จุลินทรีย์คาซาม่าพลัสเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งเพียวๆกำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์ โดยเฉพาะ ที่นี่..จำหน่ายจุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนียและไนโตรเจนในตู้เลี้ยงปลาสวยงามและบำบัดน้ำเสียในตู้เลี้ยงปลา ต้องจุลินทรีย์คาซาม่าพลัส
ReadyPlanet.com
bulletจุลินทรีย์หอม
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อเกรอะ/ดับกลิ่นเหม็นบ่อเกรอะ
bulletน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำโรงแรมและรีสอร์ท
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานลูกชิ้น
bulletการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในโรงงานเชือดไก่
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียตลาดสด
bulletทำไมต้องใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น?
bulletจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่น/จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น
bulletจุลินทรีย์เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย
bulletจุลินทรีย์หอมคาซาม่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
bulletจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย
bulletจำหน่ายอีเอ็มดับกลิ่นอีเอ็มกำจัดกลิ่น
bulletดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู/กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมู
bulletการใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นห้องน้ำ


บำบัดน้ำเสียโรงแรมและรีสอร์ททุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียในร้านอาหารและภัตตาคาร
บำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกๆแห่ง
บำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงาน
บำบัดน้ำเสียคอนโดมิเนี่ยม
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์อีเอ็ม, จุลินทรีย์ดับกลิ่น, ซื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม, ขายจุลินทรีย์อีเอ็ม, สบู่เหลวนมน้ำผึ้ง, แชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง, ครีมนวดผมสมุนไพรน้ำผึ้ง


จุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนีย( จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส )

      

มีปัญหาแอมโมเนียในตู้เลี้ยงปลาสวยงาม? ค่าแอมโมเนียและไนโตรเจนในตู้เลี้ยงปลาสวยงามสูง? มีปัญหาแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงกุ้งสูง แอมโมเนียในบ่อเลี้ยงปลาสูง ทำให้ปลาและกุ้งที่เลี้ยงน๊อคตายประจำ แก้ไขได้ง่ายๆ ด้วยการใช้จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส กำจัดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท์และไนโตรเจน รวมถึงบำบัดน้ำเสียไปในตัว จุลินทรีย์คาซาม่าพลัสสังเคราะห์จากจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งโดยตรง( ไม่ใช่อีเอ็มจากญี่ปุ่น เป็นคนละตัวกันกับอีเอ็ม )

แอมโมเนีย(Ammonia : NH3)เป็นสารพิษ มีสูตรทางเคมีคือ NH3 ประกอบด้วยไนโตรเจน( N ) 1 อะตอมและไฮโดรเจน( H ) 3 อะตอม ละลายน้ำได้ดี ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งทั่วไปกำหนดให้มีแอมโมเนียในน้ำทิ้งไม่เกิน 1.1 mg/l สำหรับตู้เลี้ยงปลาสวยงาม แอมโมเนียไม่ควรเกิน 0.02 ppm. ถ้าในน้ำที่ใช้เลี้ยงปลาสวยงามมีแอมโมเนียสูง โอกาสที่ปลาจะน๊อคตายก็จะสูงตามไปด้วย ดังนั้น น้ำที่ใช้เลี้ยงปลาสวยงามจะต้องควบคุมคุณภาพน้ำตลอดเวลา เพราะปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดในการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือ น้ำ ที่ใช้เลี้ยงปลา น้ำ คือ ชีวิต( ของปลา )ถ้าน้ำเสีย( ในตู้เลี้ยงปลา )ปลาสวยงามก็จะทะยอยตายเรื่อยๆ โดยเฉพาะน้ำเสียในตู้ปลาที่ปนเปื้อนแอมโมเนียในปริมาณสูง จะส่งผลกระทบต่อปลาสวยงามอย่างแน่นอน ถ้าใช้เคมีกำจัดแอมโมเนียก็จะเสี่ยงต่อปลาสวยงามตายได้ง่ายๆและสารเคมีก็จะตกค้างในตู้เลี้ยงปลาสวยงาม ทางออกในการแก้ไขปัญหานี้จึงมุ่งไปที่การใช้ชีวภาพบำบัดหรือกำจัดสารแอมโมเนีย ซึ่งมีความปลอดภัยสูง ไม่มีสารตกค้างในตู้เลี้ยงปลาสวยงาม นั่นก็คือ การใช้จุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนียโดยตรง จุลินทรีย์ที่จะนำมาใช้กำจัดแอมโมเนียจะเป็นกลุ่มจำเพาะเพียงสายพันธุ์เท่านั้น กลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดแอมโมเนียได้ก็คือ กลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง( Nitriflying Bacteria ) ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติ แต่อยู่แบบกระจัดกระจายตามพื้นดิน การนำจุลินทรีย์กลุ่มนี้มาใช้ประโยชน์ จำเป็นต้องทำการสังเคราะห์( รวมกลุ่ม )ขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม จึงจะได้ปริมาณจุลินทรีย์ที่ต้องการนำไปใช้งานกำจัดแอมโมเนียและไนโตรเจนรวมถึงการบำบัดน้ำเสีย เพราะถือว่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลพิษในน้ำได้เป็นอย่างดี

