งกระบวนการนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาในธรรมชาติ ถือว่าเป็นกระบวนการหรือปฏิกิริยาทางธรรมชาติก็ว่าได้ หรือจะเรียกอีกอย่างก็คือ ธรรมชาติบำบัด นั่นเอง เพราะจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการบำบัดของเสียและบำบัดกลิ่น ก็มีอยู่เดิมในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับโลกใบนี้ ไม่มีใครไปสร้างจุลินทรีย์ตั้งแต่เริ่มแรก จึงถือว่าจุลินทรีย์เป็นสารจากธรรมชาติ ที่ไม่ใช้สารเคมี เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก และมีประโยชน์ในหลายๆด้านต่อพืชและสัตว์รวมถึงสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลพิษและมลภาวะของโลกทั้งโลก ถ้าปราศจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์แล้ว บรรดาของเสียต่างๆคงจะล้นโลกไปนานแล้ว ข้อดีของการใช้จุลินทรีย์บำบัดก็คือ ไม่มีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม จะไม่เหมือนกรณีการใช้สารเคมี ที่มีสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมได้ง่ายๆ สารเคมีบางชนิดสลายตัวได้ยากและอาจเป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ในสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น ถ้าใช้ธรรมชาติบำบัด( จุลินทรีย์ )จะมีความปลอดภัยสูงและเป็นธรรมชาติ 100% ในการนำกลุ่มจุลินทรีย์มาใช้บำบัดกลิ่นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย ก็ต้องเลือกใช้ชนิดของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ถูกต้อง คัดเลือกกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติตรงกับปัญหาจริงๆจึงจะได้ผลลัพธ์ออกมาดี เนื่องจากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสีย บำบัดกลิ่นดับกลิ่นมีหลากหลายสายพันธุ์ในธรรมชาติ มีทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจนและชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาบำบัดกลิ่นและการดำรงชีพ เราจะเลือกใช้กลุ่มใดก็ได้ เพียงให้คุณสมบัติตรงกับปัญหาที่จะแก้ไขคือ การดับกลิ่นบำบัดกลิ่นน้ำเน่าเสียน้ำเน่าเหม็น

           

 จุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกชนิด

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่มาจากธรรมชาติ ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน เป็นการนำจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลายสายพันธุ์ นำมาสังเคราะห์รวมกันไว้ในที่เดียวกัน เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการนำไปบำบัดน้ำเสีย และการนำไปดับกลิ่นบำบัดกลิ่น ซึ่งจะคัดเอาเฉพาะกลุ่มที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ คือ มีคุณสมบัติในการบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย )และมีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่น( ดับกลิ่น )ไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิด ที่กลิ่นนั้นๆมาจากสารอินทรีย์( ทั้งพืชและสัตว์ )ในการนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปใช้ในการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นน้ำเน่าเสียนั้น จะได้รับประโยชน์ 2 อย่างในเวลาเดียวกัน คือ ได้รับประโยชน์ทั้งในการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นและการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นน้ำเน่าเสีย และประการสำคัญมีกลิ่นหอม กลิ่นเน่าเหม็นของน้ำเสียลดลงอย่างรวดเร็ว ใช้ได้ดีกับกรณีน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์

 การใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นบำบัดกลิ่นน้ำเน่าเหม็นน้ำเน่าเสีย

โดยการเทจุลินทรีย์หอมคาซาม่าลงในบริเวณที่มีปัญหาน้ำเน่าเสียให้ทั่วๆ โดยมีปริมาณที่เหมาะสมกับปริมาตรของน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริง ไม่ควรใช้จุลินทรีย์น้อยจนเกินไป แต่สามารถใช้ในปริมาณมากได้ เพื่อให้ปฏิกิริยาเกิดได้รวดเร็วขึ้น กลิ่นเน่าเหม็นของน้ำเสียก็จะลดลงและหายเร็วขึ้นตามปริมาณการใช้จุลินทรีย์  ไม่ควรใช้ร่วมกับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ เช่น กรดและด่างที่มีฤทธ์รุนแรง เป็นต้น ควรวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาโดยตรงก่อนลงมือใช้งาน ปรึกษาปัญหาและวิธีการใช้เบื้องต้นจากเจ้าของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าโดยตรง เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

จุลินทรีย์ดับกลิ่น ราคา

จุลินทรีย์บำบัดกลิ่น ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  1,200  บาท

ขนาดบรรจุ แกลลอน 20  ลิตร( บรรจริง 21.50 ลิตร )

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ถึงผู้รับภายใน 2 - 4 วันทำการขนส่ง ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้-ไกล

ให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหาฟรีๆ ทั้งการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นและการบำบัดน้ำเสีย

จุลินทรีย์หอมคาซาม่า มืออาชีพในการแก้ปัญหาดับกลิ่นบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดแบบธรรมชาติ ที่กลิ่นนั้นๆเกิดจากสารอินทรีย์ที่มาจากพืชและสัตว์ทุกชนิด ดับกลิ่นได้รวดเร็วทันใจ กลิ่นหอมทันทีที่ใช้งาน ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่าเท่านั้น โปรดระวังของลอกเลียนแบบหรือแอบอ้างจากเรา


         

ดูแต่ละหัวข้อ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

การบำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม กดดูที่นี่..

วิธีดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นและน้ำเน่าเสีย คลิกดูที่นี่...  

ดับกลิ่นห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น คลิกดูที่นี่...

ส้วมเหม็นทำอย่างไร? แก้ไขอย่างไร ? คลิกดูที่นี่..

ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น บ่อส้วมมีกลิ่น คลิกดูที่นี่...

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น ท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นส้วมเหม็น/ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกที่นี่..

ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด คลิกดูที่นี่..
 ปัญหาบ่อเติมอากาศส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์ดับกลิ่นรถขยะ / ดับกลิ่นรถขนขยะเหม็น คลิกดูที่นี่.. 
บำบัดน้ำเสียและการบำบัดกลิ่นในโรงงานไอศครีมทุกๆแห่ง คลิกที่นี่... 

 การแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นในโรงงานขนมจีนทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่..

การดูแลและบำรุงรักษา/การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

 วิธีลดค่า BOD , SS , TDS ในโรงงานปลากระป๋อง คลิกดูที่นี่..
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่...

ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลาทุกๆแห่ง คลิกดูที่นี่.. 
จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตขนม คลิกที่นี่.. 
จุลินทรีย์หอมดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..
ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในล้งปลา/โรงงานทำปลา คลิกดูที่นี่..
การกำจัดไขมันและน้ำมันแบบง่ายๆ( FOG ) คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของคอนโดมิเนียม คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานย่อยสลายของเสียอย่างไร คลิกดูที่นี่.. 

สัญญาณจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดมีปริมาณน้อย คลิกดูที่นี่.. 

วิธีการกำจัดสารอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป คลิกดูที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน คลิกดูที่นี่.. 

ระบบบำบัดน้ำเสีย / การบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่.. 

บำบัดน้ำเสีย / วิธีบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

บำบัดน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

การบำบัดน้ำเสีย/การดับกลิ่นด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า  คลิกที่นี่.. 

ประโยชน์ของการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อเกรอะบ่อส้วม  คลิกที่นี่.. 

จุลินทรีย์ 2 in 1 (จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น)คลิกดูที่นี่..  

ทำไมต้องเติจุลินทรีย์ลงไปในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่.. 

วิธีดับกลิ่นส้วมเต็ม(ส้วมเหม็น) คลิกดูที่นี่...

ดับกลิ่นคาวปลาในโรงงาน / ดับกลิ่นคาวเลือดปลา คลิกดูที่นี่..

เลี้ยงหมูแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  คลิกดูที่นี่..

 ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น( ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น ) คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกดูที่นี่...

จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่....       

 จุลินทรีย์ดับกลิ่น  คลิกดูข้อมูลที่นี่... 

จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น / จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์หอม  คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

น้ำยาดับกลิ่น / น้ำยากำจัดกลิ่น ที่ไม่ใช่สารเคมี คลิกที่นี่.. 

ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม  คลิกที่นี่.. 

การบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นในบ่อเกรอะ  คลิกที่นี่...

วิธีการลดค่า BOD,SS,TDS ในเบื้องต้นแบบง่ายๆ คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงหมู คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นขยะเหม็น  คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย คลิกดูที่นี่..

จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/ขายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่.. 

em บำบัดน้ำเสีย/  em หอมบำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่..  

em ดับกลิ่น / em หอมดับกลิ่น คลิกที่นี่.. 

em ดับกลิ่นส้วม ดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น คลิกดูที่นี่..  

จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมดับกลิ่นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่.. 

จุลินทรีย์ดับกลิ่นห้องน้ำ คลิกดูที่นี่...  

วิธีดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น/ห้องน้ำมีกลิ่นแรง คลิกที่นี่...

วิธีดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็นบ่อส้วมเหม็น  คลิกดูที่นี่..

จุลินทรีย์ดับกลิ่นบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นห้องน้ำ/บำบัดน้ำเสีย คลิกที่นี่.. 

การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียโดยรวมของระบบบำบัด คลิกที่นี่...  

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...

ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย & ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่...  

ปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาจากสาเหตุใด ? คลิกดูที่นี่...

ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานและอาคารชุดทั่วๆไป คลิกที่นี่...

ค่า BOD และค่า DO มีความสำคัญอย่างไรต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ? คลิกที่นี่...

ลดค่า  BOD  ทำอย่างไร ?  อยากรู้ คลิกดูที่นี่.... 

 การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม คลิกดูที่นี่.. 

การบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโด คลิกที่นี่..

เพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ  คลิกที่นี่...   

จุลินทรีย์หอม kasama ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) คลิกที่นี่..

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย คืออะไร ? คลิกดูข้อมูลที่นี่.... 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร ? อยากรู้คลิกดูข้อมูลที่นี่...