        
สิ่งที่พบและเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในตู้เลี้ยงปลาสวยงาม

ของเสียที่ละลายอยู่ในน้ำในตู้เลี้ยงปลามีหลายๆอย่าง ทั้งเศษอาหารปลา ขี้ปลา ของเสียที่ปลาขับออกมาทางเหงือก เป็นต้น ของเสียเหล่านี้จะส่งผลทำให้น้ำเสียเกิดขึ้น และติดตามมาด้วยสารพิษที่เป็นอันตรายต่อปลาที่เลี้ยง ไนโตรเจนจะเกิดขึ้นและละลายอยู่ในตู้เลี้ยงปลา และไนโตรเจนจะแปรสภาพไปเป็นแอมโมเนีย => ไนไตรท์ => ไนเตรท => ไนตรัส ซึ่งเป็นสารที่มีพิษทั้งนั้น ถ้าสารเหล่านี้มีความเข้มข้นสูงกว่า 1 ppm. ( 1 มิลลิกรัมต่อลิตร )ปลาอาจตายยกตู้ได้ตลอดเวลา สารพิษเหล่านี้ยังทำให้ค่าออกซิเจน( ค่า DO )ที่ละลายอยู่ในน้ำตู้ปลาลดลงด้วย ปลาจะลอยคอขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อสูดออกซิเจน เพราะในน้ำออกซิเจนไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพของปลาสวยงาม

       

มีวิธีกำจัดสารแอมโมเนียและสารอันตรายเหล่านี้หรือไม่ ?

คำตอบคือ มีอย่างแน่นอน จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส( Kasama Plus )สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาในการกำจัดทำลายแอมโมเนีย ไนโตรเจน ไนไตรท์ ไนเตรทและไนตรัส ที่เกิดขึ้นในน้ำตู้เลี้ยงปลา รวมทั้งยังทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียในตู้เลี้ยงปลาด้วยอีกต่อหนึ่ง จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและทำลายสารพิษแอมโมเนียโดยตรง เป็นจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นมาจากกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง( Nitriflying Bacteria ) ซึ่งกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งมี 2 สายพันธุ์คือ ไนโตรแบคเตอร์( Nitrobacter Bacteria )และไนโตโซโมแนส( Nitrosomonas Bacteria )จุลินทรีย์ทั้งสองสายพันธุ์นี้ถือว่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งโดยเฉพาะ

คุณสมบัติของจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง

- กำจัดหรือทำลายแอมโมเนีย( ทำลายอนุพันธ์ของแอมโมเนียตามสมการด้านล่าง )

- กำจัดไนโตรเจน , ไนไตรท์ , ไนเตรท , ไนตรัส

- ช่วยบำบัดน้ำเสียในตู้เลี้ยงปลา

- ย่อยสลายของเสีย

         

การออกซิไดซ์ไนโตรเจนของกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง จะได้ฟรีแอมโมเนีย , แอมโมเนียมอิออน , ไนไตรท์อิออน , ไนเตรทอิออน , ไนตรัสออกไซด์( ตามภาพจำลองด้านบน )

          

ปฏิกิริยาการกำจัดแอมโมเนียของกลุ่มจุลินทรีย์ไนตรฟลายอิ้ง จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงดังนี้ .-

ช่วงที่ 1 จะเป็นการแปรสภาพแอมโมเนียไปเป็นแอมโมเนียมอิออน , ไนไตรท์อิออน , ไนเตรทอิออน ตามลำดับ ปฏิกิริยานี้เรียกว่า ไนตริฟิเคชั่น( Nitrification )เป็นปฏิกิริยาที่ใช้ออกซิเจน

ช่วงที่ 2 จะเป็นการแปรสภาพไนเตรทอิออน , ไนไตรท์อิออน และไนตรัส ให้สลายกลายไปเป็นก๊าซไนโตรเจนลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศต่อไป ปฏิกิริยานี้เรียกว่า ดีไนตรฟิเคชั่น( Denitrification )เป็นปฏิกิริยาแบบไร้อากาศ( ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา )

นี้ก็คือขั้นตอนหรือกระบวนการทำลายแอมโมเนียหรือกำจัดแอมโมเนียและสารอื่นๆของกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง ที่วิทยาศาสตร์ทั่วโลกยอมรับ ผลลัพธ์จากปฏิกิริยาจะออกมาเช่นนี้ทุกๆครั้ง ซึ่งผ่านการวิจัยและทดลองจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก จึงสรุปผลออกมาเป็นเช่นนี้

       
  โครงสร้างของจุลินทรีย์คาซาม่าพลัส

จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง 2 สายพันธุ์ดังนี้ .-

1. จุลินทรีย์ไนโตรแบคเตอร์( Nitrobacter  Bacteria )

2. จุลินทรีย์ไนโตรโซโมแนส ( Nitrosomonas  Bacteria )

ดังนั้น จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส( Kasama Plus ) จึงเป็น

- จุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนีย( โดยตรง ) , จุลินทรีย์ทำลายแอมโมเนีย

- จุลินทรีย์กำจัดไนโตรเจน( โดยตรง )

- จุลินทรีย์กำจัดไนไตรท์( โดยตรง )

- จุลินทรีย์กำจัดไนเตรท( โดยตรง )

- จุลินทรีย์กำจัดไนตรัส( โดยตรง )

- เปลี่ยนสารอินทรีย์ไนโตรเจนไปเป็นก๊าซไนโตรเจน

#จุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนียในตู้เลี้ยงปลาสวยงาม 

#จุลินทรีย์ทำลายแอมโมเนียในตู้เลี้ยงปลาสวยงาม 

ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำตู้ปลาบ่อยๆให้เหนื่อยอีกต่อไป

ไม่ต้องกังวลเรื่องสารพิษแอมโมเนียในตู้เลี้ยงปลาอีกต่อไป

จุลินทรีย์คาซาม่าพลัสจะทำการบำบัดและสกรีนของเสียในตู้ปลาให้ทั้งหมด รวมทั้งป้องกันเชื้อโรคในตู้เลี้ยงปลา การเปลี่ยนน้ำตู้เลี้ยงปลาบ่อยๆเสี่ยงต่อการทำร้ายปลาทางอ้อม และเสี่ยงต่อสารเคมีคลอรีนในน้ำประปาอาจทำให้ปลาอ่อนแอไม่แข็งแรงได้ เจริญเติบโตช้ากว่าปกติได้ง่ายๆ โปรดระวังการแอบอ้างหรือสินค้าเลียนแบบ หรือการเอาอีเอ็มทั่วๆไปมาอุปโลกน์เป็นจุลินทรีย์กำจัดแอมโมเนีย ซึ่งเป็นไปไม่ได้ จะต้องเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งเท่านั้น จึงจะกำจัดแอมโมเนียได้โดยตรง ซึ่งได้ผ่านการทดสอบและทดลองทางวิทยาศาสตร์จากหลายๆหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเรียบร้อยแล้ว

ร้านบางกอกโปรดักส์ ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์คาซาม่าพลัสโดยตรง( คนละตัวกับจุลินทรีย์หอมคาซาม่าบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น )ไม่ใช่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งการนำเข้าจากต่างประเทศของจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้งจะมีราคาค่อนข้างสูง( ซีซีละ 30 - 50 บาท หรือ ลิตรละ 30,000 - 50,000 บาท )เราได้ทำการสังเคราะห์ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ได้จุลินทรีย์ที่มีความหนาแน่นและแอคทีฟสูง เราจะทำให้คนไทยได้ใช้ของถูกและดีมีประสิทธิภาพสูง 

จุลินทรีย์คาซาม่าพลัส ราคา

ราคาจำหน่าย แกลลอนละ  2,000  บาท
( เฉลี่ย ซีซีละ 0.10 บาท หรือ ลิตรละ 100 บาท )

ขนาดบรรจุ แกลลอนละ  20  ลิตร( มีขนาดเดียวเท่านั้น )

เปิดจำหน่ายตั้งแต่  ม.ค. 2566  เป็นต้นไป

เปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

ได้รับสินค้าภายใน  2-5 วันทำการขนส่ง ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้หรือไกล

        

โปรดระวังการแอบอ้างอุปโลกน์เอาอีเอ็ม( EM )ที่มีต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่น มาอุปโลกน์เป็นจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง ในอีเอ็มที่มาจากญี่ปุ่นโดยตรงจะไม่มีจุลินทรีย์ไนตริฟลายอิ้ง แต่เป็นจุลินทรีย์ไนโตรฟิกซิ่ง( จุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจน )ไม่เหมาะสมในการนำไปใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา เพราะมันจะไปเพิ่มไนโตรเจนในน้ำ ซึ่งเท่ากับเพิ่มแอมโมเนียโดยอัตโนมัติ